ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88                                               

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย, อดีตโฆษก กปปส., อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์, เลขานุการส่วนตัวของนายสุเทพ เทือกสุ ...

                                               

เอกพจน์ วงศ์นาค

เอกพจน์ วงศ์นาค นักร้องลูกทุ่ง มีชื่อจริงว่า เอกพจน์ ปานแย้ม เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ที่จังหวัดปทุมธานี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็ออกเดินสายร้องเพลงลูกทุ่งไปตามที่ต่าง ๆ พร้อมกับเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ไปด้วย โดยเพลงที่ได้รั ...

                                               

เอกพร รักความสุข

รองศาสตราจารย์ เอกพร รักความสุข เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร

                                               

เอกภาพ พลซื่อ

เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อดีตเลขาธิการพรรคเสรีธรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

                                               

เอธัส มนต์เสรีนุสรณ์

นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์ นักธุรกิจบริหารกิจการ และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 โดยก่อนหน้านั้นได้ทำธุรกิจกับบริษัทของครอบครัวในด้านอุตสาหกรรมเคมี

                                               

เอนก ทับสุวรรณ

นายเอนก ทับสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร

                                               

เอนก สิทธิประศาสน์

เอนก สิทธิประศาสน์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองเอก

                                               

เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นักวิชาการและนักการเมืองชาวไทย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ เป็นกรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จัน ...

                                               

เอี่ยม ทองใจสด

นายเอี่ยม ทองใจสด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 6 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

                                               

เอื้อน ณ สงขลา

นายเอื้อน ณ สงขลา เป็นบุตรของหลวงอุดมภักดี ทับ ณ สงขลา กับ นางเยื้อน ณ สงขลา สมรสกับ นางชิด ณ สงขลา มีบุตร-ธิดา 4 คน หนึ่งในนั้น คือ นายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

                                               

โอภาส พลศิลป

โอภาส เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2464 สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เคยศึกษาวิชาเกษตรจากวิทยาลัยเกษตรศาสตรแม่โจ้ รวมถึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร จากสถาบันเทคโนโ ...

                                               

โอภาส รองเงิน

โอภาส รองเงิน เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 เป็นบุตรของนายอ่ำ รองเงิน และ นางหนูจับ รองเงิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมรสกับนางวนิดา รองเงิน สกุลเดิม: อินทรกุล

                                               

โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์

โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ MBA. Central Missouri State University, U.S.A.

                                               

ฮอชาลี ม่าเหร็ม

ฮอชาลี ม่าเหร็ม เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของ นายบาหรี กับ นางจิ ม่าเหร็ม มีพี่ชาย 1 คน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานค ...

                                               

กิมเอ็ง แซ่เตีย

กิมเอ็ง แซ่เตีย เป็นอาชญากรและผู้ต้องหาสามคดี คือ คดีแก๊งตุ๋นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คดีฉ้อโกง ความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมอีกและความผิดมาตรา 112 ปัจจุบันต้องโทษ 50 ปี

                                               

ณัฐพล สุวะดี

ณัฐพล อัครพงศ์ปรีชา อดีตนายทหารประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม อดีตราชองครักษ์ เป็นบุตรของอภิรุจ และวันทนีย์ สุวะดี พื้นเพเดิมเป็นชาวสมุทรสาคร ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณัฐพลถูกออกหมายจับฐานร่วมกันข่มขืนใจให้กระทำการใ ...

                                               

ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล

ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย และสถานีโทรทัศน์เคเบิลไทยสกายทีวี อดีตแกนนำกลุ่มสภาประชาชน และแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ นางสาวดารณี เป็นบุตรของ นายลิ่ม และนางกิมลุ้ย เม่งคิม เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2501 ที่ ...

                                               

ทอม ดันดี

ทอม ดันดี เดิมมีชื่อจริงว่า พันทิวา ภูมิประเทศ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า ธานัท ธนวัชรนนท์ เกิดเมื่อ ราว พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2503 เป็นชาวอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเป็นนักร้องวงซูซู ที่มีผลงานเพลงที่รู้จักอยู่หลายเพลง เช่น บ่อสร้างกา ...

                                               

พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์

พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ฉายา "นายพลช็อกโลก" ขณะรับราชการมีผลงานการจับกุมในคดีสำคัญหลายคดีทั้งคดียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยและมีผลงานการเขียนหนังสือแนววิชาการเกี่ยวกับตำรวจหลา ...

                                               

มณตา หยกรัตนกาญ

มณตา หยกรัตนกาญ เป็นอาชญากรและผู้ต้องหาสองคดี คือ คดีแก๊งตุ๋นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และคดีอ้างตัวเป็นคุณหญิง

                                               

สมยศ พฤกษาเกษมสุข

สมยศ พฤกษาเกษมสุข เป็นคอลัมนิสต์ประจำเว็บไซด์ประชาไทนักกิจกรรมแรงงาน ประธานสหภาพพันธมิตรแรงงานประชาธิปไตย, แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย, และบรรณาธิการบริหารนิตยสารวอยซ์ออฟทักษิณ สมยศจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และอุดมศึกษาจากมหา ...

                                               

สุริยัน สุจริตพลวงศ์

สุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือ หมอหยอง คือ อดีตนักโหราศาสตร์และนักสังคมสงเคราะห์ชาวไทย อดีตกรรมการและที่ปรึกษาในหลายหน่วยงาน และผู้ต้องหาในคดีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

                                               

เสน่ห์ ถิ่นแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ถิ่นแสน หรือ ดร.เพียงดิน รักไทย เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2508 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยในต่างประเทศ ปัจจุบันมีชื่อในกลุ่มผู้ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวต่อ คสช. และถูกออกหมาย ...

                                               

อำพล ตั้งนพกุล

อำพล ตั้งนพกุล หรือมักเรียกกันว่า อากง เป็นชายไทยซึ่งเป็นที่รู้จักเนื่องจากถูกฟ้องว่า ในกลางปี 2553 ได้ส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่สี่ข้อความไปหาสมเกียรติ ครองวัฒนสุข เลขานุการของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยมีเนื้อหาหมิ่นป ...

                                               

แฮร์รี นิโคเลดส์

แฮร์รี นิโคเลดส์ เป็นนักเขียนชาวเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เคยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เป็นครูสอนภาษาที่จังหวัดเชียงราย ระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2548 และเขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียหลายฉบับ ก่อนหน้านั้นเคยทำงานในตำแหน่งพนักงานยกกระเป๋า ...

                                               

รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย

                                               

สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีฐานะเป็นกระทรวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ไม่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ...

                                               

ชาติชาย ชุณหะวัณ

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนักการทูต นักการเมืองและนายทหารบกชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 17 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในหลายกระทรวงคือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงกลาโหม พลเอกชาติชาย เป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมือง 2 ...

                                               

ถนอม กิตติขจร

จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 10 เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ชื่อว่าหนึ่งใน "สามทรราช" เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลในเหตุการณ์ 14 ตุลา ปี 2516 ซ ...

                                               

ทวี บุณยเกตุ

รองอำมาตย์โท ทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 5 หนึ่งในคณะราษฎรสายพลเรือน และขบวนการเสรีไทยและเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง พ่อสอนลูก

                                               

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นอดีตองคมนตรีและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองคมนตรี อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 14

                                               

ปรีดี พนมยงค์

ศาสตราจารย์ ปรีดี พนมยงค์ หรืออำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เป็นนักกฎหมาย อาจารย์ นักกิจกรรม นักการเมือง และนักการทูตชาวไทยผู้ได้รับการยกย่องเกียรติคุณอย่างสูง เป็นรัฐบุรุษอาวุโส ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 และรัฐมนตรีหลายกระทร ...

                                               

เปรม ติณสูลานนท์

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายทหารและนักการเมืองไทย ประธานองคมนตรี เริ่มต้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ก่อนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 16 หลังจากนั้นเป็นประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทส ...

                                               

ผู้แทนการค้าไทย

ผู้แทนการค้าไทย เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเชิงรุก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมุ่งขยายตลาดการค้า การลงทุนของไทยในต่างประเทศ และแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการพ ...

                                               

พจน์ สารสิน

พจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 9 เป็นพลเรือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ภายหลังได้ลาออกเนื่องจากมีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลเ ...

                                               

พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นามเดิม พจน์ พหลโยธิน เป็นนายทหารปืนใหญ่ รัฐบุรุษ และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่สอง เป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือผู้ก่อการปฏิวัติสยามใน พ.ศ. 2475 เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ...

                                               

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชื่อเล่น ปู เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 28 และนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ด้วยวัย 44 ปีถือเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่อายุน้อยที่สุดในรอบกว่า 60 ปี นอกจากนี้ ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเพื ...

                                               

สัญญา ธรรมศักดิ์

ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการพลเรือนและนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา, คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ,ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปลัดกระทรวงยุติ ...

                                               

จารุบุตร เรืองสุวรรณ

ร้อยโท จารุบุตร เรืองสุวรรณ อดีตประธานวุฒิสภา อดีตประธานรัฐสภา และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 5 สมัย เป็นบิดาของนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                                               

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี นามเดิม สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนแรก ผู้วางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ผู้ร่วมดำริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ ผู้นำกีฬาฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเท ...

                                               

ประภาศน์ อวยชัย

ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                                               

เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)

เจ้าพระยาพิชัยญาติ ดั่น บุนนาค เป็นบุตรของพระยาไพบูลย์สมบัติ เดช บุนนาค กับนางสงวน เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2418 ที่บ้านเลขที่ 107 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตำบลบางยี่ขัน อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ปัจจุบันเป็น แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอ ...

                                               

วิลาศ โอสถานนท์

พันตรีวิลาศ หรือ นายวิลาศ โอสถานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 ณ บ้านริมคลองโอ่งอ่าง อำเภอสำราญราษฎร์ จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนโตของ พระยาประชากิจกรจักร ชุบ โอสถานนท์ และ คุณหญิงนิล สกุลเดิม ศรีไชยยันต์ โดยมีชื่อ "วิลาศ" นั้น เป็นชื่อที ...

                                               

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)

มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ ขุนนาง 5 แผ่นดิน อดีตประธานศาลฎีกา เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีหลายกระทรวง เคยดำรงตำแหน่ง ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ประธานองคมนตรี และเป็ ...

                                               

หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที)

พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร ชื่อเดิม สุทธิ สุขะวาที เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2444 ที่ตำบลเสาชิงช้า อำเภอสำราญราษฎร์ จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของ หลวงเพราะสำเนียง ชื่อเดิม ศุข ศุขวาที และ คุณแม่จีบ สมรส สมรสกับ คุณหญิง ทิพย์ สุทธิสารรณกร

                                               

อุกฤษ มงคลนาวิน

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตประธานวุฒิสภา อดีตประธานรัฐสภา ผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความอุกฤษ มงคลนาวิน เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรม แล ...

                                               

รายชื่อประธานวุฒิสภาไทย

ประธานวุฒิสภาไทย เป็นตำแหน่งประมุขของวุฒิสภา หรือสภาสูงของไทย ซึ่งทำหน้าที่ควบคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทย หรือสภาล่าง มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย วุฒิสภาไทย มีบัญญัติครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ใช้ชื่อว่า พฤฒสภา ต่อมาใช้ชื่อเรียก ...

                                               

พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)

พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี เป็นผู้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพฤฒสภาหลายสมัย และได้ดำรง ...

                                               

จิตติ ติงศภัทิย์

ศาสตราจารย์พิเศษ จิตติ ติงศภัทิย์ เป็นนักกฎหมายชาวไทย รับตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2527 ถึง 2538 และถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง จิตติประสิทธิ์ประสาทวิชากฎหมายมาเป็นเวลานานจนได้รับยกย่องเป็นปรมาจารย์แห่งวงการกฎหมายไทย และได้รับการกล่าวขานว่า ตั้งมั่นอย ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →