Back

ⓘ ไทยสยาม
                                               

สยามสแควร์ (แก้ความกำกวม)

สยามสแควร์ สามารถหมายถึง สยามสแควร์ ภาพยนตร์ พ.ศ. 2527 - ภาพยนตร์โดย ศุภักษร สยามสแควร์ - ศูนย์การค้าแนวราบในประเทศไทย สยามสแควร์ ภาพยนตร์ พ.ศ. 2560 - ภาพยนตร์โดย ไพรัช คุ้มวัน

                                               

เอหิปัสสิโก

เอหิปัสสิโก เป็นภาพยนตร์ไทยแนวสารคดี กำกับโดย ณฐพล บุญประกอบ ผลิตโดย อันเดอร์ดอคฟิล์ม ว่าด้วยเรื่องราวคดีของพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 กำหนดฉายเป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 ภาพยนตร์ประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ของพระและศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกาย, อดีตพระและศิษยานุศิษย์, นักกิจกรรมด้านพุทธศาสนา เช่น ไพบูลย์ นิติตะวัน และนักวิชาการด้านศาสนา เช่น พระไพศาล วิสาโล และ นิธิ เอียวศรีวงศ์

                                               

สุลต่านมะฮ์มุด มูซัฟฟาร์ ชะฮ์

สุลต่านมะฮ์มุดที่ 4 มูซัฟฟาร์ ชะฮ์ เอกสารไทยเรียก มะหะหมุด หรือ มะหมุด เป็นสุลต่านแห่งเรียว-ลิงกา แต่ภายหลังสุลต่านมะฮ์มุดถูกดัตช์ปลดออกจากตำแหน่ง พระองค์พยายามที่จะกลับคืนสู่บัลลังก์ด้วยการยึดครองอาณาจักรปะหังแต่ไม่ประสบความสำเร็จ

ไทยสยาม
                                     

ⓘ ไทยสยาม

ชาวสยาม หรือ ชาวไทย โดยทั่วไปหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่อาศัยอยู่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์

ในความหมายทางชาติพันธุ์ ใช้เฉพาะเจาะจงถึงชาวไทภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย หรือกลุ่มชาติพันธุ์ไทนอกบริเวณดังกล่าวที่มีความเกี่ยวดองทางวัฒนธรรมโดยตรงเช่น ไทโคราช, ชาวโยดะยา, ไทยเขตตะนาวศรี, ไทยเกาะกง แต่ในความหมายทางรัฐชาตินิยมรวมถึงชาติพันธุ์ไทอื่นทั้งในและนอกอาณาจักรด้วยเช่น ไทยอีสาน, ชาวยวน, ไทยเชื้อสายจีน, ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย เป็นต้น

                                     

1. ประวัติ

ประชากรที่อาศัยในภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบันมาจากการผสมผสานระหว่างชาวไทกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ทั้งที่เป็นชนพื้นเมืองเดิมในภูมิภาคนี้และชนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาใหม่ จดหมายเหตุลาลูแบร์ระบุว่าชาวต่างชาติเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ชาวสยาม แต่ชาวสยามเรียกตนเองว่า ไทน้อย ต่อมาจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ได้ออก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ใช้ชื่อประเทศ, ประชาชน และสัญชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ให้เรียกประชาชนว่า ไทย ต่อมาวันที่ 2 สิงหาคม ได้ออก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ ๓ เรื่อง การเรียกชื่อชาวไทย ให้เลิกการเรียกแบ่งแยกคนไทยออกเป็นหลายพวกหลายเหล่า เช่น ไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทยใต้ ไทยอิสลาม แต่ใช้คำว่าไทยแก่ชาวไทยโดยทั้งหมดทั้งมวลโดยไม่แบ่งแยก

                                     

2. คนเชื้อชาติ-สัญชาติไทยในต่างแดน

ชาวไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแม้ว่าชาวไทยบางส่วนสามารถพบได้ในส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 51–57 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ในขณะที่ชุมชนขนาดใหญ่ของชาวไทยสามารถพบได้ใน สหรัฐ, จีน, ลาว, ไต้หวัน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, กัมพูชา, พม่า, เกาหลีใต้, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลีย, สวีเดน, สวีเดน, ลิเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

                                     

3.1. สังคมและวัฒนธรรม ภาษา

ชาวไทยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ในภูมิภาคด้วยความหลากหลายของภาษาไทย กลุ่มเหล่านี้รวมถึง ภาษาไทยกลาง รวมถึงความหลากหลายของมาตรฐานภาษาและวัฒนธรรม, ภาษาไทยถิ่นใต้, ภาษาอีสาน ซึ่งมีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาลาวมาตรฐานของลาวมากกว่าภาษาไทยมาตรฐาน, คำเมือง ภาษาไทยภาคเหนือ และภาษายาวีซึ่งเป็นภาษาไทยแบบมาเลย์มีที่ใช้ในกลันตัน-ปัตตานี

ภาษาไทยกลางยุคใหม่มีความโดดเด่นมากขึ้นเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อดูดซับและรวมความแตกต่างของคนไทยแม้จะมีความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมระหว่างคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยกับชุมชน

                                     

3.2. สังคมและวัฒนธรรม การแต่งกาย

ชาวไทยนิยมใส่ชุดไทยซึ่งสามารถสวมใส่โดยผู้ชายผู้หญิงและเด็ก ชุดไทยสำหรับผู้หญิงโดยทั่วไปประกอบด้วย ผ้านุ่ง หรือ โจงกระเบน, เสื้อและสไบ ผู้หญิงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจสวม ซิ่น แทน ผ้านุ่งและโจงกระเบน และสวมชุดด้วยเสื้อหรือ เสื้อปัด ส่วนชุดไทยสำหรับผู้ชายรวมถึง โจงกระเบน หรือกางเกง, เสื้อราชปะเตน พร้อมถุงเท้ายาวเข่าสีขาวเสริม ชุดไทยสำหรับผู้ชายชาวไทยภาคเหนือประกอบด้วย กางเกงชาวเล แจ็คเก็ตสไตล์แบบจีนสีขาวและบางครั้ง มักจะมีผ้าโพกหัว ส่วนในโอกาสทางการผู้คนอาจเลือกสวมใส่ชุดประจำชาติไทยหรือชุดไทยพระราชนิยม

                                     

3.3. สังคมและวัฒนธรรม ศาสนา

ชาวไทยยุคใหม่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและระบุอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของพวกเขาอย่างยิ่งด้วยการปฏิบัติทางศาสนาของพวกเขาซึ่งรวมถึงแง่มุมของการบูชาบรรพบุรุษในหมู่ความเชื่ออื่นๆของคติความเชื่อของไทย ซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่ มากกว่า 90% เป็นที่ยอมรับว่าตนเองเป็นชาวพุทธ ตั้งแต่การปกครองของพ่อขุนรามคำแหงของอาณาจักรสุโขทัยและอีกครั้งตั้งแต่ "การปฏิรูปศาสนา" ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในศตวรรษที่ 19 การปฏิรูปยึดแบบศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกาแบบดั้งเดิมเป็นแม่แบบ อย่างไรก็ตามความเชื่อพื้นบ้านของคนไทยคือ การผสานความเชื่อของชาวพุทธอย่างเป็นทางการเข้ากับศาสนาผีและศาสนาฮินดู ที่ได้รับอิทธิพลมาจากจากอินเดียส่วนหนึ่งและอีกส่วนได้รับมรดกมาจากจักรวรรดิเขมรแห่งอังกอร์

                                               

สงครามอังกฤษ-สยาม

สงครามอังกฤษ-สยาม เป็นสงครามช่วงสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัทอินเดียตะวันออกและอาณาจักรอยุธยาในปี พ.ศ. 2230–31 สยามประกาศสงครามกับบริษัทอังกฤษอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2230 โดยไม่เคยมีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงคราม