ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 524
                                               

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

นักวิเคราะห์ธุรกิจ คือบุคคลที่วิเคราะห์ให้กับองค์กรหรือแผนธุรกิจ ทั้งในความเป็นจริงหรือสมมติ และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจหรือขั้นตอนหรือระบบ โดยประเมินแบบจำลองธุรกิจหรือการผนวกเข้ากับเทคโนโลยี นักวิเคราะห์ธุรกิจช่วยแนะแนวธุรกิจด้วยขั้นตอนการปรับปรุง ...

                                               

เรซูเม

เรซูเม คือเอกสารที่สร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่ง เพื่อนำเสนอประวัติส่วนบุคคลทางด้านการทำงานของคนนั้น ๆ โดยแสดงถึงความสามารถในการทำงาน ความสามารถพิเศษ และรางวัลที่ได้รับ มีการใช้งานเรซูเมแตกต่างกันไปหลากหลายวิธี ในประเทศไทยนิยมใช้เรซูเมเพื่อการสมัครงานกั ...

                                               

บริการสุขภาพในประเทศจีน

บริการสุขภาพในประเทศจีน ประกอบด้วยสถาบันการแพทย์และประกันสุขภาพของทั้งสาธารณะและเอกชน ประชาชน 95% โดยประมาณมีประกันสุขภาพอย่างน้อยในระดับพื้นฐาน อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพสาธารณะโดยทั่วไปแล้วครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งเดียว และน้อยกว่านี้ในโรคที่ร ...

                                               

ระบบบริการสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น

ระบบบริการสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น ให้บริการสุขภาพต่าง ๆ รวมถึง การคัดกรองโรค, การดูแลก่อนคลอด และการควบคุมโรคติดต่อ ปะชาชนของประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าบริการสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 30% ในขณะที่รัฐบาลจ่ายส่วนที่เหลือ 70% ของค่าบริการทางสุขภาพ การอุดหนุนค่าบ ...

                                               

บริการสุขภาพในประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลการสาธารณสุขและวิชาชีพสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น รายจ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของจีดีพีในปี 2552 องค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยมี "มีประวัติศาสตร์การพัฒนาสุขภาพยาวนานและสำเร็จ" ...

                                               

บริการสุขภาพในประเทศเนเธอร์แลนด์

บริการสุขภาพในประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถแบ่งออกเป็นสามระดับ ในการดูแลทางร่างกายและจิตใจ, การรักษา และการดูแล แพทย์ประจำบ้าน หรือ เฮอร์ซาร์ทเซน เปรียบได้กับแพทย์ทั่วไปซึ่งมีอยู่มากที่สุดในระดับแรก ซึ่งได้รับการอ้างจากสมาชิกในระดับแรก ซึ่งเป็นเกณฑ์ใ ...

                                               

บริการสุขภาพในประเทศอินเดีย

รัฐธรรมนูญอินเดียระบุมุมมองต่อ บริการสุขภาพในประเทศอินเดีย ว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลประจำรัฐและดินแดนสหภาพ มากกว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาลส่วนกลาง ในรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้รัฐทุกรัฐมีความรับผิดชอบที่ต้อง "ยกระดับการได้รับสารอาหารและมาตรฐาน ...

                                               

บริการสุขภาพในประเทศอินโดนีเซีย

ข้อมูลจากปี 2019 ระบุว่าปัจจุบันมีโรงพยาบาล 2.813 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย ในจำนวนนี้ 63.5% เป็นโรงพยาบาลที่บริหารงานโดยเอกชน ในปี 2012 ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย ระบุว่าประเทศอินโดนีเซียมีโรงพยาบาลจำนวน 2.454 แห่งทั่วประเทศ และจำนวนเตีย ...

                                               

บริการสุขภาพในประเทศอิสราเอล

บริการสุขภาพในประเทศอิสราเอล เป็นบริการสุขภาพแบบสากลและการมีส่วนร่วมในแผนประกันสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น ชาวอิสราเอลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐาน ระบบบริการสุขภาพของอิสราเอลขึ้นอยู่กับกฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติปี ค.ศ. ...

                                               

ปฐมพยาบาล

ปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่กำลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ โดยบริบาลให้เพื่อรักษาชีวิต ป้องกันมิให้สภาวะนั้นเลวลง และ/หรือเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัว ปฐมพยาบาลรวมถึงการรักษาเบื้องต้นในภาวะรุนแรงก่อนมีการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์ เช ...

                                               

การบำบัด

การบำบัด หรือ การรักษา คือความพยายาม แก้ไข ปัญหาสุขภาพตาม การวินิจฉัย วิธีการรักษาจากการแพทย์ตะวันตก การแพทย์ตะวันออกโดยเฉพาะจากจีน และการแพทย์ทางเลือก มีดังนี้: อัญมณีบำบัด crystal healing หรือ Gemstone Therapy กิจกรรมบำบัด diversional therapy ม ...

                                               

การรักษาด้วยการให้สารน้ำทางปาก

การรักษาด้วยการให้สารน้ำทางปาก เป็นการรักษาด้วยการชดเชยสารน้ำวิธีหนึ่ง ใช้เพื่อรักษาหรือป้องกันการขาดน้ำ โดยเฉพาะการขาดน้ำที่เกิดจากภาวะท้องร่วง ทำโดยให้ผู้ป่วยดื่มน้ำที่ผสมเกลือและน้ำตาลเล็กน้อย อาจให้ด้วยการกินตามปกติหรือให้ผ่านสายให้อาหารชนิดใ ...

                                               

ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดหรือดุริยางคบำบัด คือ การวางแผนในการใช้กิจกรรมทางดนตรีควบคุม ในกลุ่มของคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อให้เกิดผลบรรลุในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดมาจากความบกพร่องต่าง ๆ เช่น ความผิดปกติทางด้านอารมณ์ ทางร่างกาย และสติปัญญา ...

                                               

ธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติบำบัด คือการดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติ ในหลายแบบไม่ว่า ดีท็อกซ์ อโรมาเธอราปี โยคะ สมุนไพร สปา การนวด การฝังเข็ม ชี่กง สมาธิ หรือการทานอาหารตามแนวทางธรรมชาติ ธรรมชาติบำบัดเป็นวิธีต่างๆ ของการแพทย์ทางเลือก Alternative medicine ที่เน้นการ ...

                                               

สีบำบัด

สีบำบัด เป็นการแพทย์ทางเลือกที่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียม นักสีบำบัดอ้างว่าสามารถใช้แสงในรูปแบบของสีเพื่อสร้างสมดุล "พลังงาน" ซึ่งอาจขาดหายไปในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางอารมณ์ ทางจิตใจ หรือทางจิตภาพ สีบำบัดแตกต่างจากแสงบำบัดชนิดอื่น เช่น การบ ...

                                               

หล่อฮังก๊วย

หล่อฮังก๊วย เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์แตง เป็นพืชพืนเมืองของทางตอนใต้ของจีนและภาคเหนือของไทย หล่อฮังก๊วยจัดได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง ผลของหล่อฮังก๊วยมีลักษณะกลมเหมือนไข่เป็ด มีเปลือกแข็งล้อมรอบเนื้อผลไม้แต่มีความเปราะ ในช่วงที่ยังไม่สุกผลจะมีสีเ ...

                                               

หนอนบำบัด

หนอนบำบัด เป็นวิธีการรักษาบาดแผลด้วยหนอนแมลงวัน บางชนิด โดยให้ตัวหนอนกัดกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วบริเวณบาดแผล ด้วยธรรมชาติของหนอนแมลงวันบางชนิดจะกินเฉพาะเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเท่านั้น ไม่กินเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ หนอนบำบัดเป็นหนึ่งในวิธีการรักษา ...

                                               

อายุรเวท

อายุรเวท เป็นระบบการแพทย์ทางเลือกที่มีที่มาทางประวัติศาสตร์ในอนุทวีปอินเดีย ทฤษฎีและวิถีปฏิบัติของอายุรเวททางการแพทย์นั้นถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ปลอม สมาคมแพทยศาสตร์อินเดีย ได้กำหนดว่าการรักษาด้วยวิถีการแพทย์สมัยใหม่โดยผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์แบบอาย ...

                                               

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

การติดเชื้อในโรงพยาบาล คือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นๆ ที่ให้บริการสุขภาพ เช่น บ้านพักผู้ป่วย บ้านพักคนชรา สถานบำบัด ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หรืออื่นๆ การติดเชื้อในโรงพยาบาลเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น ติดผ่านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีเช ...

                                               

เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน

คำว่า เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน เป็นแบบการแพทย์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการวินิจฉัยตัดสินใจให้ดีที่สุด โดยเน้นการใช้หลักฐานจากงานวิจัยที่มีการออกแบบและการดำเนินการที่ดี แม้ว่าการแพทย์ที่อาศัยวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดล้วนแต่ต้องอาศัยหลักฐานทางประสบการณ์ แต่ว่า ...

                                               

นักรังสีการแพทย์

นักรังสีการแพทย์ หรือ นักรังสีเทคนิค คือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ ทั้งด้านรังสีวินิจฉัย, รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

                                               

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เป็นแพทย์ที่รักษาอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังทั่วไป รวมทั้งให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยและประชาชน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีหน้าที่ให้การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปที่ปรากฎขึ้นในระยะแรกซึ่งอาจจำเป็นต้ ...

                                               

จอห์น สโนว์

จอห์น สโนว์ คืออายุรแพทย์ชาวอังกฤษและผู้นำในการพัฒนาด้านวิสัญญีวิทยาและสุขศาสตร์ทางการแพทย์ เขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกทางวิทยาการระบาดสมัยใหม่ซึ่งเป็นผลจากงานของเขาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการระบุแหล่งกำเนิดของการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคใน ...

                                               

ดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพโลก

ดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพโลก เป็นการประเมินความมั่นคงทางสุขภาพ/อนามัยของประเทศ 195 ประเทศ ที่ศูนย์ความมั่นคงสุขภาพจอนส์ฮอปกินส์, Nuclear Threat Initiative และ Economist Intelligence Unit เป็นผู้จัดทำ

                                               

มาตรการรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่เกี่ยวข้องกับสุกร

รัฐบาลของประเทศทั่วโลกมี มาตรการรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยที่บางประเทศออกมาตรการซึ่งอาจผิดธรรมดาอย่างมาก ต่อสุกร ซึ่งได้รวมไปถึงการกำจัดสุกรภายในประเทศทั้งหมดในอียิปต์ และการลดจำนวนหมูป่าในสวนสัตว์แบกแดดในอิรัก การฆ่าหมูจำ ...

                                               

การรณรงค์งดสูบบุหรี่ในนาซีเยอรมนี

การรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ในนาซีเยอรมนี นับว่าเป็นการรณรงค์งดสูบบุหรี่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 จนถึงช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1940 นาซีเยอรมนีเป็นชาติแรก ๆ ที่มีการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ การรณรงค์ต่อต้ ...

                                               

รังสีโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสุขภาพ

ผลกระทบของ รังสีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อสุขภาพ มนุษย์นั้นยังเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจและการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทั่วโลก โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นไมโครเวฟ ซึ่ ...

                                               

องค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก เป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งรับผิดชอบการประสานงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อ 7 เมษายน ค.ศ. 1948 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีสำนักงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่อีกใน 6 เมือง ได้แก่ ...

                                               

การกำจัดโรคโปลิโอ

การกำจัดโรคโปลิโอ เป็นความพยายามทางสาธารณสุขระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายกำจัดทุกกรณีของการติดเชื้อจากโปลิโอไมเยลิทิส ให้หมดไปทั่วโลกอย่างถาวร ความพยายามนี้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2531 นำโดยองค์การอนามัยโลก, ยูนิเซฟ และ มูลนิธิโรตารี องค์กรต่าง ๆ เ ...

                                               

ข้อมูลด้านสุขภาพในวิกิพีเดีย

สารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียมีตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 2000 ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพ ที่ได้รับความนิยมสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพในหลายกรณี บทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในวิกิพีเดียมีการเข้าถึงอย่างแพร่หลายในฐานะผลจากเสิร์ชเอ ...

                                               

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง หลังจากทรงทราบว่า รองศาสตราจารย์นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ และคณะ สามารถทำขาเทียมได้จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อจะทำขาเทียมตามแบบท ...

                                               

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชื่อย่อ พอ.สว. เป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎร ในด้านการสาธารณสุข ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดน ...

                                               

มูลนิธิเอดส์ฮ่องกง

มูลนิธิเอดส์ฮ่องกง เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ใช่ภาครัฐที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มอาสาสมัครใน ค.ศ. 1991 โดยมีประธานคนปัจจุบันคือ ดร.เหลียง จื้อหง เมื่อได้มีการก่อตั้งมูลนิธิขึ้น ความเข้าใจของสาธารณชนที่มีต่อโรคเอดส์มีอยู่อย่างจำกัด และมีความเข้าใจผิดเกี่ย ...

                                               

เอดส์แวนคูเวอร์

เอดส์แวนคูเวอร์ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรและองค์กรอนามัยชุมชนที่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1983 ที่มีภารกิจคือบรรเทาความเสี่ยงต่อเอชไอวีและเอดส์ผ่านการสนับสนุน, การศึกษาจากภาครัฐ และการวิจัยชุมชน องค์กรนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเยียวยาทั้งชีวิตของผู้คนมีชีวิตอยู่กับเ ...

                                               

กรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรตัดเล็บ เป็นอุปกรณ์เชิงกลใช้สำหรับตัดเล็มเล็บมือและเล็บเท้า กรรไกรตัดเล็บมักจะผลิตขึ้นจากโลหะ มีสองแบบคือประเภทคีมและประเภทคาน ทั้งสองประเภทเป็นของใช้ในบ้านโดยทั่วไป กรรไกรตัดเล็บส่วนมากมักจะมีเครื่องมืออย่างอื่นติดมาด้วย เช่นตะไบเล็บขนาดเล ...

                                               

กล่อง

กล่อง หมายถึงบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ปกติจะมีรูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แต่ก็อาจพบในรูปทรงอื่นได้ กล่องทั่วไปทำจากกระดาษ ไม้ หรือพลาสติก เป็นต้น สามารถเปิดได้โดยการยก ดึง หรือเลื่อนฝาด้านบน และปิดผนึกได้ด้วยเทปกาว แม่กุญแจ หรือตะปู กล่องเป็นบรรจุภ ...

                                               

ตะไบเล็บ

ตะไบเล็บ เป็นเครื่องมือสำหรับฝนและตกแต่งรูปร่างของเล็บ มักใช้ในการทำเล็บหลังจากถูกตัดด้วยกรรไกรตัดเล็บเสร็จแล้ว ตะไบเล็บอาจผลิตจากโลหะเปล่าๆ หรือเคลือบด้วยผงคอรันดัม, แผ่นขัดเล็บ, เซรามิก, หรือแก้ว

                                               

ถุง

ถุง หรือ กระเป๋า หรือ ย่าม หรือ กระสอบ เป็นเครื่องมือทั่วไปในรูปภาชนะใส่ของชนิดยืดหยุ่นได้ การใช้ถุงย้อนกลับไปในสมัยประวัติศาสตร์ ถุงในยุคแรกเริ่มทำจากหนังสัตว์ ฝ้าย หรือใยพืชถักทอ พับตามขอบและมัดให้เป็นรูปร่างด้วยเส้นเชือกจากวัสดุเดียวกัน แม้จะเ ...

                                               

ปากกา

ปากกา เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเขียน ปากกาจะใช้หมึกในการเขียนลงไปบนพื้นผิวเรียบๆ ส่วนมากจะเป็นกระดาษ ปากกานั้นมีหมึกหลายสีให้เลือกใช้ เช่น สีน้ำเงิน สีแดง สีดำ สีเขียว และสีอื่นๆ แต่ที่นิยมมากก็จะเป็นหมึกสีน้ำเงิน และหมึกสีแดง

                                               

แปรงสีฟัน

แปรงสีฟันเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณ 3000-3500 ปีก่อนคริสตกาล โดยชาวบาบิโลนและชาวอียิปต์นำกิ่งไม้มาตีส่วนปลายให้แตกเป็นแล้วใช้ส่วนปลายมาขัดถูกับฟันเพื่อทำความสะอาดโดยมีการพบสิ่งของที่เกี่ยวข้องในสุสานของชาวอียิปต์โบราณ แปรงสีฟันร่วมสมัยชิ้นแรกเกิดขึ้น ...

                                               

ฝอยขัดหม้อ

ฝอยขัดหม้อ เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่ถูกขูดเป็นฝอยละเอียดและปั่นรวมเป็นแผ่น ใช้ในการขัดทำความสะอาดไม้, โลหะ, เครื่องครัว หรือกระจก เนื่องจากฝอยขัดหม้อมีเนื้อเหล็กเป็นฝอยละเอียด มีพื้นที่สัมผัสกับอากาศได้มาก ทำให้สามารถติดไฟแล้วลุกไหม้ให้ประกายเหม ...

                                               

ไม้กวาด

ย้อนไปราว 200 ปีก่อน ในรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเกษตรกรนายหนึ่งชื่อว่า ลิวาย ดิกเคนสัน ได้สังเกตภรรยาของเขาก้มเก็บเศษใบไม้ที่อยู่ภายในสวนมาหลายปี เขาเลยคิดจะประดิษฐ์เครื่องผ่อนแรงให้ภรรยา โดยเขานำฟางข้าวมามัดรวมกัน ผูกเชือกที่ปลายข้าง ...

                                               

ไม้ขีดไฟ

ไม้ขีดไฟ คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจุดไฟ ทำจากแท่งไม้อันเล็กๆ และมีสารติดไฟชุบอยู่ที่ปลายข้างหนึ่งเรียกว่า หัวไม้ขีด ไม้ขีดไฟมักขายในบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องเรียกว่า กลักไม้ขีด เวลาจุดไฟจะใช้หัวไม้ขีดฝนลงไปกับพื้นผิวขรุขระหรือพื้นผิวที่ทำมาเฉพาะข้างกล่อง ...

                                               

ไม้จิ้มฟัน

ไม้จิ้มฟัน คือชิ้นไม้หรือพลาสติกหรือวัสดุอื่น ลักษณะเป็นแท่งสั้น ๆ ขนาดเล็ก มีปลายแหลมหนึ่งหรือสองข้าง เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้กำจัดเศษอาหารหรือสิ่งสกปรกตามซอกฟัน โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร ในประเทศไทยไม้จิ้มฟันมักทำมาจากไม้ไผ่ โดยการฝานไม้ไผ่ให้บาง ต ...

                                               

ร่ม

ร่ม เป็นเครื่องใช้สำหรับกันแดดกันฝน มีด้ามยาวสำหรับถือ และส่วนบนเป็นแผ่นโค้ง ขอบกลมเหมือนดอกเห็ด ทำจากกระดาษหรือผ้า ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของร่มคือ สามารถหุบเก็บได้ จึงพกพาได้สะดวก ลักษณนามว่า คัน

                                               

ม่าน

ม่าน คือวัสดุที่ใช้สำหรับสำหรับป้องกันหรือบดบังแสงหรือลมโดยมากมักหมายถึงวัสดุที่ทำจากผ้า ผ้าม่านจะแขวนเหนือประตู หรือเรียกว่าม่านประตู ม่านมักแขวนภายในอาคารเหนือหน้าต่างเพื่อกันแสง หรือในตอนกลางคืนเพื่อความเป็นส่วนตัวในการนอนหลับ หรือป้องกันแสงออ ...

                                               

หมอน

หมอน เป็นเครื่องนอนอย่างหนึ่งที่ใช้ศีรษะหนุนเวลานอน หรือใช้ประโยชน์อื่นๆเช่น ใช้กอด ใช้อิง หมอนถูกประดิษฐขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบ โดยหมอนที่ใช้ส่วนใหญ่ทำจากผ้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและยัดด้วยวัสดุเช่น นุ่น ขนเป็ด หรือปัจจุบันนิยมใช้โพลีเอสเตอร์ ...

                                               

กัสโซเน

กัสโซเน เป็นหีบชนิดหนึ่งของอิตาลีที่ทำกันอย่างวิจิตรที่เป็นของเชิดหน้าชูตา ที่อาจจเป็นงานฝังหรือแกะสลักที่เตรียมด้วยเจสโซแล้วทาสีหรือลงรักปิดทอง กัสโซเนมีความหมายตรงตัวว่า "หีบใหญ่" เป็นงานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญของพ่อค้าหรือขุนนางที่มีฐานะดีในวัฒน ...

                                               

เก้าอี้

เก้าอี้ คือที่นั่งประเภทหนึ่ง โดยมักจะเป็นที่นั่งสำหรับคนเดียว โดยในส่วนที่นั่งจะอยู่เหนือจากระดับพื้น มีขาเก้าอี้ 4 ขารองรับข้างใต้ ส่วนเก้าอี้ที่นั่งได้มากกว่า 1 คน อาจเรียกว่าโซฟา เก้าอี้ที่พบในประวัติศาสตร์เช่น เก้าอี้ของกรีก ที่คาดว่าน่าจะสร ...

                                               

โซฟา

โซฟา เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับนั่งได้มากกว่าหนึ่งคน โดยทั่วไปจะเป็นที่นั่งสำหรับ 2-3 คน มักพบได้ตามห้องรับแขก ที่หุ้มโซฟามักจะทำจากหนังหรือผ้า โซฟาในชื่ออื่นได้แก่ เคาช์ couch, เลานจ์ lounge หรือ เลิฟซีท loveseat สำหรับโซฟานั่งสองคน หรือ โซฟากลุ่ม S ...