Back

ⓘ ขนส่ง (บริษัท)
                                               

โอซากะ-โจ ฮอล

โอซากะโจฮอล มีชื่อเป็นทางการว่า หอวัฒนธรรมนานาชาติและกีฬาแห่งปราสาทโอซากะ เป็นสนามกีฬาในร่มอเนกประสงค์ ตั้งอยู่ในย่านเคียวบาชิ บริเวณเดียวกับปราสาทโอซากะ เมืองโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรก ใน พ.ศ. 2526 มีความจุอยู่ที่ 16.000 ที่นั่ง พื้นที่สนามมีทั้งหมด 36.500 ตารางเมตร ในส่วนของผนังสนามสร้างด้วยกำแพงหินตามแบบจำลองของปราสาท ต่อมาได้รับรางวัลคุณค่าพิเศษแห่งทัศนียภาพสถาปัตยกรรมเมืองโอซากะ ใน พ.ศ. 2527

                                               

อัลสตอม

อัลสตอม เป็นบริษัทผู้ผลิตระบบรถไฟข้ามชาติสัญชาติฝรั่งเศส โดยมีขอบเขตดำเนินการทั่วโลกในตลาดการขนส่งทางราง และมีบทบาทในสาขาการรับส่งผู้โดยสาร การส่งสัญญาณและรถจักร มีผลิตภัณฑ์อย่างเช่น รถไฟความเร็วสูง AGV, TGV, Eurostar, Avelia และ New Pendolino นอกเหนือไปจากรถไฟส่วนชานเมือง ส่วนภูมิภาคและมหานคร และรถราง Citadis บริษัทฯ เกิดจากการรวมบริษัทระหว่างบริษัททอมสัน-ฮิวส์ตันอิเล็กทริก และส่วนวิศวกรรมไฟฟ้าของ Société Alsacienne de Constructions Mécaniques ใน ค.ศ. 1928 การเข้าซื้อกิจการในภายหลัง เช่น Constructions Electriques de France ค.ศ. 1932, บริษัทต่อเรือ Chantiers de lAtlantique 1976, และบางส่วน ...

                                               

ลูกโซ่ความเย็น

ลูกโซ่ความเย็น หรือ โซ่เย็น เป็นห่วงโซ่อุปทานคือระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ลูกโซ่ความเย็นที่ ไม่ขาด หมายถึงการมีลำดับการผลิต การเก็บ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการแช่เย็นโดยตลอดบวกกับอุปกรณ์และโลจิสติกส์ที่เนื่องกันและจำเป็นเพื่อควบคุมสินค้าให้อยู่ในพิสัยอุณหภูมิที่ต้องการ เพื่อยืดและรักษาอายุคุณภาพของสินค้า เช่น ผักผลไม้สดอาหารทะเล อาหารแช่แข็ง ฟิล์มถ่ายภาพ สารเคมี และเภสัชภัณฑ์ สินค้าในโซ่เย็นไม่เหมือนสินค้าทั่วไปเพราะเป็นของเสียได้ และถือเป็นสินค้าที่กำลังจัดส่งไปยังจุดบริโภคตลอดเวลาแม้เมื่อกำลังเก็บไว้อย่างชั่วคราวในห้องเย็น และดังนั้น จึงมักเรียกว่า "คาร์โก้" ตลอ ...

                                               

เหตุโจมตีทางไซเบอร์โคโลเนียลไปป์ไลน์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โคโลเนียลไปป์ไลน์ บริษัทระบบท่อขนส่งน้ำมันสัญชาติอเมริกันที่มีจุดกำเนิดในเมืองฮิวสตัน, รัฐเท็กซัส และขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ ได้ประสบเหตุถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยแรนซัมแวร์อันส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมท่อขนส่ง ในส่วนปฏิกิริยาของบริษัทโคโลเนียลไปป์ไลน์ได้ดำเนินการหยุดท่อขนส่งทั้งหมดเพื่อป้องกันการโจมตี ประธานาธิบดี โจ ไบเดิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม นับเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีเป้าหมายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ FBI และแหล่งข่าว ...

                                               

การบำบัดด้วยออกซิเจนแบบผสมอากาศอัตราการไหลสูง

การบำบัดด้วยออกซิเจนแบบผสมอากาศอัตราการไหลสูง therapy หรือ high flow nasal cannula หรือ high flow nasal oxygen) เป็นวิธีบำบัดด้วยการช่วยหายใจชนิดหนึ่งที่ให้การไหลของแก๊สทางการแพทย์สูง โดยให้ผู้ป่วยผ่านทางสายช่วยหายใจทางช่องจมูก มีจุดประสงค์เพื่อชะล้างทางเดินหายใจส่วนบน แก๊สที่ใช้จะได้รับความร้อนเพื่อให้มีอุณหภูมิตรงกับของร่างกายมนุษย์ มากที่สุดและมีความชื้นที่กำหนดค่าให้ใกล้เคียงกับความดันไออิ่มตัวของร่างกาย ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจเฉียบพลันและเรื้อรังและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ขั้นรุนแรงหรือขั้นวิกฤต พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องคือสัดส่วนของออกซิเจ ...

ขนส่ง (บริษัท)
                                     

ⓘ ขนส่ง (บริษัท)

หน้านี้เป็นหน้าบทความที่กล่าวถึง บริษัท ขนส่ง จำกัด สำหรับบทความอื่นดูเพิ่มเติมได้ที่ ขนส่ง

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2473 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เดินอากาศ จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ขนส่ง จำกัด ในปี พ.ศ. 2482โดย ปัจจุบัน พลตรี สุรพล ตาปนานนท์ เป็นประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด บขส.

                                     

1. การดำเนินงาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีหน้าที่ในการดำเนินการด้านการบริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทาง ระหว่างกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั้งระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด รวมถึงให้เอกชนเข้ามามีส่วนดำเนินการในรูปของรถร่วมเอกชน บริษัท ขนส่ง จำกัด ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถทั้งของบริษัทเองและรถร่วมให้เป็นระเบียบ รวมทั้งการให้บริการด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งสามารถแบ่งขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจได้ เป็น 3 ธุรกิจ คือ

 • รถร่วมเอกชน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
 • การเดินรถบริษัท
 • กรุงเทพฯ 3 แห่ง ได้แก่
 • สถานีขนส่ง มีจำนวนสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 7 แห่ง ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และมีที่ทำการสถานีเดินรถ 117 สาขาทั่วประเทศ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • สถานีในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุพรรณบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
                                     
 • ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภาคกลาง และสำน กงานใหญ ของ บร ษ ท ขนส ง จำก ด บนเน อท ของกรมธนาร กษ จำนวน 63 ไร เป ดทำการเม อว นท 1 มกราคม
 • บร ษ ท เอกชนหร อมหาชนท แสวงหาผลกำไรและผ ลงท นทางการอส งหาร มทร พย ในอเมร กาเหน อ หน วยงานด านการขนส งมวลชนเป นผ ด แลการบร การ ขนส ง สาธารณะ ในย โรป
 • ถโดยสารประจำทางในเขตกร งเทพมหานครเป น บร ษ ท เด ยว เร ยกว า บร ษ ท มหานคร ขนส ง จำก ด ในร ปร ฐว สาหก จ ประเภท บร ษ ท จำก ด โดยม ส ดส วนการถ อห น ระหว างร ฐและเอกชน
 • ขนส ง อาจหมายถ ง การ ขนส ง ขนส ง บร ษ ท บร ษ ท ขนส ง จำก ด เป นร ฐว สาหก จ ส งก ดกระทรวงคมนาคม กรมการ ขนส ง ทางบก
 • ม กใช เพ อ ขนส ง ผ โดยสารในพ นท จำก ด เช น สนามบ น สวนสน ก หร อย านใจกลางเม อง รถไฟฟ าบ ท เอส สายส ทอง ใช ขบวนรถร น Innovia APM 300 จาก บร ษ ท บอมบาร ด เอร
 • และสายตะว นตกเป นบางส วน เป นสถาน ขนส ง เอกชน สร างและบร หารโดย บร ษ ท ส ร โปรเจกต คอนสทร คช น จำก ด โดยได ร บส มปทานจาก บร ษ ท ขนส ง จำก ด กระทรวงคมนาคม เป นระยะเวลา
 • จต จ กร หมอช ต มาลงท สถาน ขนส ง จ งหว ดบ ร ร มย ม บร การท งก จการท วร บร ษ ท ขนส ง จำก ด ศ ร ร ตนพลท วร นครช ยแอร กร งเทพ
 • การ ขนส ง ในประเทศไทย ม ความหลากหลายและย งไม ม ความเป นระเบ ยบ การ ขนส ง แต ละประเภทไม ม ความโดดเด นมากน ก ได แก ระบบการ ขนส ง ทางถนน ท เป นหล กของการ ขนส ง ส นค าท วประเทศ
 • และได เปล ยนช อ บร ษ ท เป น บร ษ ท บ ท เอส กร ป โฮลด งส จำก ด มหาชน ทำให ธ รก จหล กของกล มเปล ยนไปเป นธ รก จระบบ ขนส ง มวลชน ในว นท 11 พฤษภาคม 2553 บร ษ ท ได เปล ยนหมวดเป น