ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64                                               

ถาวร เสนเนียม

​ ถาวร​ เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาหลายสมัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2490 ที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

                                               

ถิรชัย วุฒิธรรม

นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                                               

เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์

เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                               

แถม นุชเจริญ

แถม นุชเจริญ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ และสมัยที่ 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 สังกั ...

                                               

ไถง สุวรรณทัต

ไถง สุวรรณทัต อดีตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอดีตนักการเมืองชาวไทยที่มีชื่อเสียง อดีตหัวหน้าพรรคราษฎร

                                               

ทนง พิทยะ

ศาสตราภิชาน ทนง พิทยะ เป็น ประธานกรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด เป็นบุตรของนายเสงี่ยม กับ นางสายทอง ลำใย และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยรัฐบาลพล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ และ รัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทร ...

                                               

ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุตรดิตถ์ เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี 2539 ในสังกัดพรรคประชากรไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์

นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เพียงคนเดียวของภาคเหนือที่ไม่ได้สังกัดพรรค ...

                                               

ทรงธรรม ปัญญาดี

จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 8 สมัย เป็นนักการเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ดาวเด่นสภาฯ"

                                               

ทรงยศ รามสูต

นายทรงยศ รามสูต เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 ในสังกัดพรรคชาติไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

ทรงศักดิ์ ทองศรี

ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สมาชิกกลุ่มเพื่อนเนวิน รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุ ...

                                               

ทวิช กลิ่นประทุม

ทวิช กลิ่นประทุม เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี อดีตหัวหน้าพรรคธรรมสังคม เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นรัฐมนต ...

                                               

ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ โดยลงสมัครรับเลือก เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ในอดีตได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

                                               

ทวี ไกรคุปต์

ทวี ไกรคุปต์ อดีตรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 7 สมัย และเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาไทย

                                               

ทวี แรงขำ

ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ ข้าราชการ นักการเมืองและนักวิชาการชาวไทย เป็นอดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                               

ทวี สุรฤทธิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สุรฤทธิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเลขานุการของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี

                                               

ทวี สุระบาล

นายทวี สุระบาล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง 6 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

                                               

ทวีศักดิ์ สุภาศรี

ทวีศักดิ์ สุภาศรี เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของนายมา กับนางเตียม สุภาศรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2539

                                               

ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย เป็น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ พรรคไทยรักไทย 2 สมัย และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย 1 สมัย ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎ ...

                                               

ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร

ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของนายบันเทิง อับดุลบุตร กับนางสงวน อับดุลบุตร และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมรสกับนางวัฒนาวิไล อับดุลบุตร ในปัจจุบัน ทวีศักดิ ...

                                               

ทศพร เทพบุตร

ทศพร เทพบุตร เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2505 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวสตัน แคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ...

                                               

ทศพร มูลศาสตรสาทร

นายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก อดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และเป็นอดีตสมาชิกสภ ...

                                               

ทศพร เสรีรักษ์

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่

                                               

ทศพล สังขทรัพย์

นายทศพล สังขทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของพันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ และ นางสมบูรณ์ สังขทรัพย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมรสกับนางพัฒนา สังขทรัพย์ อดีต ...

                                               

ทอง กันทาธรรม

นายทอง กันทาธรรม เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ 5 สมัย สังกัดพรรคชาตินิยม และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวของพรรคชาตินิยมที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ...

                                               

หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม

หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร อดีตอธิบดีกรมศุลกากร และผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

                                               

ทองใบ ทองเปาด์

ทองใบ ทองเปาด์ ทนายความ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 และสมาชิกวุฒิสภา

                                               

ทองเปลว ชลภูมิ

ทองเปลว ชลภูมิ เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี หนึ่งในสี่รัฐมนตรีที่ถูกสังหารเมื่อ พ.ศ. 2492 ซึ่งประกอบด้วย นายจำลอง ดาวเรือง, นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ และนายถวิล อุดล เขาเป็นอดีตเลขาธิการสภาผู้ ...

                                               

ทองมาก จันทะลือ

ทองมาก จันทะลือ ศิลปินหมอลำ ผู้ถ่ายทอดท่วงทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน ปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในวงการหมอลำ ถึงขั้นที่เรียกว่า "แตกลำ" คือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการลำกลอน ไม่ว่าจะเป็นกลอน 7 กลอน 8 หรือแม้แต่กลอน 9 ก็สามารถลำได้สดๆ ไม่มีต ...

                                               

ทองย้อย กลิ่นทอง

ทองย้อย กลิ่นทอง เป็นบุตรของนายทองอยู่ กลิ่นทอง อดีตปลัดอำเภอเมืองแพร่ กับนางนิล กลิ่นทอง ครอบครัวมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย แต่นายทองย้อย เกิดที่จังหวัดแพร่ เมื่อครั้งบิดารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองแพร่ ทองย้อย ได้เข้ารับการศึกษาท ...

                                               

ทองหยด จิตตวีระ

ทองหยด จิตตวีระ เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง และจังหวัดส ...

                                               

ทองหล่อ พลโคตร

ทองหล่อ พลโคตร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรมหาสารคาม เขต 1 สองสมัย สังกัดพรรคไทยรักไทย 6 ม.ค. 2544 - 6 ม.ค. 2548, 6 ก.พ. 2 ...

                                               

ทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม

ทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีชุดที่ 3 และ ชุดที่ 4 โดยในสมัยที่ 2 นั้นเกิดเหตุการณ์รัฐประหารครั้งแรกโดย พลโทผิน ชุณหะวัณ มีผลทำให้สภาผู้แทนราษฏร์ชุดที่ 4 หมดวาระลง

                                               

ทองอินทร์ ปัณฑรานนท์

ทองอินทร์ เกิดราวปี พ.ศ. 2449 ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของนายศรีนวล ปัณฑรนนท์ กับนางจันทร์ฟอง ปัณฑรนนท์ บิดารับราชการเป็นนายอำเภอบ้านแม ปัจจุบันคืออำเภอสันป่าตอง และนายอำเภอเวียงป่าเป้า นายทองอินทร์ จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสว ...

                                               

ทองอินทร์ ภูริพัฒน์

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นนักการเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานีอดีตรัฐมนตรี ผู้เป็นที่รู้จักกันดีในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ในกรณี "พระราชบัญญัติปักป้ายข้าวเหนียว" ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาล ...

                                               

ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณ ชินวัตร เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทย นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 23 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2549 เขาดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด อดีตเจ้าของและประธานสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี มีสัญชาต ...

                                               

ทัศนัย บูรณุปกรณ์

ทัศนัย บูรณุปกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นบุตรของนายพรทัศน์ บูรณุปกรณ์ และนางผ่องศรี บูรณุปกรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดั ...

                                               

ทายาท เกียรติชูศักดิ์

นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

                                               

ทำนอง สิงคาลวณิช

ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก

                                               

ทินกร พันธุ์กระวี

นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก และเป็นประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท อ ...

                                               

ทินพันธุ์ นาคะตะ

ศาสตราจารย์ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอ ...

                                               

ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์

ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2487 ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นพี่ชายของ ประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการ บริษัท ชีวิตธุรกิจ จำกัด และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง จบการศึกษาระดับปร ...

                                               

ทิม ภูริพัฒน์

ทิม ภูริพัฒน์ เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลโท ถนอม กิตติขจร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 4 สมัย และจังหวัดขอนแก่น 1 สมัย

                                               

ทิวา เงินยวง

รองศาสตราจารย์ ทิวา เงินยวง เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นมือกฎหมายฝีมือดีคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

                                               

เทียม ไชยนันทน์

นายเทียม ไชยนันทน์ เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก 7 สมัย และเป็นบิดาของนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

                                               

เทพ โชตินุชิต

นายเทพ โชตินุชิต เป็นอดีตนักการเมือง นักกฎหมาย และทนายความชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง และเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง 2 พรรค คือ พรรคเศรษฐกร และพรรคแนวร่วม-เศรษฐกร

                                               

เทพไท เสนพงศ์

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการติดตามมติสภาผู้แทนราษฎร และอดีตเลข ...

                                               

พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

พลเอก พระยาเทพหัสดิน หัวหน้าคณะทูตทหารไทยที่เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 นักโทษประหาร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พลเอกพระยาเทพหัสดินฯ ได้รับพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์ และราชทิน ...

                                               

เทวฤทธิ์ นิกรเทศ

เทวฤทธิ์ นิกรเทศ เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2517 เป็นบุตรของนายบุญนำ กับนางคำแหวน นิกรเทศ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสิงหราชพิทยาคม ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ...

                                               

เทวัญ ลิปตพัลลภ

เทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และ เป็นประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมาเป็นอดีตกรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ก ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →