ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84                                               

สุรพันธ์ ชินวัตร

สุรพันธ์ ชินวัตร เป็นบุตรของนายเชียง คู ชุนเชียง และนางแสง ชินวัตร ชาวไทยเชื้อสายจีนแคะอพยพจากจังหวัดจันทบุรี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีด้านย้อมสีและพิมพ์ผ้าจาก ประเทศเยอรมนี ด้านชีวิตค ...

                                               

สุรยุทธ์ จุลานนท์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนักการเมืองและอดีตทหารบกชาวไทย สภาองคมนตรีไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 จากการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายหลังเหตุการณ์รั ...

                                               

สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ แพทย์และนักการเมืองชาวไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 9 สมัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังห ...

                                               

สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ นักการเมืองและทหารบกชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม มีชื่อเล่นว่า "เต่า" หรือที่บรรดาสื่อมวลชนเร ...

                                               

สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ

สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายจงมี กับ นางแวะนาย เทียมประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จากวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้านครอบ ...

                                               

สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคภูมิใจไทย

                                               

สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์

นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5 และประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ในสังกัดพรรคกิจสังคม ปัจจุบันสังกัดพ ...

                                               

สุรสาล ผาสุข

นายสุรสาล ผาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์

นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ในสังกัดพรรคเอกภาพ ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

สุรสิทธิ์ ตรีทอง

นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง เป็น สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ลำดับที่ 223 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นหลานชายของนายบุญชู ตรีทอง อดีต ส.ส.ลำปาง

                                               

สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์

นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

                                               

สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม อดีตรองหัวหน้าพรรคกิจสังคม ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประธานกรรมการบริษัท โอสถสภา จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือโอสถสภา และนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช ...

                                               

สุรันต์ จันทร์พิทักษ์

ทันตแพทย์ สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นน้องชายของเภสัชกร วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ส.ส.กทม. เขต 31 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

                                               

สุรินทร์ เทพกาญจนา

สุรินทร์ เทพกาญจนา เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในปี พ.ศ. 2518 - 2519 เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร 2 สมัย ได้รับเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2518 อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสมุ ...

                                               

สุรินทร์ ปาลาเร่

พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อดีตผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา และอดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อแ ...

                                               

สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ศาตราจารย์พิเศษ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลชวน หลีกภัย และ เลขาธิการอาเซียน วาระ พ.ศ. 2551 ถึง 2556 เป็นเลขาธิการอาเซ ...

                                               

สุรินทร์ มาศดิตถ์

นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3 สมัย และเป็นบิดาของนายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                                               

สุริยน ไรวา

ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2459 เป็นบุตรของบิดาชาวจีน กับ นางบุญรอด สำเร็จการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อ พ.ศ. 2482 ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 สิริอายุรวม 57 ปี

                                               

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และประธานกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสาน พรรคพลังประชารัฐ เป็นกรรมการศูน ...

                                               

สุริยะใส กตะศิลา

สุริยะใส กตะศิลา คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, และ ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 สุริยะใสเป็นหนึ่งในแกนนำและเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พธม. ต่อมาได้เข้ ...

                                               

สุริยา ลาภวิสุทธิสิน

นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนักการเมือง นักธุรกิจที่มีความสนิทแนบแน่นกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน

                                               

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและปร ...

                                               

สุวรรณ ธนกัญญา

สุวรรณ ธนกัญญา เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในปี พ.ศ. 2518 - 2519 เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 2 สมัย ได้รับเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2518

                                               

สุวรรณ วลัยเสถียร

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร เป็นนักกฎหมาย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตกรรมการบริหารชุดแรกของพรรคไทยรักไทย เป็นผู้ก่อตั้งและอดีตประธานชมรมคนออมเงิน

                                               

สุวโรช พะลัง

สุวโรช เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2497 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2519 และระดับปริญญาโท จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายสุวโรช มีน้องชายเป็นนักการเมืองเช่นเดียวกันคือ นายฉัตรชัย พะลัง อดีต ประธาน ...

                                               

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง เป็นหนึ่งในแกนนำพรรครวมชาติพัฒนา แต่ไม่ได้ลงสมัค ...

                                               

สุวัฒน์ วรรณศิริกุล

นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน อดีตประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานภาคกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชาชน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครหลายสมัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 ในสังกัดพ ...

                                               

สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล

นายแพทย์สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2472 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และ แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน สมรสกับนางอรุณ วีระเศรษฐกุล มีบุตรคือ อภิชาติพงศ ...

                                               

สุวิชช พันธเศรษฐ

นายสุวิชช พันธเศรษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 3 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรี เป็นกรรมการในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2491 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ ...

                                               

สุวิทย์ คุณกิตติ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ อดีตประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ส.ส.ขอนแก่น 7 สมัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงทั้งกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระ ...

                                               

สุวิทย์ เมษินทรีย์

เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ ...

                                               

สุวิทย์ ยอดมณี

ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี นักการเมืองและนักวิชาการชาวไทย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลของพลเอสุรยุทธ์ จุลานนท์ โฆษ ...

                                               

เสกสกล อัตถาวงศ์

ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน นักการเมือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

                                               

เสนาะ เทียนทอง

เสนาะ เทียนทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีตหัวหน้าพรรคประชาราช ผู้นำ ส.ส.กลุ่มวังน้ำเย็น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสนาะมีชื่อที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า ป๋าเหนาะ นายเสน ...

                                               

เสนาะ พึ่งเจียม

เสนาะ พึ่งเจียม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดกำแพง ...

                                               

เสนาะ อูนากูล

เสนาะ อูนากูล เป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                                               

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช นักการเมือง นักกฎหมาย นักการทูต และ นักวิชาการชาวไทย อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 4 สมัย ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนเข้าสู่วงการเมือง เคยเป็นผู้พิพากษา และเคยดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตไท ...

                                               

เสนีย์ มะดากะกุล

เสนีย์ มะดากะกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคกิจประชาคม → พรรคเอกภาพ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ...

                                               

เสมอ กัณฑาธัญ

เสมอ กัณฑาธัญ เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย ในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสำรวจเหมือแร่วุลแฟรมในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ ...

                                               

เสมา รัตนมาลัย

เสมา รัตนมาลัย เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และเคยเป็นอนุกรรมการร่างประมวลจริยธรรมตุลาการ เมื่อปี พ.ศ. 2527 เสมา รัตนมาลัย เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ในปี ...

                                               

พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ)

มหาอำมาตย์ตรี พระยาไชยยศสมบัติ เป็น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา และอดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนแรก และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารไทยทนุ เมื่อปี พ.ศ. 2492

                                               

เสริม วินิจฉัยกุล

เสริม วินิจฉัยกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

                                               

เสริมศักดิ์ การุญ

เสริมศักดิ์ การุญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง 7 สมัย

                                               

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช นักการเมืองชาวไทย อดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตรองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ ...

                                               

หม่อมหลวงเสรี ปราโมช

หม่อมหลวงเสรี ปราโมช เกิดในปี พ.ศ. 2476 มีชื่อเล่นว่า "ต้อย" เป็นบุตรชายคนโต ของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช นามสกุลเดิม ศาลิคุปต์ ในจำนวนพี่น้องทั้งสิ้น 3 คน ชีวิตส่วนตัวสมรสกับคุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา นามสกุลเดิม ม ...

                                               

เสรี สุชาตะประคัลภ์

เสรี สุชาตะประคัลภ์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี อดีตหัวหน้าพรรคแรงงาน ในปี พ.ศ. 2517 และหัวหน้าพรรคแรงงานประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทและมีสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 ครั้ง

                                               

เสรี สุวรรณภานนท์

เสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 โดยเป็นประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เคยเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นอดีตประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ส ...

                                               

เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 2 สมัย และเป็นบิดาของพลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรองนาย ...

                                               

เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นข้าราชการการเมืองและข้าราชการตำรวจบำนาญชาวไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษา อดีตจเรตำรวจแห่งชาติคนแรก อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อ ...

                                               

เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 ที่จังหวัดระยอง เป็นบุตรของนายเหลียง กับนางเจียม เปี่ยมพงศ์สานต์ นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นนักการเมืองจังหวัดระยอง ที่เคยดำรงต ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →