Back

ⓘ รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศไทย
                                               

ดอนเมือง

ดอนเมือง อาจหมายถึง ชื่อสถานที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ชื่อเขตการปกครอง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศไทย
                                     

ⓘ รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศไทย

นี่คือ รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ 6 ท่าอากาศยานจัดการโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ท่าอากาศยานอื่น ๆ อาจจัดการโดยกรมท่าอากาศยานหรือโดยสายการบินหรืออื่น ๆ