ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52                                               

รถจักรไอน้ำแพรรี่ C58

รถจักรไอน้ำแพรรี่ C58 หรือ รถจักรไอน้ำ C58 ส่วนใหญ่จะเรียกว่า รถจักรไอน้ำ C58 เป็นรถจักรไอน้ำที่สร้างขื้นในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น นำมาใช้การครั้งแรกของ ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2489 จุดประสงค์หลักของรถจักรไอน้ำในร ...

                                               

รถจักรไอน้ำมิกาโดะ DX50

รถจักรไอน้ำมิกาโดะ ดีเอ็กซ์ 50 ส่วนใหญ่เรียกว่ารถจักรนี้ว่า รถจักรไอน้ำมิกาโด เป็นชุดรถจักรไอน้ำสุดท้ายของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในประเทศไทย สร้างโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น จุดประสงค์หลักของรถจักรชุดนี้คือใช้ลากรถสิน ...

                                               

รถจักรไอน้ำโมกุล C56

รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หรือ รถจักรไอน้ำ C56 ส่วนใหญ่จะเรียกว่า รถจักรไอน้ำ C56 เป็นรถจักรไอน้ำที่สร้างขื้นในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น นำมาใช้การครั้งแรกของ ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2489 จุดประสงค์หลักของรถจักรไอน้ำในระ ...

                                               

รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 725

รถจักรไอน้ำโมกุล C56 หมายเลข 725 หรือ รถจักรไอน้ำ C56-31 เป็นหนึ่งรถจักรไอน้ำในตระกูล รถจักรไอน้ำโมกุล C56 เป็นรถจักรไอน้ำที่สร้างขื้นในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น นำมาใช้การครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2489 และ ...

                                               

รถด่วนพิเศษทักษิณ

รถด่วนพิเศษทักษิณ เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่มีระยะทางทำการไกลที่สุดในประ ...

                                               

รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์

รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นขบวนรถด่วนพิเศษในสายใต้ ชนิดรถที่ให้บริการได้แก่ รถนั่งแ ...

                                               

รถด่วนพิเศษนครพิงค์

รถด่วนพิเศษนครพิงค์ เป็นรถด่วนพิเศษในอดีตขบวนหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งและชั้นสอง รถนั่งปรับอากาศชั้น ...

                                               

รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ

รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ เป็นรถด่วนพิเศษขบวนหนึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย วิ่งระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับสถานีปาดังเบซาร์ รัฐปะลิส มาลาเซียใช้รหัสขบวน 35/36 ปัจจุบันสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีปาดังเบซาร์และผู้โดยสารจะต้องผ่านด่ ...

                                               

รถด่วนพิเศษอีสานมรรคา

รถด่วนพิเศษอีสานมรรคา เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับสถานีรถไฟหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นขบวนรถด่วนพิเศษในสายตะวันออกเฉียงเหนือ ชนิดรถที่ให้บริการ ...

                                               

รถด่วนพิเศษอีสานวัตนา

รถด่วนพิเศษอีสานวัตนา เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับสถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นขบวนรถด่วนพิเศษในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ชนิดร ...

                                               

รถด่วนพิเศษอุตราวิถี

รถด่วนพิเศษอุตราวิถี เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับสถานีรถไฟเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ชนิดรถที่ให้บริการได้แก่ รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้น 1 รถนั ...

                                               

อีสเทิร์นแอนด์โอเรียนทัลเอ็กซ์เพรส

อีสเทิร์นแอนด์โอเรียนทัลเอ็กซ์เพรส เป็นขบวนรถไฟผู้โดยสารขบวนหนึ่ง วิ่งในประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ รถไฟขบวนนี้ติดอันดับขบวนรถไฟที่ดีที่สุดในโลก 25 อันดับแรก วิ่งระหว่างจุดผ่านรถไฟวูดแลนด์ กับสถานีรถไฟกรุงเทพ หยุดตามสถานีรายทางสำค ...

                                               

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย มีทางรถไฟอยู่ภายใต้ขอบเขตดำเนินการทั้งหมด 4.070 กิโลเมตร

                                               

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระนามเดิม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร อดีตองคมนตรี อดีตจเรทหารช่าง อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง อดีตเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม และผู้ริเริ่มการค้นหาปิโตรเลียมในสยามเป็นครั้งแรก ต ...

                                               

ตราบุรฉัตร

ตราบุรฉัตร เป็นตราวงกลมทำจากเหล็กหล่อสีแดงน้ำหมาก สร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ในการที่พระองค์ทรงนำรถจักรดีเซลคันแรกมาใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2471 โดยตราบุรฉัตรจะติดข้างรถจักรดี ...

                                               

สถานีบ้านภาชี

สถานีชุมทางบ้านภาชี เป็นสถานีชุมทางรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเส้นทาง รฟท. เหนือ, รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ, สายสีแดงเข้ม

                                               

ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน

ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่บริการรถไฟ และอสังหาริมทรัพย์แบบประสมโดยรอบสถานีกลางบางซื่อ บนที่ดินรวม 2.325 ไร่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ มีแนวอาณาเขตตั้งแต่ถนนเทอดดำริ ถนนกำแพงเพชร 5 ถนนพหล ...

                                               

สามเหลี่ยมจิตรลดา

สามเหลี่ยมจิตรลดา เป็นสามเหลี่ยมกลับรถจักรเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังมีการใช้งาน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างสถานีรถไฟกรุงเทพ - สถานีรถไฟจิตรลดา

                                               

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หรือ สนามบินกระบี่ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเมืองกระบี่กับอำเภอเหนือคลอง ไปทางจังหวัดตรัง เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

                                               

ท่าอากาศยานขอนแก่น

ท่าอากาศยานขอนแก่น หรือ สนามบินขอนแก่น ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1.113 ไร่ เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กร ...

                                               

สนามบินน้ำพอง

สนามบินน้ำพอง เป็นสนามบินตั้งอยู่ในตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเวียดนาม ปัจจุบันสนามบินน้ำพองเป็นเขตทหารของฝูงบิน 237 กองทัพอากาศไทย

                                               

ท่าอากาศยานชุมพร

ท่าอากาศยานชุมพร หรือ สนามบินชุมพร ตั้งอยู่ที่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

                                               

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หรือ สนามบินเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 4 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 1 ในจำนวนทั้งหมด 6 แห่ง บริหารงานโดยบริษัท ...

                                               

ท่าอากาศยานตรัง

ท่าอากาศยานตรัง ตั้งอยู่ที่ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 อาคา ...

                                               

ท่าอากาศยานตราด

ท่าอากาศยานตราด เปิดทำการบินเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2546 สนามบินตราดเป็นสนามบินแห่งที่ 3 ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ตั้งอยู่ ณ พื้นที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง และตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยาง ห่างจากอ่าวธรรมชา ...

                                               

สนามบินเกาะไม้ซี้

สนามบินเกาะไม้ซี้ หรือ สนามบินโซเนวา คีรี ตั้งอยู่ที่ เกาะไม้ซี้ อ.เกาะกูด จังหวัดตราด เป็นสนามบินส่วนตัวของเครือโรงแรมโซเนวา คีรี เกาะกูด มีลานจอดเครื่องบินแบบ Cessna C208 ได้ 2 ลำ และ SAAB 340B ได้ 1 ลำ ทางวิ่งมีความยาว 860 เมตร มีเที่ยวบินแบบเ ...

                                               

ท่าอากาศยานตาก

ท่าอากาศยานตาก หรือ สนามบินตาก ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม โดยปัจจุบันใช้งานเฉพาะราชการทหาร ไม่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์

                                               

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ สนามบินดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง ช่วงกิโลเมตรที่ 24 ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคม ...

                                               

ท่าอากาศยานศุลกากร

ท่าอากาศยานศุลกากร คือท่าอากาศยานที่สามารถรองรับเที่ยวบินที่มาจากต่างประเทศได้ โดยอากาศยานลำใดที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่อากาศยานของทางราชการ ต้องลงในหรือขึ้นจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร แต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างยิ ...

                                               

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที ...

                                               

ท่าอากาศยานนครพนม

ท่าอากาศยานนครพนม หรือ สนามบินนครพนม สนามบินตั้งอยู่ที่ อ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

                                               

ท่าอากาศยานนครราชสีมา

ท่าอากาศยานนครราชสีมา หรือ สนามบินหนองเต็ง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช ตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4.625 ไร่ เป็นท่าอา ...

                                               

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หรือ สนามบินนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่เลขที่ 598 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ ประมาณ 14 กิโลเมตร ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เป็นท่าอากาศยานในสังก ...

                                               

ท่าอากาศยานนราธิวาส

ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4136 ที่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศ ...

                                               

ท่าอากาศยานน่านนคร

ท่าอากาศยานน่านนคร หรือ สนามบินน่าน เป็นท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ใช้ร่วมกับกองทัพอากาศทั้งหมด 1069 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา โดยใช้ในราชการท่าอากาศยานน่านนคร ...

                                               

สนามบินบ้านธิ

ในปี พ.ศ. 2548 ช่วงรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้มีแนวคิดในการพัฒนาเมืองด้านตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายเมืองในอนาคต โดยพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่อำเภอสันกำแพง และอำเภอบ้านธิ รวมทั่งมีแนวความคิดในการพัฒนาและยกระ ...

                                               

ท่าอากาศยานนานาชาติบึงกาฬ

ท่าอากาศยานบึงกาฬ เป็นโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งแรกและจะเป็นท่าอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยและในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างจากทางรัฐบาล โดยพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้ ...

                                               

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ หรือ สนามบินบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2539 และในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรกที่มีสา ...

                                               

ท่าอากาศยานเบตง

ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน และเป็นแห่งที่ 39 ในประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 920 ไร่

                                               

ท่าอากาศยานปัตตานี

ท่าอากาศยานปัตตานี หรือ สนามบินปัตตานี ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ปัจจุบันใช้งานเฉพาะราชการทหาร ไม่เปิดให้บริการเ ...

                                               

ท่าอากาศยานปาย

ท่าอากาศยานเมืองปาย หรือ สนามบินเมืองปาย ตั้งอยู่ที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ห่างตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พัฒนาขึ้นจากความคิดริเริ่มของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการ ...

                                               

ท่าอากาศยานพิษณุโลก

ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2534 เดิมเป็นสนามบินของกองบินที่ 46 กอง ...

                                               

ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ หรือ สนามบินเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอหล่มสักประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจาก ตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 31 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งห ...

                                               

ท่าอากาศยานแพร่

ท่าอากาศยานแพร่ หรือ สนามบินแพร่ ตั้งอยู่ที่ 72 หมู่ที่ 5 ถนนช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

                                               

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ เหนือสุดของเกาะภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สามของประเทศ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ บินมาลงทุกวัน ซึ ...

                                               

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หรือ สนามบินเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากถนนพหลโยธิน ทางทิศตะวันออกประมาณ 2.6 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งห ...

                                               

ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด

ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด หรือ สนามบินแม่สอด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองตากประมาณ 87 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศ ...

                                               

ท่าอากาศยานแม่สะเรียง

ท่าอากาศยานแม่สะเรียง หรือ สนามบินแม่สะเรียง สนามบินตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใกล้เคียงกับโรงเรีนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

                                               

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน หรือ สนามบินแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ถนนนิเวศพิศาล ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีอาคารผู้โดยสารอย ...

                                               

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด หรือ สนามบินร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ 2 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยอาคารที่พักผู้โดยสารขน ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →