ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83                                               

สุเทพ วงศ์กำแหง

เรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2533 สาขาศิลปะการแสดง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา

                                               

สุเทพ อัตถากร

สุเทพ อัตถากร เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2480 ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายทองม้วน อัตถากร กับนางทองมาก อัตถากร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2505 และปริญญาโท รัฐประศาส ...

                                               

สุธรรม ภัทราคม

ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2460 จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงชัดเจน ภัทราคม บุตรีพระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์ มีบุตร-ธิดา 5 คน ศาสตราจารย์พิเ ...

                                               

สุธรรม ระหงษ์

นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ เกิดวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2505 ที่ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรของ นายอุดม ระหงษ์ และนางมาลัย ระหงษ์ รับราชก ...

                                               

สุธรรม แสงประทุม

สุธรรม แสงประทุม นักการเมืองไทย อดีตประธานกรรมการบริษัท อสมท จำกัด, อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ 1, ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไท ...

                                               

สุธา ชันแสง

นายสุธา ชันแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

                                               

สุธา นิติภานนท์

นายสุธา นิติภานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 5 สมัยของเขตภาษีเจริญ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ นายสุธาเป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด โดยเกิดที่เขตราษฎร์บูรณะ แต่มาเติบโตที่เขตภาษีเจริญซึ่งเป็นพื้นเพเดิมของมารดา เริ่มเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยการเป็นผู้ช่วยข ...

                                               

สุธี นาทวรทัต

ศาสตราจารย์ สุธี นาทวรทัต เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นอดีตประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า และเป็นอดีตอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ

                                               

สุนทร คงสมพงษ์

พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 มีชื่อเรียกในสื่อสารมวลชนว่า บิ๊กจ๊อด

                                               

สุนทร ยิ่งนคร

สุนทร ยิ่งนคร เป็นชาวอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จบการศึกษาจากโรงเรียนสกลวิสุทธ์ อำเภอบางคนที ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองโดยการร่วมกันจัดตั้ง "พรรคประชาธิปไตย" โดยมีนายชุมพล มณีเนตร เป็นหัวหน้าพรรค นายนิสิต เวทย์ศิริยานันท์ ...

                                               

สุนทร วิลาวัลย์

สุนทร วิลาวัลย์ เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายเงิน กับนางคำ วิลาวัลย์ สำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต เมื่อปี พ.ศ. 2543

                                               

สุนทร หงส์ลดารมภ์

สุนทร หงส์ลดารมภ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอธิการบดีมหาวิทยาล ...

                                               

สุนัย จุลพงศธร

ดร.สุนัย จุลพงศธร นักการเมืองชาวไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง

                                               

สุบิน ปิ่นขยัน

สุบิน ปิ่นขยัน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 3 สมัย อดีตรองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารของ บมจ. เอ็มดีเอ็กซ์

                                               

สุปัน พูลพัฒน์

สุปัน พูลพัฒน์ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 สมัย และอดีตกรรมการอำนวยการพรรคอิสระ

                                               

สุพจน์ ตั้งตระกูลไท

เรือตรี สุพจน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย และได้รับเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. ...

                                               

สุพล จุลใส

สุพล จุลใส เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2510 เป็นบุตรของนายบุญธรรม และ นางหนูจวน จุลใส และเป็นพี่ชายของนายชุมพล จุลใส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาส ...

                                               

สุพล ฟองงาม

สุพล ฟองงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหาร พรรคพลังประชารัฐ นักการเมืองชาวไทย อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหนึ่งในอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน ...

                                               

สุพัฒน์ ธรรมเพชร

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายพุฒ และ นางปราง ธรรมเพชร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต จาก วิทยาลัยครูสงขลา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขาสมรสกับนางกุหลาบ ...

                                               

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ กรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

                                               

สุ่ม โพธิเสน

นายสุ่ม โพธิเสน เป็น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต1 สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม และเคยเป็น ผู้ถือใบรับรองจัดตั้งโรงเรียนโพธิเสนวิทยา

                                               

สุมิตร สุนทรเวช

สุมิตร สุนทรเวช เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ เสวกเอก พระยาบำรุงราชบริพาร เสมียน สุนทรเวช กับ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร อำพัน จิตรกร:2445-2524 เป็นหลานลุงของ มหาเสวกตรี พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี สุ่น สุนทรเวช นา ...

                                               

สุมินทร์ อุปโยคิน

สุมินทร์ อุปโยคิน เกิดราวปี พ.ศ. 2453 ในครอบครัว "อุปโยคิน" ซึ่งมีต้นตระกูลคือ หลวงโยนการพิจิตร ปันโหย่ อุปโยคิน ซึ่งมีเชื้อสายเดิมมาจากพม่า เข้ามาประกอบอาชีพเป็นหมอนวดประจำคุ้มหลวงของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ จนต่อมาได้รับสัมป ...

