Back

ⓘ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
                                               

วัดกำแพงแสน

วัดกำแพงแสน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทางทิศตะวันตกของเมืองเก่ากำแพงแสน โดยวัดตั้งอยู่ห่างจากเมืองเก่ากำแพงแสนราว 1 กิโลเมตร วัดกำแพงแสนประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2364 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 วัดนี้หลวงปู่แผ้ว ปวโร เคยจำพรรษาอยู่ โดยได้จำพรรษาอยู่ตั้งแต่ พ.ศ. 2502–2551 ได้สร้างกุฏิ ศาลา วิหาร หอฉัน โรงครัว รวมทั้งโบสถ์ ทั้งนี้ได้จัดสร้างเหรียญรุ่นต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเช่าบูชานำปัจจัยบูรณะศาลาและหอฉัน ในสมัยหลวงพ่อหว่าง พระครูสุกิจธรรมสร ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2490 โดยเป็นผู้อุปถัม ...

                                               

งอบ

งอบ เป็นหมวกแบบดั้งเดิมที่ใช้ในประเทศไทยซึ่งมีการออกแบบที่ซับซ้อนกว่าหมวกทรงกรวยเอเชีย งอบได้จากการสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นโครงแล้วกรุทับด้วยใบลาน ตรงกลางโครงด้านในมีรังสำหรับสวมหัวโดยสานเป็นตาโปร่ง ๆ ทำให้มีพื้นที่สำหรับการระบายอากาศ ในปัจจุบัน ศูนย์กลางการผลิตงอบที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นสินค้าระดับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตกันในหลายหมู่บ้าน งอบจากบางปะหันนำไปขายทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้คนใช้งอบน้อยลงเรื่อย ๆ เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้าไปแทนที่วิถีการเกษตรแบบดั้งเดิม รูปทรงของงอบเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบศาลาไทยในงานเอ็กซ์โป 2015 ที่มิลาน

                                               

อวน

อวน คือ เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ถักเป็นผืนตาข่าย เพื่อใช้ขึงหรือกางกั้นเป็นวงล้อม ใช้ลาก ใช้ครอบ หรือใช้ช้อนเสย มีทั้งประเภทเคลื่อนที่และประจำที่ เนื้ออวนประกอบจากการถักตาข่ายที่ทำด้วยเส้นด้ายหรือเชือกที่ค่อนข้างบางละเอียดประกอบกับทุ่นและหรือลูกถ่วง ในยุคแรกถักจากเส้นใยพืชจำพวกหญ้า กก ปอ ป่าน และเส้นใยวัสดุพืชอื่น ๆ ต่อมาใช้เส้นใยฝ้ายหรือแม้แต่เส้นใยขนสัตว์ ปัจจุบันอวนแทบทั้งหมดทำจากเส้นใยพอลิเอไมด์สังเคราะห์เช่น ไนลอน ซึ่งสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเศษอวนที่ไม่ใช้แล้ว

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
                                     

ⓘ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

บทความนี้เกี่ยวข้องกับสถานที่แสดงมหรสพ สำหรับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ดูที่ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Cultural Centre เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดการแสดงต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ต ละครเวที รวมไปถึงเป็นสถานที่จัดการประชุมต่างๆ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ

                                     

1. ประวัติ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขึ้น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยรัฐบาลไทยจะรับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่ในการก่อสร้าง จัดสาธารณูปโภค และงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2528 วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์และพระราชทานนามสถานที่แห่งใหม่นี้ว่า "ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย" และชื่อภาษาอังกฤษว่า "THAILAND CULTURAL CENTRE" และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2530

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่สำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม คือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เกิดความรักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และช่วยกันรักษาไว้เป็นศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของชาติสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในบรรดาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่อันสำคัญในการเป็นแหล่งกลาง ของการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับให้เช่าหรือบริการ เพื่อการแสดงออกซึ่งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่เยาวชน และประชาชนสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ และนานาชาติด้วย

                                     

2. สถานที่สำคัญ

ภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย

 • หอประชุมใหญ่ - หอประชุมมาตรฐานสากล ขนาด 2.000 ที่นั่ง มีเวทียก และหลุมสำหรับวงดุริยางค์ สำหรับใช้งานทางด้านการแสดงทุกประเภท ตลอดจนการประชุมระดับนานาชาติ
 • หอประชุมเล็ก - หอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 2.000 ตารางเมตร สามารถจัดเป็นระบบอัฒจันทร์ชั่วคราว 240 ที่นั่ง ซึ่งสามารถพับเก็บได้ นอกจากนั้นยังสามารถตั้งเก้าอี้เพิ่มเติม หากตั้งเต็มพื้นที่ หอประชุมนี้จุได้ทั้งสิ้น 500 ที่นั่ง สามารถปรับแต่งใช้งานได้หลายลักษณะ ตั้งแต่จัดการแสดง จัดการประชุมประเภทต่าง ๆ จัดนิทรรศการ และการเลี้ยงรับรอง
 • โรงละครกลางแจ้ง - ลานกลางแจ้งแบบมีที่นั่งสำหรับผู้ชมจำนวน 1.000 ที่นั่ง ใช้สำหรับจัดการแสดงกลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงการละเล่นพื้นเมือง และอื่น ๆ
 • อาคารนิทรรศการ และบริการทางการศึกษา
                                     

3. การเดินทาง

การเดินทางไปศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถเดินทางด้วย

 • รถส่วนบุคคลหรือรถแท็กซี่
 • จากถนนรัชดาภิเษก สาย 73, 73ก, 136, 137, 157, 172, 206, 514, 528, 529
 • รถโดยสารประจำทาง
 • จากถนนรามคำแหง / สาย 122, 137
 • จากถนนพระราม 9 / สาย 168, 137, 171, R26E, ปอพ.4
 • จากถนนเทียมร่วมมิตร / สาย 122
 • รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เดินเท้าจากทางออกสถานีเป็นระยะทาง 600 เมตร
                                     

4. แหล่งข้อมูลอื่น

 • เว็ปไซต์ของศูนย์วัฒนธรรม
 • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
 • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
 • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พิกัดภูมิศาสตร์: 13.766667°N 100.573889°E / 13.766667; 100.573889