ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72                                               

พิจิตต รัตตกุล

ดร. พิจิตต รัตตกุล ชื่อเล่น โจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

                                               

พิชัย กุลละวณิชย์

พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ มีศักดิ์เป็นตาของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

                                               

พิชัย เกียรติวินัยสกุล

นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

พิชัย นริพทะพันธุ์

พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และคณะทำงานทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย

                                               

พิชัย มงคลวิรกุล

พิชัย มงคลวิรกุล เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2493 จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา จากประเทศฟิลิปปินส์ สมรสกับนางจิระรัตน์ มงคลวิรกุล พิชัย เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งแรก ในก ...

                                               

พิชัย รัตตกุล

พิชัย รัตตกุล เป็นนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2534, รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2533 2540-2543, ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ ...

                                               

พิชัย วาศนาส่ง

พิชัย วาศนาส่ง เป็นอดีตสถาปนิก นักเขียน นักวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีคลาสสิก รวมถึงเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549

                                               

พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์

พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดพรรคความหวังใหม่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 แบบ ...

                                               

พิชาญเมธ ม่วงมณี

พิชาญเมธ ม่วงมณี เกิดวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2489 ที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของนายไมตรี และ นางบุญช่วย ม่วงมณี สมรสกับ คุณหญิงนิตยา ม่วงมณี สกุลเดิม "จันทนากูล" มีบุตรีด้วยกัน คือ พันตรีหญิง พิชญา ม่วงมณี อาจารย์ประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจ ...

                                               

พิชิต อัคราทิตย์

พิชิต อัคราทิตย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน

                                               

พิเชฐ พัฒนโชติ

เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2496 ที่จังหวัดสงขลา แต่มาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทรัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า ประกาศนียบัตรหลักสูตร การเมืองการปกครอ ...

                                               

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

พิเชษฐ์ ตันเจริญ

พิเชษฐ์ ตันเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2498 เป็นพี่ชายของนายสุชาติ ตันเจริญ แกนนำ ส.ส. กลุ่มบ้านริมน้ำ สมรสกับนางสุธาทิพย์ ตันเจริญ มีบุตรเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ นายณัชพล ตันเจริญ พิเชษฐ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธ ...

                                               

พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล เป็นอดีตประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

                                               

พิเชษฐ สถิรชวาล

พิเชษฐ อับดุรฺรอชีด สถิรชวาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ อดีต ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาล ดร. ทักษิณ ชินวัตร ...

                                               

พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ

เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายบ๋วยเลี้ยง และนางงิ้น แซ่อึ้ง จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2512-2517 โดยสอบได้เป็นที่ 1 ของประเทศในสายศิลป์ ปีการศึกษา 2516 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลั ...

                                               

พิทักษ์ จารุสมบัติ

พล.ต.ท.พิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพี่ชายแท้ๆ ของนายพินิจ จารุสมบัติ นักการเมืองที่มีชื่อเสียงและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ...

                                               

พิทักษ์ รังสีธรรม

พิทักษ์ รังษีธรรม อดีตนักธุรกิจชาวไทยที่มีชื่อเสียง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง 1 สมัย นายพิทักษ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2485 ที่จังหวัดตรัง จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว และศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาท ...

                                               

พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์

นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

                                               

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดิมสังกัดพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสภาผู้แทนราษฎร

                                               

พินิจ จันทร์สมบูรณ์

ระวังสับสนกับ: พินิจ จันทรสุรินทร์ นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี 3 สมัย และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

                                               

พินิจ จันทรสุรินทร์

ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางหลายสมัย

                                               

พินิจ จารุสมบัติ

พินิจ จารุสมบัติ เป็นนักการเมือง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคเสรีธรรม เคยร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ช่วงหลังเหตุก ...

                                               

พิบูลย์ พงศ์ธเนศ

นายพิบูลย์ พงศ์ธเนศ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 1 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

                                               

พิบูลย์ รัชกิจประการ

พิบูลย์ รัชกิจประการ เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เป็นบุตรของนายสุทัศน์ และนางกุยเฮียง รัชกิจประการ เป็นน้องชายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พิบูลย์ สำเร็จการศึกษาร ...

                                               

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

พิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย และเป็นนักธุรกิจในกิจการพีทีจี เอ็นเนอยี

                                               

พิภพ อะสีติรัตน์

พิภพ อะสีติรัตน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานคร ...

                                               

พิรุณ อินทราวุธ

นายพิรุณ อินทราวุธ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 1 สมัย จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2495 เป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงเชียงใหม่

                                               

พิศาล มูลศาสตรสาทร

พิศาล มูลศาสตรสาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และอดีตเลขาธิการพรรคความหวังใหม่

                                               

หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวงในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

                                               

พิศิษฐ์ ศาลิคุปต์

พลอากาศเอก พิศิษฐ์ ศาลิคุปต เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายเรือ โอนย้ายไปรับราชการเป็นทหารอากาศ ดำรงตำแหน่งสำคัญ คือ เสนาธิการทหาร ต่อมาในการก่อการรัฐประหารในปร ...

                                               

พิษณุ พลไวย์

นายพิษณุ พลไวย์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายสมพงษ์ พลไวย์ และ นางอวยพร พลไวย์ มีพี่น้อง 5 คน โดยนายพิษณุเป็นคนที่ 4 สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท ด้านการจัดการ จาก ประเทศสหรัฐ ...

                                               

พิสิทธิ์ สิทธิสาร

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร หรือ บิ๊กแกละ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร ...

                                               

พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร เป็นนักร้อง, นักดนตรี, นักแต่งเพลง ชาวไทย มีชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องในสังกัด อาร์.เอส.โปรโมชั่น พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร มีบทบาททางการเมืองเป็นโฆษกพรรคมาตุภูมิ ซึ่งนำโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน

                                               

พีร์ บุนนาค

พีร์ บุนนาค เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี 3 สมัย เป็นนักไฮด์ปาร์คที่มีบทบาททางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2500 ผู้อภิปรายนายกรัฐมนตรี จนนำไปสู่การรัฐประหาร

                                               

พีรพันธุ์ พาลุสุข

ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข นักกฎหมาย นักวิชาการ และ นักการเมืองชาวไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ ...

                                               

พีรยศ ราฮิมมูลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ นักวิชาการด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                                               

พีระเดช ศิริวันสาณฑ์

พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2514 เป็นบุตรของนายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นางพัฒนา ศิริวันสาณฑ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จา ...

                                               

พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์

นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์ เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2491 สมรสกับ นางอุษา ถนอมพงษ์พันธ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนเทศบาลวัดจักรวรรดิ, มัธยมศึกษา จากโรงเรียนปทุมคงคา, ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีฟิสิกส์ทางทะเล ...

                                               

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019 กรรมการในคณะกรร ...

                                               

พีระเพชร ศิริกุล

นายพีระเพชร รักเกียจขจรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สมัย พ.ศ. 2535 ในสังกัดพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันสังกัด พรรคเพื่อไทย

                                               

พีระศักดิ์ พอจิต

พีระศักดิ์ พอจิต เป็น สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 และกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งห ...

                                               

พึ่ง ศรีจันทร์

พึ่ง ศรีจันทร์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย 1 สมัย อดีตรัฐมนตรี 2 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 สมัย

                                               

พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย

พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นบุตรของนายเลี่ยงฮุย กับนางเง็กงอ สงวนวงศ์ชัย และเป็นพี่ชายของนายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เขาสำเร็จการศึกษาชั้น ...

                                               

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแกนนำพรรคพลังประชารัฐ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ...

                                               

พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร

พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร อดีตนักการเมืองชาวสุรินทร์ที่มีชื่อเสียง, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และอดีตนักมวยไทยชื่อดัง นายพูนสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2482 เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนบุตรทั้งหมด 9 คน ของขุนมูลศาส ...

                                               

เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์

เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกเมื่อปี พ.ศ. 2563 สังกัด พรรคพลังประชารัฐ

                                               

เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล

เพชรรรต เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2500 ที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพชรวรรต จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริ ...

                                               

เพทาย โชตินุชิต

เพทาย โชตินุชิต ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2492 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 เพิ่มเติม จากสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5 โดยมี ส.ส.เพิ่มขึ้นจำนวน 21 คน และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งใ ...

                                               

เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์

พลอากาศโท เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นอดีตเจ้ากรมการช่างทหารอากาศ อดีตที่ปรึกษากองทัพอากาศ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทเดินอากาศไทย และ หนึ่งในผู้เริ่มการบริษัท การบินไทย

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →