Back

ⓘ เมืองโบราณ                                               

อะเคีย (แก้ความกำกวม)

อะเคีย อาจจะหมายถึง จังหวัดอะเคีย Prefecture of Achaea - จังหวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับอะเคียโบราณ สันนิบาตอะเคีย Achaean League - สหพันธ์ของเมืองในภูมิภาคทางตอนเหนือของเพโลพอนนีสในสมัยเฮเลนนิสติค อะเคีย Achaea - ภูมิภาคหนึ่งของภูมิภาคกรีซโบราณทางตอนเหนือของเพโลพอนนีส อะเคีย Achaea Province - จังหวัดของจักรวรรดิโรมัน ประกอบด้วยเพโลพอนนีสและตอนกลางของกรีซ ราชรัฐอะเคีย Principality of Achaea - รัฐหนึ่งของอาณาจักรครูเสดในเพโลพอนนีส ชาวอะเคีย Achaeans - คำกว้าง ๆ สำหรับเรียกชาวกรีกในสมัยกรีซสมัยไมซีเนียนที่ใช้โดยโฮเมอร์

                                               

พระเจ้าโจวเว่ยลี่

พระเจ้าโจวเว่ยลี่ พระนามเดิม จี อวี่ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 32 แห่งราชวงศ์โจวของจีนโบราณ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์โจวตะวันออก พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในปี 425 ปีก่อนคริสตกาล หลังจากที่พระบิดาของพระองค์ คือ พระเจ้าโจวขาว ได้สวรรคตลง พระองค์ทรงตั้งสามรัฐเล็กๆ ขึ้นเป็นเมืองจิ้น ฮั่น, เหว่ย และ จ้าว เพื่อทำหน้าที่เป็นกันชนสงครามระหว่างราชวงศ์โจวกับฉิน ครั้นเมื่อพระองค์สวรรคต พระเจ้าโจวอ้าน พระราชบุตรก็ขึ้นครองราชย์ต่อ

                                               

วัดดอนขนาก

วัดดอนขนาก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วัดดอนขนาก เดิมเป็นที่ดอนมีต้นป่าขนากขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ได้เรียกชื่อท้องถิ่นที่มีป่านั้นว่า ดอนขนาก ต่อมาได้จัดสร้างเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. 2450 โดย นายไล้ อยู่สิริ บริจาคที่ดินเป็นที่สำนักสงฆ์ จำนวน 8 ไร่ และนายหยก กิ่มเพชร บริจาคที่ดินเป็นที่สำนักสงฆ์ จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา รวมที่ดินทั้งหมด 12 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ต่อมานายพุฒ นางอ่วม นายนาค และนายบุตร มีจิตศรัทธาสร้างกุฏิขึ้นรวม 2 หลัง เป็นแบบทรงไทยโบราณ จากนั้นได้นิมนต์พระภิกษุวัดไผ่ล้อมจำนวน 5 รูปมาจำพรรษ ...

                                               

พระเจ้าโจวเซียง

พระเจ้าโจวเซียง พระนามเดิม จี เจิง เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์โจวตะวันออกของจีนโบราณ และนับรวมเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 18 แห่งราชวงศ์โจว เสวยราชย์ราว 651–619 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์ทรงเสวยราชย์ต่อจากพระเจ้าโจวฮุ่ย. ครั้นเมือพระองค์สวรรคต พระเจ้าโจวชิง พระราชบุตรก็ขึ้นครองราชย์ต่อ พระองค์ทรงสมรสกับจักรพรรดินีจากแคว้นตี้ แต่แล้วก็พระองค์ก็เนรเทศพระนางไป ในปีค. ศ. 635 พระองค์ถูกพระเชษฐาของพระองค์เองเนรเทศให้ต้องเดินทางออกจากเมืองหลวง แต่สุดท้ายก็ได้ ดยุกจินเหวิน พาพระองค์กลับคืนพระราชสู่บัลลังก์ได้

                                               

วัดป่าท่าทราย

วัดป่าท่าทราย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีพระครูประจักรษ์ ววญาณ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน วัดป่าท่าทรายตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2531 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2538 ในปี พ.ศ. 2528 พระอาจารย์สมบัติ อินทวังโส พระครูประจักษ์วรญาณ ในขณะนั้นท่านเป็น เจ้าอาวาสวัดป่าศรีดอนเงิน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้ธุดงควัตร พบวัดร้าง 2 วัด คือ ใหม่ลั่นทม ร้าง กับวัดช่องสะเดา ร้าง ซึ่งเป็นวัดโบราณมีอายุนานหลายร้อยปี โดยวัดใหม่ลั่นทมมีโฉนดที่ดินเลขที่ 11523 เนื้อที่ 24 ไร่ 2 ...

                                               

วัดโพงพาง

วัดโพงพาง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งในตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีเจ้าอาวาส คือ พระอธิการสมาน จนฺทวโส วัดโพงพาง แต่เดิมตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำแม่กลอง แต่ถูกน้ำเซาะตลิ่งพังลงน้ำไป จึงได้อพยพรื้อถอนมารวมกับวัดที่อยู่ใกล้เคียง ชื่อว่า "วัดขี้เหล็กบรรไดทอง" หรือ "วัดใน" ส่วนวัดโพงพางเดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดนอก แต่เมื่อรวมเป็นวัดเดียวกันชาวบ้านยังนิยมเรียกชื่อเดิม "วัดโพงพาง" ทำให้ชื่อวัดขี้เหล็กบรรไดทองนั้นหายไป สันนิษฐานว่าได้สร้างวัดโพงพางในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ครั้นมีภัยจากศึกสงครามก็รกร้างร่วงโรยไป โดยเป็นวัดขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2358 และได้รับพระราชทา ...

เมืองโบราณ
                                     

ⓘ เมืองโบราณ

เมืองโบราณ เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองสถานพื้นที่กว่า 800 ไร่ ตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยนายเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจเจ้าของบริษัทวิริยะประกันภัยและเครือธนบุรีพานิช จำกัด เมืองโบราณ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

ลักษณะที่ดินมีผังบริเวณคล้ายรูปขวาน และได้มีการจัดวางสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศในทุกภาคตามผังที่ดิน ภายในประกอบด้วยโบราณสถาน ปูชนียสถาน วัดโบราณ ตลาดน้ำ ตลาดบก พระราชวังต่างๆ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยอาคารที่สร้างจำลองขึ้นใหม่ ด้วยการลดทอนสเกลลง หรือ อาคารจริงที่ย้ายมาตั้งไว้ยังเมืองโบราณเอง ภายในเมืองโบราณยังมีที่พักแรม ชื่อว่า "นครริมขอบฟ้า" อีกด้วยความประสงค์การสร้างเมืองโบราณ โดยคุณเล็ก และคุณประไพ วิริยะพันธุ์

                                     

1. เหตุการณ์สำคัญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองโบราณ 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2514 ทั้งสองพระองค์เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองโบราณ พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งประเทศอังกฤษ และ พระสวามี มีกรรมการของเมืองโบราณ นำโดย คุณประไพ วิริยะพันธุ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นทั้ง 4 พระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรโบราณวัตถุสถานสำคัญต่างๆ ภายในเมืองโบราณจนทั่ว

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จำนวน 500 คน นำโดยนายวีระ สมความคิด ได้เดินทางมายังเมืองโบราณ เพื่ออ่านแถลงการณ์ในนามเครือข่ายภาคีทวงคืนดินแดนแผ่นดินไทย เพื่อทวงคืนแผ่นดินไทยรอบปราสาทพระวิหารมาเป็นของคนไทย

                                     

2. ภาพยนตร์ และ ละครที่เคยถ่ายทำ ณ เมืองโบราณ

 • บ่วงวันวาร
 • ข้าบดินทร์
 • ทองดีฟันขาว
 • ลิขิตรักข้ามดวงดาว
 • บ่วงอธิฏฐาน
 • ลูกทาส
 • สายโลหิต
 • ปอบผีฟ้า
 • เล่ห์บรรพกาล
 • ศรีอโยธยา 1
 • คุ้มนางครวญ
 • เพลิงพรางเทียน
 • บวงบันจทร
 • เรือนเสน่หา
 • รากนครา
 • ศรีวรรณ วีรสตรีที่โลกลืม
 • นางทาส
 • บุพเพสันนิวาส
 • ศรีอโยธยา 2
                                     

3. แหล่งข้อมูลอื่น

 • เว็บไซต์ทางการของเมืองโบราณ
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ เมืองโบราณ
 • ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย
 • แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแผนที่
 • ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์
โคคุระ
                                               

โคคุระ

วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เครื่องบินบี-29 จะนำแฟตแมนมาทิ้งระเบิดที่เมืองโคคุระ แต่เมืองโคคุระกลับมีหมอกควันหนาแน่น จึงได้ตัดสินใจตรงไปเป้าหมายที่สองคือนางาซากิแทน

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →