Back

ⓘ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
                                     

ⓘ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภาระหน้าที่ในการจัดให้มี และให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตามหัวเมืองหลัก ในจังหวัดอื่นๆ

                                     

1. ประวัติ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 ในชื่อ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร มีชื่อภาษาอังกฤษคือ Metropolitan Rapid Transit Authority จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ 2535 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์ในการจัดระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้รถไฟฟ้า

ในภายหลังได้มีการออก พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยมีผลบังคับใช้ในวันรุ่งขึ้น องค์การรถไฟฟ้ามหานครจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษคือ "Mass Rapid Transit Authority of Thailand" หรือย่อได้เป็น "MRTA"

พระราชบัญญัติฉบับใหม่ดังกล่าวยังให้อำนาจหน้าที่ รฟม. เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น มีอำนาจกำหนด "เขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า" เพื่อคุ้มครองอุโมงค์และสิ่งก่อสร้างใต้ดิน และกำหนดเขต "ระบบรถไฟฟ้า" เพื่อคุ้มครองดูแลคนโดยสารรถไฟฟ้า และระบบรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังให้ รฟม. สามารถหารายได้ทางอื่นนอกจากค่าโดยสาร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่การให้บริการรถไฟฟ้า และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการรถไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งอาจดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดอื่นตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้อำนาจด้วย

                                     

2. คณะกรรมการ

 • นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการ
 • นาย พีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล กรรมการ
 • นาย สราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการ
 • นาย วรรณชัย บุญบำรุง กรรมการ
                                     

3.1. โครงการในความรับผิดชอบ กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ชื่อว่า รถไฟฟ้ามหานคร แบ่งเป็นหลายสาย ดังนี้

 • ส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ-เตาปูน เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2560
 • รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงิน เป็นสัมปทานของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน
 • ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-หลักสอง เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2562
 • ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2547
 • ส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-ท่าพระ เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2562
 • ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ - ครุใน อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดประกวดราคา
 • รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สายสีม่วง เป็นโครงการที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง
 • ช่วงคลองบางไผ่ - เตาปูน เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2559 โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน เป็นผู้เดินรถ
 • ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - บางขุนนนท์ อยู่ระหว่างการเปิดประกวดราคาการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าพร้อมกับงานเดินรถของทั้งสองช่วง
 • ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - แยกร่มเกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาที่ 1-6
 • รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม
 • รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-บึงกุ่ม อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด
 • รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เป็นสัมปทานของ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
 • รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นสัมปทานของ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง


                                     

3.2. โครงการในความรับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้เข้าไปพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนสามสายทาง ดังนี้

 • รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี
 • รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงสวนสัตว์เชียงใหม่ - แยกพรอเมนาดา
 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงท่าอากาศยานเชียงใหม่ - แยกรวมโชค

ปัจจุบันทั้งสามสายทางยังอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด และรับฟังความเห็นจากประชาชน

                                     

3.3. โครงการในความรับผิดชอบ จังหวัดภูเก็ต

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้เข้าไปพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบาในจังหวัดภูเก็ต โดยมีเส้นทางทั้งหมดสองช่วง ดังนี้

 • ช่วงห้าแยกฉลอง - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 • ช่วงสถานีรถไฟท่านุ่น - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ปัจจุบันทั้งสองช่วงยังอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด

                                     

4. ดูเพิ่ม

 • โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • รถไฟฟ้าในประเทศไทย
                                     
 • โครงข ายระบบ รถไฟฟ า ใน ประเทศไทย เป นระบบ ขนส ง มวลชน ทางรางใน ประเทศไทย เร มเป ดให บร การเป นคร งแรกเม อป พ.ศ. 2542 โดยกร งเทพมหานครเป นเม องแรกท ม ระบบ รถไฟฟ า ตามมาด วยนนทบ ร
 • รถไฟฟ า มหานครและ การ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน แห ง ประเทศไทย ทำเน ยบประธานกรรมการ รฟม. การ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน แห ง ประเทศไทย รายนามผ ว าการ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน แห ง ประเทศไทย
 • โครงข ายระบบ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน ในกร งเทพมหานครและพ นท ต อเน อง เป นระบบ ขนส ง มวลชน ทางรางในกร งเทพมหานครและปร มณฑล เร มเป ดให บร การเป นคร งแรกเม อป
 • รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน จ งหว ดเช ยงใหม เป นโครงการก อสร าง รถไฟฟ า ในพ นท เทศบาลนครเช ยงใหม และชานเม องเช ยงใหม โดยม การ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน แห ง ประเทศไทย เป นผ ร บผ ดชอบ
 • ระบบ ขนส ง มวลชน เร ว อ งกฤษ: rapid transit หร อท ม กเร ยกว า รถไฟฟ า รถไฟใต ด น subway, underground รถไฟในเม อง metro รถไฟรางหน ก heavy rail
 • รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน แห ง ประเทศไทย ซ งได ร บ การ กำหนดให ใช ระบบ รถไฟฟ า รางเด ยว monorail เป นระบบหล ก และเป นหน งในโครงการก อสร างเส นทาง รถไฟฟ า ในระบบรถไฟฟ ามหานคร
 • รถไฟฟ า ในระบบ รถไฟฟ า มหานคร ซ งเป นส วนหน งของโครงการระบบ ขนส ง มวลชน ทางรางในกร งเทพมหานคร และปร มณฑล ดำเน น การ โดย การ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน แห ง ประเทศไทย
 • โครงการ รถไฟฟ า สายส เหล อง ช วงลาดพร าว - สำโรง หร อช ออย างไม เป นทางการว า รถไฟฟ า บ ท เอส สายศร นคร นทร เป นโครงการระบบ ขนส ง มวลชน ในพ นท กร งเทพมหานครและปร มณฑล
 • ประเทศไทย รฟม. เป นส วนหน งของโครงข ายระบบ ขนส ง มวลชน ทางรางในกร งเทพมหานครและปร มณฑล นอกเหน อไปจากระบบ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน อ น ได แก ระบบ ขนส ง มวลชน กร งเทพมหานคร