ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73                                               

ไพจิตร อักษรณรงค์

ไพจิตร อักษรณรงค์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2504 อดีตข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตนักร้องสังกัด นิธิทัศน์ โปรโมชั่น คีตา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และอโซนา มีชื่อเสียงจากผลงานเพลง คิดถึงฉันบ้างคืนนี้ ซึ่งออกมาในราวปี พ.ศ. 2523 นอกจากนี้ไพ ...

                                               

ไพจิตร เอื้อทวีกุล

ศาสตราจารย์ ไพจิตร เอื้อทวีกุล เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย

                                               

ไพฑูรย์ แก้วทอง

นายไพฑูรย์ แก้วทอง กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร

                                               

ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน

ดร.ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 3 สมัย เป็นอดีตหัวหน้าพรรคแนวประชาธิปไตย หัวหน้าพรรคแนวร่วมประชาธิปไตย และอดีตรองหัวหน้าพรรคราษฎร

                                               

ไพบูลย์ คุ้มฉายา

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ชื่อเล่น ต๊อก เป็นนักการเมืองและนายทหารบกชาวไทย ดำรงตำแหน่งองคมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมรองประธานกรรมการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ...

                                               

ไพบูลย์ นิติตะวัน

ไพบูลย์ นิติตะวัน นักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในอดีตสังกัดพรรคประชาชนปฏิรูป อดีตสมาชิกวุฒิสภา, เป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558, อดีตประธ ...

                                               

ไพร พัฒโน

ดร.ไพร เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของนายไสว พัฒโน อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง กับนางละเอียด พัฒโน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จาก College of Natre Dame ป ...

                                               

ไพรัช นุชิต

ไพรัช นุชิต เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จาก โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี ไพรัช นุชิต เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอหนองบัวลำภู และประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ต่อมาไ ...

                                               

ไพรัตน์ เดชะรินทร์

ดร. ไพรัตน์ เดชะรินทร์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมพร้อมกับภริยา ในเหตุการณ์เครื่องบินเลาดาแอร์ ตกในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ชาร์ลส์ เอส. เอิลเกริน อดีตกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้น ...

                                               

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตประ ...

                                               

ไพโรจน์ เครือรัตน์

นายไพโรจน์ เครือรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอก สุจินดา คราประยูร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 5 สมัย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 ในสังกัดพรรคชาติไทย

                                               

ไพโรจน์ เฉลียวศักดิ์

ไพโรจน์ เฉลียวศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายจรุง กับนางสุนันทา เฉลียวศักดิ์ สำเร็จการศึกษา เกษตรศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                               

ไพโรจน์ ไชยพร

นายไพโรจน์ ไชยพร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม 2 สมัย

                                               

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

นายไพโรจน์ โล่สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย และเป็นอดีตสมาชิกสภา ...

                                               

ไพโรจน์ สุวรรณฉวี

ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และแกนนำกลุ่มโคราช พรรคเพื่อแผ่นดิน

                                               

ไพศาล จันทรภักดี

นายไพศาล จันทรภักดี เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2492 เป็นบุตรของนายเม่งเตี้ยง และ นางเป๋า จันทรภักดี สำเร็จการศึกษา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                               

ไพศาล พืชมงคล

ไพศาล พืชมงคล เป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นักกฎหมายชาวไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                                               

ไพศาล ยิ่งสมาน

ไพศาล ยิ่งสมาน เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2482 เป็นบุตรของนายแวสามะ ชื่อเดิม:อรุณ และ นางแวสะลาเมาะ ชื่อเดิม:นงเยาว์ ยิ่งสมาน มีพี่น้อง 4 คน โดยนายไพศาล เป็นบุตรคนที่ 2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ และเคยเข้าศึกษาที่ คณ ...

                                               

ฟอง สิทธิธรรม

ฟอง สิทธิธรรม เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวง ในรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ 2 สมัย เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 7 สมัย เป็นหนึ่งในสมาชิกกบฏแบ่งแยกดินแดน

                                               

ฟื้น สุพรรณสาร

ฟื้น สุพรรณสาร เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย อดีตรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 สมัย

                                               

เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา

พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรชายของ พลเอก เฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา และ หม่อมราชวงศ์หญิงวิมลโพยม มีชื่อเล่นว่า "แซม" สืบตระกูลโดยเป็นหลานชายของพระยาอนิรุทธเทวา ผู้เป็นเจ้าของบ้านพิษณุโลก น้องชายของเจ้า ...

                                               

ภคิน ปริศนานันทกุล

ภคิน ปริศนานันทกุล ชื่อเล่น: เชน เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ที่จังหวัดอ่างทอง เป็นบุตรของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรี กับนางรวีวรรณ ปริศนานันทกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ...

                                               

ภราดร ปริศนานันทกุล

ภราดร ปริศนานันทกุล ชื่อเล่น: แบต เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2522 ที่จังหวัดอ่างทอง เป็นบุตรของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรี กับนางรวีวรรณ ปริศนานันทกุล จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สา ...

