ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 82                                               

สำราญ รอดเพชร

นายสำราญ รอดเพชร อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี2549-2550 สื่อมวลชนอิสระ, อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 และแนวร่วมกปปส.

                                               

สำราญ ศรีแปงวงค์

สำราญ ศรีแปงวงค์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายสม และนางคำป้อ ศรีแปงวงศ์ มีพี่น้อง 5 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สมรสกับนางวรรณา มีบุตร 2 คน

                                               

สิงห์ศึก สิงห์ไพร

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 1 และสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข ...

                                               

สิดดิก สารีฟ

นายสิดดิก สารีฟ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 2 สมัย

                                               

สิทธิ จิรโรจน์

พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย พล.อ.สิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2463 ที่ตำบลบางหว้า อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรชายของนายทองดีและนางสร้อย จิรโรจน์ จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดรางบัวและโรงเรียนวัดนวลนรด ...

                                               

สิทธิชัย โควสุรัตน์

สิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี หลายสมัย ปัจจุบัน ได้อุทิศตนเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมในทุกรูปแบบ

                                               

สิทธิชัย โภไคยอุดม

ศาสตราจารย์ สิทธิชัย โภไคยอุดม นักการเมืองและนักวิชาการชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งโดยการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 กัน ...

                                               

สิทธิพร ขำอาจ

สิทธิพร ขำอาจ หรือ "จ่ามี" เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 1 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตนักโทษในคดีร่วมกันฆ่านางปัทมา เฟื่องประยูร มารดานางคมคาย พลบุตร อดีต ส.ส.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์

                                               

สิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

                                               

สินธพ แก้วพิจิตร

พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ปัจจุบันสังกัดพรร ...

                                               

สินิตย์ เลิศไกร

สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 5 สมัย

                                               

สิระ เจนจาคะ

สิระ เจนจาคะ เป็นนักการเมืองและนักธุรกิจชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 9 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กรรมการบริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด และกรรมการบริษัท วิภาวดีพาเลซ ...

                                               

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 สังกัดพรรคภูมิใจไทย ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 อดีตสมาชิกสภาผู้แ ...

                                               

สี่หมื่น วณีสอน

นายสี่หมื่น วณีสอน หรือ เจ้าศรีหมื่น วณีสอน เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ อดีตนายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นผู้นำชาวนาในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

                                               

สืบแสง พรหมบุญ

สืบแสง เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2484 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพิณพลราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม ปริญญาโทและปริญญาเอกจ ...

                                               

สุกำพล สุวรรณทัต

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตจเรทหารทั่วไป อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และอดีตเสนาธิการทหารอากาศ

                                               

สุกิจ ก้องธรนินทร์

นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ด้านการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาตรีด้านบริหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อื่น ๆ: อบรมหลั ...

                                               

สุกิจ นิมมานเหมินท์

ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินท์ อดีตราชบัณฑิต อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหลายกระทรวง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 3 สมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง 1 สมัย

                                               

สุกิจ อัถโถปกรณ์

นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวั ...

                                               

สุขวิช รังสิตพล

สุขวิช รังสิตพล เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทย

                                               

สุขวิชชาญ มุสิกุล

สุขวิชชาญ มุสิกุล เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เป็นบุตรของนายปรีชา มุสิกุล อดีตรัฐมนตรี และนางอารมณ์ มุสิกุล มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษา Master Degree สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Bachelor of Arts สาขา Int ...

                                               

สุขุม เลาวัณย์ศิริ

สุขุม เลาวัณย์ศิริ อดีตประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย และอดีตประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

                                               

สุขุมพงศ์ โง่นคำ

นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

                                               

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 15 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

                                               

สุจินดา คราประยูร

พลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายทหารชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย, ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารสูงสุด

                                               

สุชน ชามพูนท

นายสุชน ชามพูนท อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย

                                               

สุชน ชาลีเครือ

นายสุชน ชาลีเครือ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานวุฒิสภา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งสมัยแรก เป็นประธานวุฒิสภาคนที่สามของวุฒิสภาชุดนี้ สืบต่อจาก นายสนิท ...

