ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71
                                               

พงศกร รอดชมภู

พลโท ดร. พงศกร รอดชมภู อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคอนาคตใหม่ อดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ อดีตประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

                                               

พงศกร เลาหวิเชียร

พงศกร เลาหวิเชียร เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2483 ที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ สมรสกับ รองศาสตราจารย์ พรผจง เลาหวิเชียร สกุลเดิม: กมลเชษฐ์ มีบุตร 2 คน นายพงศกร เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 พงศกร เลาหวิเชียร จบการศึกษา ...

                                               

พงศกร อรรณนพพร

นายพงศกร อรรณนพพร อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ อดีตเลขาธิการ พรรคเพื่อธรรม อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น 4 สมัย

                                               

พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ชื่อเดิม: พีรเจต จึงรุ่งเรืองกิจ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 เป็นบุตรของนายโกมล และ นางยาใจ จึงรุ่งเรืองกิจ โดยเป็นหลานชายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สำเร็จการศึกษา ...

                                               

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

พงศ์เทพ เทพกาญจนา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการพัฒนาพรรค พรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

                                               

พงศ์ประยูร ราชอาภัย

พงศ์ประยูร ราชอาภัย ชื่อเล่น พงศ์ เป็นนักแสดงชาวไทย ที่มีผลงานแสดงละครโทรทัศน์สังกัดช่อง 7 และเป็นอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

                                               

พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ

นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 30 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งทั่วไปวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เคยเป็นอดีตรักษาการเลขาธิการพรรคและนายทะเบียนพรรคเพื่อธรรม อดีตโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ...

                                               

พงศพัศ พงษ์เจริญ

พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นิตยสารพระเครื่องพุทธคยา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นิตยสารอมตพระเครื่อง กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ, รองประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานง ...

                                               

พงศ์เวช เวชชาชีวะ

นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

                                               

พงษ์ ปุณณกันต์

พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายพจน์ สารสิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 4 สมัย ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 1 สมัย ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร แล ...

                                               

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร

                                               

พงษ์อุดม ตรีสุขี

นายพงษ์อุดม ตรีสุขี เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 เป็นบุตรของนายสมพงษ์ ตรีสุขี และ นางอุบล ตรีสุขี สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหาร จาก Hardford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

                                               

พงส์ สารสิน

พงส์ สารสิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 2 สมัย และอดีตเลขาธิการพรรคกิจสังคม

                                               

พจน์ วิเทตยนตรกิจ

นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ เป็นนักธุรกิจชาวไทย และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 เป็นนายจ้างดีเด่น พ.ศ. 2550 ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร ลอมบาร์ด อินเว ...

                                               

ไพจิต ศรีวรขาน

นายไพจิต ศรีวรขาน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคเพื่อไทย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นแกนนำกลุ่มอีสานพัฒนา และเป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 และเป็นประธานคณะกรรมาธิการการปกครองในสภาผู้ ...

                                               

พนิช วิกิตเศรษฐ์

พนิช วิกิตเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ อดีตรองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรอง ...

                                               

พยม พรหมเพชร

นายพยม พรหมเพชร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

                                               

พเยาว์ พูนธรัตน์

ร้อยตำรวจเอก พเยาว์ พูลธรัตน์ ชื่อเล่น จ้อน อดีตฮีโร่โอลิมปิคคนแรกของไทย อดีตแชมเปี้ยนโลกชาวไทยคนที่ 7 และอดีต ส.ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของพรรคประชาธิปัตย์ พเยาว์ เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมัย ...

                                               

พโยม จุลานนท์

พันโท พโยม จุลานนท์ เป็นทหาร, นักการเมือง, หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สมรสกับสมโภช ท่าราบ มีบุตร 3 คน คือ นางอัมพร ทีขะระ, พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนภาวดี ศิริภักดี พโยมเป็นบุตรของพระยาวิเศษสิงหนาถ ยิ่ง จุลานนท์ แห่งเม ...

                                               

พรชัย รุจิประภา

พรชัย รุจิประภา เป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และอดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                               

พรชัย อรรถปรียางกูร

นายพรชัย อรรถปรียางกูร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

                                               

พรทิพย์ โรจนสุนันท์

แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ หรือชื่อเดิมว่า พรทิพย์ ศรศรีวิชัย เป็นนักการเมืองและแพทย์สตรีชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 กรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ของ วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 กรรมการในคณะกรรมการป ...

                                               

พรเทพ เตชะไพบูลย์

ดร.พรเทพ เตชะไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                                               

พรวุฒิ สารสิน

พรวุฒิ สารสิน เป็นนักธุรกิจ นักการเมือง และนักแสดงชาวไทย ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด ซึ่งในประวัติการทำงานส่วนนี้ทำให้ได้รับฉายาว่า "เจ้าพ่อน้ำดำ"

                                               

พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

                                               

พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

                                               

พร้อม บุญฤทธิ์

เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 ตรงกับวันพุธขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน ณ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรคนแรกของ พลัด-แปรง บุญฤทธิ์ บิดาคือ นายพลัด บุญฤทธิ์ เป็นนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุง ที่รู้จักกันในนาม" หนังกรายชายแด ...

                                               

พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์

ดร.พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคเพื่อไทย อดีตโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตนักแสดง

                                               

พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร)

อำมาตย์ตรี พระประกาศสหกรณ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

                                               

พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์)

มหาอำมาตย์ตรี พระยานลราชสุวัจน์ ชื่อจริง ทองดี นลราชสุวัจน์ เดิม ทองดี วณิกพันธุ์ อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13

                                               

พระยาศรีธรรมราช (ทองคำ กาญจนโชติ)

พระยาศรีธรรมราช อดีตสมุหเทศาภิบาลจังหวัดสงขลา อดีตกรรมการองคมนตรี และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

                                               

พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)

ศาสตราจารย์ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ หรือ สิทธิ จุณณานนท์ เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ ในสมัยรัฐบาลเสนีย์ ปราโมช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 อดีตอธิบดีกรมอัยการ ในปี พ.ศ. 24 ...

                                               

พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)

ศาสตราจารย์ พระสารสาสน์ประพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการในสมัยที่พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ...

                                               

พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ)

พระสุธรรมวินิจฉัย ชม วณิกเกียรติ เป็นบุตรนายทอง วณิกเกียรติ บิดามีอาชีพเป็นพ่อค้า เมื่อครั้งยังมีบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสุจริตธุระประภาษ ได้รับราชการเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม และได้ขอรับพระราชทานนามสกุล วณิกเกียรติ เป็นนามสกุลพระราชทานลำ ...

                                               

ไพโรจน์ ตันบรรจง

ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา สังกัดพรรคเพื่อไทย และแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ จังหวัดพะเยา

                                               

ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์

นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 19 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

นายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายแพทย์ พฤฒิชัย เป็นผู้ร่วมบุกเบิกก่อตั้ง" มูลนิธิทานตะวัน 19” รักษาคนไข้ที่มีฐานะยากจน และผู้ด้อยโอกาส จนได้รับฉายา" ห ...

                                               

พฤฒิชัย วิริยะโรจน์

พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน สังกัดพรรคเพื่อไทย ต่อมาได้สังกัดพรรคไทยรักษาชาติ

                                               

พฤณท์ สุวรรณทัต

พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชุดที่ 3 อดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น อดีตผู้บัญชาการทหารกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ อดีตนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นนักเรียนเตร ...

                                               

พล เริงประเสริฐวิทย์

พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี

                                               

พลกฤษณ์ หงษ์ทอง

นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคกิจสังคม 2 สมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย

                                               

พลพีร์ สุวรรณฉวี

พลพีร์ สุวรรณฉวี เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันสังกัดพรรคภูมิใจไทย และเป็นอดีตประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา

                                               

พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

พศ อดิเรกสาร

พศ อดิเรกสาร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย และเป็นรองประธานมูลนิธิ 111 ไทยรักไทย

                                               

พ้อง ชีวานันท์

พ้อง ชีวานันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 สมัย

                                               

พัฒนา สัพโส

นายพัฒนา สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์)

พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช อดีตนายตำรวจชื่อดังของวงการตำรวจไทย ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันมากในการปราบโจรร้ายในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ในภาคกลางเช่น เสือฝ้าย เสือย่อง เสือผ่อน เสือครึ้ม เสือปลั่ง เสือใบ เสืออ้วน เสือไหว เสือมเหศวร ที่พัทลุง ปราบ เสือส ...

                                               

พันธ์เลิศ ใบหยก

พันธ์เลิศ ใบหยก เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของนายเล็งเลิศ ใบหยก และ นางวันเพ็ญ ใบหยก เป็นบุตรชายคนแรกและเป็นบุตรคนที่ 4 จากบรรดาพี่น้องทั้งหมด 7 คน จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬ ...

                                               

พันธุ์เทพ สุลีสถิร

นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร อดีตเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง และเป็นแกนนำผู้ประสานงานสมาพันธ์ต้านค้าปลีกข้ามชาติ มีบทบาทในการผลักดันกฎหมายต่อต้านการค้าปลีกข้ามชาติ พันธุ์เทพ สุลีสถิร จบการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ ...

                                               

พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา

พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2500 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาล ...