ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 526
                                               

การปฏิวัติเยอรมัน ค.ศ. 1848-1849

การปฏิวัติเยอรมัน ค.ศ. 1848-1849, ช่วงระยะเปิดฉากซึ่งถูกเรียกอีกอย่างว่า การปฏิวัติเดือนมีนาคม แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติ ค.ศ. 1848 ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในยุโรป พวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มประท้วงและการก่อกบฎที่ประสานงานร่วมกันแบบหลวม ๆ ในสมาพ ...

                                               

การปฏิวัติเยอรมัน ค.ศ. 1918–1919

การปฏิวัติเดือนพฤศจิกายน หรือ การปฏิวัติเยอรมัน เป็นสงครามกลางเมืองในจักรวรรดิเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งได้ส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญมาเป็นระบอบ ...

                                               

การปฏิวัติโรมาเนีย

การปฏิวัติโรมาเนีย เป็นเหตุการณ์การก่อจลาจลและการประท้วงในโรมาเนีย เดือนธันวาคม ค.ศ. 1989 นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งในการปฏิวัติ ค.ศ. 1989 ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆของสนธิสัญญาวอร์ซอ การปฏิวัติโรมาเนียเริ่มต้นที่เมืองทีมีโซอาราและหลังจากนั้นได้ขยายวงกว ...

                                               

การปฏิวัติอิหร่าน

การปฏิวัติอิหร่าน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโค่นราชวงศ์ปาห์ลาวีภายใต้พระเจ้าชาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา และการแทนที่ด้วยสาธารณรัฐอิสลามภายใต้รูฮุลลอฮ์ โคมัยนี ผู้นำการปฏิวัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจา ...

                                               

ปริมณฑลสาธารณะ

ปริมณฑลสาธารณะ หมายถึง พื้นที่ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปพบปะพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ หรือ ประเด็นสาธารณะ

                                               

เช เกบารา

เอร์เนสโต เกบารา หรือที่รู้จักกันในชื่อ เช เป็นนักปฏิวัติลัทธิมากซ์ นายแพทย์ นักเขียน ผู้นำนักรบกองโจร นักการทูต และนักทฤษฎีการทหารชาวอาร์เจนตินา ในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งจากการปฏิวัติคิวบา ภาพใบหน้าของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ที่พบทั่วไปของวัฒนธ ...

                                               

โรซา ลุคเซิมบวร์ค

โรซา ลุคเซิมบวร์ค เป็นชาวโปแลนด์ที่เป็นนักทฤษฎีมาร์กซิสม์ นักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์ และนักเคลื่อนไหวต่อต้านสงคราม และนักปฏิวัติสังคมนิยมซึ่งได้กลายเป็นพลเมืองสัญชาติเยอรมัน เมื่ออายุ 28 ปี เธอได้เป็นสมาชิกของพรรคสังคมประชาธิปไตยในราชอาณาจักรโปแลนด ...

                                               

ลัทธิเลนิน

ในปรัชญาลัทธิมากซ์ ลัทธิเลนิน เป็นทฤษฎีการเมืองส่วนสำหรับการจัดระเบียบพรรคการเมืองแนวหน้าปฏิวัติอย่างเป็นประชาธิปไตย และการบรรลุลัทธิเผด็จการโดยชนกรรมาชีพซึ่งเป็นประชาธิปไตยทางตรง เช่นเดียวกับสังคมนิยม เลนินเป็นผู้พัฒนา และเป็นชื่อของลัทธิเลนิน ป ...

                                               

อินโฟชอป

อินโฟชอป คือหน้าร้านหรือศูนย์สังคมที่ให้บริการเป็นจุดกระจายข่าวสารของอนาธิปัตย์ โดยมากในรูปแบบของหนังสือ นิตยสาร รูปลอก และใบปิดประกาศ. อินโฟชอปมักจะเป็นพื้นที่นัดพบและศูนย์กลางทรัพยากรของกลุ่มนักกิจกรรมท้องถิ่นอีกด้วย. อินโฟชอปนั้นเป็นที่แพร่หลา ...

                                               

การตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ตในประเทศจีน

การตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ตในประเทศจีน หรือที่สื่อมวลชนนอกประเทศจีนนิยมเรียกว่า เกรตไฟร์วอลล์ หรือ ด่านกันบุกรุกขนาดใหญ่ เป็นการตรวจพิจารณาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพลเมืองในประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลจีนได้ตรากฎหมายกำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหน้าที ...

                                               

คณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง

คณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง เป็นคณะกรรมการซึ่งรัฐที่ตั้งตัวหลังจากความไม่สงบ สงครามกลางเมือง หรือระบอบเผด็จการ มักตั้งขึ้นให้มีหน้าที่ค้นหาและเปิดเผยการกระทำมิชอบของรัฐบาลในอดีต รวมตลอดถ ...

                                               

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลในระบบสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นแทนหน่วยงานเดิม คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และสังกัดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ คณะมนตรีทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน และมีส่วน ...

                                               

ชีวิต เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุข

"ชีวิต เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุข" เป็นหนึ่งในวลีที่โด่งดังที่สุดในเอกสารคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา และบางส่วนยกย่องให้เป็นหนึ่งในประโยคที่ประดิษฐ์ขึ้นมาดีที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ มุมมองทั้งสามด้านนี้ถูกระบุไว้ว่ ...

                                               

ธรรมนูญ 08

ธรรมนูญ 08 ในขั้นต้นเป็นประกาศที่ลงนามโดย 303 ไชนิส ดิสสิเดนท์ อินเทลลีทอลส์ และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การใช้ชื่อและรูปแบบคล้ายการต่อต้านโซเวียด คือ ...

                                               

บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง

บัญญัติสิทธิ (อังกฤษ: Bill of rights คือรายชื่อสิทธิที่ถือโดยรัฐว่าเป็นสิทธิสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมี วัตถุประสงค์ของการออกบัญญัติดังว่าก็เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิที่ระบุจากการล่วงละเมิดโดยรัฐบาล คำว่า" บัญญัติสิทธิ” มีต้นรากมาจากบริเตนใหญ่ที่หมาย ...

                                               

ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง

ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติออกใน ค.ศ. 1789 นั้น เป็นเอกสารทางสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองจากสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส ซีเยแย็ส นักบวช กับลาฟาแย็ต ขุนนาง ซึ่งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติทั้งคู่ ร่วมกันร่างประกาศนี้ ...

                                               

ผู้ต่อต้านสงครามนานาชาติ

ผู้ต่อต้านสงครามนานาชาติ เป็นองค์การนานาชาติที่ต่อต้านการทำสงครามร่วมด้วยสมาชิกและสมาคมต่าง ๆ ในมากกว่า 30 ประเทศ มีศูนย์งานหลักอยู่ที่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

                                               

รางวัลควังจูเพื่อสิทธิมนุษยชน

รางวัลควังจูเพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นรางวัลที่มอบให้โดยมูลนิธิ 18 พฤษภารำลึกของเกาหลีใต้ เพื่อยกย่อง "บุคคลกลุ่มหรือสถาบันในเกาหลีและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสันติภาพผ่านงานของพวกเขา" รางวัลนี้มีวัตถุปร ...

                                               

วิกฤตการณ์การเกณฑ์ทหาร

วิกฤตการณ์การเกณฑ์ทหาร เป็นข้อพิพาทของประชาชนที่เกี่ยวกับนโยบายของทหาร หรือการบังคับให้รับราชการทหาร ที่รู้จักกันทั่วไปว่า "การเกณฑ์ทหาร" ข้อพิพาทนี้สามารถที่จะกลายเป็นจุดวิกฤตได้ เมื่อส่งไปรับราชการทหารทำให้กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากมาย และเก ...

                                               

ศักดิ์ศรี

ศักดิ์ศรี คือ คุณค่าที่มาจากความเป็นอิสระของมนุษย์หรือความสามารถในการกำหนดตัวเอง มีองค์ประกอบหลักสองประการคือเป็นคุณค่าที่ปราศจากเงื่อนไขและเป็นคุณค่าที่นำไปเปรียบเทียบไม่ได้

                                               

สิทธิที่จะถูกลืม

สิทธิที่จะถูกลืม เป็นสิทธิที่จะขอให้สารสนเทศส่วนตัวเชิงลบเกี่ยวกับบุคคลถูกลบจากการค้นหาอินเทอร์เน็ตและสารบบอื่นภายใต้พฤติการณ์บางอย่าง มโนทัศน์ดังกล่าวมีการอภิปรายและใช้บังคับในสหภาพยุโรปและประเทศอาร์เจนตินา ปัญหานี้เกิดขึ้นจากความปรารถนาของปัจเจ ...

                                               

สิทธิในความเป็นส่วนตัว

สิทธิในความเป็นส่วนตัว เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของกฎหมาย จึงถือได้ว่า สิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้ ถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในส่วนของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ...

                                               

เสรีภาพทางความคิด

เสรีภาพทางความคิด คือเสรีภาพของบุคคลในการยึดถือหรือพิจารณาข้อเท็จจริง, มุมมอง, ความคิด, หรือมีอิสรภาพจากความคิดของผู้อื่น และมีความหมายคล้ายกับเสรีภาพในการแสดงออก

                                               

คดีคลองด่าน

คดีทุจริตจัดซื้อที่ดินและโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน หรือ คดีคลองด่าน เป็นคดีการทุจริตโครงการจัดซื้อที่ดินและโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย 2 ระบบ เริ่มแนวคิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย และได้อนุมัติวงเงินในสมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา โค ...

                                               

การดูหมิ่นอัลกุรอาน

การดูหมิ่นอัลกุรอาน ถือเป็นการดูถูกอัลกุรอาน ซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นดำรัสจากอัลลอฮ์ ที่พระองค์ทรงประทานลงมาเป็นภาษาอาหรับ - โดยการทำให้สกปรกหรือทำลายอัลกุรอานนั้น ชาวมุสลิมจะถือว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนา. หลายสำนักของศาสนาอิสลามมีข้อบังคับให้ทำวุฎู ...

                                               

การเลือกปฏิบัติทางพันธุกรรม

การเลือกปฏิบัติเชิงพันธุกรรม คือการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งปฏิบัติกับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ด้วยเหตุผลว่าผู้ถูกปฏิบัตินั้นมีหรือถูกทำให้เชื่อว่ามีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุหรือเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคทางพันธุกรรม นอกจากน ...

                                               

ความลำเอียงทางเพศบนวิกิพีเดีย

ความลำเอียงทางเพศบนวิกิพีเดีย หมายถึง บทวิจารณ์ของสารานุกรมออนไลน์ โดยเฉพาะในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ว่าเนื้อหาจำนวนมากมีธรรมชาติที่ลำเอียง เป็นเหตุจากการที่อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ความที่ผู้แก้ไขวิกิพีเดียเป็นเพศชายเป็นหนึ่งในบทวิจารณ์ของวิกิพีเด ...

                                               

การตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ต

การตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ต หรือ การเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต คือการควบคุมหรือปราบปรามว่าสิ่งใดสามารถเข้าถึง เผยแพร่ หรือรับชมได้บนอินเทอร์เน็ตโดยผู้กำกับดูแล ทั้งนี้ปัจเจกบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ยังสามารถตรวจพิจารณา ตนเอง ได้ด้วยเช่นกัน จากเหตุผลด้านจร ...

                                               

เว็บแคม

เว็บแคม หรือ เว็บแคเมรา เป็นกล้องที่ส่งสัญญาณภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บ ทางเมสเซนเจอร์หรือทางซอฟต์แวร์อื่น

                                               

สมมติฐานโลกยุติธรรม

สมมติฐานโลกยุติธรรม เป็นความเอนเอียงทางประชาน หรือเป็นการสมมุติว่า การกระทำของบุคคลหนึ่ง ๆ มีแนวโน้มที่จะนำผลที่ยุติธรรมโดยศีลธรรมและที่เหมาะสมมายังบุคคลนั้น ๆ คือในที่สุดกรรมดีก็จะได้ผลดี และกรรมชั่วก็จะได้ผลชั่ว กล่าวอีกอย่างก็คือ เป็นแนวโน้มที ...

                                               

การใช้ความรุนแรงกับแฟน

การใช้ความรุนแรงกับแฟน หรือ การทารุณกรรมแฟน ถูกให้ความหมายว่าเป็นการใช้ความรุนแรง หรือ การข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ที่อยู่ในระหว่างการเดทหรือการจีบ และยังไม่แต่งงาน สิ่งนี้ยังหมายถึงการที่คนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์พยายามคงอำนา ...

                                               

การทรมาน

การทรมาน เป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางกายหรือจิตใจต่อสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนองความปรารถนาบางอย่างของผู้ทรมานหรือบังคับให้สิ่งที่ถูกทรมานกระทำบางอย่าง การทรมานโดยนิยามเป็นการกระทำที่รู้สำนึกและเจตนา ปกติการกระทำโดยไม่รู้สำนึกหรือ ...

                                               

ซาดิสม์และมาโซคิสม์

ซาดิสม์ และ มาโซคิสม์ คือความสุขหรือความพึงพอใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ของผู้อื่น คำนี้มีที่มาจากชื่อของมาร์กีส์ เดอ ซาด นักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อในการเขียนนิยายแนวนี้ สิ่งที่ตรงกันข้ามกับซาดิสม์คือ มาโซคิสม์ ซึ่งหมายถึงความสุขห ...

                                               

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่างมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์ในด้านสิ่งแวดล้อมชีวกายภาพ แนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมนิยมเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรูปแบบหนึ่ง ที่ให้การสนับสนุน, การศึกษา และการเคลื่อนไหวด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ก๊าซคาร์บอน ...

                                               

มลพิษทางดิน

มลพิษทางดิน หรือ การปนเปื้อนดิน เกิดจากการมีสารเคมีที่มนุษย์สร้างหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นในสิ่งแวดล้อมดินธรรมชาติ ตรงแบบเกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรม สารเคมีเกษตรกรรมหรือการกำจัดของเสียอย่างไม่เหมาะสม สารเคมีที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือ ไฮโดรคาร์บอนปิโตรเ ...

                                               

กบฏไอโอเนีย

กบฏไอโอเนีย เกิดขึ้นระหว่างปีที่ 499–493 ก่อนคริสตกาล เป็นการกบฏในภูมิภาคไอโอเนียของเอเชียน้อยต่อการปกครองของจักรวรรดิอะคีเมนิด จุดเริ่มต้นมาจากการแต่งตั้งทรราชขึ้นปกครองชาวกรีกของชาวเปอร์เซียและการปลุกปั่นจากอริสตาโกรัส ผู้ปกครองไมลีตัส หลังอริส ...

                                               

กระทรวงการสงครามสหรัฐ

กระทรวงการสงครามสหรัฐ เป็นหน่วยงานการต่างประเทศทางทหารสหรัฐ เดิมรับผิดชอบการดำเนินงานและการบำรุงรักษากองทัพสหรัฐ ยังมีความรับผิดชอบต่อกิจการทางทะเล ถึงตอนที่จัดตั้งกระทรวงทหารเรือใน 1798 และจัดตั้งกระทรวงทหารบก และกระทรวงทหารอากาศสหรัฐเมื่อวันที่ ...

                                               

การก่อการกำเริบในสาธารณรัฐมาซิโดเนีย พ.ศ. 2544

การก่อการกำเริบในสาธารณรัฐมาซิโดเนีย พ.ศ. 2544 เป็นความขัดแย้งซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติแอลแบเนีย เริ่มโจมตีกองกำลังรักษาความปลอดภัยของสาธารณรัฐมาซิโดเนียในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และลงเอยด้วยข้อตกลงโอริส นอกจากนี้ยังมีกลุ่ ...

                                               

การบุกครองกรีซครั้งที่สองของเปอร์เซีย

การบุกครองกรีซครั้งที่สองของเปอร์เซีย เกิดขึ้นในช่วงสงครามกรีก-เปอร์เซีย ระหว่างปีที่ 480–479 ก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิเซอร์ซีสมหาราชต้องการพิชิตกรีซทั้งหมด หลังความพยายามครั้งแรกของจักรพรรดิดาไรอัสมหาราช พระราชบิดา ในการบุกกรีซล้มเหลว เมื่อพระรา ...

                                               

การบุกครองกรีซครั้งที่หนึ่งของเปอร์เซีย

การบุกครองกรีซครั้งที่หนึ่งของเปอร์เซีย เกิดขึ้นในช่วงสงครามกรีก-เปอร์เซีย ระหว่างปีที่ 492–490 ก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิดาไรอัสมหาราชต้องการลงโทษนครรัฐเอเธนส์และอีรีเทรียที่สนับสนุนการก่อกบฏของเมืองไอโอเนีย รวมถึงต้องการขยายจักรวรรดิไปในทวีปยุโร ...

                                               

การบุกครองโปแลนด์

การบุกครองโปแลนด์ หรือเรียก การทัพกันยายน หรือ สงครามตั้งรับปี 1939 ในโปแลนด์ และ การทัพโปแลนด์ หรือ ฟัลล์ไวสส์ ในเยอรมนี เป็นการบุกครองโปแลนด์ร่วมโดยเยอรมนี สหภาพโซเวียตและสโลวาเกียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองในทวีปยุโรป การบุกครอง ...

                                               

ยุทธหัตถี

ยุทธหัตถี หรือ การชนช้าง คือการทำสงครามบนหลังช้างตามประเพณีโบราณของกษัตริย์ในภูมิภาคอุษาคเนย์ เป็นการทำสงครามซึ่งถือว่ามีเกียรติยศ เพราะช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่ และเป็นการปะทะกันซึ่ง ๆ หน้า ผู้แพ้อาจถึงแก่ชีวิตได้

                                               

รายชื่อสงครามที่ยังดำเนินอยู่

Map of the worlds conflicts, by IRIN. Major Episodes of Political Violence 1946–2014 – List of armed conflicts compiled by Dr. Monty G. Marshall, director of the Center for Systemic Peace, based on research sponsored by the Political Instability ...

                                               

สงครามกรีก-เปอร์เซีย

สงครามกรีก-เปอร์เซีย หรือ สงครามเปอร์เซีย เป็นชุดความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิอะคีเมนิด กับนครรัฐกรีก เกิดขึ้นระหว่างปีที่ 499–449 ก่อนคริสตกาล จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเกิดจากการพิชิตภูมิภาคไอโอเนียของพระเจ้าไซรัสมหาราชในปีที่ 547 ก่อนคริสตกาลและต ...

                                               

สงครามชิลลา-ถัง

สงครามชิลลา-ถัง เกิดขึ้นระหว่างอาณาจักรซิลลาที่มีกองทัพที่มาจากอาณาจักรโคกูรยอกับอาณาจักรแพ็กเจ กับจีนสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งตามมาด้วยการพิชิตสงครามโคกูรยอกับแพ็กเจของซิลลากับถัง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในสองรัฐ ทำให้ข้อขัดแย้งนี้สิ้นสุดลงด้ว ...

                                               

สงครามเพโลพอนนีเซียน

สงครามเพโลพอนนีเซียน หรือ สงครามเพโลพอนนีส เป็นสงครามระหว่างจักรวรรดิเอเธนส์กับสันนิบาตเพโลพอนนีเซียนที่นำโดยสปาร์ตา สงครามนี้ออกเป็นสามช่วง โดยช่วงแรกเรียกว่า "สงครามอาร์คีเดเมีย" เป็นการรุกรานแอททิกาของกองทัพสปาร์ตา ในขณะที่ฝ่ายเอเธนส์ใช้กองเรื ...

                                               

สงครามโรมัน–ซิลูซิด

สงครามโรมัน–ซิลูซิด หรือ สงครามแอนทิโอคอส หรือ สงครามซีเรีย เป็นความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิซิลูซิดกับสาธารณรัฐโรมัน เกิดขึ้นระหว่างปีที่ 192–188 ก่อนคริสตกาล สงครามครั้งนี้ทำให้โรมันกลายเป็นมหาอำนาจในกรีซและรอบ ๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จุดเริ่มต้นข ...

                                               

สงครามสันนิบาตดีเลียน

สงครามสันนิบาตดีเลียน เป็นชุดการทัพระหว่างสันนิบาตดีเลียนของเอเธนส์กับจักรวรรดิอะคีเมนิด เกิดขึ้นระหว่างปีที่ 477–449 ก่อนคริสตกาล หลังพันธมิตรชาวกรีกนำโดยสปาร์ตาและเอเธนส์ชนะทัพเปอร์เซียที่บุกมาอีกครั้งในปีที่ 480 ก่อนคริสตกาลและขับไล่ทหารเปอร์เ ...

                                               

แอร์วอส์

แอร์วอส์ เป็นบริษัทที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ที่สะกดรอยและบันทึกสงครามทางอากาศระหว่างประเทศกับรัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์รัฐอิสลามและกลุ่มอื่น ๆ ในประเทศอิรัก, ซีเรีย และลิเบีย รวมทั้งประเมินและติดตามข้ออ้างที่น่าเชื่อถือ ...

                                               

RETScreen

ซอฟต์แวร์จัดการพลังงานสะอาด RETScreen เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่รัฐบาลแคนาดาสร้างขึ้น ซึ่ง RETScreen Expert เป็นดาวเด่นในงาน Clean Energy Ministerial ประจำปี 2016 ที่ซาน ฟรานซิสโก RETScreen Expert เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นปัจจุบันซึ่งออกเผยแพร่สู่สาธารณชนไ ...