Back

ⓘ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต)
สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต)
                                     

ⓘ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย เข้ากับแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออก ซึ่งเริ่มจากพม่า ผ่าน ไทย ลาวและสิ้นสุดที่เวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงของธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 1.600 เมตร มีความกว้าง 12 เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่อง มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแหล่งทุนในการก่อสร้างเป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับรัฐบาลลาว 4.011 ล้านเยน และให้กับรัฐบาลไทย 4.079 ล้านเยน ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

                                     

1. ประวัติ

ตัวสะพานเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2547 ระหว่างการก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเครน ที่ทำให้ ที่ปรึกษา วิศวกรและคนงานเสียชีวิต 9 คน ชาวไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และลาว บาดเจ็บ 10 คน ชาวไทย ญี่ปุ่น และลาว และหายสาบสูญ 1 คน ชาวลาว เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และสะพานเปิดให้สาธารณะใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ในระหว่างการขับรถมายังฝั่งไทย คนขับรถมาจากฝั่งลาวต้องเปลี่ยนฝั่งการขับ เนื่องจากประเทศลาวขับรถทางขวามือ ส่วนประเทศไทยขับรถทางซ้ายมือ ดังนั้นคนไทยเองจึงต้องเปลี่ยนฝั่งการขับรถไปเป็นทางขวาเมื่อเข้าประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกัน

                                     

2. ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 239 หรือ ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่ง เริ่มต้นบนถนนชยางกูร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ที่แยกสะพานมิตรภาพ 2 สิ้นสุดบริเวณประตูทางเข้าด่านพรมแดนมุกดาหาร มีระยะทาง 0.517 กิโลเมตร

                                     

3. ดูเพิ่ม

 • สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 4 เชียงของ–ห้วยทราย
 • สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 3 นครพนม–คำม่วน
 • สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 7 เลย–แขวงเวียงจันทน์
 • สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 8 อุบลราชธานี–จำปาศักดิ์
 • สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 หนองคาย–เวียงจันทน์
 • สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 5 บึงกาฬ–บอลิคำไซ
 • สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 6 นาตาล–ละคอนเพ็ง
                                     

4. แหล่งข้อมูลอื่น

 • Bridge Failure Database อังกฤษ
 • Rescuers recover four bodies after Mekong bridge collapse อังกฤษ
                                     
 • รองประธานประเทศ ลาว ใน ว น ท 11 พฤศจ กายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.11 น. สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 1 หนองคาย เว ยงจ นทน สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 2 ม กดาหาร สะ หว นนะเขต สะพาน ม ตรภาพไทย ลาว
 • และด านความม นคง สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 1 หนองคาย เว ยงจ นทน สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 2 ม กดาหาร สะ หว นนะเขต สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 3 นครพนม คำม วน สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 4
 • สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 2 ม กดาหาร สะ หว นนะเขต สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 3 นครพนม คำม วน สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 4 เช ยงของ ห วยทราย สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 5 บ งกาฬ บอล คำไซ
 • ทางภาคเหน อของประเทศ ไทย สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 1 หนองคาย เว ยงจ นทน สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 2 ม กดาหาร สะ หว นนะเขต สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 3 นครพนม คำม วน สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว
 • สะพานม ตรภาพ ไทย ลาว 2 ม กดาหาร สะ หว นนะเขต สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 3 นครพนม คำม วน สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 4 เช ยงของ ห วยทราย สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 6 นาตาล ละคอนเพ ง
 • ขอนแก น - ม กดาหาร ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 212: ม กดาหาร - บางทรายใหญ ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 239: สะพาน ม ตรภาพ ไทย - ลาว 2 ม กดาหาร - สะ หว นนะเขต ทางหลวง 9W:
 • สะ หว นนะเขต เช อมโยงมาท น สำหร บความหมายอ นของส วรรณ เขต ด ท ส วรรณ เขต แก ความกำกวม ส วรรณ เขต หร อ สะ หว นนะเขต ลาว ສະຫວ ນນະເຂດ สะกด สะ ห ว น นะเขด
 • หอแก ว ม กดาหาร ศาลเจ าพ อเจ าฟ าม งเม อง ศาลเจ าแม สองนางพ น อง ว ดศร มงคลใต ว ดศร บ ญเร อง สะพาน ม ตรภาพ 2 ม กดาหาร - สะ หว นนะเขต หอยสม ยห น กลองมโหระท ก
 • สะพาน เทพส ดา ไทย ลาว สะพาน ม ตรภาพ น ำเห อง สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 1 หนองคาย เว ยงจ นทน สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 2 ม กดาหาร สะ หว นนะเขต สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว
 • สะพานม ตรภาพ ลาว - จ น โครงการ สะพาน ม ตรภาพ พม า - ลาว สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 1 หนองคาย เว ยงจ นทน สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 2 ม กดาหาร สะ หว นนะเขต สะพาน ม ตรภาพ ไทย ลาว 3