ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 512
                                               

งานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ

งานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ เป็นงานที่จัดโดยไปรษณีย์ของไทยเป็นประจำทุกสองปี ในงานมีการจัดแสดงและประกวดแสตมป์จากนักสะสมในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือผู้ใหญ่ มีการออกร้านของร้านขายแสตมป์จำนวนมาก ในบางปีเป็นการจัดงานระดับโลก ซึ่งมีผู้นำแสตมป์ ...

                                               

จุฬาฯวิชาการ

จุฬาฯวิชาการ เป็นงานนิทรรศการที่จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยงานจุฬาฯวิชาการ กำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 3 ปี ทั้งนี้ ง ...

                                               

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...

                                               

บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ วีค

งานสัปดาห์สื่อบันเทิงกรุงเทพ หรือ บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ วีค เป็นงานแสดงสื่อบันเทิงในประเทศไทย โดยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐร่วมกับเอกชนในการสร้างมหกรรมสื่อบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ...

                                               

บ้านและสวนแฟร์

2008 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2010 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2001 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 2007 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2002 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 2009 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 2000 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 2018 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริ ...

                                               

บีโอไอแฟร์

บีโอไอแฟร์ เป็นมหกรรมแสดงนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการพัฒนาคว ...

                                               

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรม MICE ย่อมาจาก Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการจัดงานให้สอดคล้องกับบทบาทข ...

                                               

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชันษา 84 ปี โดยนิทรรศการนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ โดยสะท้อนภาพลักษณ์อันโดดเด่น เสม ...

                                               

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เป็นงานจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา ที่มีบริษัทผู้ผลิตหนังสือ สำนักพิมพ์และร้านหนังสือ ร่วมออกร้านมากที่สุดในประเทศไทย ตามปกติจะจัดขึ้นในราวปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี

                                               

เอ็กซ์โป 2020

เอ็กซ์โป 2020 เป็นงานนิทรรศการโลกที่จะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2021 โดยเลื่อนมาจากกำหนดเดิมในปี ค.ศ. 2020 จากการระบาดของไวรัสโคโรนา การประกาศเมืองที่ได้เป็นเจ้าภาพมีขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013 โดยสำนักงานมหกรรมโลก BIE ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่ ...

                                               

ISO 639

ISO 639 คือหนึ่งในหลายๆ มาตรฐานนานาชาติขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ที่กำหนดรหัสสำหรับชื่อภาษา ISO 639 ประกอบไปด้วยหลายส่วน

                                               

ชั้น (อาคาร)

ชั้น ของอาคาร คือระดับของชั้นอาคารทั้งบนอาคารหรือชั้นใต้ดิน อาคารส่วนใหญ่จะมีการระบุจำนวนชั้นของอาคาร ทั้งอาคารเตี้ย อาคารระดับกลาง และอาคารสูง สำหรับตึกสูงระฟ้าอาจมีจำนวนชั้นสูงถึง 100 ชั้น สำหรับอาคารที่มีความสูงหลายชั้นจะมีมาตรการด้านความปลอดภ ...

                                               

ชื่อโดเมน

ชื่อโดเมน หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อไปค้นหาในระบบโดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึงเลขที่อยู่ไอพี ของชื่อนั้น ๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุเว็บไซต์ของตน บางครั้งอาจใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" แทนได้ ชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อ ...

                                               

โดเมนระดับบนสุด

โดเมนระดับบนสุด คือส่วนท้ายของโดเมนเนมบนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น โดเมนระดับบนสุดของ wikipedia.org คือ org องค์การกำหนดหมายเลขอินเทอร์เน็ต IANA แบ่งโดเมนระดับบนสุดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โดเมนระดับบนสุดตามหมวด gTLD: ใช้ตามประเภทขององค์กร อย่างน้อ ...

                                               

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล หรือ ตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล เป็นระบบสากลที่ใช้ระบุตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่อยู่ของเอกสารนั้น ๆ โดยหน่วยงานชื่อ International DOI Foundation DOI เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IDF ประโยชน์ของระบบ DOI คือใ ...

                                               

ยูอาร์แอล

ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต หรือ โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล เรียกโดยย่อว่า ยูอาร์แอล คือตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ และมีกลไกบางอย่างสำหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมา ในการใช้ในเอกสารทางเทคนิ ...

                                               

รายชื่อรหัสภาษา ISO 639-1

ตารางนี้ประกอบด้วยรหัสทั้งหมดของ: ISO 639-1: รหัสสองตัวอักษร หนึ่งรหัสแทนหนึ่งภาษาหรือมหภาษา ISO 639 และบางส่วนของ: ISO 639-2/T: รหัสสามตัวอักษร สำหรับภาษาเดียวกันกับ ISO 639-1 ISO 639-3: รหัสสามตัวอักษร เหมือนกับ 639-2/T ในส่วนของภาษา แต่เพิ่มรห ...

                                               

เลขทะเบียนวัตถุอวกาศสากล

เลขทะเบียนวัตถุอวกาศสากล หรือที่รู้จักในนามของ เลขทะเบียน COSPAR และในสหรัฐอเมริกาใช้ เลขทะเบียน NSSDC ID เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดเลขประจำตัวของวัตถุประดิษฐ์ทั้งหมดที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศ ซึ่งได้แก่ ดาวเทียม ยานสำรวจอวกาศ ชิ้นส่วนจรวด และส่วนประกอ ...

                                               

เลขมาตรฐานสำหรับหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

เลขมาตรฐานสำหรับหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นเลขประจำหนังสือแต่ละเล่ม ที่มาจากระบบการออกตัวเลขแก่หนังสือแต่ละเล่มที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ใช้โดยระบบของการออกตัวเลขของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ตัวเลขไม่มีความหมายแต่อย่างใดต่อเนื้อหาของหนังสือ ซึ่งเป็น ...

                                               

หมายเลขแค็ตตาล็อกดาวเทียม

หมายเลขแคตตาล็อกดาวเทียม หรือที่รู้จักกันในชื่อ หมายเลขแคตตาล็อก NORAD, NORAD ID, หมายเลขแคตตาล็อก NASA, หมายเลขวัตถุอวกาศ USSPACECOM หรือเรียกสั้น ๆ ว่า หมายเลขแคตตาล็อก เป็นหมายเลขประจำตัว 5 หลักที่กำหนดขึ้นโดยอดีตหน่วยบัญชาการอวกาศสหรัฐ สำหรับ ...

                                               

ที่ประชุมว่าด้วยธรรมาภิบาลด้านอินเทอร์เน็ต

ที่ประชุมว่าด้วยธรรมาภิบาลด้านอินเทอร์เน็ต หรือ ไอจีเอฟ เป็นการประชุมที่ผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายเข้าร่วม เพื่อการสนทนาเรื่องนโยบายการปกครองหรือการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติประกาศจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 ...

                                               

โอแอลพีซี

โครงการโอแอลพีซี หรือ XO-1 หรือชื่อเดิมคือโครงการ 0 laptop เป็นโครงการในการจัดการคอมพิวเตอร์แลปทอปราคาประหยัด โดยทางองค์กรในสหรัฐอเมริกาและความร่วมมือกับ เอ็มไอทีแล็บ โดยคอมพิวเตอร์นี้จะใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

                                               

ตู้สาขาโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ พีบีเอกซ์ เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ เป็นของตนเองใช้โทรติดต่อกัน นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น สามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN ได้ ...

                                               

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

พื้นที่ต่าง ๆ ในแผนกำหนดเลขหมายอเมริกาเหนือ North American Numbering Plan: NANP ได้รับการกำหนดรหัสพื้นที่ เหมือนกับว่าพื้นที่เหล่านั้นอยู่ภายในสหรัฐอเมริกา รหัสข้างล่างที่เป็นชุด +1-XXX แสดงว่ารหัสพื้นที่นั้นอยู่ในแผนกำหนดเลขหมายอเมริกาเหนือ ไม่ไ ...

                                               

วอยซ์โอเวอร์ไอพี

วอยซ์โอเวอร์ไอพี เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ตวิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพ ...

                                               

สมุดหน้าเหลือง

สมุดหน้าเหลือง หรือ เยลโล่เพจเจส เป็นคำสามัญที่หลายประเทศทั่วโลกใช้เรียกสมุดโทรศัพท์ประเภทไดเร็คทอรี่ส์ที่รวบรวมรายชื่อธุรกิจ สินค้า และบริการ ที่เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ แจกจ่ายไปตามบ้านเรือน ที่พักอาศัย บริษัท ห้างร้าน และแหล่งธุรกิจต่าง ๆ โดย ...

                                               

บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษ

บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษ หรือ บีบีซี เป็นองค์การกระจายเสียงสาธารณะของสหราชอาณาจักร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2465 โดยนายจอห์น รีท มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บรอดคาสติงเฮาส์ในกรุงลอนดอน และมีศูนย์ผลิตรายการอยู่ที่เมืองซอลฟอร์ด, เบลฟัสต์, เบอร์มิงแฮม, บร ...

                                               

รอยเตอร์ส

สำนักข่าวรอยเตอร์ส คือผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินและรายงานข่าวต่าง ๆ ให้แก่สำนักข่าวต่าง ๆ ของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยรอยเตอร์สได้รับรายได้ส่วนมาก จากการให้บริการข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ เช่น ราคาหุ้นในตลาดต่างๆ อัตรา ...

                                               

ตัวหนังสือภาพ

ตัวหนังสือภาพ เป็นสัญลักษณ์แทนการสื่อสารถึงความหมายคล้ายคลึงกับภาพของมันผ่านวัตถุทางกายภาพ ตัวหนังสือภาพมักใช้ในการเขียน และระบบกราฟิกที่คาแรกเตอร์มีภาพลักษณ์ที่มากพอสมควร Pictography นั้นเป็นรูปแบบของการเขียนซึ่งใช้วิธี ได้แก่ ภาพการวาดเส้น,คล้า ...

                                               

ประวัติศาสตร์การสื่อสาร

ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการพัฒนาควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองและเศรษฐกิจและโดยการขยายระบบอำนาจ การสื่อสารสามารถบอกช่วงจากกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากในการแลกเปลี่ยนการสนทนาเต็มรูปแบบ และการส ...

                                               

ไปรษณีย์

ไปรษณีย์ เป็นคำที่มีความหมายได้หลายอย่าง อาจหมายถึง จดหมาย บริการรับส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ รวมทั้งเป็นคำเรียกย่อ ๆ ของ ที่ทำการไปรษณีย์

                                               

กระทรวงสำนักงานไปรษณีย์สหรัฐ

กระทรวงสำนักงานไปรษณีย์สหรัฐ เป็นหน่วยงานซึ่งต่อมาคือ การไปรษณีย์สหรัฐ มีฐานะเป็นกระทรวง อย่างเป็นทางการตั้งแต่ ค.ศ. 1872 ถึง 1971 มีหัวหน้า คือ นายไปรษณีย์ใหญ่สหรัฐ รัฐบัญญัติการไปรษณีย์ Postal Service Act ที่ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ลงนามเมื่ ...

                                               

การไปรษณีย์ในประเทศไทย

ไปรษณีย์ในไทยมีประวัติย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นเส้นทางจดหมายจากสวรรคโลกผ่านสุโขทัยไปยังกำแพงเพชรใช้สำหรับการปกครอง ส่วนบริการไปรษณีย์สำหรับประชาชนทั่วไป มีหลายหน่วยงานเคยที่เปิดให้บริการทางด้านไปรษณีย์ ก่อนที่ไปรษณีย์ไทยของรัฐจะเปิดให้บริ ...

                                               

เครื่องเขียนของการไปรษณีย์

เครื่องเขียนของการไปรษณีย์ หมายถึง ซองจดหมาย จดหมายอากาศ หรือไปรษณียบัตร ที่มีการพิมพ์ภาพแสตมป์อัตราค่าส่ง สามารถใช้ส่งทางไปรษณีย์ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดแสตมป์ เครื่องเขียนของการไปรษณีย์แรกสุดของโลก เป็นไปรษณียบรรณ ออกพร้อม ๆ กับแสตมป์ดวงแรกของโลก ...

                                               

งานวันไปรษณีย์โลก

งานวันไปรษณีย์โลก หรือชื่อในอดีตคือ งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย เป็นงานที่จัดขึ้นโดยไปรษณีย์ของไทย ให้ตรงกับ สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ซึ่งกำหนดโดยสหภาพสากลไปรษณีย์ ในปี พ.ศ. 2500 มีวัตถุเพื่อส่งเสริมการเขียนจดหมายระหว่างชาติต่าง ๆ เพื่อ ...

                                               

จดหมายอากาศ

จดหมายอากาศ เป็นกระดาษบาง ๆ แผ่นใหญ่ซึ่งสามารถเขียนข้อความภายในและพับเป็นซองจดหมาย จัดทำโดยไปรษณีย์ บนกระดาษมีการพิมพ์ภาพแสตมป์ ทำให้สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องติดแสตมป์ แต่ต้องไม่มีการสอดอะไรอย่างอื่นในซอง ในระดับนานาชาติจดหมายอากาศเริ่มมี ...

                                               

ซองจดหมาย

ซองจดหมาย คือบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระดาษหรือวัสดุอื่นที่เรียบแบน ออกแบบขึ้นเพื่อบรรจุวัตถุเรียบแบน อาทิ จดหมาย การ์ด หรือธนบัตร เป็นต้น ซองจดหมายแบบดั้งเดิมทำจากกระดาษที่ตัดออกเป็นสามรูปร่างได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมรูป ...

                                               

ตราประทับ

ตราประทับ ในทางไปรษณีย์ หมายถึงการทำเครื่องหมายต่าง ๆ ลงบนซองจดหมาย หรือ สิ่งอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์ มีหลายประเภท มีทั้งตราที่ใช้ในงานไปรษณีย์ และตราสำหรับประทับเป็นที่ระลึกในการสะสมแสตมป์

                                               

ตู้ไปรษณีย์

ตู้ไปรษณีย์ เป็นตู้สำหรับให้ประชาชนนำจดหมายซึ่งติดแสตมป์ค่าส่งแล้ว มาหยอดเข้าไปในตู้ และจะมีบุรุษไปรษณีย์มารวบรวมจดหมายตามเวลาที่กำหนด เพื่อส่งเข้าระบบไปรษณีย์ต่อไป มีการนำมาใช้ในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2398 คิดเป็นเวลา 15 ปีนับจากการเปิดบริการ ...

                                               

ที่ทำการไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์ เป็นสถานที่ซึ่งไปรษณีย์จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับจดหมายหรือสิ่งของอื่นที่ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจเป็นการรวบรวม จนกระทั่งนำจดหมายส่งถึงผู้รับ ที่ทำการไปรษณีย์ส่วนใหญ่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อ แสตมป์ ส่งจดหมาย พัสดุ หรือ บริการด้ ...

                                               

ป้ายลงทะเบียน

ป้ายลงทะเบียน เป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจดหมายที่ส่งแบบลงทะเบียน กล่าวคือ มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานโดยไปรษณีย์ทั้งตอนส่งและตอนรับจดหมายเพื่อป้องกันการสูญหายของจดหมาย ป้ายลงทะเบียนอาจเป็นกระดาษหรือสติกเกอร์ติด หรือใช้วิธีประทับตรายางลงไปก็ได้ โดยบน ...

                                               

ไปรษณียบรรณ

ไปรษณียบรรณ เป็นกระดาษบาง ๆ แผ่นใหญ่ซึ่งสามารถเขียนข้อความภายในและพับเป็นซองจดหมาย จัดทำโดยไปรษณีย์ บนกระดาษมีการพิมพ์ภาพแสตมป์ ทำให้สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องติดแสตมป์ แต่ต้องไม่มีการสอดอะไรอย่างอื่นในซอง ถือเป็นเครื่องเขียนของการไปรษณีย์ ...

                                               

ไปรษณียบัตร

ไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นกระดาษแข็งจัดทำและจำหน่ายโดยไปรษณีย์ ด้านหน้ามีที่สำหรับใส่ที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่ง และมีภาพแสตมป์พิมพ์ติดบนกระดาษ ส่วนด้านหลังเป็นที่ให้เขียนข้อความ สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้เลยโดยไม่ต้องติดแสตมป์เพิ่ม มีอัตราค่าส่งถูกกว่า ...

                                               

โพนีเอกซ์เพรส

โพนีเอกซ์เพรส คือบริการไปรษณีย์ม้าด่วนข้ามทวีปอเมริกาเหนือจากเซนต์โยเซฟ มิสซูรีไปซาคราเมนโต แคลิฟอร์เนียระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2403 - พ.ศ. 2404 โดยใช้วิธีส่งเอกสารข้อความโดยการบรรทุกหลังม้าแล้วขี่ผลัดไปตามเส้นทางที่ราบทุ่งหญ้า ทะเลทราย และภูเขาต ...

                                               

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ เป็นรหัสที่ทางไปรษณีย์ใช้ในการคัดแยกจดหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งปลายทางแต่ละพื้นที่จะมีการกำหนดรหัสแตกต่างกัน รหัสที่ใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สหรัฐอเมริกาจะใช้ตัวอักษรย่อของรัฐสองตัวตามด้วยตัวเลขห้าหลัก เช่น CA 90210 ที่เรี ...

                                               

วิมัยบัตร

วิมัยบัตร อังกฤษ: international reply coupon หรือ international postage voucher) เป็นบัตรที่สามารถใช้แลกเป็นแสตมป์ค่าจดหมายไปต่างประเทศหนักไม่เกิน 20 กรัม วิมัยบัตรสามารถหาซื้อและแลกเป็นแสตมป์ได้จากไปรษณีย์ที่เป็นสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลก จุ ...

                                               

แสตมป์

แสตมป์ หรือ ตราไปรษณียากร เป็นหลักฐานการชำระค่าบริการไปรษณีย์ มักเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมเพื่อติดบนซองจดหมาย แสตมป์ที่มีรูปร่างหรือทำจากวัสดุอื่นก็มีปรากฏให้เห็นอยู่บ้าง แสตมป์มักพิมพ์ออกเป็นแผ่น ประกอบด้วยแสตมป์หลายดวง ปกติอยู่ระหว่าง 20 ถึง 120 ...

                                               

สหภาพไปรษณีย์สากล

สหภาพไปรษณีย์สากล เป็นองค์การระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ประสานงานนโยบายการไปรษณีย์ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศสมาชิกแต่ละประเทศตกลงในนโยบายจัดการไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันสหภาพไปรษณีย์สากลใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ แล ...

                                               

รายชื่อภาษา

ภาษาเจียรง ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาเจ็ง ภาษาจาราย ภาษาจรู ภาษาจอร์เจีย ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาจาม ภาษาจีนกลาง ภาษาจเรา ภาษาจีน ภาษาจ้วง ภาษาจิ่งเผาะ ภาษาจิตตะกอง ภาษาจูร์เชน ภาษาจะต็อง ภาษาเจ๊ะเห ภาษาเจะห์

                                               

ISO 639-1

ISO 639-1 เป็นส่วนแรกของมาตรฐาน ISO 639 สำหรับรหัสภาษา ประกอบไปด้วย ตัวอักษรสองหลัก สำหรับในการแบ่งแยกภาษาหลักๆ ต่างภายในโลก รหัส ISO 639-1 เริ่มใช้เป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2545 โดยมีการเริ่มต้นพัฒนาในหลายปีก่อนหน้านั้น รหัสนี้ใช้ในการ ...