ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76                                               

วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

                                               

วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ สังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

                                               

วรวิทย์ บารู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ บารู หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 สำเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์เชิงสังคม จาก Unive ...

                                               

วรวีร์ มะกูดี

วรวีร์ มะกูดี รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 16 ที่เป็นชาวไทยมุสลิมคนแรก โดยดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 4 และอดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

                                               

วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์

วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 เป็นบุตรของนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ และ นางวันทนีย์ แซ่เล้า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้าน Inte ...

                                               

วรัญชัย โชคชนะ

นายวรัญชัย โชคชนะ นักการเมืองไทย และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นสีสัน เป็นที่รู้จักดีจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายสมัย และลงสมัครในการเลือกตั้งทั่วไปอีกหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยสักครั้ง

                                               

วราเทพ รัตนากร

ดร. วราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตสมาชิก ...

                                               

วราวงษ์ พันธุ์ศิลา

นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

วราวุธ ศิลปอาชา

วราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

                                               

วราห์ บุญญะสิทธิ์

พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ราชองครักษ์เวร ตุลาการศาลทหารสูงสุด อดีตตุลาการศาลทหารกลาง อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตรองเสนาธิการทหารบก ...

                                               

วโรทัย ภิญญสาสน์

นายวโรทัย ภิญญสาสน์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สมัย และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี 4 สมัย

                                               

วัชรพล โตมรศักดิ์

วัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา และเป็นเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา เขาเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเพียงคนเดียวของพรรคชาติพัฒนาที่ชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562

                                               

วัชระ กรรณิการ์

นายวัชระ กรรณิการ์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งนายวัชระ เป็นผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวขานในเรื่องการสวดพระคาถาชินบัญชรอย่างสม่ำเสมอ

                                               

วัชระ ตันตรานนท์

นายวัชระ ตันตรานนท์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่ อดีตสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหา เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโรงเรียนพาณิชยการลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเจ้าของกิจ ...

                                               

วัชระ พรรณเชษฐ์

วัชระ พรรณเชษฐ์ หรือ ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ เกิดวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ร้อยโทอนันต์ พรรณเชษฐ์ และ นางกัลยาณี พรรณเชษฐ์ วัชระเคยเป็นหนึ่งในผู้บริหารพรรคไทยรักไทยเคยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุต ...

                                               

วัชระ เพชรทอง

นายวัชระ เพชรทอง มีชื่อเล่นว่า แจ็ค เกิดวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2508 ที่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย แต่ต่อมาครอบครัวได้ย้ายลงไปปักหลักที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ นายถวิล เพชรทอง อดีตข้าราชการครูโรงเรียนทวีธาภิเศก มารดาชื่อนางรัชนี แซ่เฮงติวุ ...

                                               

วัชระ ยาวอหะซัน

วัชระ ยาวอหะซัน เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายกูเซ็ง และ นางแมเนาะ ยาวอหะซัน และเป็นพี่ชายของนายกูเฮง ยาวอหะซัน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี แล ...

                                               

วัชรา ณ วังขนาย

วัชรา ณ วังขนาย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 2 สมัย

                                               

วัชรินทร์ เกตะวันดี

วัชรินทร์ เกตะวันดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย 5 สมัย และอดีตกรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

                                               

วัฒนชัย วุฒิศิริ

พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย อดีตราชองครักษ์พิเศษ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี

                                               

วัฒนา เขียววิมล

วัฒนา เขียววิมล เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2487 ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้รับการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนเขียววิมลราษฏรอุปถัมภ์ วัดขอนชะโงก ชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนแม้นศรีวิทยา กรุงเทพฯ และโรงเรียนมาลาสวรรค์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ...

                                               

วัฒนา เมืองสุข

วัฒนา เมืองสุข นักการเมืองและทนายความชาวไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทน ...

                                               

วัฒนา อัศวเหม

วัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ อดีตหัวหน้าพรรคราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 11 สมัย จนได้รับฉายา "เจ้าพ่อปากน้ำ" ...

                                               

พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน)

ศาสตราจารย์ พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ เป็นอดีตอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นอดีตอธิบดีกรมอาลักษณ์ ผู้เคยทำงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกรมราชเลขาธิการ

                                               

วัน อยู่บำรุง

วัน อยู่บำรุง ชื่อเล่น หนุ่ม เกิดวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2517 อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เขาเป็นบุตรชายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำร ...

                                               

วันชัย เจริญนนทสิทธิ์

นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

วันชัย บุษบา

นายวันชัย บุษบา อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

วันชัย ปริญญาศิริ

วันชัย ปริญญาศิริ เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายบุญสุข และ นางเตือนใจ ปริญญาศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางสยมพร ปริญญาศิริ มีบุตรสาว 1 คน

                                               

วันชัย สอนศิริ

วันชัย สอนศิริ เป็นนักการเมืองและทนายความชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนักพูด ผู้บรรยายเรื่องกฎหมายทั่วไปของส ...

                                               

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ และประธานคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ นักการเมืองมุสลิม แกนนำ กลุ่มวาดะห์ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน ...

                                               

วัยโรจน์ พิพิธภักดี

วัยโรจน์ พิพิธภักดี เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2484 เป็นบุตรของพระพิพิธภักดี ตนกูมุกดา อับดุลบุตร กับสวาสดิ์ พิพิธภักดี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันปีนัง Penang Institute รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สมรสกับเยา ...

                                               

วัลลภ ไทยเหนือ

นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                               

วัลลภ สุปริยศิลป์

ดร.วัลลภ สุปริยศิลป์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน 8 สมัย และเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย

                                               

วาโย อัศวรุ่งเรือง

นายแพทย์ วาโย อัศวรุ่งเรือง ชื่อเล่น เก่ง ​ แพทย์ชาวไทย อดีตนักร้อง นักแสดง และนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ อดีตรองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ วาโยเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้เข้าแข่งขัน เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี ...

                                               

วารินทร์ ลิ้มศักดากุล

วารินทร์ ลิ้มศักดากุล เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของปรีชา กับคำนวณ ลิ้มศักดากุล มีพี่น้อง 5 คนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสมรสกับนางสุพรรณ ลิ้มศักดากุล นามสกุลเดิม:ไพรัชกุล บุตรสาวของนายชาญชัย ไ ...

                                               

วารุจ ศิริวัฒน์

นายวารุจ ศิริวัฒน์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

                                               

วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ

นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 สำเร็จการศึกษา ชั้นเตรียมอุดมศึกษา จาก โรงเรียนพระนครวิทยาลัย ปัจจุบัน วาสนา ใช้ชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างสงบเรียบง่าย ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

                                               

วาสิต พยัคฆบุตร

วาสิต พยัคฆบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 7 สมัย พ.ศ. 2535, 2538, 2539, 2544, 2548, 2550, 2554 สังกัดพรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

วิจารณ์ นิวาตวงศ์

นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์ เคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสภาบริหารคณะปฏิวัติ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 34 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2514 หลังจอมพล ถนอม กิตติขจรยึดอำนาจตัวเอง โดยให้ปลัดกระ ...

                                               

วิจิตร ลุลิตานนท์

ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ และอดีตรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวง

                                               

วิจิตร ศรีสอ้าน

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดที่ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ปรึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา อด ...

                                               

วิจิตร สุคันธพันธุ์

วิจิตร สุคันธพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

                                               

วิจิตร สุวิทย์

พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 เป็นบุตรของนายดิ้น กับนางชะลอ สุวิทย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมรสกับนางปรีชา มีบุตรชาย คือ นายนาราชา สุวิทย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา

                                               

หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นักปราชญ์ นักประวัติศาสตร์ นักการเมือง นักปาถกฐา นักประพันธ์ คนสำคัญของประเทศไทย หลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้ต้นคิดและริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงชื่อของประเทศ จากประเทศสยาม เป็นประเทศไทย ท่านเป็นบุตรของนายอ ...

                                               

วิชัย ชัยจิตวณิชกุล

นายแพทย์วิชัย ชัยจิตวณิชกุล เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

                                               

วิชัย ตันศิริ

วิชัย ตันศิริ หรือ ดร.วิชัย ตันศิริ เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรของนายเจียง กับนางสำเภา ตันศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ ระดับป ...

                                               

วิชัย ราชานนท์

นาวาอากาศเอก วิชัย ราชานนท์ เดิมใช้ชื่อว่า วิชัย ขัดโพธิ์ เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นคนหนึ่งที่ได้เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เคยได้เหรียญทองกีฬาซีเกมส์ด้วย ปัจจุบัน เป็นเจ้าของค่ายมวยราชานนท์ และเป็นผู้จัดการให้กับ เอฟ 16 ราชานนท์ ซึ่งเป็น ...

                                               

วิชัย วงศ์ไชย

เภสัชกร ดร.วิชัย วงศ์ไชย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคพลังธรรม เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีบทบาทในทางด้านการเมืองคนสำคัญของพรรคพลังธรรม จนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังธรรม เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ที่อำเภ ...

                                               

วิชาญ มีนชัยนันท์

นายวิชาญเริ่มเข้าสู่การเมืองในระดับท้องถิ่น โดยรับตำแหน่งสมาชิกสภาเขตมีนบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2528 - 2532 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ส.ก. เขตมีนบุรี 2 สมัยซ้อน คะแนนสูงสุดในกรุงเทพฯ และได้ดำรง ...

                                               

วิชาวัฒน์ อิศรภักดี

วิชาวัฒน์ อิศรภักดี เป็นนักการเมืองและนักการทูตชาวไทย เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศม,อดีตเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรป,อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →