Back

ⓘ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
                                     

ⓘ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หรือเรียกว่า หมอชิตใหม่ หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิต 2 ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบริการรถโดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไป ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีให้บริการในบางเส้นทาง

สถานที่ใกล้เคียงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร ได้แก่ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร, สถานีกลางบางซื่อ กำลังก่อสร้าง, เจเจมอลล์, ตลาดนัดจตุจักร, พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ, สวนจตุจักร, รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีกำแพงเพชร, รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต, กรมการขนส่งทางบก

                                     

1. แหล่งข้อมูลอื่น

แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร
 • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
 • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์
 • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
                                     
 • สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ หมอช ต หร อ สถาน ขนส ง หมอช ตเก า ในอด ตเป น สถาน ขนส ง ท ใช ร บส ง ผ โดยสาร จากภาคเหน อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภาคกลาง
 • สถาน ขนส ง จ งหว ดบ ร ร มย เป น สถาน ขนส ง หล กของจ งหว ดบ ร ร มย สาย กร งเทพ - บ ร ร มย ข นรถได ท สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ จต จ กร หมอช ต
 • และม ลานจอดรถขนาดใหญ ให บร การ ผ โดยสาร นอกจากน ย งอย ไม ไกลจาก สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ จต จ กร หร อหมอช ตใหม สถาน ขนส ง สายเหน อและตะว นออกเฉ ยงเหน อ
 • ต งอย ท ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจต จ กร เขต จต จ กร กร งเทพมหานคร ฝ งตรงข าม สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ จต จ กร หร อท เร ยกก นต ดปากว า หมอช ต 2
 • 3 แห ง ได แก สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ จต จ กร สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ เอกม ย สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ ถนนบรมราชชนน สถาน ในส วนภ ม ภาค 4
 • รถ โดยสาร เป นท ต งของ สถาน ขนส ง สายเหน อ - ตะว นออกเฉ ยงเหน อ ท น ยมเร ยกก นว า สถาน ขนส ง หมอช ตใหม หร อ จต จ กร ตลาดน ด จต จ กร สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ
 • ของรถไฟฟ ามหานครได และย งอย ไม ไกลจาก สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ จต จ กร สถาน ขนส ง สายเหน อและตะว นออกเฉ ยงเหน อ และ สถาน กลางบางซ อ ภายในอาณาบร เวณของศ นย คมนาคมพหลโยธ น
 • สถาน กร งเทพ สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ ไฟฉาย สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ หมอช ต สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ จต จ กร สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ ถนนบรมราชชนน
 • จ งม ผ โดยสารใช บร การมากโดยเฉพาะช วงว นหย ด และย งเป น สถาน รถไฟฟ าท อย ใกล สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ จต จ กร หร อหมอช ต 2 มากท ส ด ด วยระยะทางตามถนนกำแพงเพชร
 • ผ านด านหน า สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ จต จ กร ไปบรรจบก บถนนร ชดาภ เษก ท แยกร ชว ภา หร อ ถนนหล งสวน จต จ กร ต ดแยกจากถนนกำแพงเพชร 1 ท ม มด านใต ของสวน จต จ กร อ อมผ านด านหล ง
 • จต จ กร ม การประกอบธ รก จหลากหลายร ปแบบ และเป นศ นย กลางการคมนาคม ขนส ง ท สำค ญแห งหน งของประเทศ เพราะเป นท ต งของ สถาน ขนส ง ผ โดยสาร กร งเทพ จต จ กร