ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 520
                                               

จักรพรรดิฮั่นชง

ฮั่นชง ชื่อตัวว่า หลิว ปิ่ง เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนในราชวงศ์ฮั่น หลิว ปิ่ง เป็นโอรสองค์เดียวของพระเจ้าฮั่นชุ่น เมื่อพระเจ้าฮั่นชุ่นสิ้นพระชนม์ หลิว ปิ่ง ก็สืบสันตติวงศ์ต่อ ขณะนั้น หลิว ปิ่ง มีอายุเพียงหนึ่งปี นางเหลียง น่า 梁妠 มารดาของหลิว ปิ่ง แล ...

                                               

จักรพรรดิฮั่นชาง

สมเด็จพระจักรพรรดิชางแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นชางตี้ พระนามเดิมว่าองค์รัชทายาทหลิวหลงเป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิฮั่นเหอ และพระสนมองค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าประสูติก่อนพระราชบิดาสวรรคตได้ไม่นานเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 105 พ.ศ. 648 องค์รัชทายาทหลิว ...

                                               

จักรพรรดิฮั่นชุ่น

ฮั่นชุ่น ชื่อตัวว่า หลิว เป่า เป็นจักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น อยู่ในสมบัติตั้งแต่ ค.ศ. 125 ถึง 144 หลิว เป่า เป็นโอรสองค์เดียวของพระเจ้าฮั่นอัน เมื่อพระเจ้าฮั่นอันสวรรคตใน ค.ศ. 125 หลิว เป่า จะต้องสืบสมบัติต่อมา พระนางหยัน จี 閻姬 อัครมเหสีพระเ ...

                                               

จักรพรรดิฮั่นผิง

สมเด็จพระจักรพรรดิผิงแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นผิงตี้ ทรงพระนามเดิมว่าหลิวคัน เป็นพระราชอนุชาในจักรพรรดิฮั่นเฉิงตี้ และเป็นโอรสอีกองค์ของจักรพรรดิฮั่นเสวียนตี้ เมื่อจักรพรรดิฮั่นไอตี้สวรรคตเมื่อ 1 ปีก่อน ค.ศ. ตอนนั้นหลิวคันพระชนม์เพียง 9 พรรรษาและ ...

                                               

จักรพรรดิฮั่นหลิง

สมเด็จพระจักรพรรดิหลิงแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นหลิงตี้ หรือ ฮั่นเลนเต้ ดำรงตำแหน่งเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์ฮั่น รัชกาลที่ 24 เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 699 เป็นพระโอรสของเล่าจั้ง เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแห่งราชวงศ์ฮั่น เชื้อสายราชนิกูลเล่า เจ้าเมืองตูตัง ...

                                               

จักรพรรดิฮั่นหฺวัน

ฮั่นหฺวัน ชื่อตัวว่า หลิว จื้อ เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนในราชวงศ์ฮั่น หลิว จื้อ เป็นเหลนของพระเจ้าฮั่นจาง ในปี 145 พระเจ้าฮั่นชงสิ้นพระชนม์ นางเหลียง น่า 梁妠 พระมารดาพระเจ้าฮั่นชง จึงยกหลิว จวั่น 劉纘 ญาติของพระเจ้าฮั่นชง ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ เห ...

                                               

จักรพรรดิฮั่นเหอ

สมเด็จพระจักรพรรดิเหอแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นเหอตี้ ทรงพระนามเดิมว่าองค์รัชทายาทหลิวจ้าว โดยเป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิฮั่นจางตี้ และพระสนมเหลียง แต่ภายหลังทรงได้เป็นพระราชโอรสบุญธรรมในตู้ฮองเฮา เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 88 องค์รัชทายาทหลิวจ้ ...

                                               

จักรพรรดิฮั่นอัน

จักรพรรดิฮั่นอัน ชื่อตัวว่า หลิว ฮู่ จักรพรรดิจีนในสมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก หลิว ฮู่ เป็นพระโอรสขององค์ชาย หลิว ชิ่ง 劉慶 กับพระชายาโจว 左小娥 องค์ชายหลิว ชิ่ง เป็นพระเชษฐาของ จักรพรรดิฮั่นเหอ เมื่อ จักรพรรดิฮั่นชาง 劉隆 โอรสของจักรพรรดิฮั่นเหอซึ ...

                                               

จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย

ฮั่นฮุ่ย ชื่อตัวว่า หลิว อิ๋ง เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนในราชวงศ์ฮั่น เป็นโอรสองค์ที่สองของพระเจ้าฮั่นเกาจู่กับนางลฺหวี่ จื้อ หลิว อิ๋ง ไร้ความสามารถ นางลฺหวี่ จื้อ มารดาซึ่งมีจิตใจหยาบช้า จึงครอบงำราชการบ้านเมือง หลิว อิ๋ง พยายามป้องกันมิให้หลิว หรูอ ...

                                               

จักรพรรดิเจิ้งถ่ง

จู ฉีเจิ้น เป็นจักรพรรดิจีนแห่งราชวงศ์หมิง เสวยราชย์ 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่าง ค.ศ. 1435–49 ใช้พระนามว่า เจิ้งถ่ง แปลว่า "ครองธรรม" นับเป็นรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์หมิง ครั้งที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1457–64 ใช้พระนามว่า เทียนชุ่น แปลว่า "ภักดิ์ฟ้า" นับเป็น ...

                                               

สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล

สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ หรือ สมเด็จพระราชาธิบดีคยาเนนทรพีรพิกรมศาหเทว์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรเนปาลในราชวงศ์ศาห์ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีมเหนทระ ประสูติแต่เจ้าหญิงอินดรา มกุฎราชกุมารีแห่งเนปาล

                                               

จักรพรรดิซวี เติน

สมเด็จพระจักรพรรดิซวี เติน เป็นยุวจักรพรรดิของราชวงศ์เหงียน และทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1907 ถึง ค.ศ. 1916.

                                               

พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน

พระเจ้าซ็องจง เป็นพระมหากษัตริย์​เกาหลี​รัชกาล​ที่​ 9 ของราชวงศ์โชซ็อน พระเจ้าซ็องจง มีพระนามเดิมคือ องค์ชายจาซาน 자산군, 者山君 พระราชสมภพเมื่อค.ศ. 1457 เป็นพระโอรสขององค์ชายรัชทายาทอีกยอง 의경세자, 懿敬世子 และพระชายาซูบิน ตระกูลฮัน แต่ทว่าพระร ...

                                               

พระเจ้าซ็อนโจแห่งโชซ็อน

พระเจ้าซ็อนโจ เป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์โชซ็อนองค์ที่ 14 รัชสมัยของพระองค์เป็นเวลาที่วิกฤตที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีและมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง ทั้งการรุกรานของญี่ปุ่นและการแบ่งฝ่ายของกลุ่มซานิมออกเป็นฝ่ายตะวันออก และฝ่ายตะวันตก ที่จะส่งผลต่อการ ...

                                               

จักรพรรดิถั่ญ ท้าย

สมเด็จพระจักรพรรดิถั่ญ ท้าย แห่งราชวงศ์เหงียน พระนามเดิม เจ้าชายเหงียน ฟุก บื๋ว เลิน พระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิสุก ดึ๊ก และสมเด็จพระจักรพรรดินีตือ มิญ ครองราชย์ตั้งแต่ยังมีพระชนมายุ 10 พรรษา และทรงครองราชย์แต่ปี ค.ศ. 1889 – ค.ศ. 1907

                                               

พระเจ้าแทมูชินแห่งโคกูรยอ

พระเจ้าแทมูชิน เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งอาณาจักรโคกูรยอ มีพระนามเดิมว่า "มูฮยุล" ในรัชสมัยของพระองค์ยังอยู่ในยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์รองในพระเจ้ายูรีแห่งโคกูรยอ ได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทแทน เจ้าชายแฮเมียง พระเชษฐาซ ...

                                               

พระเจ้าทันจง

พระเจ้าทันจง เป็นกษัตริย์เกาหลีรัชกาลที่ 6 ของราชวงศ์โชซ็อน ขณะที่พระเจ้ามุนจงพระบิดาสวรรคตนั้น พระเจ้าทันจงทรงอายุได้แค่ 12 ชันษา จึงต้องให้ฮวางโบอิน และ คิมจงซอ เป็นผู้สำเร็จราชการแทน แต่คิมจงซอนั้น ต้องการแผ่ขยายอำนาจในราชสำนัก จึงชนเข้ากับการ ...

                                               

จักรพรรดิบ๋าว ดั่ย

จักรพรรดิบ๋าว ดั่ย พระนามเดิมว่า เหงียน ฟุก หวิญ ถวิ ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 13 และพระองค์สุดท้ายแห่ง ราชวงศ์เหงียน ตั้งแต่ ค.ศ. 1926 - ค.ศ. 1945 ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่ง อันนัม ในช่วงนี้พระองค์ทรงได้รับความคุ้มครองจาก ฝรั่งเศส โดย อินโดจีนฝ ...

                                               

พระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี

สมเด็จพระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี เป็นพระมหากษัตริย์ตาฮีตี พระองค์ที่ 3 พระองค์ปกครองตั้งแต่ ค.ศ. 1821 จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1827 พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี และสมเด็จพระราชินีเตริโตโอเตไร เตเรโมเอโมเอ สมเด็จพระเจ้าโ ...

                                               

เป่ย์เซียงโหว

หลวงเป่ย์เซียง ชื่อตัวว่า หลิว อี้ และบางทีเรียก เยาวราช จักรพรรดิจีนในสมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เสวยราชย์หลังจาก จักรพรรดิฮั่นอัน สวรรคตอย่างกะทันหันในปี 125 แต่ก็สวรรคตตามไปไม่ช้าในปีเดียวกันต่อจากนั้นเหล่าขันทีก็ยึดอำนาจแล้วยก หลิว เป่า ขึ้นเป็ ...

                                               

ผู่อี๋

ผู่อี๋ นามเต็ม อ้ายซินเจว๋หลัว ผู่อี๋ พระนามลำลองคือ เฮนรี เป็นจักรพรรดิจีนสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นพระองค์สุดท้าย ของจีน มีพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระจักรพรรดิเซวียนถ่ง จากปี ค.ศ. 1908 จนกระทั่งสละราชสมบัติใน เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1912 และในช่วงระยะเว ...

                                               

พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ

พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ เป็นพระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรเนปาล พระองค์ที่ 4 พระราชสมภพเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2340 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ และ พระนางราชเรศวรีเทวีศาหะ พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล เมื่อพระองค์มีพระ ...

                                               

พระเจ้าซรอนซันกัมโป

พระเจ้าซรอนซันกัมโป เป็นกษัตริย์ทิเบตระหว่าง พ.ศ. 1163 - 1193 เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของทิเบตที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจน ทรงครองราชย์ในสมัยที่ทิเบตเรืองอำนาจทางทหาร ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์แห่งจีนและเนปาล โดยอภิเษกกับเจ้าหญิงภริคุติ ...

                                               

พระเจ้าซุนโจแห่งโชซ็อน

ซุนโจ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 23 แห่งราชวงศ์โชซ็อน ของเกาหลี พระนามเดิมว่า อี กง เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 2 ของพระเจ้าช็องโจ กับพระสนมนาม ซูบินพักซี

                                               

พระเจ้าแทโจมหาราช

พระเจ้าแทโจที่1มหาราช 왕 ; ประมาณ ค.ศ. 47 - ค.ศ. 146) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรโคกูรยอ เป็นพระโอรสในเจ้าชายโก แจซา จากราชสกุลโก โดยเป็นพระราชนัดดาในพระเจ้ายูริ ประสูติเมื่อประมาณ ค.ศ. 47 พ.ศ. 590 มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายโกกุง Go-Kung, Go ...

                                               

พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ

พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าประตาปสิงห์ ศาหะที่ประสูติแต่พระนางราเชนทราลักษมีศาหะ พระองค์ทรงครองราชย์ภายใต้การสำเร็จราชการของรานีราเชนทราลักษมีศาหะผู้เป็นพระมารดาและจากนั้นทรงอยู่ใต้การสำเร็จราชการของเจ้าชา ...

                                               

พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ

พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล พระองค์ที่ 5 พระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2356 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 3 ปี พระราชบิดาพระองค์ คือ พระเจ้าคีรวาณ ...

                                               

พระเจ้าเหี้ยนเต้

หลิว เสีย เป็นเจ้าชายในราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของประเทศจีน เสวยราชย์เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 14 และพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ ด้วยพระนาม "เซี่ยนตี้" ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 189 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 220 นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักด้วยพระนาม " ...

                                               

สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพรรณ

สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพรรณ หรือ นักองค์เอง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 105 แห่งกัมพูชา พระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2316 ตรงกับในสมัยกรุงธนบุรี ทรงครองราชย์ขณะมีพระชนมายุเพียง 4 พรรษา ทรงราชาภิเษกเมื่อปี พ.ศ. 2337 และเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ ...

                                               

พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 2 แห่งอิรัก

พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 2 แห่งอิรัก พระนามเต็ม อัลมะลิก ฟัยศ็อล อัษษานี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์อิรัก ระหว่างปีพ.ศ. 2482 ถึงพ.ศ. 2501 เมื่อพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์พร้อมพระราชวงศ์อิรักในปฏิวัติ 14 กรกฎาคม การปลงพระชนม์หมู ...

                                               

ฟาโรห์ทุตโมสที่ 2

ฟาโรห์เออาเคเปอร์เอนเร ทุตโมสที่ 2 ผู้สืบบัลลังก์ได้ครองอียิปต์อยู่ 14 ปี แต่ดูเหมือนว่าจะทรงป่วยออดๆแอดๆ อยู่ตลอด ทุตโมสที่ 2 จึงหาทางครองบัลลังก์อย่างมั่นคงด้วยการสมรสกับฮัตเชปซุตน้องสาวร่วมบิดาและธิดาของทุตโมสที่ 1 คงหวังจะได้สายเลือดของฟาโรห์ ...

                                               

ฟาโรห์เปปิที่ 2 เนเฟอร์กาเร

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เปปิที่ 2 เป็นพระมหากษัตริย์ฟาโรห์แห่งราชอาณาจักรเก่าอียิปต์โบราณรัชกาลที่ 5แห่งราชวงศ์ที่ 6 ทรงครองราชเมื่อ ประมาณ 2284 –หลัง 2247 หรืออาจจะทั้งปีของ ป. 2216 หรือ ป. 2184 ปีก่อนคริสตศักราช และพระองค์อาจจะทรงราชได้ 94 ปีและอาจยา ...

                                               

พระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน

พระเจ้ามย็องจง เกาหลี: 명종 ; ฮันจา: พ.ศ. 2077 - พ.ศ. 2110 เป็นประมุขราชวงศ์โชซ็อนองค์ที่ 13 หรือเจ้าชายเคียงวอน เป็นโอรสของพระเจ้าชุงจงกับพระนางมุนจ็อง ขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 11 พรรษา ต่อจากพระเชษฐาต่างมารดาคือพระเจ้าอินจง ที่สวรรคตไปด้วยพร ...

                                               

พระเจ้าริชาร์ดที่ 2 แห่งอังกฤษ

สมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่ 2 แห่งอังกฤษ เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์แพลนทาเจเน็ทของราชอาณาจักรอังกฤษ พระเจ้าริชาร์ดที่ 2 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1367 ที่บอโดซ์ในประเทศฝรั่งเศส เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เจ้าชายแห่งเวลส์ หรือเจ้ ...

                                               

สมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4

สมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 แห่งตาฮีตี หรือพระนามอย่างเป็นทางการ ไอมาตา โปมาเรที่ 4 วาฮีเน โอ ปูนูอาเตราอีตูอา เป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งตาฮีตีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2360 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2410 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชอาณาจักรตาฮีตี

                                               

จักรพรรดิเกี๊ยน ฟุก

สมเด็จพระจักรพรรดิเกี๊ยน ฟุก เป็นยุวจักรพรรดิแห่งเวียดนาม ทรงครองราชย์เป็นเวลา 7 เดือนเศษ ระหว่างปี ค.ศ. 1883 - ค.ศ 1884 เป็นพระจักรพรรดิพระองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์เหงียน

                                               

จักรพรรดิห่าม งี

สมเด็จพระจักรพรรดิห่าม งี พระนามเดิมว่า เจ้าชายเหงียน ฟุก อึง หลิก เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่แปดของราชวงศ์เหงียน ทรงครองราชย์เพียงปีเดียว คือ ระหว่างปี ค.ศ. 1884 - ค.ศ 1885 ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1885 การต่อต้านฝรั่งเศสทั่วประเทศปะทุขึ้นภายใต้การนำ ...

                                               

จักรพรรดิเหียป ฮหว่า

สมเด็จพระจักรพรรดิเหียป ฮหว่า พระนามเดิม เจ้าชายเหงียน ฟุก ห่ง เสิ่ต เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์เหงียน และทรงครองราชย์เพียง 4 เดือน สมเด็จพระจักรพรรดิเหียป ฮหว่า เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 แห่งสมเด็จพระจักรพรรดิเถี่ยว จิ หลังจากที่สมเด็จพระจ ...

                                               

หรูจึอิง

หรูจึอิง แปลว่า ราชกุมารอิง เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนองค์สุดท้ายในราชวงศ์ฮั่นตะวันตก อยู่ในสมบัติตั้งแต่ ค.ศ. 6 ถึง ค.ศ. 9 เมื่อพระเจ้าฮั่นไอและฮั่นผิงตายโดยไร้ทายาท หวัง หมั่ง ข้าราชการผู้ใหญ่ จึงเลือกองค์ชายอิง เจ้านายอายุน้อยที่สุด ขึ้นสู่บัลลังก์ ...

                                               

หองจูเปียน

หลิว เปี้ยน เป็นเจ้าชายในราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของประเทศจีน เป็นที่รู้จักด้วยพระนาม "หฺวังจื่อเปี้ยน" หฺวังจื่อเปี้ยนเป็นพระโอรสของฮั่นหลิงตี้ 漢靈帝; ฮกเกี้ยนว่า "ฮั่นเลนเต้" จักรพรรดิพระองค์ที่ 12 ของราชวงศ์ กับเหอหฺวังโฮ่ว 何皇后; ฮกเกี้ยนว่า "โฮ ...

                                               

พระเจ้าเอ็ดวี

พระเจ้าเอ็ดวี หรือ เอ็ดวิก บ้างเรียก ผู้งามหมดจด ทรงเป็นกษัตริย์แห่งชนอังกฤษ ตั้งแต่ ค.ศ. 955 จวบจนเสด็จสวรรคต พระองค์ทรงพระราชโอรสในพระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1และพระนางเอลฟ์จิฟูแห่งชาฟท์สบรี พระเจ้าเอ็ดวีทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชปิตุลา พระเจ้าเอเดร ...

                                               

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์เวสเซกซ์ของราชอาณาจักรอังกฤษ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขีเสด็จพระราชสมภพเมื่อราว ค.ศ. 962 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ แต่พระมารดาของพระองค์ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ซึ่งอาจจะเป็นพระชายาพระอง ...

                                               

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 แห่งอังกฤษ

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 แห่งอังกฤษ ทรงเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์แพลนทาเจเน็ทของราชอาณาจักรอังกฤษระหว่างปี ค.ศ. 1327 ถึงปี ค.ศ. 1377 พระองค์นับเป็นกษัตริย์อังกฤษผู้ประสบความสำเร็จที่สุดพระองค์หนึ่งในยุคกลาง โดยทรงฟื้นฟูความมั่นคงของราชบัลลังก์ หลังจาก ...

                                               

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 5 แห่งอังกฤษ

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 5 แห่งอังกฤษ เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์ยอร์กของราชอาณาจักรอังกฤษ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 5 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1470 ที่แอบบีเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 แห่งอังกฤษ แล ...

                                               

พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 แห่งอังกฤษ

พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์เวสเซกซ์ของราชอาณาจักรอังกฤษ พระเจ้าแอเธลเรดที่ 2 เสด็จพระราชสมภพเมื่อราว ค.ศ. 968 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ และพระนางเอลฟรีดา ทรงอภิเษกสมรสครั้งแรกกับเอลฟ์จิฟูแห่งยอร์กและต่อมาเอ็มมาแห ...

                                               

อเล็กซานเดอร์ที่ 4 แห่งมาเกโดนีอา

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 4 แห่งมาเกโดนีอา กษัตริย์แห่ง มาเกโดนีอา และเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง ราชวงศ์อาร์กีแอด โดยพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์เดียวใน พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 4 ประสูติเมื่อเดือนสิงหาคม 323 ปีก่อนคริสตกาล ...

                                               

อเล็กซานเดอร์มหาราช

อเล็กซานดรอสที่ 3 แห่งมาเกโดนีอา หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า อเล็กซานเดอร์มหาราช เป็นจอมกษัตริย์กรีกโบราณแห่งราชอาณาจักรมาเกโดนีอา เป็นสมาชิกของราชวงศ์อาร์กีด ประสูติในเมืองเพลลาในปี 356 ก่อนคริสตกาลและขึ้นสืบบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาขณะมีวัยเพีย ...

                                               

สมเด็จพระอาทิตยวงศ์

สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ มีพระนามเดิมว่า พระอาทิตยวงศ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีพระเชษฐา 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเชษฐาธิราชและพระพันปีศรีสิน เมื่อเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์สำเร็จโทษสมเด็จพระเชษฐาธิราชแล้ว ได้อัญเชิญพระอาทิตยวงศ ...

                                               

พระเจ้าอีริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าอีริคที่ 5 แห่งเดนมาร์ก หรือ พระเจ้าอีริคที่ 5 "เศษเพนนี" ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กระหว่างค.ศ. 1259 ถึง ค.ศ. 1286 หลังจากพระเจ้าคริสตอฟเฟอร์ที่ 1 แห่งเดนมาร์ก พระราชบิดาสวรรคต สมเด็จพระราชินีมาร์เกเรเธ ซัมบีเรีย พระราชมารดาของพระอง ...

                                               

พระเจ้าอีริคที่ 6 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าอีริคที่ 6 แห่งเดนมาร์ก หรือ อีริคที่ 6 เม็นเว็ด พระราชโอรสในพระเจ้าอีริคที่ 5 แห่งเดนมาร์กกับอักเนสแห่งบรันเดินบวร์ค พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก ตั้งแต่ค.ศ. 1286 ขณะมีพระชนมายุ 12 พรรษา หลังจากพระราชบิดาถูกลอบปลงพระชนม์ในวันท ...