Back

ⓘ หมวดหมู่:ปี
                                               

รายชื่อปีคริสต์ศักราช

2100 - 2099 - 2098 - 2097 - 2096 - 2095 - 2094 - 2093 - 2092 - 2091 2090 - 2089 - 2088 - 2087 - 2086 - 2085 - 2084 - 2083 - 2082 - 2081 2080 - 2079 - 2078 - 2077 - 2076 - 2075 - 2074 - 2073 - 2072 - 2071 2070 - 2069 - 2068 - 2067 - 2066 - 2065 - 2064 - 2063 - 2062 - 2061 2060 - 2059 - 2058 - 2057 - 2056 - 2055 - 2054 - 2053 - 2052 - 2051 2050 - 2049 - 2048 - 2047 - 2046 - 2045 - 2044 - 2043 - 2042 - 2041 2040 - 2039 - 2038 - 2037 - 2036 - 2035 - 2034 - 2033 - 2032 - 2031 2030 - 2029 - 2028 - 2027 - 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 201 ...

                                               

รายชื่อปีตามประเทศ

                                               

รายชื่อปีในโทรทัศน์ตามประเทศ

                                               

เส้นเวลาของประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

เริ่มขึ้นตั้งแต่ 13.798 ล้านปี จนถึง 5.020 ล้านปีก่อน 8.870 ล้านปี: อะตอมของปรอทได้กำเนิดขึ้น 13.000 ล้านปี: อะตอมของฟลูออรีนได้กำเนิดขึ้น 9.660 ล้านปี: อะตอมของอินเดียมได้กำเนิดขึ้น 8.250 ล้านปี: อะตอมของฮาสเซียมได้กำเนิดขึ้น 8.510 ล้านปี: อะตอมของเรเดียมได้กำเนิดขึ้น 9.990 ล้านปี: อะตอมของโรเดียมได้กำเนิดขึ้น 9.790 ล้านปี: อะตอมของเงินได้กำเนิดขึ้น 9.380 ล้านปี: อะตอมของซีเซียมได้กำเนิดขึ้น 9.570 ล้านปี: อะตอมของพลวงได้กำเนิดขึ้น 9.480 ล้านปี: อะตอมของไอโอดีนได้กำเนิดขึ้น 12.580 ล้านปี: อะตอมของโพแทสเซียมได้กำเนิดขึ้น 8.680 ล้านปี: อะตอมของพอโลเนียมได้กำเนิดขึ้น 12.320 ล้านปี: อะตอมของโค ...