                                               

ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ

ดร.ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง อดีตพิธีกร​ และอดีตนักแสดงสังกัดดาราวิดีโอทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

                                               

ภิญญา ช่วยปลอด

ภิญญา ช่วยปลอด เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2483 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553 ถูกศาลล้มละลายกลาง สั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย และปลดจากจากการเป็นบุคคลล้มะลาย ในปี พ.ศ. 2557

                                               

ภิญโญ นิโรจน์

ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครสวรรค์

                                               

ภิญโญ อินทวิวัฒน์

ภิญโญ อินทวิวัฒน์ เป็นบุตรของพระยาจ่าบ้านรัษฎาโยนัคราช ก้อนแก้ว อินทวิวัฒน์ กับนางจันทร์แก้ว อินทวิวัฒน์ มีพี่น้อง 8 คน ซึ่งคนหนึ่งคือ นางจินดา บุญเฉลียว สมรสกับพระศรีวรานุรักษ์ นายภิญโญเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เชียงใหม่ ต่อมาโรงเรี ...

                                               

ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ

ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ ชื่อเล่น: หมิง เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2519 เป็นบุตรของนายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ กับ นางสุไหม ลาภาโรจน์กิจ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ...

                                               

ภิรมย์ พลวิเศษ

ภิรมย์ พลวิเศษ อดีตนักการเมืองชาวไทย อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชาชน และ พรรคภูมิใจไทย และอดีตเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

                                               

ภุชงค์ รุ่งโรจน์

ภุชงค์ รุ่งโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2486 เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร กรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาตรี สาขาปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล ...

                                               

ภูมิ สาระผล

ภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันกำลังถูกจำคุกเนื่องจากคดีจำนำข้าว

                                               

ภูมิธรรม เวชยชัย

ภูมิธรรม เวชยชัย เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 14/2560 เป็นอดีตรัฐม ...

                                               

ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ

นายแพทย์ ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รวม 3 สมัย

                                               

เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ

พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

                                               

โภคิน พลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. โภคิน พลกุล นักวิชาการและนักการเมืองชาวไทย อดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงานของพรรคเพื่อไทย นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อ ...

                                               

มงคล จงสุทธนามณี

มงคล จงสุทธนามณี เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของนายประสพ กับนางอนงค์ จงสุทธนามณี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนดรุณศึกษา

                                               

มงคล รัตนวิจิตร

มงคล รัตนวิจิตร เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2440 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทย ต่อมาได้รับเลือกอีกครั้งใ ...

                                               

มงคล สุคนธขจร

มงคล เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 สำเร็จการศึกษา ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สมรสกับนางสุดจิตต์ สุคนธขจร มงคล สุคนธขจร เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2523 สิริอายุรวม 56 ปี

                                               

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตอาจารย์โรงเรียนจิตรลดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ และนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยศรีวิไลย์

                                               

มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร หลายสมัย

                                               

มณเฑียร บุญตัน

มณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการ วาระปี ค.ศ. 2013-2016 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติสมัยคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ภายหลังรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ น ...

                                               

เมตตา เต็มชำนาญ

ร้อยเอก เมตตา เต็มชำนาญ เป็นอดีตนายทหารสังกัดกองทัพบก และนักการเมือง ลงรับสมัครเลือกตั้งหลายครั้ง ทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งทั่วไป แต่ไม่เคยได้รับเลือก ร.อ.เมตตา เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2491 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...

                                               

มติ ตั้งพานิช

มติ ตั้งพานิช สถาปนิกชาวไทยและราชบัณฑิตทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายมติ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านสถาปัตยศาสตร์ จากสถาบัน ...

                                               

มนตรี เจนวิทย์การ

รองศาสตราจารย์ มนตรี เจนวิทย์การ เป็นอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย

                                               

มนตรี ตั้งเจริญถาวร

นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

มนตรี ปาน้อยนนท์

นายมนตรี ปาน้อยนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นประธานกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

                                               

มนตรี พงษ์พานิช

มนตรี พงษ์พานิช อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข และเป็นผู้อนุมัติ โครงการโฮปเวลล์ เมื่อปี พ.ศ. 2533 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

                                               

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เป็นนักร้องลูกทุ่งแนวอีสานชื่อดัง มีลูกคออันเป็นเอกลักษณ์ และอยู่ในวงการเพลงมานานกว่าสิบปีแล้ว โดยที่ยังคงมีผลงานเพลงออกมาอย่างสม่ำเสมอ เริ่มโด่งดังมาจากเพลง ขายควายช่วยแม่ และทะยานขึ้นถึงขีดสุดจากเพลง สั่งนาง และ "จดหมายผิดซอง

                                               

มนูญ บริสุทธิ์

มนูญ บริสุทธิ์ เป็นนักการเมืองชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหว ...

                                               

มนูญกฤต รูปขจร

พลตรีมนูญกฤต รูปขจร อดีตประธานวุฒิสภาและอดีต ส.ส.ระบบสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ เดิมมีชื่อว่า "มนูญ" เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2478 เป็นบุตรของนายวิทย์ กับนางจรรยา รูปขจร จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 7 จากนั้นได ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →