Back

ⓘ โลเท เชอร์ริง
โลเท เชอร์ริง
                                     

ⓘ โลเท เชอร์ริง

โลเท เชอร์ริง เป็นนักการเมืองและนายแพทย์ชาวภูฏาน โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 โลเท เซอร์ริง จบการศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธากา ประเทศบังกลาเทศ ในปี ค.ศ. 2007 และในปี ค.ศ. 2007 เรียนต่อที่วิทยาลัยวิสคอนเซิน เกี่ยวกับระบบทางเดิน