Back

ⓘ สตรีในประเทศไทย
                                               

ภวัต จิตต์สว่างดี

ภวัต จิตต์สว่างดี ชื่อเล่น โอม เป็นนักแสดงชาวไทยและแจ้งเกิดจากการรับบทเฟรม ในซีรีส์เรื่อง Make It Right the Series รักออกเดิน และมีผลงานการแสดงต่อเนื่องเป็นที่รู้จักกันดี จากบท ธันวา/ธัญกร ในซีรีส์เรื่อง เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ, บท ไฮไลท์ ในซีรีส์เรื่อง Blacklist และบท ดิว ในภาพยนตร์เรื่อง ดิว ไปด้วยกันนะ

                                               

มิซากะ มิโคโตะ

มิซากะ มิโคโตะ เป็นตัวละครสมมติที่สร้างขึ้นมาโดยคาซูมะ คามาจิ และวาดเป็นครั้งแรกโดยคิโยตากะ ฮาอิมูระ เธอเป็นตัวละครสำคัญในไลท์โนเวลเรื่อง อินเดกซ์ คัมภีร์คาถาต้องห้าม และเป็นตัวละครหลักในสปินออฟมังงะเรื่อง เรลกัน แฟ้มลับคดีวิทยาศาสตร์ เธอถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับชั้นทางสังคมในโลก และรวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงว่าตัวละครหลักมีความแข็งแกร่งอย่างไร เดิมทีแล้วเธอถูกออกแบบมาให้มีผมยาว แต่มีการเปลี่ยนแปลงในที่สุด เธอได้รับคำชื่นชมจากแฟนและนักวิจารณ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นในเรื่อง นอกจากนี้ยังมีสินค้าเป็นจำนวนมากที่สร้างโดยใช้เธอเป็นตัวต้นแบบ

สตรีในประเทศไทย
                                     

ⓘ สตรีในประเทศไทย

บทบาทของ สตรีในประเทศไทย นั้นได้เพิ่มขึ้นกว่าในอดีตอย่างมากและพบว่า ผู้หญิงได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ในทวีปเอเชียที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2475 อย่างไรก็ดี บทบาทด้านการพัฒนาชาติยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก ผู้หญิงยังคงมีบทบาทน้อยในการเมืองไทย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมทางเพศที่ไม่เพียงพอและจากทัศนคติของสังคม อย่างไรก็ดีพวกเธอก็ยังได้รับการยอมรับจากสังคมในภาพรวมมากกว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

                                     

1. การเมือง

ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย ก็ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถมีบทบาททางการเมืองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งได้แก่ การกีดขวางทางโครงสร้าง อุปสรรคทางวัฒนธรรม รวมทั้งมีคุณวุฒิ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต่ำกว่า วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 อรพินท์ ไชยกาล ภรรยาเลียง ไชยกาล อดีตรัฐมนตรีและสมาชิสภาผู้แทนราษฎร เป็นสตรีไทยคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาไทย ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ซึ่ง เลอศักดิ์ สมบัติศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ วิมลศิริ ชำนาญเวช รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นสตรีไทยสองคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม แม้เวลาจะล่วงมาถึงพุทธทศวรรษ 2540 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นหญิงยังมีไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 28 อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับว่าเป็นสตรีไทยคนแรก ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารของไทย

                                     

2. ธุรกิจ

ในแวดวงการประกอบการ ประชากรผู้หญิงไทยคิดเป็นแรงงาน 47% ของทั้งประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนผู้หญิงทำงานที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไทยยังเผชิญกับปัญหาการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและความไม่เท่าเทียมทางเพศในเรื่องค่าจ้างเนื่องจากผู้หญิง "กระจุกตัวอยู่ในงานรายได้ต่ำ" ในด้านสวัสดิการหญิง ผู้หญิงไทยบางคนยังมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของการถูกสามีข่มขืน การค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และรูปแบบอื่นของความรุนแรงในครัวเรือนและอาชญากรรมทางเพศ

                                     

3. การสมรส

ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้หญิงไทยเฉลี่ยแล้วสมรสโดยมีอายุน้อยกว่าชาย และครัวเรือน 24% ที่ระบุว่าหญิงเป็น "หัวหน้าครอบครัว" ในปี พ.ศ. 2550 เดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า หลังสงครามเวียดนาม ประเทศไทยได้กลายมาเป็นจุดหมายของ "แหล่งพักผ่อนและสันทนาการ" และ "การท่องเที่ยวทางเพศ" สำหรับชายต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งส่งผลให้มีการแต่งงานกับหญิงไทย ในหมู่ชายต่างประเทศที่มาแต่งงานเหล่านี้เป็นชายจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งแสวงหาคู่และการปลดภาระทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกษียณ ขณะที่หญิงไทยแต่งงานกับชายต่างประเทศเพื่อชดใช้ชีวิตที่ผ่านมาที่เคยเป็นโสเภณี จากการถูกทิ้งโดยอดีตคนรัก และเป็นทางหนีจาก "ความยากจนและความไม่มีความสุข" แต่ไม่ใช่หญิงไทยทุกคนที่แต่งงานกับชายต่างประเทศจะเคยเป็นโสเภณีมาก่อน

                                     

4. บทบาทและสถานภาพของสตรีในประวัติศาสตร์

สังคมไทยในอดีตเป็นแบบ "ผัวเดียวหลายเมีย" หมายความว่า ชายมีสถานะเหนือหญิงในทุกด้าน ในสมัยสุโขทัย ตำหนิชายที่มีชู้กับภรรยาคนอื่น แต่ไม่ห้ามชายมีภรรยาหลายคน ต่อมา ในสมัยอยุธยา กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 1904 ยังได้แบ่งภรรยาออกเป็น 3 ประเภท และชายจะมีภรรยากี่คนก็ได้ ทั้งยังมีภาษิตที่ว่า "ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน" ซึ่งต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าไม่ยุติธรรม ให้ยกเสีย เนื่องจากกรณีถวายฎีกาของอำแดงเหมือน จนกระทั่ง พ.ศ. 2478 จึงมีกฎหมายให้ชายมีภรรยาได้เพียงคนเดียว

โสเภณีในประวัติศาสตร์มีมาแต่สมัยใดไม่ทราบได้ แต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการตั้งโรงหญิงนครโสเภณีเป็นการผูกขาด และเก็บอากรโสเภณี อยู่ในย่านที่เรียกว่า "สำเพ็ง" ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็เรียกย่านโสเภณีว่าสำเพ็งเหมือนกัน ในสมัยรัชกาลที่ 4 อากรโรงโสเภณีเก็บได้ปีละ 50.000 บาท ในสมัยนั้นมีหญิงลักลอบค้าประเวณีกันทำให้อาณาจักรขาดรายได้ จึงออกประกาศ "ห้ามอย่าให้ไทย มอญ ลาว ลักลอบไปซ่องเสพเมถุนธรรมด้วย แขก ฝรั่ง อังกฤษ คุลา มลายู" หากจับได้มีโทษประหารชีวิต บรรดาญาติพี่น้องก็ถูกลงโทษหนักเบาด้วยเพราะไม่ตักเตือน

สำหรับบทบาทด้านการเมือง สตรีสมัยอยุธยามีบทบาททางการเมืองอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งพงศาวดารอยุธยาเน้นว่าการเข้าสู่อำนาจของหญิงนำมาซึ่งความเสื่อมเสียและความยุ่งยาก ดังเช่นกรณีท้าวศรีสุดาจันทร์ ในกฎหมายอยุธยา หญิงเป็นสมบัติของชายเสมอ เริ่มจากเป็นสมบัติของบิดา แล้วเป็นสมบัติของสามี และเป็นสมบัติของเจ้าของ กรณีตกเป็นทาส นอกจากนี้ ยังมีตำนานว่า สมเด็จพระศรีสุริโยทัยและท้าวสุรนารีเป็นวีรสตรีผู้สร้างวีรกรรมในประวัติศาสตร์

หญิงเริ่มมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมยิ่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยหญิงได้เป็นกำนันตลาดหรือนายอากรตลาดในรัชกาลที่ 2 มีผลงานสร้างสรรค์บทกวี และบางคนได้เรียนหนังสือ พระราชบัญญัติเรื่อง "ผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร พ.ศ. 2410" ห้ามไม่ให้สามีขายภรรยาหากภรรยาไม่ยินยอม หลังจากนั้นก็มีการเรียกร้องสิทธิสตรีขึ้น มีหนังสือพิมพ์สตรีเกิดขึ้นหลายฉบับ

สถานภาพของหญิงในสังคมดีขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกได้ให้สิทธิแก่ชายและหญิงในการเลือกตั้ง หญิงได้รับเลือกเป็นผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกใน พ.ศ. 2478 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จำนวนสตรีในประเทศไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมีมากขึ้นเนื่องจากสตรีในประเทศไทยมีความต้องการได้สัญชาติของคนต่างชาติ

พ.ศ. 2525 มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้หญิงเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้

สตรีมีบทบาทในทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก โดยอัตราการมีงานทำของสตรีอยู่ที่ร้อยละ 44.1 ใน พ.ศ. 2547 ทำงานในภาคเกษตรกรรมสูงสุด ร้อยละ 40.4 ตามมาด้วยภาคบริการและอุตสาหกรรม ร้อยละ 40.2 และ 19.5 ตามลำดับ สถิติสตรีเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง และประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างเพิ่มขึ้น และช่วยเศรษฐกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างลดลง สตรีมีการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงกว่าชาย สตรียังมีสถิติทำงานในแวดวงราชการสูงกว่าชายโดยอยู่ที่ร้อยละ 60.1                                     

5. บทอ่านเพิ่ม

 • Macan-Markar, Marwaan. Battered Women, No Longer Alone, Rights-Thailand, ipsnews.net, November 24, 2005
 • Praparnun, Yada Gender Sensitivity & Accountability in Thai Government Policy Formulation, Implementation & Evaluation from an Historical Perspective, Paper for presentation at the IAFFE 2009 conference in Boston, USA
                                     
 • โรงเร ยน สตร นนทบ ร เป นโรงเร ยนร ฐบาลประเภทโรงเร ยนม ธยมศ กษาขนาดใหญ พ เศษ จ ดการเร ยนการสอนให ก บ สตร ล วนแห งแรกและแห งเด ยว ใน จ งหว ดนนทบ ร ต งแต พ
 • เม อกองท พญ ป นเข าส ประเทศไทย ได ขออน ญาตนำทหารเข าพ ก ใน โรงเร ยน สตร ศร ส ร โยท ย กระทรวงศ กษาธ การจ งส งให โรงเร ยนไปเป ดสอนท โรงเร ยนประชาบาล บร ษ ทเกล อ ไทย จำก ด อำเภออ มพวา
 • ระว งส บสนก บ โรงเร ยน สตร ว ทยา หร อ โรงเร ยน สตร ราช น ท ศ โรงเร ยน สตร ศ กษา เด มเป นโรงเร ยน สตร ประจำจ งหว ดร อยเอ ด ต งอย ณ อำเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด
 • โรงเร ยน สตร ว ดมหาพฤฒาราม ใน พระบรมราช น ปถ มภ เป นโรงเร ยน สตร ใน ส งก ดสำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ
 • โรงเร ยนเฉล มขว ญ สตร เด มม ช อว า โรงเร ยน สตร ประจำมณฑลพ ษณ โลก เป ดทำการเร ยนการสอนคร งแรก ใน ป พ.ศ. 2466 ใน อด ตเป ดทำการเร ยนการสอนต งแต ช นอน บ
 • ระว งส บสนก บ โรงเร ยน สตร ว ทยา หร อ โรงเร ยน สตร ศ กษา โรงเร ยน สตร ราช น ท ศ เป นโรงเร ยน สตร ประจำจ งหว ดอ ดรธาน ประเภทโรงเร ยนม ธยมศ กษาขนาดใหญ พ เศษ
 • สตร ว ทยา สตร ว ทยา กร งเทพมหานคร โรงเร ยน สตร ว ทยา อ กษรย อ: ส.ว. อ งกฤษ: Satriwithaya School เป นโรงเร ยนร ฐบาล โรงเร ยนม ธยมศ กษาขนาดใหญ พ เศษ
 • ซ งทางแคปคอมได จ ดจำหน ายเกมภาคแรก ใน เด อนส งหาคม ค.ศ. 1987 สตร ทไฟเตอร ม ต วละครชาว ไทย ปรากฏอย ใน เกม ได แก สก ด, อาดอน และ เวก า โดยถ กกำหนดให เป นต วร าย
 • โรงเร ยนย พราชว ทยาล ย โรงเร ยนว ฒโนท ยพาย พ โรงเร ยนศร สว สด ว ทยาคาร โรงเร ยน สตร ศร น าน โรงเร ยนพะเยาพ ทยาคม โรงเร ยนพ ร ยาล ยจ งหว ดแพร โรงเร ยนนาร ร ตน จ งหว ดแพร
 • ส ทธ สตร อ งกฤษ: Women s rights ค อ ส ทธ และการให ส ทธ แก สตร และเด กหญ ง ใน ส งคมต างๆ ท วโลก ใน บางแห ง กฎหมาย ขนบธรรมเน ยมประเพณ ท องถ น
 • โรงเร ยน สตร ภ เก ต อ งกฤษ: Satree Phuket School อ กษรย อ ส.ภ.ก., S.P.K ก อต งข นโดยพระยาร ษฎาน ประด ษฐ มห ศรภ กด สม หเทศาภ บาลมณฑลภ เก ต ร วมก บคณะกรรมการสตร
 • ใน การมองไปย งรอบ ๆ สถานท ต าง ๆ ได อ กด วย สำหร บ ใน ประเทศไทย ป ค.ศ. 2011 ก เก ล ประเทศไทย ได เร มดำเน นการถ ายทำ สตร ตว ว ใน ประเทศไทย