                                               

สุชัย เจริญรัตนกุล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล ศาสตราจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลยุคพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

                                               

สุชาติ แก้วนาโพธิ์

สุชาติ แก้วนาโพธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2488 เป็นบุตรของนายปาน กับนางหึด แก้วนาโพธิ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ปริญญาโท สาขาบริหาร จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                               

สุชาติ จันทรโชติกุล

พันเอกสุชาติ จันทรโชติกุล แกนนำกลุ่มด้ามขวานไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัยและอดีต สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สายการปกครองท้องถิ่น

                                               

สุชาติ ชมกลิ่น

สุชาติ ชมกลิ่น เป็นนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 2 สมัย

                                               

สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2483 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้องชายของนายสุจินต์ เชาว์วิศิษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าของฉายา "ส.ส.ปลาทูเค็ม" และนายสุรศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร และมีน้องชายฝาแฝด ค ...

                                               

สุชาติ โชคชัยวัฒนากร

นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคภูมิใจไทย

                                               

สุชาติ ตันเจริญ

สุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 1 สมัยที่ 2 อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 สมัย อดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทย และพรรคไทยรักไทย อีกทั้งยังเป็นอดีต ...

                                               

สุชาติ ตันติวณิชชานนท์

สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498 เป็นชาวอำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สุชาติ ตันติวณิ ...

                                               

สุชาติ ธาดาธำรงเวช

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ อ ...

                                               

สุชาติ บรรดาศักดิ์

นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายไว และ นางเอม บรรดาศักดิ์ และเป็นน้องชายของนาย วิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

                                               

สุชาติ ภิญโญ

นายสุชาติ ภิญโญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 6 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

สุชาย ศรีสุรพล

สุชาย ศรีสุรพล เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของนายหงีกี และนางถ่อง ศรีสุรพล มีพี่น้อง 8 คน สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมรสกับนางพรทิพย์พา ศรีสุรพล มีบุตร 3 คน สุชาย ศรีสุรพล ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง ...

                                               

สุชิน ควรสงวน

สุชิน ควรสงวน หรือ ชิน โฟร์เอส นักจัดรายการวิทยุ เจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่ง นักแสดง และนักการเมือง สุชิน เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาจัดรายการวิทยุเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อายุ 17-18 ปี ต่อมาร่วมหุ้นกับเพื่อน ก่อตั้งค่ายเพลงเล็กๆ ชื่อ โฟร์เอส หรือ บ ...

                                               

สุชีน เอ่งฉ้วน

สุชีน เอ่งฉ้วน เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เป็นบุตรของนายอาคม เอ่งฉ้วน กับนางปราณี เอ่งฉ้วน สกุลเดิม: อังคเสถียร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพ ...

                                               

หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ)

พลอากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาศ เป็นอดีตรัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สอง เป็นอดีตรองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และเป็นอดีตนักบินขับไล่

                                               

สุดิน ภูยุทธานนท์

สุดิน ภูยุทธานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2480 เป็นบุตรของนายกาเดร์ กับนางเจะมูเนาะ ภูยุทธานนท์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนางนิตยา ภูยุทธานนท์

                                               

สุตสาย หัสดิน

พลตรี สุตสาย หัสดิน เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตหัวหน้าขบวนการกระทิงแดง ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา พลตรี สุตสาย หัสดิน ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหาน ...

                                               

สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์

นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และนักธุรกิจชาวไทย

                                               

สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล

สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ที่โรงพยาบาลศิริราช มีชื่อเล่นว่า ฮาร์ท เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนเซนต์จอห์น เรียนระดับมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จบระดับปริญญาตรีด้าน เศรษฐศาสตร์ที่ UCLA และปริญญาโทจาก University of ...

                                               

สุทัศน์ เงินหมื่น

สุทัศน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเป็นบิดาของ นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอำนาจเจริญ

                                               

สุทัศน์ จันทร์แสงศรี

นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีตเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์

                                               

สุทิน คลังแสง

ดร.สุทิน คลังแสง นักการเมืองชาวไทย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน อดีตรองโฆษกพรรคไทยรักไทย และ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม เกิด ...

                                               

สุทิน นพขำ

นายสุทิน นพขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปทุมธานี เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →