ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 513
                                               

ภาษาพื้นเมือง

ภาษาพื้นเมือง หรือ ภาษาพื้นเพดั้งเดิม เป็นภาษาซึ่งเกิดในท้องถิ่นในภูมิภาคหนึ่ง และคนพื้นเมืองใช้เจรจากัน ภาษาพื้นเมืองมาจากชุมชนที่มีความแตกต่างทางภาษาที่กำเนิดขึ้นในพื้นที่นั้น ทั้งนี้ ภาษาพื้นเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาประจำชาติ และภาษาประจำชาติ ...

                                               

ภาษาแม่

ภาษาแม่ หรือ ภาษาที่หนึ่ง คือภาษาที่บุคคลใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารของตัวเองกับบุคคลในพื้นที่หรือประเทศเดียวกัน และเป็นภาษาที่พูดได้แต่กำเนิด

                                               

ภาษาเรียบง่าย

ภาษาเรียบง่าย จำกัดความโดยขบวนการภาษาเรียบง่าย ซึ่งเป็นขบวนการนิยมการใช้ภาษาที่ชัดเจน ทันสมัย และไม่อวดเบ่ง โดยเขียนขึ้นอย่างเอาใจใส่ความง่ายในการทำความเข้าใจ ขบวนการนี้เป็นผลตอบสนองการใช้ศัพท์เฉพาะทางโดยนักกฎหมายหรือคนอื่นเพื่อที่จะสร้างความประท ...

                                               

ภาษาโวลอฟ

ภาษาโวลอฟ เป็นภาษาของชาวโวลอฟ ใช้ในเซเนกัล, แกมเบีย และมอริเตเนีย ภาษาที่ใกล้ชิดคือ Serer และภาษาฟูลา ภาษาโวลอฟอยู่ในตระกูลภาษาไนเจอร์-คองโก

                                               

ภาษาสูญแล้ว

จากคำนิยามจำนวนหนึ่ง ภาษาสูญแล้ว คือภาษาที่ปัจจุบันไม่มีผู้พูดแล้ว ในขณะที่ ภาษาตายแล้ว คือภาษาที่ไม่มีผู้พูดในฐานะภาษาหลักแล้ว โดยปกติแล้วกระบวนการที่จะนำไปสู่การเป็นภาษาสูญนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อภาษาหนึ่ง ๆ ได้ผ่านการตายของภาษาในระหว่างที่ถูกแทนที่ ...

                                               

มหภาษา

มาตรฐานสากล ISO 639-3 สำหรับกำหนดรหัสภาษา ได้มีการกำหนดรหัสส่วนหนึ่งเป็นประเภท มหภาษา ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของภาษาเอกเทศอื่นภายในมาตรฐาน มหภาษานี้ครอบคลุมกรณีก้ำกึ่งระหว่างภาษาสองภาษาที่ต่างกันซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า ภาษาหนึ่งเป็นภาษาถิ่นของอีกภาษาหนึ ...

                                               

รายชื่อศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้

ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ คือ ศัพท์ภาษาต่างประเทศที่มักใช้กันในสังคมไทยในรูปทับศัพท์ไม่ว่าในการเขียนหรือการพูด ทั้งๆที่มีคำศัพท์ภาษาไทยที่เหมาะสมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ การเลือกใช้ควรจะพิจารณาความเหมาะสมและบริบท เปรียบเทียบกับการใช้คำทับศัพ ...

                                               

รายชื่ออักษรในภาษาต่าง ๆ แบ่งตามชนิดอักษร

อักษรคาเรีย อักษรรูมี Rumi อักษรโอคัม Ogham อักษรกรีก Greek อักษรลายสือไทย อักษรทานะ Thaana อักษรรูนส์ Runic อักษรเบยทากุกจู Beitha Kukju อักษรซีริลลิก Cyrillic อักษรเมรอยติก Meroïtic อักษรอีทรัสคัน Etruscan อักษรเอ็นโก NKo อักษรเอลบ์ซาน Elbsan อ ...

                                               

รายชื่ออักษรในภาษาต่าง ๆ แบ่งตามทิศทางการเขียน

อักษรโอคัมจารึกบนหิน จะเริ่มจากขอบของหิน ด้านล่างข้างขวาไปเรื่อย ๆ จนวนกลับมาอีกด้านหนึ่ง ในเอกสารที่เขียนด้วยลายมือเขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน อักษรอียิปต์โบราณ เขียนได้ทุกทิศทางขึ้นกับความสะดวก การสังเกตทิศทางดูจากรูปอักษรที่เป็นรูปคนหรือสัตว์ ซึ่ ...

                                               

สแลงอินเทอร์เน็ต

สแลงอินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบการใช้ภาษาที่เน้นการสนทนาแบบเป็นกันเอง ไม่ใช้อักขรวิธีทางการ มักปรากฏในรูปของข้อความที่พิมพ์ผ่านแป้นอักขระ สแลงอินเทอร์เน็ตปรากฏให้เห็นอยู่ตามที่ต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ เช่น กระทู้ในกระดานข่าวสาร สารที่ส่งผ่านโปรแกรมสนทนาออ ...

                                               

กลอนสักวา

กลอนสักวา เป็นชื่อของร้อยกรองประเภทกลอนลำนำ ชนิดหนึ่ง 1 บทมี 4 คำกลอน ขึ้นต้นด้วยคำ สักวา และลงท้ายด้วยคำ เอย กลอนสักวาถูกนำมาใช้ทั้งแบบที่เป็นบทประพันธ์ธรรมดา ของผู้ที่มีความสามารถทางด้านการประพันธ์ และนำมาใช้เป็นการละเล่นโต้ตอบกันระหว่างผู้เล่น ...

                                               

สำนวนภาษาปาก

สำนวนภาษาปาก คือ ภาษาประเภทหนึ่งซึ่งเกิดจากการพูดที่แสดงความคุ้นเคย ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นพิธีรีตอง เช่น ตาแป๊ะ ตะบี้ตะบัน เทน้ำเทท่า ทั้งนี้ ภาษาประเภทนี้อาจปรากฏได้ทั้งในภาษาเขียนและภาษาพูด ในพจนานุกรมไทยจะย่อชื่อภาษานี้ว่า " เช่น "ทาน ก. กิน, กร ...

                                               

อามา-กิ

อามา-กิ คือคำที่ในตัวเขียนรูปลิ่มของชาวสุมาเรียนโบราณ ที่มีความหมายว่า อิสรภาพ เชื่อกันว่าเป็นการเขียนมโนทัศน์ดังกล่าวออกมาเป็นครั้งแรก สัญลักษณ์ อามา-กิ ได้ถูกนำไปใช้ชั่วคราวโดยกลุ่มนักทุนนิยมอนาธิปไตย และกลุ่มนักเสรีนิยม Libertatis Æquilibritas

                                               

อุปมา

อุปมา เป็นการกล่าวเปรียบเปรยโดยนัยโดยใช้คำว่า ดุจ, ดั่ง, ราว, เสมือน มีความหมายเชิงเปรียบเทียบเช่นเดียวกับอุปลักษณ์ แต่อุปมาจะเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่ง และหลงเหลือแต่เพียงความคล้ายกันของสองสิ่งนั้น ในขณะที่อุปลักษณ์จะเปรียบเทียบโดยตรง

                                               

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ การประมวลผล เผยแพร่ และมีส่วนจัดเก็บข้อมูล องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ, ข้อมูล, เครือข่าย ระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย ข้อมูล Data หมายถึง ค่ ...

                                               

Service-oriented architecture

Service-oriented architecture SOA ซึ่งก็คือ การสร้างและพัฒนา ซอฟต์แวร์โดยใช้แนวคิดของ โครงสร้างของธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งมาจากแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจาก แนวคิดแบบ "รูปแบบ เป็นผลมาจาก การใช้งาน" SOA คือ ชุดของซอฟต์แวร์หนึ่งๆ ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะที ...

                                               

Web Content Accessibility Guidelines

ปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศสำหรับคนพิการ จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของความพิการ เช่น คนพิการทางการเห็นที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายนั้น คนพิการกลุ่มนี้จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการอ่านเว็บไซต์ต่า ...

                                               

คลังข้อมูล

คลังข้อมูล คือ ฐานข้อมูลขนาดยักษ์ ที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหลายแหล่งหลายช่วงเวลา ซึ่งอาจมี schema แตกต่างกัน มาไว้รวม ณ ที่เดียวกัน

                                               

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

หมายถึง กลยุทธ์หรือซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อติดตามงานขาย ตรวจสอบงานบริการลูกค้า ให้เกิดการจงรักภักดีต่อองค์กร บางครั้งก็เรียกอย่างย่อว่า CRM CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างค ...

                                               

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพต่างๆ เพื่อนำมาประกอบผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำ ...

                                               

พินทุกัปปะ

การพินทุ ในทางพุทธศาสนาหมายถึง การทำจุดตำหนิลงบนบริขาร ซึ่งพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ในพระธรรมวินัยว่า ไม่อนุญาตให้ใช้บริขารที่ปราศจากการทำจุดตำหนิ การพินทุกระทำโดยใช้ดินสอหรือปากกา เขียนเครื่องหมายเป็นจุดเรียงกันเป็นสามเหลี่ยม ∴ ลงบนบริขาร ถ้าเป็นผ้าก็ ...

                                               

ภาษาโปรแกรม

ภาษาโปรแกรม คือภาษาประดิษฐ์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสื่อสารชุดคำสั่งแก่เครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมสามารถใช้สร้างโปรแกรมที่ควบคุมพฤติกรรมของเครื่องจักร และ/หรือ แสดงออกด้วยขั้นตอนวิธี อย่างตรงไปตรงมา ผู้เขียนโปรแกรมซึ่ ...

                                               

สูตรเคมี

สูตรเคมี เป็นวิธีรวบรัดที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะตอมที่อยู่ในสารประกอบเคมีนั้นๆ สูตรเคมีจะแสดงเอกลักษณ์ของธาตุเคมีต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์ธาตุ และจำนวนอะตอมของธาตุนั้นๆที่มีอยู่ในหนึ่งโมเลกุลของสารประกอบ จำนวนอะตอมถ้ามีมากกว่าหนึ่งจะแสดงเป็นตัวห้อย ...

                                               

การคารวะแบบนาซี

การคารวะแบบนาซี หรือ การทักทายแบบฮิตเลอร์ หรือในช่วงสงครามเรียกว่า การทักทายแบบเยอรมัน โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ดัดแปลงมาจากการคารวะแบบเบลลามี หลังจากการเคลื่อนไหวของผู้นิยมลัทธิฟาสซิสต์ ภายใต้การนำของเบนิโต มุสโสลินี และการเคลื่อนไหวมวลชนอื่น ๆ โดยเ ...

                                               

การคารวะแบบเบลลามี

การคารวะแบบเบลลามี เป็นสัญลักษณ์มือซึ่งคิดค้นขึ้นโดยฟรานซิส เบลลามีเพื่อใช้ประกอบการมอบคำปฏิญาณแก่ธงชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ดัดแปลงมาจากการคารวะแบบโรม หรือเป็นที่รู้จักกันว่า "การคารวะธงชาติ" ถูกใช้ครั้งแรกในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1892 ต่อมา การคา ...

                                               

การคารวะแบบโรม

การคารวะแบบโรม กระทำได้โดยการยืดแขนจนสุดไปข้างหน้า คว่ำมือลงและนิ้วจรดตรง ในบางวัฒนธรรมแขนจะเอียงขึ้นเป็นมุมเล็กน้อย บ้างก็ตั้งแขนตรงขนานไปกับพื้นดิน ซึ่งในวัฒนธรรมร่วมสมัย คนส่วนจำนวนมากมองการคารวะแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิฟาสซิสต์ซึ่งต่างรับรู ...

                                               

Kun.uz

Kun.uz เป็นเว็บไซต์ข่าวอุซเบกิก่อตั้งโดย Muhrim Azamkhojaev ในเดือนมกราคม 2012 เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขา Best Press ในงาน Internet Festival 2012 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน

                                               

แผ่นเสียง

ปี พ.ศ. 2492 บริษัท อาร์ซีเอ วิคเตอร์ ทำแผ่นไวนิลขนาดเล็ก 7 นิ้ว สปีด 45 รอบ/นาที คุณภาพเสียงด้อยกว่าแผ่นใหญ่เล็กน้อย บันทึกได้หน้าละไม่เกิน 2 เพลง เรียกกันว่า แผ่นซิงเกิล Single มักใช้กับเพลงเด่นๆ ที่ตัดจากแผ่นลองเพลย์ เพื่อเผยแพร่ตามสถานีวิทยุ ...

                                               

สถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน

สถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน Radio Taiwan International คือสถานีวิทยุแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน โดย อาร์ทีไอ คือชื่อในภาษาอังกฤษและรหัสเรียกขานสำหรับบริการวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ ปัจจุบันส่งกระจายเสียง 13 ภาษา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก และส่งกระจายเ ...

                                               

สำนักข่าว

สำนักข่าว เป็นองค์กรจัดหา และรายงาน เนื้อหาข่าวทุกชนิด เพื่อจำหน่ายแก่องค์กรค้าข่าว เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตลอดจนการรายงานข่าว ทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การบริการเนื้อหาข่าว ผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น โทรเลข โทรพิมพ์ ...

                                               

สื่อใหม่

สื่อใหม่, สื่อนฤมิต, นิวมีเดีย หมายถึงการเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้ที่โต้ตอบระหว่างกัน การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และการรวมตัวเป็นชุมชนที่แวดล้อมเนื้อหาสื่อนั้น คำมั่นของสื ...

                                               

หนังสือ

หนังสือ เป็นสื่อที่รวบรวมของข้อมูล ประเภทตัวอักษร และ รูปภาพ ที่ลงในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่น และรวมเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการ เย็บเล่ม หรือ ทากาว เข้าด้วยกันที่บริเวณขอบด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีขนาดต่าง ๆ กัน แต่มักจะไม่ทำใหญ่กว่าการจับและเปิดอ่านสะด ...

                                               

คลับเฮาส์

คลับเฮาส์ เป็นแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม มีรูปแบบการสนทนาและการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในชุมชนผ่านเสียงเป็นหลัก ผู้คนสามารถเข้าร่วมได้โดยจากการที่มีผู้ใช้เชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น เปิดตัวในเมษายน พ.ศ. 2563 โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Alpha Exploration ...

                                               

การให้น้ำหนักคำ

การให้น้ำหนักคำ หรือ การกำหนดน้ำหนักคำ เป็นวิธีการให้น้ำหนักสำหรับคำที่มีความสำคัญหรือใช้เป็นตัวแทนของเอกสารที่ควรจะปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากในเนื้อหาของเอกสารเฉพาะฉบับนั้น และปรากฏอยู่น้อยในชุดของเอกสารที่เหลือทั้งหมด แต่ถ้าคำนั้นปรากฏเป็นจำนวนมากใน ...

                                               

ใบลดหนี้

ใบขอลดหนี้ หรือ ใบส่งคืน คือเอกสารที่ผู้ซื้อจัดส่งให้ผู้ขาย เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าแล้วปรากฏว่าสินค้าส่งมาไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ หรือสินค้าชำรุด หรือคิดราคามากไป และผู้ซื้อส่งคืนโดยไม่รับสินค้าแลกเปลี่ยน ผู้ขายอาจลดราคา ให้สำหรับสินค้าที่ส่ง ...

                                               

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้

                                               

อักษร

อักษร คือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสำหรับใช้แทนหน่วยเสียงในภาษาหนึ่ง ๆ โดยเรียกรวมทั้งชุดหรือทั้งระบบ โดยทั่วไป อักษรแต่ละตัว มักจะใช้แทนหน่วยเสียงหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นเสียงสระ พยัญชนะ หรือหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่น ๆ เช่น อักษรโรมัน อักษรไทย อักษรมอญ โด ...

                                               

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกวงการ เช่น ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บันทึกเวลาทำงาน สำหรับเข้าออกงาน ระบบเปิด-ปิดประตู ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้แก่ การทดแทนการใช้บัตร ...

                                               

จานดาวเทียม

จานดาวเทียม หรือจานรับสัญญาณดาวเทียมหมายถึง สายอากาศชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับการรับสัญญาณจากดาวเทียม ที่ลอยอยู่ในอวกาศและส่งสัญญาณกลับลงมายังพื้นโลก โดยทั่วไปมักมีรูปทรงเป็นรูปจานโค้งแบบพาราโบลา เพื่อให้เกิดการรวมและสะท้อนสัญญาณอ ...

                                               

รายชื่อประเทศเรียงตามการส่งออกข้าวโพด

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อประเทศเรียงตามการส่งออกของข้าวโพดมากที่สุด 20 อันดับแรก ข้อมูลจาก The Observatory of Economic Complexity เมื่อปี ค.ศ. 2012 ซึ่งมูลค่าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ

                                               

เสริมลาภ วสุวัต

เสริมลาภ วสุวัต หรือที่รู้จักในนาม ดร.เสริมลาภ วสุวัต ประธานชมรมผู้รักบัวแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพันธุ์พืชในรัฐบาล เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ประเภท บัว มีผลงานด้านวิชาการ คิดค้นผสมพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ ๆ มากมาย ...

                                               

เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรกรรมแบบหนึ่งซึ่งอาศัยเทคนิคอย่างการปลูกพืชหมุนเวียน ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และการควบคุมสัตว์รังควานทางชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยและสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ หากถือว่ามาจากธรรมชาติ แต่ไม่ใช้หรือจำกัดการใช้อย่างยิ่งซึ่งวิธีการต่าง ๆ ...

                                               

เอแอนด์พี ออร์ชาร์ด

เอแอนด์พี ออร์ชาร์ด เป็นสวนมังคุดอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2502 ที่ จ. ตราด ริเริ่มโดย นายสวัสดิ์ วัฒนวินิน และนางสำราญ วัฒนวินิน ปัจจุบันทำธุรกิจด้านการผลิตและแปรรูปมังคุดอินทรีย์

                                               

ข้าวนก

ข้าวนก ชื่อวิทยาศาสตร์: Oryza granulata เป็นพืชในสกุลข้าว ลำต้นตั้งตรง กาบใบคล้ายทรงกระบอก กาบแน่นมักมีติ่งใบ ลิ้นใบรูปรอยต่อ รูป ผิวในส่วนข้อเกลี้ยง ใบรูปใบหอก ดอกช่อแบบแยกแขนง เมล็ดสีน้ำตาล จัดเป็นข้าวพันธุ์ป่าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในการนำมาใช ...

                                               

ข้าวโพด

ข้าวโพด ชื่ออื่น ๆ ข้าวสาลี สาลี คง โพด บือเคเส่ะ ยาฆง เป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้ามีลำต้นสูง โดยเฉลี่ย 2.2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น 0.5-2.0 นิ้ว เมล็ดจากฝักใช้เป็นอาหารคนและสัตว์

                                               

ข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่าง, ข้าวฟ่างหางช้าง หรือ ข้าวฟ่างสมุทรโคดม เป็นพืชปลูกในสกุลข้าวฟ่างและมีชื่อสามัญว่า sorghum เป็นพืชในวงศ์หญ้า อายุปีเดียว ต้นเดี่ยวหรือแตกกอที่โคน มีรากพิเศษเป็นรากฝอย ต้นตั้ง แห้งหรือฉ่ำน้ำ จืดหรือหวาน ส่วนกลางลำต้นมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ มี ...

                                               

ข้าวฟ่างสามง่าม

ข้าวฟ่างสามง่าม ชื่อวิทยาศาสตร์: Eleusine coracana เป็นพืชในวงศ์หญ้า เป็นหญ้ากอขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรงแบบข้าว ผิวลำต้นเกลี้ยง เขียวอ่อนเป็นมัน มีใบมาก กาบใบแบน ผิวเกลี้ยง มีขนเล็กน้อยตามขอบใบ ลิ้นใบสั้นเป็นชายครุย ใบมักโค้งลง มีขนสาก ดอกช่อเป็นกระจ ...

                                               

ข้าวฟ่างหางหมา

ข้าวฟ่างหางหมา ชื่อวิทยาศาสตร์: Setaria italica เป็นพืชในวงศ์หญ้า เป็นหญ้าปีเดียว ขึ้นเป็นกอมีสีเหลืองม่วง กาบใบรูปหลอด ด้านบนเปิดออก ผิวเกลี้ยงหรือมีขนปกคลุมเล็กน้อย ลิ้นใบสั้นเป็นชายครุย เห็นแกนใบชัดเจน ดอกช่อ เมล็ดรูปไข่ มีกาบบนและล่างหุ้มแน่น ...

                                               

บักวีต

บักวีต ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagopyrum esculentum เป็นพืชในวงศ์ Polygonaceae เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหลี่ยม กลวง ใบที่อยู่ด้านบนเกือบจะไม่มีก้านใบ ดอกออกเป็นช่อ ก้านดอกสั้นสีแดงกุหลาบจนถึงสีขาว ผลเป็นผลแห้งเมล็ดล่อนสีน้ำตาลดำไปจนเกือบดำ เมล็ดสีเขียวอ่อ ...

                                               

ผักปลาบนา

ผักปลาบนา หรือ กินกุ้งหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyanotis axillaria เป็นพืชในวงศ์ Commellinaceae เป็นไม้เลื้อยกึ่งอวบน้ำ แตกรากตามข้อ กาบใบหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ไม่มีก้านดอก ดอกสีม่วงแกมน้ำเงิน ผลแบบแคปซูล แตกได้ เมล็ดสีน้ำตาล มีรอยเว้าขนา ...