Back

ⓘ รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย
                                     

ⓘ รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย

  • สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  • กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ
  • กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  • กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก
  • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