                                               

สุเมธ พรมพันห่าว

สุเมธ พรมพันห่าว อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย อดีตเลขาธิการพรรคเสรีธรรม และเป็นผู้เสนอขอจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬต่อสภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีเป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2537

                                               

สุเมธ โพธิ์มณี

พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี อดีตรองหัวหน้า พรรคเพื่อธรรม อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 รุ่นเดียวกันกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

                                               

สุเมธ ฤทธาคนี

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

                                               

สุรกิจ มัยลาภ

พลเอก สุรกิจ มัยลาภ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย ในรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย ในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็น 1 ใน 7 คนไทยที่ถูกจารึกชื่อในหอเกียรติยศโรงเรียนเสนาธิการทห ...

                                               

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เคยถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นเลขาธิการสหประชาชาติในนามของ 10 ประเทศอาเ ...

                                               

สุรจิต จารุเศรนี

พลเอก สุรจิต จารุเศรนี เป็นอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร และเป็นรัฐมนตรีที่ถูกศาลตัดสินจำคุกในคดีรับสินบนสัมปทานป่าไม้ ในขณะดำรงตำแหน่ง

                                               

สุรจิตร ยนต์ตระกูล

นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคาม เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

สุรใจ ศิรินุพงศ์

สุรใจ ศิรินุพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2471 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต และ พาณิชยศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากมหาวิทยาลัย Vanderblit ประเทศสหรัฐอเมริกา สมรสกับคุณหญิงอุไรวรร ...

                                               

สุรชัย คัมภีรญาณนนท์

สุรชัย คัมภีรญาณนนท์ หรือ วินเซนต์ เฟรเดอริค วราห์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ผู้เป็นที่มาของชื่อ ถนนสุรชัย ในจังหวัดชลบุรี

                                               

สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์

สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ มีชื่อเดิมว่า สุรชัย แซ่ด่าน เป็นอดีตนักเคลื่อนไหว และอดีตนักโทษการเมืองคดีคอมมิวนิสต์คนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นอดีตคณะทำงานพรรคไทยรักไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นอดีตแกนนำกลุ่มแดง

                                               

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำ ...

                                               

สุรชัย สมบัติเจริญ

สุรชัย สมบัติเจริญ มีชื่อเล่นว่า แอ๊ด เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี เติบโตที่ธนบุรีที่บ้านย่านคลองสาน วงเวียนใหญ่ จบไฮสกูลจากประเทศอังกฤษ และอนุปริญญาด้านดนตรีสากล สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพ ...

                                               

สุรชาติ เทียนทอง

นายสุรชาติ เทียนทอง ชื่อเล่น อ๊อบ; เกิด 29 มีนาคม พ.ศ. 2522 เป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 11 และอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ผู้อำนวยการสถานี ทราเวล แชน ...

                                               

สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตราชองครักษ์พิเศษ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้จัดการทีมชาติไทย อดีตหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ...

                                               

สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ คือนักการเมืองและนักวิชาการชาวไทยโดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 แบบบัญชีรายชื่อ ให้คำปรึกษานโยบายด้านคมนาคมของอดีตพรรคอนาคตใหม่ และเคยเป็นอาจารย์ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียโดยมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเชี่ย ...

                                               

สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์

นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช หลายสมัย เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 เป็นบุตรคนโตของ นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับนางส ...

                                               

สุรเชษฐ์ แวอาแซ

สุรเชษฐ์ แวอาแซ เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของนายอะซีเดาะ กับ นางแวบีเดาะ แวอาแซ มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                                               

สุรเดช ยะสวัสดิ์

สุรเดช ยะสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของพลตำรวจเอก วิฑูรย์ ยะสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา กับหม่อมราชวงศ์จิตราภา ยะสวัสดิ สกุลเดิม นวรัตน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จาก C ...

                                               

สุรทิน พิมานเมฆินทร์

สุรทินเข้ารับราชการตำรวจหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อมาได้ลาออกมาทำงานการเมืองและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีสังกัดพรรคความหวังใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 ต่อมา ทางการป ...

                                               

สุรนันทน์ เวชชาชีวะ

สุรนันทน์ เวชชาชีวะ เป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคไทยรักไทย และเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกต ...

                                               

สุรพงษ์ ตรีรัตน์

สุรพงษ์ ตรีรัตน์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2500 และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี 3 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2500

                                               

สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ชื่อเล่น ปึ้ง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย อดีตประธานกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร อดีตประธานที่ปรึ ...

                                               

สุรพงษ์ ราชมุกดา

สุรพงษ์ ราชมุกดา เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2485 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมรสกับ นางแจะเชาดะ ราชมุกดา มีบุตร 3 คน สุรพงษ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สิริอายุรวม 73 ปี

                                               

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า "หมอเลี้ยบ" เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยชินวัตร และอุปนายกสภา มหาวิทยาลัยชินวัตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คอลัมนิสต์ประจำเว็บไซด์ประชาไท อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมน ...

                                               

สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ราชองครักษ์พิเศษ ราชองครักษ์เวร กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตุลาการศาลทหารสูงสุด ประธานกรรมการบริษัททีโอที อ ...

                                               

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

                                               

สุรพร ดนัยตั้งตระกูล

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด อดีตกรรมการบริหาร พรรคพลังประชารัฐ

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →