Back

ⓘ ชาร์กีเยย์ รูมัส
ชาร์กีเยย์ รูมัส
                                     

ⓘ ชาร์กีเยย์ รูมัส

ชาร์กีเยย์ รูมัส เป็นนักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ชาวเบลารุสซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเบลารุสเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2018