Back

ⓘ พรรคไทยรักไทย
พรรคไทยรักไทย
                                     

ⓘ พรรคไทยรักไทย

พรรคไทยรักไทย จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เป็นพรรคการเมืองแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 23 คน นำโดย ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ได้รับชัยชนะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนครบวาระ 4 ปี

ปัจจุบันพรรคไทยรักไทย ถูกยุบตามคำวินิจฉัยใน คดียุบพรรค มีหัวหน้าพรรคคนสุดท้ายคือ จาตุรนต์ ฉายแสง

พรรคไทยรักไทยมีสมาชิกพรรคที่แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงประมาณ 14 ล้านคน 14.394.404 คน

พรรคไทยรักไทย เป็นพรรคการเมืองแรก ที่ผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 โดยได้รับการเลือกตั้งถึง 376 ที่นั่ง จากจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 500 ที่นั่ง เอาชนะพรรคคู่แข่งคือ พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้เพียง 96 ที่นั่ง ทำให้เป็นพรรคการเมืองแรก ที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สำเร็จ

การบริหารงานของ พรรคไทยรักไทย เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป ในการเน้นนโยบายประชานิยมผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เคยหาเสียงไว้ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ บ้านเอื้ออาทร แต่หลายโครงการมีปัญหาในการดำเนินการ และมีคำถามเรื่องความโปร่งใส และความพร้อมตรวจสอบ

พรรคไทยรักไทย ถูกตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ด้วยมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ถูกวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง เป็นเวลา 5 ปี ด้วยมติ 6 ต่อ 3 เสียง

                                     

1.1. คณะกรรมการบริหารพรรค ชุดเดิม 119 คน

 • สุชาติ ตันเจริญ
 • วิเศษ จูภิบาล
 • สฤต สันติเมทนีดล
 • เทวัญ ลิปตพัลลภ
 • จาตุรนต์ ฉายแสง
 • สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
 • เนวิน ชิดชอบ
 • สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
 • ภูมิธรรม เวชยชัย
 • วิเชษฐ์ เกษมทองศรี
 • กันตธีร์ ศุภมงคล
 • พวงเพ็ชร ชุนละเอียด
 • รุ่งเรือง พิทยศิริ
 • ดร.ทักษิณ ชินวัตร
 • พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
 • ประจวบ ไชยสาส์น
 • สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
 • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
 • สรอรรถ กลิ่นประทุม
 • ระวี หิรัญโชติ
 • ประยุทธ มหากิจศิริ
 • สนธยา คุณปลื้ม
 • โภคิน พลกุล
 • วันมูหะมัดนอร์ มะทา
 • กร ทัพพะรังสี
 • วิชิต ปลั่งศรีสกุล
 • นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
 • ฉัตรชัย เอียสกุล
 • พินิจ จารุสมบัติ
 • กอบกุล นพอมรบดี
 • ไชยยศ สะสมทรัพย์
 • พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
 • นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี
 • สมศักดิ์ เทพสุทิน
 • ปองพล อดิเรกสาร
 • พงศ์เทพ เทพกาญจนา
 • ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
 • นายแพทย์ เปรมศักดิ์ เพียยุระ
 • วราเทพ รัตนากร
 • ประชา มาลีนนท์
 • ชูชีพ หาญสวัสดิ์
 • บุญชู ตรีทอง
 • ชานนท์ สุวสิน
 • จำลอง ครุฑขุนทด
 • สมชาย สุนทรวัฒน์
 • พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • สิริกร มณีรินทร์
 • เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
 • พันธุ์เลิศ ใบหยก
 • สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
แม่แบบ:Col-mid
 • อดิศร เพียงเกษ
 • สุริยา ลาภวิสุทธิสิน
 • สุวิทย์ คุณกิตติ
 • เสนาะ เทียนทอง
 • เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
 • สุพร อัตถาวงศ์
 • สุนัย เศรษฐบุญสร้าง
 • สุขวิช รังสิตพล
 • นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล
 • สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
                                     

2. กลุ่มย่อยในพรรค

 • กลุ่มจันทร์ส่องหล้า นำโดย ดร.ทักษิณ ชินวัตร
 • กลุ่มวังบัวบาน นำโดย เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
 • กลุ่มบ้านริมน้ำ นำโดย สุชาติ ตันเจริญ
 • กลุ่มวังพญานาค นำโดย พินิจ จารุสมบัติ
 • กลุ่มราชบุรี นำโดย สรอรรถ กลิ่นประทุม
 • กลุ่มวังน้ำเค็ม กลุ่มชลบุรี นำโดย สนธยา คุณปลื้ม
 • กลุ่มวังน้ำยม นำโดย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 • กลุ่มวังน้ำเย็น นำโดย เสนาะ เทียนทอง
                                     

3. พรรคไทยรักไทย หลังรัฐประหาร

ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 พรรคไทยรักไทย ได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อถึง 18.993.073 เสียง และถูกกล่าวหาว่าจ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กลงเลือกตั้ง โดยอ้างว่าพรรคต้องการหลีกเลี่ยงกฎร้อยละ 20 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตั้งอนุกรรมการมาสอบ ซึ่งผลปรากฏว่ามีมูลทำให้พรรคไทยรักไทยอาจถูกยุบพรรคได้ และกำลังอยู่ในระหว่างการส่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค

หลังการ รัฐประหาร 2549 ไม่นาน ดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งพำนักอยู่ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรค โดยส่งจดหมายซึ่งเขียนด้วยลายมือ โดยได้ชี้แจงสาเหตุถึงการลาออก และขอบคุณสมาชิกพรรคและผู้ให้การสนับสนุน

หลังจากที่หัวหน้าพรรคลาออกไม่นาน ความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรค โดยเฉพาะผู้บริหารพรรค ต่างก็ตัดสินใจลาออก จากกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค ทันที มีการฟ้องร้องยุบพรรคไทยรักไทย มีการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ซึ่งอาจมีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคต้องเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักไทย พร้อมเพิกถอนสิทธิการเมืองกรรมการบริหารทั้ง 111 คน เป็นจำนวน 5 ปี เหตุที่เพิกถอนสิทธิเพียง 111 คนใน 119 คน เนื่องจากใน 8 คนที่เหลือมีการลาออกหรือสิ้นสภาพกรรมการฯ ก่อนการกระทำผิด ได้แก่ พระเปรมศักดิ์ เพียยุระ, นายเสนาะ เทียนทอง, นายฐานิสร์ เทียนทอง, นายลิขิต ธีรเวคิน, นายสฤต สันติเมทนีดล, นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, นายกร ทัพพะรังสี และนางกอบกุล นพอมรบดี อดีต ส.ส.ราชบุรี ที่ถูกยิงเสียชีวิต                                     

4. ดูเพิ่ม

 • มูลนิธิ 111 ไทยรักไทย
 • พรรคพลังประชาชน พ.ศ. 2541
 • พรรคเพื่อไทย
 • รายชื่อพรรคการเมืองไทย
 • พรรคเพื่อธรรม
 • คดียุบพรรคการเมืองเนื่องจากการเลือกตั้ง 2 เมษายน พ.ศ. 2549
 • ทักษิโณมิค
 • ดร.ทักษิณ ชินวัตร
 • พรรคไทยรักษาชาติ
                                     

5. แหล่งข้อมูลอื่น

 • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ พรรคไทยรักไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์
 • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
                                     
 • เขตห วยขวาง กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย 10310 ซ งเป นท ทำการเด มของ พรรค ไทยร กไทย และ พรรค พล งประชาชน ย ายมาจากอาคารนวสร ถนนพระรามท 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
 • พรรค พล ง ไทยร กไทย อ งกฤษ: Phalang Thai Rak Thai Party, ช อย อ: พ.พ.ร.ท. พรรคการเม อง ไทย ท จดทะเบ ยนจ ดต งตาม พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว าด วยพรรคการเม อง
 • กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ท ประช มใหญ ของ พรรค ม มต เอกฉ นท ให รวมเข าก บ พรรค ไทยร กไทย เม อป พ.ศ. 2546 ม ความพยายามก อต ง พรรค เสร ธรรมข นมาใหม
 • ในช อพรรคปวงชนชาว ไทย ต อมาใน พ.ศ. 2535 ได เปล ยนช อเป น พรรค ชาต พ ฒนา พรรค ชาต พ ฒนาได ย บ พรรค รวมเข าก บ พรรค ไทยร กไทย ใน พ.ศ. 2547 พรรค ปวงชนชาว ไทย อ งกฤษ: THAI
 • ช วงก อนการเข าร วมของกล ม ไทยร กไทย เม อปลายเด อนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 นางสาวส ภาพร เท ยนแก ว เป นห วหน า พรรค นางสาวป ยะร ตน เท ยนแก ว เป นเลขาธ การ พรรค และ พ นตำรวจโทกานต
 • สมาช กพรรคเอกภาพ ได ลาออกไปร วมงานการเม องก บ พรรค ไทยร กไทย เก อบท งหมด อาท ไชยยศ สะสมทร พย ห วหน า พรรค จนเป นเหต ให พรรค เอกภาพหมดบทบาททางการเม องลงไป ศาลร ฐธรรมน ญ
 • บ านเลขท 111 เป นคำศ พท ทางการเม อง ไทย ท ใช เร ยกอด ตกรรมการบร หาร พรรค ไทยร กไทย จำนวน 111 คน ท ถ กเพ กถอนส ทธ ทางการเม องเป นเวลา 5 ป
 • อด ตรองห วหน า พรรค ประชาธ ป ตย ซ งลาออกจาก พรรค มาพร อมก บพลตร สน น นำเสนอนโยบายว าเป น พรรค ทางเล อกท สาม นอกเหน อจาก พรรค ไทยร กไทย และ พรรค ประชาธ ป ตย
 • พรรค พลเม อง ไทย หร อในช อเด มว า พล งพลเม อง ไทย อ กษรย อ: พลท. พรรคการเม องของ ไทย ท ได ย นจดแจ งจ ดต ง พรรค ตาม พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว าด วยพรรคการเม อง
 • ห วหน า พรรค ไทยร กไทย ข นดำรงตำแหน งนายกร ฐมนตร พรรค ความหว งใหม ได เข าร วมร ฐบาล หล งจากน นไม นาน ม การควบรวม พรรค ความหว งใหม เข าก บ พรรค ไทยร กไทย โดยท สมาช ก