Back

ⓘ รายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย                                     

ⓘ รายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

 • หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ พะเยา
 • พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
 • พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พิพิธภัณฑ์ธงสยาม
 • นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร - แหล่งเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ นำเสนอผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย
 • พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน เชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อยุธยา
 • พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Phuket Thai Hua Museum
 • พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑ์ของเก่าและตะเกียงที่มากที่สุดในประเทศไทย
 • พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย Thai national flag museum ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู - สตูล
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง - ลพบุรี
 • สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์อูบคำ เชียงราย
 • พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ ลพบุรี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
 • พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพมหานคร
 • โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง - อ.สันทราย เชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน กรุงเทพมหานคร
 • บ้านเกวียนมุก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานสองฝั่งโขง - มุกดาหาร
 • พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง - อ.แกลง ระยอง
 • พิพิธภัณฑ์ปราสาท บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์สถานวัดไลย์ - ลพบุรี
 • ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
 • พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ-กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ถ.พระพิพิธ กรุงเทพมหานคร
 • จิปาถะภัณฑ์ ราชบุรี
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง - อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
 • พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร จัดแสดงความเป็นมาของงานเฉลิมพระนคร 100 ปี พ.ศ. 2425 และงานเฉลิมพระนคร 150 ปี พ.ศ. 2475 และงานเฉลิมพระนคร 200 ปี พ.ศ. 2525
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร
 • พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์สุขสะสม - พุทธมณฑลสาย 2
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม - จัดแสดงเรื่องราวเมืองนครปฐมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดดเด่นด้วยโบราณวัตถุสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11-16
 • พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
                                     

1. การศึกษา

 • พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พิพิธภัณฑ์การศึกษาของล้านนาในอดีต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมาตรฐานอันดับหนึ่งในสยามประเทศ แห่งแรกในโลก โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ
 • พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ 3ศิลป์รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • พิพิธภัณฑ์อัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
                                     

2. ธรรมชาติวิทยา

 • พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สยาม โอเซี่ยน เวิลด์ สยามพาราก้อน กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ระยอง
 • พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพมหานคร ปิดบริการแล้ว
 • พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
 • พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
 • พิพิธภัณฑ์แมลง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์หินแปลก กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ภูเก็ต
 • พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์หอยทากบกแห่งแรกของไทยที่จัดแสดงนิทรรศการหอยทากที่พบในประเทศไทย
 • พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถาน แสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่าง ๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ์ ความสัมพันธ์ และการประยุกต์
 • พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์แมลง อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
 • พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: จัดแสดงตัวอย่างและวัฏจักรของหิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ การแสดงกลุ่มหินชุดต่าง ๆ ของประเทศตามตารางธรณีวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ.สัตหีบ ชลบุรี
 • พิพิธภัณฑ์มด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล สถาบันทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง
 • อุทยานผีเสื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นครราชสีมา
                                     

3. ธรรมชาติวิทยาด้านพฤกษศาสตร์

 • หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช BKF
 • พิพิธภัณฑ์พืช" ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธ์” ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย BCU
 • พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUB
 • พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU
 • พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี MUKA
 • พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร BK
 • หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ QBG
 • พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU
 • พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU
                                     

4. สื่อสารและคมนาคม

 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต
 • พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณ
 • พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครราชสีมา
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑ์รถไฟ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทย
 • พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร หาดใหญ่
 • พิพิธภัณฑ์รถพระที่นั่ง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์จักรยาน บ้านจักรยาน - ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์เรือไทย Thai Boat Musem - พระนครศรีอยุธยา
 • พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์โทรคมนาคม
 • พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร


                                     

5. ทหารและสงคราม

 • พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า กาญจนบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ
 • พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • พิพิธภัณฑ์เสรีไทย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 • พิพิธภัณฑ์ทหารม้า สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน
 • พิพิธภัณฑ์กรมตำรวจ วังปารุสกวัน
 • พิพิธภัณฑ์กรมพลาธิการทหารบก
 • พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ถ.พระราม 5 กรุงเทพมหานคร 02-297-5279
 • ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ อ.ไทรโยค กาญจนบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ สมุทรปราการ
 • อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 • พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึก กาญจนบุรี
                                     

6. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ อ่างทอง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ อุตรดิตถ์
 • พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัดบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ กำแพงเพชร
 • พิพิธภัณฑ์ป่าชายเลน วัดบางกระดี่
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง นครปฐม

ดูเพิ่ม หัวข้อ ผ้าไทย

                                     

7. บุคคล

 • พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท บ้านโสมส่องแสง นนทบุรี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์และหอสมุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์เจ้าดารารัศมี เชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม
 • อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์บ้านคึกฤทธิ์ ซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร
                                     

8. วิทยาศาสตร์

 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สีลม กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
 • จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ท้องฟ้าจำลอง จ.ร้อยเอ็ด
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สมุทรสาคร
                                     

9. การเกษตร

 • สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • พิพิธภัณฑสถานพืชศาสตราจารย์กสิน สุวะตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ใช้จัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ทั้งตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างรักษาสภาพโดยการดอง ตัวอย่างผล เมล็ด ละอองเรณู และสปอร์ ภาพถ่าย ภาพวาดสไลด์สีโปร่งแสง ตัวอย่างเนื้อไม้ ซากดึกดำบรรพ์
 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑ์ประมง ม.เกษตรศาสตร์
                                     

10. การแพทย์และสาธารณสุข

 • พิพิธภัณฑสถานกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ชิ้นเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งหุ่นจำลองทางการแพทย์ และแผนภาพอวัยวะ
 • สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ Vach Vidyavaddhana Museum คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - แสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ทางทันตกรรม ลักษณะของฟันที่ผิดปกติที่เกิดจากโรคและฟันผุ นอกจากนี้ยังมีสิ่งสำคัญที่นับเป็นประวัติศาสตร์ คือ ยูนิตทำฟัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยทรงทำพระทนต์
 • พิพิธภัณฑ์สมุนไพร
 • พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
 • พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • พิพิธภัณฑสถานออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนื้องอกและมะเร็งกระดูก หุ่นกระดูกสันหลัง กายอุปกรณ์
 • พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พิพิธภัณฑสถานเครื่องยาไทยและประวัติเภสัชกรรมไทย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประวัติเภสัชกรรม และอุปกรณ์การทำยาไทยตั้งแต่สมัยทวาราวดี และวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสมุนไพร ฯลฯ
 • พิพิธภัณฑสถานกุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - แสดงอุปกรณ์สำหรับแสดงประวัติความเป็นมาในด้านกุมารศัลยศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
 • พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - แสดงตัวอย่างปรสิตภายในและภายนอกของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เป็นหนอนพยาธิ แมลง ไร เห็บ และโปรโตซัว ที่มีความสำคัญทางด้านสัตวแพทย์ ฯลฯ
 • พิพิธภัณฑ์โรคระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


                                     

11. พุทธศาสนา

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ พระพุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ
 • พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส
 • พิพิธภัณฑ์วัดไร่ขิง นครปฐม
 • พิพิธภัณฑ์พระ กำนันชูชาติ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑสถาน วัดคลองท่อม กระบี่
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์พระประทีปโกลด์แลนด์ เชียงราย
 • พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ "ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน" นครศรีธรรมราช
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย มหาสารคาม
                                     

12. ศิลปะ

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะเขาใหญ่ Khao Yai Art Meseum หรือ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป The National Gallery ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
 • หออัครศิลปิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านศิลปะ ในฐานะ องค์อัครศิลปิน และเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน
 • มิวเซียมสยาม Museum Siam หรือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลป์กรุงเทพมหานคร
 • บ้านคีตกวีลูกทุ่งไทย ครูไพบูลย์ บุตรขัน จังหวัดปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑ์การถ่ายภาพ House of Lucie - สุขุมวิท 63 ซอย 8 กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง - อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 • พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ พัทยา Art in Paradise
 • พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
 • พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พิพิธภัณฑ์ปานถนอม ไทยทรงดำ - จังหวัดเพชรบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย Museum of Contemporary Art หรือ MOCA กรุงเทพมหานคร


                                     

13. ผ้าไทย

 • พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ แพร่: พิพิธภัณฑ์เอกชน รวบรวมผ้าซิ่นตีนจกของภาคเหนือไว้มากมาย ทั้งของเก่า และที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในปัจจุบัน
 • ศาลาไหมไทย ขอนแก่น: ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพ ขอนแก่น อ.ชนบท รวบรวมผ้าไหมมัดหมี่นับร้อยๆ ลายของอีสาน มีผ้าทอมือขายด้วย
 • พิพิธภัณฑ์ผ้า ชัยนาท: พิพิธภัณฑ์เอกชน รวบรวมผ้าทอพื้นเมือง โดยเฉพาะผ้าขิดไทครั่ง ในจังหวัดชัยนาท และใกล้เคียง
 • พิพิธภัณฑ์อูบคำ เชียงราย: พิพิธภัณฑ์เอกชน มีผ้าทอของหลากหลายเผ่าไท รวมทั้งชาวเขาด้วย และมีศิลปะวัตถุอื่นๆ นอกเหนือจากผ้า
 • บ้านคำปุน อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผ้า และแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองของอีสานด้วย
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ ในพระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร: รวบรวมผ้าจากโครงการศิลปาชีพมาไว้หลากหลาบรูปแบบ
 • สถาบันทักษิณ สงขลา: รวบรวมผ้าทอภาคใต้ได้ทุกท้องถิ่น และยังมีผ้าของชาวไทยมุสลิมด้วย
 • พิพิธภัณฑ์ผ้า พิษณุโลก: หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร รวบรวมผ้าจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มีฐานข้อมูลการผลิตผ้าโดยเฉพาะในภาคเหนือ มีร้านขายผ้า งานสัมมนา และนิทรรศการหมุนเวียน
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่ง ประเทศไทย เชียงใหม่: รวบรวมผ้าโบราณจากหลายท้องถิ่น โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ เชียงคำ พะเยา: รวมรวบผ้าทอของชาวไทยลื้อ สาธิตวิถีชีวิตของชาวลื้อ และเครื่องใช้ต่างๆ
 • พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่: รวบรวมผ้าทอพื้นเมือง ที่เจ้าดารารัศมี ทรงส่งเสริม และผ้าส่วนพระองค์
 • บ้านคำอูน เชียงใหม่: พิพิธภัณฑ์เอกชน รวบรวมผ้าทอพื้นเมืองที่งดงาม ที่เจ้าของสะสมเอาไว้ มีศิลปวัตถุอื่นๆ ให้ชมด้วย
 • สาทรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ สุโขทัย: พิพิธภัณฑ์เอกชน เน้นผ้าซิ่นตีนจกของทางภาคเหนือ โดยเฉพาะผ้าหาดเสี้ยว และมีผ้าซิ่นทองคำ ที่ทอด้วยไหมทองคำด้วย
 • พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรณ์พิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง
 • พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนา เชียงแสน เชียงราย เป็นเรือนไม้สองชั้น จัดแสดงผ้าล้านนาแบบเชียงแสน มีโรงทอผ้า และแสดงวิถีชีวิตไทยล้านนาสมัยโบราณ
 • พิพิธภัณฑ์ผ้าสะสม บริษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ รวบรวมผ้าโบราณที่หาดูยาก
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เพชรบุรี: เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก แสดงวิถีชีวิต การแต่งกายของชาวไทยทรงดำในจังหวัดเพชรบุรี
 • บ้านไร่ไผ่งาม เชียงใหม่: เดิมเป็นบ้านของป้าดา แสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ ปัจจุบันมอบให้สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแล รวบรวมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จำนวนมาก ในบริเวณบ้านยังมีการทอผ้าตามปกติเช่นในอดีต
                                     

14. เศรษฐกิจ

 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถ.นิคมรถไฟมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
                                     

15. มานุษยวิทยา

 • พิพิธภัณฑ์วัดม่วง ราชบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ เชียงคำ พะเยา
 • พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เชียงใหม่
 • สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม สพร. - เป็นพิพิธภัณฑ์อุษาอาคเนย์ ทางด้านชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสังคมไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • หอฝิ่น เชียงราย
 • พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้ง ลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ชาวโส้ สกลนคร
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เพชรบุรี
 • สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
                                     

16. อื่นๆ

 • พิพิธภัณฑ์โอ่งเก่า ราชบุรี
 • หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ พระนครศรีอยุธยา
 • พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ของเล่นเชียงราย Chiang Rai Toy Museum บ้านห้วยสัก อำเภอเมือง เชียงราย
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →