Back

ⓘ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
                                     

ⓘ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือที่นิยมเรียกว่า สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อเวลา 16:45 นาฬิกา ของวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2525 ศูนย์เยาวชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณประกอบด้วยสนามกีฬาประเภทต่างๆ คือสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน สนามแข่งขันกีฬาในร่มทุกประเภท เพื่อให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งประกอบด้วยเยาวชน และประชาชนทั่วไป และมีการจัดฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมี "นายกรณิศ บัวจันทร์" เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ

                                     

1. ประวัติ

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เกิดขึ้นจากความประสงค์ในการจัดสร้างถาวรวัตถุขึ้นเป็นอนุสรณ์ เพื่อมอบให้แก่ประเทศไทย เนื่องในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2525 ซึ่งคณะรัฐมนตรี นำโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เล็งเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีมติอนุมัติโครงการจัดสร้างศูนย์เยาวชน พร้อมทั้งมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสวัสดิการสังคม เป็นผู้ดำเนินการ ต่อมา นายเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั้น มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างศูนย์เยาวชน โดยมีนายสมชัย วุฑฒิปรีชา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯในขณะนั้นเป็นประธาน ร่วมด้วยกรรมการอีก 14 คน เพื่อรับผิดชอบและประสานงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชน

โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า พื้นที่ประมาณ 73 ไร่ บริเวณสนามกีฬาดินแดง ริมถนนโรงปุ๋ย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นถนนมิตรไมตรี เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบเนื่องกับศูนย์เยาวชนฯ ในเขตห้วยขวาง ปัจจุบันอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งตั้งแยกขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วแต่เดิม เหมาะสมกับการเป็นสถานที่จัดสร้าง นอกจากนี้ ยังมีอาคารกีฬาเวสน์ ที่ทำการศูนย์เยาวชนวิชูทิศ ซึ่งตั้งอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว และต่อมาก็รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เยาวชนแห่งนี้ด้วย เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบรายละเอียดโครงการแล้ว จึงมอบหมายให้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในขณะนั้น ลงนามในสัญญาข้อตกลงจัดสร้างศูนย์เยาวชน ร่วมกับผู้แทนรัฐบาลไทยคือ อธิบดีกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 โดยมีบริษัท คุเมะ สถาปนิกและวิศวกร จำกัด เป็นผู้ออกแบบอาคารสนามกีฬา และควบคุมการก่อสร้าง ร่วมกับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมปีเดียวกัน

ต่อมา มีการประกวดราคาก่อสร้างขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่า บริษัท โอบายาชิ งูมิ จำกัด ชนะการเสนอราคาและเข้ารับดำเนินงานก่อสร้าง โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2523 กรุงเทพมหานครลงนามในสัญญาก่อสร้างร่วมกับทั้งสองบริษัท ระบุการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นส่วนของฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น ซึ่งฝ่ายไทย โดยกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการทดสอบและถมปรับสภาพพื้นดิน พร้อมทั้งปลูกหญ้าและต้นไม้รอบบริเวณ, จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการก่อสร้าง, ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ภายนอก และระบบระบายน้ำเสีย, ปรับปรุงอาคารกีฬาเวสน์ พร้อมทั้งหอพักนักกีฬา จำนวน 2 หลัง, จัดสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล สนามเทนนิส และสนามตะกร้อ, จัดสร้างโรงอาหาร พร้อมทั้งอาคารหอพักเจ้าหน้าที่และคนงาน จำนวน 2 หลัง 16 ห้อง, จัดสร้างลานจอดรถ 2 แห่ง พร้อมทั้งถนนเชื่อมโยงภายในบริเวณ, จัดสร้างรั้วกั้นรอบบริเวณ พร้อมทั้งรอบสนามฝึกซ้อม และหอพักนักกีฬา, จัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับใช้ภายในสำนักงาน พร้อมทั้งเครื่องเรือนสำหรับห้องอาหาร

ส่วนฝ่ายญี่ปุ่น โดย บจก.โอบายาชิ งูมิ รับผิดชอบการจัดสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 3 ชั้น ซึ่งประกอบด้วย โรงยิมเนเซียม โถงแสดงนิทรรศการ ห้องฝึกอาชีพ ห้องสมุด ห้องฝึกซ้อมในร่ม ห้องประชุม ห้องอาหาร และห้องทำงานเจ้าหน้าที่, จัดสร้างสนามกีฬากลางแจ้งขนาดมาตรฐาน พร้อมทั้งลู่วิ่งและอัฒจันทร์ ซึ่งรองรับผู้ชมจำนวน 8.000 คน, จัดสร้างสระว่ายน้ำขนาด 25*50 เมตร พร้อมทั้งอัฒจันทร์ ซึ่งรองรับผู้ชมจำนวน 800 คน, เวทีกิจกรรมกลางแจ้ง รองรับผู้ชมจำนวน 200 คน, ห้องฉายภาพยนตร์ พร้อมทั้งเวทีการแสดง รองรับผู้ชมจำนวน 200 คน, อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทั้งประเภทติดตั้งยึดกับพื้นดิน และที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับอาคารและสถานที่ข้างต้น, จัดหาชั้นวางหนังสือในห้องสมุด

ทั้งนี้ งานก่อสร้างส่วนมากของฝ่ายไทย เริ่มขึ้นหลังจากที่ฝ่ายญี่ปุ่นดำเนินงานแล้วเสร็จ ส่วนฝ่ายญี่ปุ่นแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสองระยะคือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมทั้งอัฒจันทร์ของสนามกีฬากลางแจ้งบางส่วน โดยทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น มูลค่า 1.000 ล้านเยน และระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2523-ตุลาคม พ.ศ. 2524 ดำเนินงานก่อสร้างในส่วนอื่นทั้งหมด โดยทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น มูลค่า 1.900 ล้านเยน รวมงบประมาณก่อสร้าง ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร และที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินทั้งหมดกว่า 300 ล้านบาท อนึ่ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2523 พันเอกถนัด คอมันตร์ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เยาวชน และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2524 พลเรือเอกเทียม มกรานนท์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น เป็นประธานพิธีรับมอบศูนย์เยาวชน จาก บจก.โอบายาชิ งูมิ โดยกรุงเทพมหานครตั้งชื่อศูนย์เยาวชนแห่งนี้ว่า ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย–ญี่ปุ่น

                                     

2. อาคารสถานที่

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย–ญี่ปุ่น มีอาคารและสนามกีฬาต่างๆ เพื่อให้บริการแข่งขันกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ แก่สมาชิกซึ่งเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

 • ห้องฉายภาพยนตร์ - พร้อมทั้งเวทีการแสดง รองรับผู้ชมจำนวน 200 คน
 • อาคารศูนย์เยาวชนฯ - ประกอบด้วยที่ทำการสำนักงาน ห้องจัดแข่งขันกีฬาในร่ม ห้องจัดกิจกรรมนันทนาการ และห้องสมุด
 • เวทีการแสดงกลางแจ้ง - รองรับผู้ชมจำนวน 500 คน
 • อาคารกีฬาเวสน์ - เป็นอาคารเอนกประสงค์สองหลัง ใช้สำหรับแข่งขันกีฬาในร่มทุกประเภท ตลอดจนใช้จัดกิจกรรมนันทนาการ การแสดง การประชุม การอบรม และการสัมมนาต่างๆ
 • อาคาร 1 - มีอัฒจันทร์รองรับผู้ชมจำนวน 3.800 คน พร้อมทั้งลานจอดรถชั้นใต้ดิน จำนวน 120 คัน
 • อาคาร 2 - มีอัฒจันทร์รองรับผู้ชมจำนวน 1.300 คน
 • สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม
 • สนามเปตอง จำนวน 4 สนาม
 • สนามฝึกซ้อมฟุตบอล จำนวน 2 สนาม
 • สนามกีฬาประเภทลู่และลาน - ประกอบด้วยสนามฟุตบอล พร้อมทั้งลู่วิ่งขนาดมาตรฐาน และอัฒจันทร์รองรับผู้ชมจำนวน 6.600 คน เคยเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแบงค็อกยูไนเต็ด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2559
 • สนามตะกร้อ จำนวน 1 สนาม
 • สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม
 • สนามกีฬากลางแจ้ง - ประกอบด้วย
 • สนามเทนนิส จำนวน 5 สนาม พร้อมกระดานซ้อม น็อกบอร์ด
 • สนามกีฬาในร่ม - ประกอบด้วย
 • สระว่ายน้ำ ขนาดมาตรฐาน 25*50 เมตร จำนวน 1 สนาม พร้อมทั้งอัฒจันทร์รองรับผู้ชมจำนวน 800 คน
 • สนามสควอช จำนวน 4 สนาม
                                     

3. กีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่ให้บริการ

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย–ญี่ปุ่น เปิดให้บริการสถานที่สำหรับแข่งขันกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการหลายชนิด แก่สมาชิกซึ่งเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตามลำดับอักษรไทย ดังต่อไปนี้

                                     

4. สายรถประจำทางที่ผ่าน

ฝั่งถนนดินแดง ป้ายหยุดรถ หน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ แล้วเดินเข้าถนนมิตรไมตรี ผ่านหน้ากระทรวงแรงงาน ประมาณ 400 เมตร

 • รถปรับอากาศสาย ปอ.171, ปอ.172,ปอ.514 ปอ.529และปอพ.4 ปอพ.25 ปอพ34 204 514
 • รถธรรมดาสาย 12, 13, 36, 36ก, 54, 73, 73ก, 157, 163 และ 168

ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต ป้ายหยุดรถ บริเวณสะพานลอย ตรงข้ามโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แล้วเดินเข้าถนนดินแดง ประมาณ 150 เมตร และเข้าถนนมิตรไมตรี ผ่านหน้ากระทรวงแรงงาน ประมาณ 400 เมตร

 • รถปรับอากาศสาย ปอ.24, 69, 92, 538 และ 504
 • รถธรรมดาสาย 24, 69, 92
                                     

5. เหตุการณ์สำคัญ

งานเฉพาะกิจ

 • การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • สถานที่พักค้างแรมของผู้เข้าร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
                                     

5.1. เหตุการณ์สำคัญ กีฬา

เอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์
 • 12 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 - เอเชียนอินดอร์เกมส์ 2005
 • 1 สิงหาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - เอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ 2009
วอลเลย์บอล
 • 22 มิถุนายน ถึง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2012 สัปดาห์ที่ 3 กลุ่ม J
 • การแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์
 • 14 สิงหาคม ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2009 สัปดาห์ที่ 3 กลุ่ม I
 • 19 สิงหาคม ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2011 สัปดาห์ที่ 3 กลุ่ม K
 • 13 สิงหาคม ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2010 สัปดาห์ที่ 2 กลุ่ม D
ฟุตบอล ฟุตซอล
 • 20 พฤศจิกายน ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก 2015
 • การแข่งขันฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก
บาสเกตบอล
 • 20 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2019
 • 23 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2009
 • การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
 • การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
 • 13 พฤศจิกายน ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2016


                                     

5.2. เหตุการณ์สำคัญ คอนเสิร์ต

 • 15 เมษายน พ.ศ. 2536 - คอนเสิร์ต Nowhere Else To Roam โดย Metallica
 • 4 สิงหาคม พ.ศ. 2528 - คอนเสิร์ต คนเดียวที่เป็นหนึ่ง ของ อัญชลี จงคดีกิจ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2
 • 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 - คอนเสิร์ต แบบเบิร์ดเบิร์ด ครั้งที่ 1 ของ ธงไชย แมคอินไตย์
 • 16 เมษายน พ.ศ. 2531 - คอนเสิร์ต MICRO ROCK CONCERT เอาไมโครไปเลย! ของวง ไมโคร / คอนเสิร์ตใหญ่ขายบัตรเป็นทางการครั้งแรกของวงไมโคร
 • 26 มกราคม พ.ศ. 2535 - คอนเสิร์ต 9 อ.ส.ม.ท. / เป็นการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพุ่มพวง ดวงจันทร์
                                     

5.3. เหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมทางการเมือง

 • สถานที่รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
 • 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - การปราศัยในรายการเดินหน้าผ่าความจริง หยุดล้างผิดคนโกง ครั้งที่ 15 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 โดยพรรคประชาธิปัตย์
 • 22-25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - มวลชนแนวร่วมของ คณะกรรมการประชาชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กปปส. เดินขบวนไปจากสถานที่ชุมนุม เพื่อปิดล้อมรอบนอกสถานที่ มิให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ดำเนินการเปิดรับสมัคร แก่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ภายในอาคารกีฬาเวสน์ 2 อนึ่ง ในวันถัดมา 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย คปท. ซึ่งเป็นองค์กรแนวร่วมของ กปปส. ที่ยังคงปักหลักปิดล้อมสถานที่อยู่รอบนอก เข้าปะทะกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อทราบว่าสำนักงาน กกต.กำลังดำเนินขั้นตอนการรับสมัคร ให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ส.ส.อยู่ภายใน
 • 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - เครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติ ซึ่งเป็นองค์กรแนวร่วมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พธม. จัดชุมนุมคัดค้านแผนบริหารจัดการพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ซึ่งทางการกัมพูชาจัดทำขึ้น


                                     

5.4. เหตุการณ์สำคัญ งานเฉพาะกิจ

 • การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • สถานที่พักค้างแรมของผู้เข้าร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
                                     
 • เขต ด นแดง เป นหน งในห าส บเขตของกร งเทพมหานคร สภาพท วไปเป นแหล งการค า การบร การ และแหล งท อย อาศ ยหนาแน นมาก เขต ด นแดง ต งอย ทางฝ งตะว นออกของแ
 • National Stadium of Thailand เป น สนาม ก ฬา แห งชาต ของประเทศ ไทย อย ในความด แลของกรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและ ก ฬา และจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย
 • สนาม ก ฬา ห วหมาก อ งกฤษ: Hua Mak Sports Complex เป นศ นย ก ฬา หล กของการ ก ฬา แห งประเทศ ไทย ภายในประกอบด วยอาคารหลายหล ง และ สนาม ท สำค ญใน สนาม ก ฬา น ม อย
 • ศ นย ฝ ก ก ฬา เพ อการแข งข น เทเบ ล เทนน ส อาคารบร การ สนาม เทนน ส เทนน ส อาคารเวลโลโดรม จ กรยาน Other Venue ศ นย เยาวชนกร งเทพมหานคร ไทย - ญ ป น ด นแดง
 • พรรคเคร อข ายชาวนาแห งประเทศ ไทย ได สร างความฮ อฮาเม อนำกล มผ สน บสน นจำนวนมากไปในเช าว นร บสม คร ส.ส. แบบส ดส วนท สนาม ก ฬา ไทย ญ ป น - ด นแดง เพราะเป นพรรคท ไม ค อยม ใครร จ ก
 • เพ อช งเป นเจ าภาพ ก ฬา มหาว ทยาล ยแห งประเทศ ไทย คร งท 41 หล งจากท ไม ได เป นเจ าภาพนานกว า 25 ป มอ ด นแดง เกมส จ ดข นภายใต ตามแนวค ดแล
 • ราชม งคลา ก ฬา สถาน อ งกฤษ: Rajamangala National Stadium เป น สนาม ก ฬา ขนาดใหญ ท ส ดในประเทศ ไทย โดยเป น สนาม กลางหร อ สนาม หล ก Main Stadium ภายใน สนาม ก ฬา ห วหมาก
 • ไทย แลนด ค พ คร งท 14 โดยเข าไปช งชนะเล ศฟ ตบอลยามาฮ า ไทย แลนด ค พ คร งท 14 ในว นท 2 เมษายน 2541 ท สนาม ก ฬา ไทย - ญ ป น ด นแดง
 • ย ไนเต ด เล อกใช สนาม ฟ ตบอลธรรมศาสตร ร งส ต ใน จ งหว ดปท มธาน โดยม การเปล ยนแปลงจากฤด กาลท ผ านมาท พวกเขาใช สนาม สนาม ก ฬา ไทย - ญ ป น ด นแดง ใน กร งเทพมหานคร
 • รวมท งย าย สนาม แข งข นจาก สนาม มหาว ทยาล ยกร งเทพ ว ทยาเขตร งส ต มาเป น สนาม ศ นย เยาวชน ไทย - ญ ป น ด นแดง และเม อเด อนต นเด อนม นาคม พ
 • สนาม ฟ ตบอลท ม สโมสรฟ ตบอลเป นเจ าของ สนาม ฟ ตบอลท ได มาตรฐานฟ ฟ า สโมสรแข งข นใน ไทย แลนด อเมเจอร ล ก ใช สนาม เกร กค สายไหมในฤด กาล 2563 ใช สนาม ก ฬา
 • น บเป นคร งท 8 และป ดท ายก จกรรมท อาคาร ก ฬา เวสน 2 สนาม ก ฬา ศ นย เยาวชนกร งเทพมหานคร ไทย - ญ ป น แขวง ด นแดง เขต ด นแดง เป นคร งท 16 เวท เด นหน าผ าความจร ง