ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69                                               

ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร

ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2498 ระดับอุดมศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2502 หลังจากจบการศึกษาได้สอบบรรจุเข้าทำงานในกรมมหาดไทยในตำแหน่งปลัดอำเภอบางรัก และสอบชิงทุนไปศึกษาดูงานในหลักสูต ...

                                               

ประพาส ลิมปะพันธุ์

ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติพัฒนา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และเป็นอดีตเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา

                                               

ประภัตร โพธสุธน

ประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตเลขาธิการพรรคชาติไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการในหลายกระทรวง หลายสมัย

                                               

ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ

รองศาสตราจารย์ ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เจ้าของธุรกิจสวนผลไม้ทุเรียนกระดุมทองเจ้าแรกๆ ของจันทบุรี จนได้รับฉายา "เจ้าพ่อกระดุมทอง" และเป็นบิดาของนายพงศ์เวช เวชชาชีวะ

                                               

ประภัสร์ จงสงวน

ประภัสร์ จงสงวน จบการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ พ.ศ. 2521 จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอาชญวิทยา จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ...

                                               

ประมวล กุลมาตย์

นายประมวล กุลมาตย์ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร 5 สมัย

                                               

ประมวล พงศ์ถาวราเดช

ประมวล พงศ์ถาวราเดช เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2496 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยนาโรต์ ประเทศอินเดีย ระดับปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                               

ประมวล รุจนเสรี

ประมวล รุจนเสรี เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2482 ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการในกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง จากนั้นจึงเข้าสู่วงการการเมื ...

                                               

ประมวล สภาวสุ

นาย ประมวล สภาวสุ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของถาวร กับมาโนช สภาวสุ มีพี่น้อง 4 คน เป็นบิดาของ นาย กอรปศักดิ์ สภาวสุ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ...

                                               

ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช

ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช เป็นทนายความชาวไทยและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความ เคยเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคู่กับวันชัย สอนศิริ ในรายการ "แจ้งความ" ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยให้ค ...

                                               

ประมาณ อดิเรกสาร

พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร นักการเมืองไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยเป็นสมาชิกพรรคเสรีมนังคศิลา เมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นผู้ก่อตั้งพรรคชาติไทยร่วมกับ พลตรีศิริ สิริโยธิน และพลตรีชาติชา ...

                                               

ประมุท บุรณศิริ

ประมุท บูรณศิริ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ฝาจีบ จำกัด

                                               

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชื่อเล่น ตู่ เป็นนักการเมืองและนายทหารบกชาวไทย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งก่อรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และเป็นคณะรัฐประหารที่ปกครองประเทศไทยในปี 2557 ถึง 2562 เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 และรัฐมนตรีว่าการกระ ...

                                               

ประยุทธ มหากิจศิริ

ประยุทธ มหากิจศิริ นักธุรกิจชาวไทย ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ปส์ เจ้าของบริษัทไทยน็อคซ์ สเตนเลส และไทย คอปเปอร์ เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเลควูด จากฉายา"เจ้าพ่อเนสกาแฟ"ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ และ บริษัท เนสท์เล่ ...

                                               

ประยุทธ์ ศิริพานิชย์

นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ...

                                               

ประยูร จินดาศิลป์

ประยูร จินดาศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2469 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 6 รุ่นเดียวกับเชาวน์ ณศีลวันต์ ณัฐ ภมรประวัติ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ประกายเพชร อินทุโสภณ ปรีดา พัฒนถาบุตร สวัสดิ์ โชติพานิช อนัน ...

                                               

ประยูร ภมรมนตรี

พลโท ประยูร ภมรมนตรี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ฝ่ายพลเรือน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเหลนของพระยาราชมนตรี เสนาบดีพระคลังในรัชกาลที่๓ พลโท ประยูร ภมรมนตรี ...

                                               

ประยูร สุรนิวงศ์

นายประยูร สุรนิวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 4 สมัย

                                               

ประยูร อภัยวงศ์

นายประยูร อภัยวงศ์ เป็นบุตร ร.ต.ท.ยิด อภัยวงศ์ กับนางแช่ม อภัยวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2460 ที่เมืองพระตะบอง ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิบูลสงคราม ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 และส ...

                                               

พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)

มหาอำมาตย์ตรี พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา อดีตรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวง ในรัฐบาลของพระยามโนปกรณนิติธาดา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

                                               

ประโยชน์ เนื่องจำนงค์

นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 2 สมัย

                                               

ประวัฒน์ อุตโมท

นายประวัฒน์ อุตตะโมช หรือ ดร.ประวัฒน์ อุตตะโมช อดีตรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                               

ประวิช รัตนเพียร

ดร.ประวิช รัตนเพียร คณะกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านกิจการการมีส่วนร่วม อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีต ผู้แทนการค้าไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนที่ 25 และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบ ...

                                               

ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นทหารบกและนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระหว่างปี 2551 ถึง 2554 และ 2557 ถึงปัจจุบัน ผู้บัญชาการทหารบกระหว่างปี 2547 ถึง 2548, หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ​ อดีตรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได ...

                                               

ประศาสตร์ ทองปากน้ำ

นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ที่ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นบุตรของนายสนิท กับนางล้วน ทองปากน้ำ

                                               

ประสงค์ คุณะดิลก

พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

                                               

ประสงค์ โฆษิตานนท์

ประสงค์ โฆษิตานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2539

                                               

ประสงค์ บูรณ์พงศ์

นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน

                                               

ประสงค์ สุขุม

ประสงค์ สุขุม เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2473 เป็นบุตรคนโตของพระพิศาลสุขุมวิท ประสพ สุขุม กับ ผะอบ สุขุม สกุลเดิม จันเจือมาศ และเป็นหลานปู่ของเจ้าพระยายมราช ปั้น สุขุม ประสงค์ สุขุม สำเร็จการศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริ ...

                                               

ประสงค์ สุ่นศิริ

นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ เป็นนักการเมือง นักเขียน และ อดีตทหารอากาศชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์แนวหน้า และอดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...

                                               

ประสพ บุษราคัม

ประสพ บุษราคัม เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายบุญแปลง กับนางบุญคุณ บุษราคัม มีพี่สาว 1 คนสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                               

ประสาท ตันประเสริฐ

ประสาท ตันประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรของนายประชา ตันประเสริฐ กับนางอรดี ตันประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                                               

ประสาท สุขุม

ประสาท สุขุม เป็นบุตรของ เจ้าพระยายมราช กับ ท่านผู้หญิงตลับ มีพี่น้องดังรายนามคือ พระยาสุขุมนัยวินิต สวาสดิ์ หลวงพิสิษฐสุขุมการ ประพาส คุณหญิงประจวบ สุขุม ประสาท สุขุม หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ประดิษฐ์ ไสว สุขุม แปลก สุขุม เล็ก สุขุม ประวัติ สุขุม พร ...

                                               

ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็นอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 สมัย เจ้าของฉายา โค้วตงหมง และเจ้าของวลี ยุ่งตายห่า

                                               

ประสิทธิ์ จุลละเกศ

นายประสิทธิ์ จุลละเกศ เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย อดีตผู้พิพากษา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 2 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

                                               

ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายฮวด และ นางอ่องแอ ชัยวิรัตนะ และเป็นน้องชายของนายสันติ ชัยวิรัตนะ สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                               

ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ

จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า จ่าประสิทธิ์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคเพื่อชาติ และเป็นหนึ่งในแนวร่วมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือกลุ่ม ...

                                               

ประสิทธิ์ ณรงค์เดช

นายประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 ที่บ้านถนนพรหมราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีฐานะ เป็นบุตรชายของนายเปี้ยน และนางเฮียง ณรงค์เดช จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ ...

                                               

ประสิทธิ์ วุฒินันชัย

นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

ประสูตร รัศมีแพทย์

พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ตุลาการศาลทหารสูงสุด, รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์,อดีตราชองครักษ์พิเศษ

                                               

ประเสริฐ จันทรรวงทอง

ประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคเพื่อไทย และอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา 2 สมัย

                                               

ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ที่จังหวัดสมุทรปราการ นายประเสริฐจบการศึกษาระดับอนุปริญญา อุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ จากเทคนิคกรุงเทพ จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นายประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง ...

                                               

ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร

นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในเวลาต่อมาได้เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และเป็นผู้ร่างนโยบายซึ่งนำมาซึ่งคำสั่งที่ 66/2523 เรื่องนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในรัฐ ...

                                               

ประเสริฐ บุญชัยสุข

ประเสริฐ บุญชัยสุข เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคชาติพัฒนา เคยเป็นประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

                                               

ประเสริฐ บุญเรือง

นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นนักการเมืองชาวไทย และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคความหวังใหม่ ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

ประเสริฐ บุญสม

ประเสริฐ บุญสม เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 สมัย

                                               

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ เกิดเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ที่จังหวัดนครนายก เป็นบุตรของนายอารีรัตน์ กับนางบริบูรณ์ พงษ์สุวรรณศรี มีพี่น้อง 7 คน โดยประเสริฐ เป็นบุตรคนที่ 5 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ระดับปริญญาตรี ...

                                               

ประเสริฐ มงคลศิริ

นายแพทย์ประเสริฐ มงคลศิริ เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2502 เป็นบุตรของนายเง็กฮ้อ และ นางกิมเช็ง มงคลศิริ และเป็นพี่ชายของนายประแสง มงคลศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโ ...

                                               

ประเสริฐ สุดบรรทัด

ประเสริฐ สุดบรรทัด เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ที่ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบิดาชื่อ ผ่อง มารดาชื่อ บ่วง เขาเคยบวชเป็นเณรอยู่ที่วัดขุนทราย จนอายุได้ 16 ปี จึงเข้าไปเรียนที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส จนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 จ ...

                                               

ประแสง มงคลศิริ

ประแสง มงคลศิริ เกิดเมื่อ 14 มีนาคม พ.ศ. 2505 ที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นลูกคนที่ 9 จาก 11 คน ของนายเง๊กฮ้อ แซ่อึ้ง กับนางกิมเช็ง มงคลศิริ และเป็นน้องชายของ นายแพทย์ประเสริฐ มงคลศิริ อดีต ส.ส. อุทัยธานี เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา โรงเรีย ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →