Back

ⓘ ทิโมธี สไนเดอร์
ทิโมธี สไนเดอร์
                                     

ⓘ ทิโมธี สไนเดอร์

ทิโมธี เดวิด สไนเดอร์ เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รวมถึงฮอโลคอสต์ ปัจจุบัน สไนเดอร์เป็นศาสตราจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา และเป็นกรรมการด้านความสำนึกตระหนักรู้เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติแห่งพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกา

                                     

1. การศึกษา

สไนเดอร์ เกิดวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1969 ในรัฐโอไฮโอ จบการศึกษาระดับตรีด้านประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบราวน์ และสำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในปี ค.ศ. 1995 จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ทิโมธี การ์ตัน อัส และ เจอร์ซี เจดิลกิ

                                     

2. ผลงาน

สไนเดอร์เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ผลงานตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอในวารสารวิชาการ และหนังสือจำพวกปริทัศน์วรรณกรรม review เช่น New York Review of Books เป็นต้น และผลิตหนังสือออกมามากกว่า 10 เล่ม อาทิ Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin ปี 2010 ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สงครามระหว่างฮิตเลอร์กับสตาลิน, Thinking the Twentieth Century ปี 2012 เขียนร่วมกับ โทนี จัดจ์ และหนังสือคำเตือนทางประวัติศาสตร์อย่าง On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century ปี 2017

ในปี 2018 สไนเดอร์ ออกหนังสือ The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America ซึ่งเป็นหนังสือวิพากษ์วิจารณ์การเชื่อมโยงของวลาดิมีร์ ปูตินต่อสหรัฐอเมริกา และประเทศรอบข้าง หนังสือเล่มดังกล่าวที่ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง