Back

ⓘ การท่องเที่ยวเพื่อทำแท้ง
                                     

ⓘ การท่องเที่ยวเพื่อทำแท้ง

การท่องเที่ยวเพื่อการทำแท้ง หรือ การท่องเที่ยวเพื่อยุติการตั้งครรภ์ คือ การเดินทางเพื่อทำการยุติการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย จากการสำรวจ พบว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ แล้วยังพบอีกว่าผู้ที่เดินทางเพื่อทำแท้งส่วนใหญ่มีอายุน้อย การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้มีปัจจัยร่วมหลายปัจจัยเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้และการยุติการตั้งครรภ์ยังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างมากในสังคมปัจจุบัน โดยบางประเทศพยายามแก้ไขปัญหาโดยการเรียกร้องไม่ให้ยุติการตั้งครรภ์ให้กับบุคคลต่างชาติ

                                     

1. ประวัติและปัจจัย

ลอนดอนเป็นเมืองแรกๆ ที่คนนิยมเดินทางไปยุติการตั้งครรภ์ในช่วง ค.ศ. 1960-1970 โดยยังพบว่า แนวโน้มการเดินทางไปยุติการตั้งครรภ์ของชาวอเมริกันในลอนดอนลดลงหลังจากที่กฎหมายอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ในนิวยอร์ก ชาวโปแลนด์ก็เดินทางไปทำแท้งในเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงมากขึ้นเมื่อมีการออกกฎหมายอนุญาตการทำแท้งเฉพาะเมื่อการตั้งครรภ์มีผลกระทบในทางลบต่อศักดิ์ศรีและชีวิตของมารดา โปแลนด์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมการยุติการตั้งครรภ์ที่เคร่งครัดที่สุดในยุโรป เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าความไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการเดินทางเพื่อการทำแท้ง ทว่า แม่วัยใสที่มีอายุน้อย ฐานะยากจน การศึกษาต่ำ และชนกลุ่มน้อยไม่มีเงินที่จะเดินทางไปทำแท้ง ทำให้บุคคลดังกล่าวนี้เผชิญกับปัญหาจากการทำแท้งเถื่อน ตัวอย่างของแม่ชาวเม็กชิโกพบว่า แม่ที่เดินทางมาทำแท้งที่อเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีฐานะและการศึกษาทั้งนั้น นอกจากข้อจำกัดทางกฎหมายแล้ว ยังมีการตั้งข้อสงสัยการการท่องเที่ยวเพื่อการทำแท้งยังมีผลมาจากแรงกดดันของสังคม นอกจากนี้ ยังพบว่าแม่ในเดนมาร์กหลายคนเดินทางไปยุติการตั้งครรภ์เพราะว่าตนท้องลูกที่มีเพศไม่ตรงกับที่ตนต้องการ สร้างความสะเทือนใจต่อประชาชนชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก

ในประเทศไทย ถึงยังไม่มีการวิจัยหรือข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางหรือท่องเที่ยวเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ชัดเจน แต่ปัญหานี้ยังน่าเป็นห่วง จากการวิจัยของวิลาสินี พนานครทรัพย์พบว่า "แม้ปัจจุบันยังยากที่จะค้นหาสถิติการทำแท้งที่แท้จริง แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ภาพปัญหาเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการลักลอบทำแท้งที่เกิดขึ้นเป็นอันมาก แม้สังคมไทยจะถือว่าการทำแท้งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คือผิดทั้งผู้หญิงที่ทำแท้ง และผิดทั้งผู้ที่ทำให้ผู้หญิงแท้งลูก ยกเว้นเพียง 2 กรณีเท่านั้นที่แพทย์ทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมาย"

                                     

2. ข้อถกเถียง

มีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการทำแท้ง ซึ่งหลายเหตุผลสืบเนื่องมาจากการไม่สนับสนุนการทำแท้งแต่เดิม เช่นมีการให้เหตุผลว่า" ในความเป็นจริง การเคารพต่อชีวิตมนุษย์ถูกเรียกร้องตั้งแต่ วินาทีแรกที่กระบวนการแห่งชีวิตเริ่มต้น นับจากวินาทีที่ไข่ของ มารดาผสมกับเชื้อของบิดา ชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และชีวิต ดังกล่าวไม่ใช่สมบัติของบิดาหรือมารดา หากแต่คือชีวิตมนุษย์ คนใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นทุกขณะ” ประเทศตุรกีมีมาตรการต่อต้านการจัดตั้งโปรแกรมเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทำแท้ง ผลการวิจัยในแคนาดาพบว่า ถึงแม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้มีการยุติการตั้งครรภ์แล้ว แต่หญิงมีครรภ์ยังประสบปัญหาไม่สามารถรับบริการดังกล่าวได้เพราะแรงกดดันจากสังคมและสถานพยาบาลเอง

                                     

3. รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อยุติการตั้งครรภ์

การท่องเที่ยวเพื่อยุติการตั้งครรภ์อาจจะมีการจัดการเดินทางเองโดยผู้ที่ต้องการทำแท้งหรืออาจจะมีการโฆษณาขายแพ็กเกจโดยบริการนำเที่ยวต่างๆ ซึ่งพบมากในประเทศในแถบยุโรป ในยุโรปบางประเทศมีการโฆษณาราคาเหมาจ่ายเลยทีเดียว