ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

ความปรารถนาหรือความเชื่อที่อยู่เหนือเหตุผล

ความปรารถนาหรือความเชื่อที่อยู่เหนือเหตุผล หรือ การคิดตามความปรารถนา เป็นการตั้งความเชื่อและการตัดสินใจ ตามสิ่งที่เราชอบใจ แทนที่จะตามหลักฐาน เหตุผล หรือความเป็นจริง เป็นผลของการแก้ความขัดแย้งกันระหว่างความเชื่อและความต้องการ งานศึกษาต่าง ๆ แสดงผ ...

                                               

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า หรือ ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า เป็นวรรคที่ 1 ในหลักข้อเชื่อของอัครทูต และเป็นหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนาที่สำคัญที่สุด หรือที่เรียกว่าแก่นธรรมของศาสนาคริสต์

                                               

ผู้เชื่อเก่า

ในประวัติศาสตร์ศาสนาอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ กลุ่มความเชื่อเก่า หรือ กลุ่มประเพณีเก่า เป็นกลุ่มคริสตศาสนิกชนนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ โดยพยายามธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัตรปฏิบัติของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ก่อนยุคการปฏิรูปของอัครบิดรนิคอนแห่งมอสโก ช่วง ...

                                               

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นการประมาณความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์เศรษฐกิจส่วนตน การที่ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อเสถียรภาพของรายได้ของตนจะตัดสินกิจกรรมการใช้จ่าย และถูกใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น เมื่อควา ...

                                               

มุฮัรร็อมในความเชื่อของซุนนี

ความสำคัญของเดือนมุสลิม เดือนมุฮัรร็อมเป็นเดือนหนึ่งในบรรดา สี่เดือนที่ต้องห้าม ดังพระกำหนดที่ถูกระบุในซูเราะตุตเตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 36 ซึ่งมีใจความหมายว่า" แท้จริงจำนวนเดือน ณ อัลลอฮฺนั้นมีสิบสองเดือนในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้าง ...

                                               

ความงมงาย

ความงมงาย คือความเชื่อหรือการกระทำที่มีฐานจากผู้เชื่อในโชคหรือแรงขับเคลื่อนที่ไม่มีเหตุผล, ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ หรือเหนือธรรมชาติ เกือบทุกครั้งมาจากความโง่เขลา, ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเหตุภาพ, ความเชื่อในเรื่องโชคชะตาหรือไสยศาสตร์ หรื ...

                                               

เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์

เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ เป็นรายการที่เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 10.00 น. โดยภายในรายการมีการส่ง SMS แสดงความคิดเห็นแ ...

                                               

กระต่ายจันทร์ (ความเชื่อ)

กระต่ายจันทร์ เป็นความเชื่อรวมกันของหลายชนชาติ ที่เชื่อว่าบนดวงจันทร์มีกระต่ายอาศัยอยู่ โดยพิจารณาจากจันทรสมุทร แล้วเกิดเป็นพาเรียโดเลีย รูปกระต่ายขึ้นมา ความเชื่อนี้มีในหลายชนชาติทั่วโลก เช่น แอฟริกา, ทิเบต, จีน, ญี่ปุ่น รวมถึงอเมริกากลางและอเมร ...

                                               

ความเชื่อ (เพลงบอดี้สแลม)

"ความเชื่อ" เป็นซิงเกิลจากอัลบั้มของวงดนตรีบอดี้สแลม โดยมี ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว มาร่วมร้องด้วย จากอัลบั้มชุดที่ 3 Believe เพลง "ความเชื่อ" ประพันธ์เนื้อร้องโดย นาถนที, ขจรเดช พรมรักษา, อาทิวราห์ คงมาลัย แต่งทำนองโดย อาทิวราห์ คงมาลัย แ ...

                                               

ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ เป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นถึงการศึกษาเกี่ยวกับพื้นดิน ภูมิประเทศ ประชากร และปรากฏการณ์บนโลก บุคคลแรกที่ใช้คำว่า γεωγραφία คือเอราทอสเทนีส ภูมิศาสตร์ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและความซับซ้อนระหว่างมนุษย์แ ...

                                               

พิกัดภูมิศาสตร์

พิกัดภูมิศาสตร์ คือสิ่งที่บอกให้เราทราบถึงตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ บนผิวโลก โดยยึดตามระบบพิกัดทรงกลม ชาวบาบิโลเนียเป็นผู้คิดแนวคิดพิกัดภูมิศาสตร์ขึ้น ต่อมาโตเลมี นักปราชญ์ชาวกรีกเป็นผู้ปรับปรุงแนวคิดนี้อีกครั้ง โดยให้หนึ่งวงกลมมีมุม 360 องศา พิกัด ...

                                               

ชีวภูมิศาสตร์

ชีวภูมิศาสตร์ คือการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของสปีชีส์และระบบนิเวศในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์รวมถึงธรณีกาล สิ่งมีชีวิตและกลุ่มทางชีววิทยามักมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ละติจูด ระดับสูง บริเวณที่แตกต่างและพื้นที่อยู่อาศัย ชีวภูมิศาสต ...

                                               

ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม หรือ ภูมิศาสตร์บูรณาการ เป็นสาขาของภูมิศาสตร์ว่าด้วยการอธิบายถึงข้อเท็จจริงและการตีความลักษณะของพื้นที่จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลหรือสังคมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

                                               

ภูมิศาสตร์สุขภาพ

ภูมิศาสตร์สุขภาพ คือการประยุกต์ใช้สารสนเทศ มุมมอง และวิธีการทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ โรค และการดูแลสุขภาพ

                                               

นักภูมิศาสตร์

นักภูมิศาสตร์ เป็นผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาปรากฏการณ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมมนุษย์ที่เกิดขึ้นบนโลก แม้ว่านักภูมิศาสตร์จะเป็นที่รู้จักในฐานะของผู้สร้างแผนที่มาตั้งแต่อดีต แต่ความจริงแล้วแผนที่เป็ ...

                                               

ภูมิศาสตร์มนุษย์

ภูมิศาสตร์มนุษย์ เป็นหนึ่งในสองสาขาหลักของภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์มนุษย์คือการศึกษาความเข้าใจและการใช้งานผืนโลกของมนุษย์ และกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งนั้น มันเกี่ยวโยงกับทั้งสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์มนุษย์นั้นโดยทั่วไปแตกต่างอยากมากจากภ ...

                                               

สหภาพภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ

สหภาพภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือเรียกย่อว่า ไอจียู หรือ ยูจีไอ คือสมาคมภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2465 จากการจัดประชุมภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองแอนต์เวิร์ปใน พ.ศ. 2414 และในการประชุมครั้งต่อมาหลายครั้งได้นำไ ...

                                               

ภูมิศาสตร์ภูมิภาค

ภูมิศาสตร์ภูมิภาค เป็นสาขาหลักของภูมิศาสตร์ที่มุ่งเน้นถึงปฏิสัมพันธ์ในความแตกต่างของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่หรือภูมิทัศน์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวควบคู่กับภูมิศาตร์ระบบที่มุ่งเน้นถึงความเฉพาะของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ...

                                               

ดินแดน

ดินแดน คือเขตการปกครอง อาณานิคมหรืออาณาเขตที่ยังไม่ได้รับเอกราชของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรืออาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติก็ได้ ดินแดนในปัจจุบันบางดินแดนมีการเรียกร้องเอกราชกันบ้างแล้ว เช่น เวสเทิร์นสะฮาราของประเทศโมร็อกโก

                                               

ปรัชญาภูมิศาสตร์

ปรัชญาภูมิศาสตร์ เป็นสาขาย่อยของปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางญาณวิทยา อภิปรัชญา และ อรรฆวิทยาในภูมิศาสตร์ โดยวิธีการทางภูมิศาสตร์ทั่วไปและปัญหาที่มีความสัมพันธ์ในวงกว้าง อย่างเช่น การรับรู้และการแสดงของพื้นที่และสถานที่

                                               

ภูมิศาสตร์ไต้หวัน

เกาะไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีน แยกเป็นเอกเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศ ถือว่าสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวันไม่ได้มีสถานะเป็นประเทศเอกราช แม้เรามักจะ ...

                                               

ศิลปะ

ศิลปะ ทั่ว ๆ ไปแล้วจะหมายถึงการกระทำหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ คำแปลในภาษาอังกฤษที่ตรงที่สุดคือ Art ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์, สุนทรียภาพ, หรือการสร้างอารมณ์ต่าง ๆ งานศิลปะ จะ ...

                                               

ศิลปะตะวันตก

ศิลปะโรมันโบราณ Roman Art ศิลปะยุคอียิปต์ Egypt Art ศิลปะกรีกโบราณ Greek Art ศิลปะยุคคลาสสิก Classical Art ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ Pre-historic Art ศิลปะคริสเตียนยุคแรก Early Christian art and architecture ศิลปะกอธิค Gothic Art ศิลปะโรมาเนสก์ หรือ ...

                                               

ศิลปะคริสเตียน

ศิลปะคริสเตียน เป็นคำที่หมายถึงจักษุศิลป์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อแสดงความหมาย, ขยายความ และแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักของศาสนาคริสต์ นิกายของศาสนาคริสต์เกือบทุกนิกายใช้ศิลปะคริสเตียนแต่จะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่กฎบัตรของแต่ละนิกาย แต่โดยทั่วไป ...

                                               

ศิลปะกอทิก

ศิลปะกอทิก เริ่มต้นขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 17 และมีอิทธิพลอยู่ประมาณ 350 ปีต่อเนื่องมาจากศิลปะโรมาเนสก์ พบในศิลปะศาสนาในการสร้างมหาวิหาร พอถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะแบบนี้ก็เผยแพร่ไปยังศิลปะในประเทศอื่นในยุโรปตะวันตกที่เรียกกันว่าศิลปะกอทิก ...

                                               

ศิลปะการต่อสู้

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้และการป้องกันตัว ในปัจจุบันได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งในเชิงด้านการกีฬา เพื่อฝึกฝนร่างกายให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หรือแม้กระทั่งฝึกฝนจิตใจ ภาพยนตร์หลายหลายเรื่อ ...

                                               

ศิลปะไบแซนไทน์

ศิลปะคริสเตียนยุคแรก และ ศิลปะไบแซนไทน์ ศิลปะคริสเตียนยุคแรก รับอิทธิพลมาจากศิลปะกรีกโบราณ ศิลปะไบแซนไทน์ หมายถึงศิลปะของรัฐที่นับถือนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ซึ่งอยู่ในระยะเวลาเดียวกับอาณาจักรไบแซนไทน์แต่มิได้เป็นอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรไบแซน ...

                                               

ศิลปะสมัยกลาง

ศิลปะยุคกลาง" ศิลปะยุคกลาง” ในโลกตะวันตกครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางเวลาและภูมิภาคที่ยืนยาวกว่า 1.000 ปีของประวัติศาสตร์ศิลปะของยุโรป ตะวันออกกลาง และ แอฟริกาเหนือ บริบทของศิลปะยุคกลางรวมขบวนการทางศิลปะและสมัยศิลปะที่สำคัญ ๆ ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ...

                                               

ศิลปะการต่อสู้แบบผสม

ศิลปะการต่อสู้แบบผสม คือ การต่อสู้ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน อย่างเช่น มวยไทย มวยสากล ยูโด มวยปล้ำ คาราเต้ แซมโบ บราซิลเลี่ยน ยูยิสสู มีทั้งการเตะต่อย และการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมผสานครั้งแรกที่ถ่าย ...

                                               

ศิลปะสกัดหินในวัลกาโมนีกา

ศิลปะสกัดหินในวัลกาโมนีกา งานสลักหินแห่งหุบเขากาโมนีกาเป็นกลุ่มงานศิลปะสกัดหินยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และเป็นสถานที่แรกที่องค์การยูเนสโกพิจารณาเลือกให้เป็นมรดกโลกของอิตาลีในปี ค.ศ. 1979 องค์การยูเนสโกยอมรับคุณค่าของงานกว่า ...

                                               

ศิลปะการอแล็งเฌียง

ศิลปะการอแล็งเฌียง เป็นศิลปะที่มาจากจักรวรรดิแฟรงก์ในช่วงเวลาราว 120 ปี ราวระหว่าง ค.ศ. 780 จนถึง ค.ศ. 900 - ในรัชสมัยของจักรพรรดิชาร์เลอมาญและทายาทที่สืบครองทันทีหลังจากพระองค์ - สมัยนี้นิยมเรียกกันว่าเป็น "สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการอแล็งเฌียง" ศิลป ...

                                               

ศิลปะตามหลักวิชา

ศิลปะสถาบัน คือลักษณะของจิตรกรรม และ ประติมากรรมที่สร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยศิลปะในยุโรป ศิลปะสถาบัน โดยเฉพาะจะเป็นศิลปินที่ได้รับอิทธิพลจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งฝรั่งเศส ซึ่งใช้แนวศิลปะฟื้นฟูคลาสสิกและลัทธิโรแมนติคซิสม์ เป็นห ...

                                               

ศิลปะกอทิกนานาชาติ

ศิลปะกอทิกนานาชาติ เป็นสมัยหนึ่งของศิลปะกอทิกที่รุ่งเรืองในบริเวณเบอร์กันดี, โบฮีเมีย, ฝรั่งเศส และทางตอนเหนือของอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 14 และต้น15คริสต์ศตวรรษที่ จากนั้นก็เผยแพร่ไปทั่วยุโรปตะวันตก จึงได้รับชื่อว่า" ศิลปะโกธิคนานาชาติ” โดยนักประ ...

                                               

การชิงแชมป์โลกเฮฟวี่เวทครั้งแรกในประเทศไทย

การชิงแชมป์โลกเฮฟวี่เวทครั้งแรกในประเทศไทย โดยปกติแล้วในวงการมวยหรือการชกมวยในประเทศไทย มักจะไม่ค่อยได้มีการจัดมวยสากลหรือแม้แต่กระทั่งมวยไทยก็ตามในรุ่นที่เกินกว่าไลท์เวทขึ้นไป และยิ่งหากเป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวี่เวทที่มีนักมวยต่างชาติเป็นเจ้ ...

                                               

การเล่นกีฬาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โปรดกีฬาหลายประเภท เช่น สกีน้ำแข็ง, ยิงปืน, กอล์ฟเล็ก, การแข่งขันรถเล็ก, เทนนิส, แบดมินตัน, เครื่องร่อน โดยทรงเล่นกีฬาเหล่านี้มาตั้ง ...

                                               

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นการโอนภารกิจบางส่วนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเย ...

                                               

ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์

ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ หรือ แฟร์เท็กซ์ยิม เป็นชื่อของค่ายมวยไทยที่มีอยู่หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ดั้งเดิมได้รับการก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2518 โดยมีบรรจง บุษราคัมวงษ์ ผู้เป็นพ่อของเปรม บุษราคัมวงษ์ เป็นผู้ก่อตั้ง

                                               

คิงส์คัพ (ประเทศไทย)

คิงส์คัพ เป็นการแข่งขันกีฬาที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นผู้ที่ได้รับเชิญ ซึ่งการแข่งขันทั้งหมดนี้เป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกีฬา ฟุตบอล, ...

                                               

แชมป์กีฬา 7 เอชดี

ช่อง 7 เอชดี มีนโยบายสำคัญประการหนึ่ง ในอันที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาวงการกีฬาในประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล พร้อมทั้งให้การสนับสนุนแก่เยาวชนไทย ให้ความสนใจกับการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 252 ...

                                               

ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลในประเทศไทย จัดโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ผู้ชน ...

                                               

ทัวร์ ออฟ สยาม

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ สยาม เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงกลางเดือนมกราคม การจัดการแข่งขันดำเนินการโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบรรจุอยู่ในปฏิทินของสหพันธ์จักรย ...

                                               

โปโลช้าง คิงส์คัพ

โปโลช้าง คิงส์คัพ เป็นการแข่งขันโปโลช้าง ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งโดยปกติแล้ว ในแต่ละแมตช์ จะเป็นการแข่งขันระหว่างสองทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นห้าคนและช้างห้าเชือก ซึ่งไม่มีเงินรางวัล หากแต่ได้รับถ้วยคิงส์คัพที่ทำจากสำริด การแข่งขันโปโลช้าง ค ...

                                               

ประเทศไทยในพาราลิมปิก

ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาพาราลิมปิก ครั้งแรก ในการแข่งขันเมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่สโตก แมนเดวิลล์ และนครนิวยอร์ก โดยมีผู้แข่งขันกรีฑา, ลอว์นโบวล์ และว่ายน้ำ โดยเข้าร่วมในการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งหลังจากนั้น แต่ไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันพารา ...

                                               

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดขึ้นที่ประเทศไทย เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2511 และมีการจัดต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบันยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ ...

                                               

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนสคัพ

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนสคัพ เป็นการแข่งขันฟุตบอล ระดับสโมสรประจำปี ของประเทศไทย การแข่งขันฟุตบอลควีนสคัพนั้น จัดโดย ภาคีสโมสรควีนสคัพ โดยมีการจัดการแข่งขันขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2513 แต่ได้งดการแข่งขันเป็นจำนวน 7 ครั้ง ได้แก่ ในปี 2518, ...

                                               

ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนคัพ ปี 2019

ฟุตบอลนักเรียน "แชมป์กีฬา7 สี แชมเปี้ยนคัพ ปี 2019" เป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนักเรียนชิงแชมป์ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย ภายใต้การจัดการของช่อง 7 สี โดยมี บริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก

                                               

มวยไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ

มวยไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ code: en is deprecated) เป็นการแข่งขันมวยไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ของไทย โดยมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่สนามหลวง ในกรุงเทพ ...

                                               

มวยไทยสภามวยโลก

มวยไทยสภามวยโลก หรือ WBC มวยไทย เป็นคณะกรรมการภายใต้อำนาจของ สภามวยโลก ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับการกำหนด, ควบคุมและดูแลรายการมวยไทยระดับอาชีพ รวมถึงเขตอำนาจเหล่านั้นทั่วโลก องค์กรยังปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานและกติกาสำหรับการแข่งขันมวยไทย ...

                                               

มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ

มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ เป็นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นระหว่างประเทศ โดยจัดขึ้นที่ประเทศไทย เพื่อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 และมีการจัดต่อเนื่องทุกปี

                                               

ร้านสตาร์ซอคเก้อร์

ร้านสตาร์ซอคเก้อร์ เป็นร้านค้าปลีกซึ่งจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกีฬา ลักษณะพิเศษที่สำคัญคือ มีของที่ระลึกจากสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในทวีปยุโรป และกิจการให้เช่าสื่อวีดิทัศน์บันทึกการแข่งขัน หรือช่วงจังหวะสำคัญในการแข่งขัน กีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล ร่วมด้วย ...