Back

ⓘ ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือแหลมฉบัง
                                     

ⓘ ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ภายใต้การดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในเรื่องการบริหารท่าเรือโดยรวม และมีเอกชนรับผิดชอบในเรื่องปฏิบัติการ เปิดดำเนินการท่าเทียบเรือ B1 เป็นท่าแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2534 โดยท่าเรือแหลมฉบังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณขนถ่ายสินค้าทั้งสิ้น 4.629.244.70 เมตริกตัน มีปริมาณเรือเทียบท่ากว่า 8.118 ลำ

บริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจแหลมฉบัง ซึ่งมีการพัฒนาที่พักอาศัย สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนศูนย์ราชการ เพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต

ท่าเรือแหลมฉบังยังเป็นท่าเรือที่นำนักท่องเที่ยวไทยเดินทางโดยเรือสำราญไปต่างประเทศ เส้นทางเดินเรือสำราญ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบังไปประเทศกัมพูชาแวะเกาะฟู้โกว๊ก เข้าเกาะสมุย สิ้นสุดที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบังแวะเกาะสมุยสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์ ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยัง ท่าเรือฟูมาย เมือง นครโฮจิมินห์ ไปยัง เมืองดานัง เมืองเซินเจิ้น และสิ้นสุดที่ฮ่องกง

ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรับจากประเทศสิงคโปร์เพียงประเทศเดียว โดยมีเส้นทางเรือสำราญ ประเทศสิงคโปร์แวะเกาะเรดังแวะเกาะสมุยสิ้นสุดที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือเดียวที่บริการนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปประเทศสิงคโปร์และมีเส้นทางเดินเรือจากสิงคโปร์มาประเทศไทย

                                     

1. ลำดับเหตุการณ์

 • พ.ศ. 2504 รัฐบาลว่าจ้างบริษัทศึกษาความเป็นไปได้โครงการโดยสรุปพื้นที่บริเวณแหลมฉบังเหมาะสมต่อการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่
 • พ.ศ. 2526 ครม. มีมติให้กระทรวงคมนาคมเจรจาขอรับเงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้สำรวจออกแบบควบคุมและก่อสร้างโครงการและให้กระทรวงการคลังหาแหล่งเงินสมทบ
 • พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้ตรา พรบเวนคืนที่ดินประมาณ 6.340 ไร่เพื่อใช้ก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ที่แหลมฉบัง
 • พ.ศ. 2530-2534 การท่าเรือแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาก่อสร้าง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2530 กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 48 เดือนและเริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2530
 • พ.ศ. 2515 ท่าเรือสัตหีบโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศไทย
 • พ.ศ. 2509-2512 มีการก่อสร้างท่าเรือสัตหีบเพื่อประโยชน์ทางการทหารของสหรัฐ
 • พ.ศ. 2527-2529 การท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าจ้างกลุ่มบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
 • พ.ศ. 2516 ครมเห็นชอบในหลักการสร้างท่าเรือพาณิชย์ที่แหลมฉบัง แต่เนื่องจากเศรษฐกิจผันผวนจึงมีมติให้ใช้ท่าเรือสัตหีบเพื่อบรรเทาความคับคั่งของท่าเรือกรุงเทพไปก่อน
 • พ.ศ. 2534 ท่าเรือแหลมฉบังก่อสร้างโครงการขั้นที่ 1 แล้วเสร็จและจะเปิดดำเนินการท่าเทียบเรือท่าแรกคือท่า B1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2534
                                     

2.1. ข้อมูลท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ A

 • ท่าเทียบเรือ A2 ดำเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือเอนกประสงค์
 • ท่าเทียบเรือ A0 ดำเนินงานโดย บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือเอนกประสงค์
 • ท่าเทียบเรือ A4 ดำเนินงานโดย บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ประเภทเทกอง
 • ท่าเทียบเรือ A5 ดำเนินงานโดย บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro
 • ท่าเทียบเรือ A3 ดำเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
 • ท่าเทียบเรือ A1 ดำเนินงานโดย บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือโดยสารและท่าเทียบเรือรถยนต์
                                     

2.2. ข้อมูลท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ B

 • ท่าเทียบเรือ B2 ดำเนินงานโดย บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล ประเทศไทย จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
 • ท่าเทียบเรือ B1 ดำเนินงานโดย บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
 • ท่าเทียบเรือ B4 ดำเนินงานโดย บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
 • ท่าเทียบเรือ B3 ดำเนินงานโดย บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
 • ท่าเทียบเรือ B5 ดำเนินงานโดย บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
                                     

2.3. ข้อมูลท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ C

 • ท่าเทียบเรือ C1 ดำเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
 • ท่าเทียบเรือ C2 ดำเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
 • ท่าเทียบเรือ C0 ดำเนินงานโดย บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro, เรือสินค้าทั่วไปและเรือสินค้าทั่วไปที่มีตู้สินค้าบรรทุกมาเที่ยวละไม่เกิน 50 TEU
 • ท่าเทียบเรือ C3 ดำเนินงานโดย บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
                                     

2.4. ข้อมูลท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ D

 • ท่าเทียบเรือ D2 ดำเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
 • ท่าเทียบเรือ D1 ดำเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
 • ท่าเทียบเรือ D3 ดำเนินงานโดย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด - เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
                                     

2.5. ข้อมูลท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการอื่น

 • คลังสินค้าอันตราย ดำเงินงานโดย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด มหาชน JWD InfoLogistics Public Company Limited
 • อู่ต่อและซ่อมเรือ ดำเนินงานโดย บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
                                     

3. สถานีรถไฟ

สถานีรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง เป็นสถานีรถไฟชั้นพิเศษ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เส้นทางแยกออกมาจากสถานีรถไฟชุมทางศรีราชา มีระยะทางห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพ 140.85 กิโลเมตร

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →