ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 511
                                               

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย หน้าที่หลักคือกำหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม 1-9 ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนขอ ...

                                               

คาบเรียน

คาบเรียน เป็นช่วงเวลาสำหรับการเรียน การสอนในชั้นเรียน โดยทั่วไปมีความยาวระหว่าง 40 ถึง 60 นาที ในวันหนึ่งเรียนประมาณ 3-8 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีโดยเฉพาะในการศึกษาระดับสูงกว่านั้น อาจมีคาบเรียนมากกว่านั้น นักการศึกษากำหนดจำนวนและความยาวของคาบเรียน โดย ...

                                               

ภาพยนตร์ศึกษา

ภาพยนตร์ศึกษา เป็นสาขาวิชาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ และวิธีวิพากษ์ภาพยนตร์ บางครั้งก็เป็นส่วนหนึ่งในสื่อมวลชนศึกษา และมักถูกเปรียบเทียบได้กับสาขาโทรทัศน์ศึกษา ภาพยนตร์ศึกษาจะไม่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญทางด ...

                                               

เดอะรีดดิงรูม

เดอะรีดดิ้งรูม เป็นห้องสมุดศิลปะตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารพาณิชย์ บริเวณถนนสีลมซอย 19 กรุงเทพมหานคร รีดดิ้งรูมเปิดให้บริการในปี 2552 ที่ถนนเจริญกรุง โดย นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน และย้ายมาที่ถนนสีลมปี 2553 มีหนังสือศิลปะร่วมสมัยกว่า 1.000 เล่ม ทั้งภาษาไทย ...

                                               

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ชื่อเดิม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิต ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ให้ความร่วมมือกับภาคีห้องสมุดต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแห ...

                                               

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2448 โดยปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มเปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา เป็นหน่วยงานสังกัด กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

                                               

ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์

ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ จดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมห้องสมุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2412 โดยสมาชิกสมาคมสตรี ซึ่งสมาชิกเป็นสุภาพสตรีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ โดยนำรายได้จากการขายของของสมาคมสตรีนำมาจัดตั้งสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพ ขึ้นเพื่อให้บริ ...

                                               

ห้องสมุดรถไฟ

ห้องสมุดรถไฟ เป็นห้องสมุดที่มีลักษณะคล้ายกับตู้โบกี้รถไฟ ที่ถูกดัดแปลงนำมาติดตั้งบนรางรถไฟ โดยใช้รถยก เข้ามาช่วย สำหรับห้องสมุดรถไฟ จะมีตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป เพื่อให้มีหนังสือหลายประเภท อยู่ในคนละตู้ และไม่แออัด หนาแน่น

                                               

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นห้องสมุดสาธารณะภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เดิมทีอาคารของหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2482 – 2491 โดยสถาป ...

                                               

หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดตั้งหอสมุดแห่งชาติ 4 มุมเมือง เนื่องจากตระหนักถึงการขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่ทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น การคมนาคมเริ่มมีความคับคั่งประกอบกับจำนวนผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดแห่ ...

                                               

เครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คือเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัยในลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยร่วมกัน ทรัพย์สินทางปัญญา และการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศในภูมิ ...

                                               

การปิดกั้น

การปิดกั้น หรือ การบล็อก คือมาตรการทางเทคนิคที่ใช้สำหรับจำกัดการเข้าถึงสารสนเทศหรือทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันมิให้สารสนเทศหรือทรัพยากรนั้นถูกปั่นป่วนเสียหาย หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อย

                                               

ความถี่วิทยุ

ความถี่วิทยุ หรือ ย่านความถี่วิทยุ หรือที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า RF นั้นใช้หมายถึง ช่วงสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า หรือย่านความถี่แม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นสามารถถูกสร้างออกมา โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับให้แก่สายอากาศ ความถี่วิทยุถูกแบ่งอ ...

                                               

เครือข่ายอัจฉริยะ

เครือข่ายอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์ ที่ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างบริการต่าง ๆ ที่ทำงานบนเครือข่ายโทรศัพท์ เช่น บริการโทรฟรี บริการแสดงความคิดเห็น

                                               

จดหมายเหตุ

จดหมายเหตุ หมายถึง รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้บันทึกอาจเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลทั่วไปก็ได้ เพื่อบันทึกไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต สถานที่เก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุเรียกว่า หอจดหมายเหตุ ตั้งแต่อดีต พระมหากษัตริ ...

                                               

ซัมซุง กาแลคซี โน้ต 9

ซัมซุง กาแลคซี โน้ต 9 เป็นสมาร์ตโฟนแฟบเล็ตในชุดซัมซุง กาแลคซี โน้ต เปิดตัวที่งานซัมซุงอันแพ็กด์ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2018 ซัมซุง กาแลคซี โน้ต 9 มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 8.1 "โอรีโอ" และซัมซุง เอกซ์พีเรียนซ์ 9.5 มีการปรั ...

                                               

ซัมซุง กาแลคซีเอส 10

ซัมซุง กาแลคซีเอส 10 เป็นสมาร์ตโฟนลำดับที่ 10 ในชุดซัมซุง กาแลคซีเอส เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ในงานกาแลคซีอันแพกด์ที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซัมซุง กาแลคซีเอส 10 ประกอบด้วย 4 รุ่นได้แก่ เอส 10อี, เอส 10, เอส 10 พลัสและเอส ...

                                               

ซัมซุง กาแลคซีเอส 9

ซัมซุง กาแลคซีเอส 9 เป็นสมาร์ตโฟนลำดับที่ 9 ในชุดกาแลคซีเอส ผลิตโดยซัมซุง เปิดตัวที่งานโมบายล์เวิลด์คองเกรส เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 มีด้วยกัน 2 รุ่นคือเอส 9 และเอส 9 พลัส โดยรุ่นเอส 9 พลัสจะมีขนาดจอ แบตเตอรี ...

                                               

ดาวเทียมไทยโชต

ดาวเทียมไทยโชต หรือ ดาวเทียมธีออส เป็นดาวเทียมสำรวจข้อมูลระยะไกล เพื่อใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม ...

                                               

โทรศัพท์บ้าน

โทรศัพท์บ้าน คือโทรศัพท์ชนิดที่ใช้งานตั้งอยู่กับที่ สื่อสารผ่านสายโลหะหรือใยแก้วนำแสง เป็นโทรศัพท์ที่ใช้กันตามครัวเรือน ห้างร้าน และสำนักงานทั่วไปในรูปของเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ โดยมีสายเชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานในพื้นที่เพื่อให้สามารถโท ...

                                               

โทรศัพท์พื้นฐาน

โทรศัพท์พื้นฐาน คือเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์แบบอนาลอกที่ให้บริการการสนทนาเสียงผ่านคู่สายทองแดง ซึ่งเป็นบริการโทรศัพท์แบบดั้งเดิมที่มีใช้มาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2419 โดยปัจจุบันมักจะให้บริการอยู่ในรูปของโทรศัพท์บ้านในครัวเรือน ห้างร้าน สำนักงาน, และใช้ในโท ...

                                               

ดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมไทยคม เป็นโครงการ ดาวเทียมสื่อสาร เพื่อให้บริการสื่อสารผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม ซึ่งกระทรวงคมนาคม ต้องการจัดหาดาวเทียมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการสื่อสารของประเทศอย่างรวดเร็ว แต่ในเวลานั้นประเทศไทยยังไม่มีดาวเทียมเป็นของตนเอง และต้องทำการเช ...

                                               

บริการข้อความสื่อประสม

บริการข้อความสื่อประสม หรือ เอ็มเอ็มเอส เป็นการส่งข้อความประกอบสื่อประสม แทนที่จะส่งเป็นข้อความที่มีตัวอักษรอย่างเดียวซึ่งเรียก "บริการข้อความ" หรือเอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอสนั้นรองรับการส่งรูปภาพสี ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ ...

                                               

บลูมเบิร์กเทเลวิชัน

บลูมเบิร์ก เทเลวิชัน เป็นช่องรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในหลายประเทศทั่วโลก โดยช่องรายการนี้ออกอากาศรายการเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยช่องข่าวนี้เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบของการจัดข้อมูลทางหน้าจอโทรทัศน์ ที่ข้อมูลด้านการตลาดมีส ...

                                               

การพูด

การพูด เป็น การสื่อสารของมนุษย์โดยใช้ปากและกล่องเสียงเพื่อเปล่งเสียงออกมา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยอาศัย ภาษา เป็นตัวสื่อความหมายของสิ่งที่พูด การพูดเป็นความสามารถเฉพาะของมนุษย์ แต่ก็มีสัตว์บางประเภทสามารถเลียนเสียงพูดของมนุษย์ได้ เช่น ...

                                               

ภาษามือ

ภาษามือ เป็นอวัจนภาษาอย่างหนึ่ง ที่ประกอบด้วย การสื่อสารด้วยมือ, การสื่อสารด้วยร่างกาย และการใช้ริมฝีปากในการสื่อความหมายแทนการใช้เสียงพูด การสื่อสารจะใช้ลักษณะของมือที่ทำเป็นสัญลักษณ์ การเคลื่อนไหวมือ แขนและร่างกาย และการแสดงความรู้สึกทางใบหน้าเ ...

                                               

รหัสเทอร์โบ

รหัสเทอร์โบ คือกลุ่มสมาชิกฟังก์ชันประสิทธิภาพสูงในทฤษฎีสารสนเทศ ในการตรวจสอบความผิดพลาด ถูกพัฒนาขึ้นในช่วง พ.ศ. 2533–2534 และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2533 ถูกใช้ในเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ยุค 3 จีและ 4 จี

                                               

วิทยุเสียงอเมริกา

วิทยุเสียงอเมริกา เป็นหน่วยงานสารสนเทศสหรัฐอเมริกา การกระจายเสียงวิทยุและสื่อโทรทัศน์ให้บริการโดยรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารกิจการแพร่เสียงและแพร่ภาพ เพื่อดำเนินการในสิ่งที่ตนรับผิดชอบทางด้านการทูตสาธารณะ อย่างเช่น การ ...

                                               

วีเอชเอฟ

วีเอชเอฟ เป็นชื่อย่อของคลื่นวิทยุย่านความถี่สูงมาก ซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากกว่าชื่อเต็ม มีความถี่อยู่ในช่วง 30-300 เมกะเฮิรตซ์ มักใช้ในการสื่อสารของวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

                                               

เวอไรซอนไวร์เลสส์

เวอไรซอนไวร์เลสส์ เป็นผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของสหรัฐอเมริกา รองจากเอทีแอนด์ทีไวร์เลสส์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบาสกิ้งริดจ์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยให้บริการผู้ใช้บริการประมาณ 57 ล้านคน และมีพื้นที่ให ...

                                               

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า "วิทยุจุฬาฯ" เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศด้วยคลื่นความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ ในระยะแรกสถานีวิทยุแห่งนี้ป็นสถานที่ทดลองส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียงที่นิสิตคณะวิ ...

                                               

อุปมานิทัศน์

อุปมานิทัศน์ มาจากภาษากรีก" αλλος” หรือ" allos” ที่แปลว่า" อื่น” และคำว่า" αγορευειν” หรือ" agoreuein” ที่แปลว่า" การพูดในที่สาธารณะ” ซึ่งหมายถึงศิลปะที่ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายโดยตรงในภาษาเขียน อุปมานิทัศน์มิได้ใช้แต่ในงานวรรณกรรม แต่อาจจะใช้ทางจ ...

                                               

เอทีแอนด์ทีโมบิลิตี

เอทีแอนด์ทีโมบิลิตี เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีผู้ใช้บริการประมาณ 59 ล้านราย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย บริษัทก่อตั้งในปีพ.ศ. 2544 โดยการรวมตัวกันของเอสบีซี และเบลล์เซาท์ ปัจจุบันบริ ...

                                               

แอนิแมกซ์

แอนิแมกซ์ เป็นช่องรายการแอนิเมชัน จากประเทศญี่ปุ่นซึ่ง เป็นบริษัทลูกของโซนี่ มีสถานีหลักอยู่ที่ เขตมินาโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในประเทศไทย แอนิแม็กซ์ เคยออกอากาศทางยูบีซี ปัจจุบันคือทรูวิชั่นส์ เป็นรายการแอนิเมชันญี่ปุ่นสำหรับวัยรุ่นช่องแรก ...

                                               

แอลจี จี7 ทินคิว

แอลจี จี7 ทินคิว หรือทั่วไปเรียก แอลจี จี7 เป็นสมาร์ตโฟนลำดับที่ 7 ในชุดจีซีรีส์ ผลิตโดยแอลจี เปิดตัวครั้งแรกที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 แอลจี จี7 มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 8.0 "โอรีโอ" มีการปรับปรุงบา ...

                                               

โอเอฟดีเอ็ม

โอเอฟดีเอ็ม หรือที่บางครั้งเรียกว่า ดีเอ็มที เป็นเทคนิคการส่งสัญญาณที่มีพื้นฐานแนวคิดจากเทคนิค เอฟดีเอ็ม frequency-division multiplexing ใน FDM สัญญาณหลาย ๆ สัญญาณ จะถูกส่งออกไปพร้อมกัน แต่ใช้ความถี่ไม่เท่ากัน ตัวอย่างของ FDM ก็คือการกระจายสัญญาน ...

                                               

Certificate authority

ในการเข้ารหัส เป็นคนที่ออกใบรับรองดิจิตอล ใบรับรองดิจิตอลรับรองความเป็นเจ้าของ Public Key โดยมีชื่อเรื่องของใบรับรอง ใบรับรองอนุญาตให้คนอื่นใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับลายเซ็นหรือยืนยันตัวโดยการทำ private key ที่สอดคล้องกับ public key ที่ถูกรับรอง ใน ...

                                               

เอชทีทีพีเอส

เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติแบบมั่นคง หรือ เอชทีทีพีเอส เป็นการผสม Hypertext Transfer Protocol เข้ากับโพรโทคอล SSL/TLS เพื่อสร้างการสื่อสารแบบเข้ารหัส และความสามารถในการระบุเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าปลอดภัย การเชื่อมต่อแบบ HTTPS มักใช้สำหรับการทำธุรกรรม ...

                                               

ชุดตัวอักษรสากลสำหรับการถอดอักษรภาษาสันสกฤต

ชุดตัวอักษรสากลสำหรับการถอดอักษรภาษาสันสกฤต หรือ ไอเอเอสที เป็นระบบการถอดอักษรจากภาษาสันสกฤตและภาษาอื่นของอินเดียเป็นอักษรโรมัน ระบบนี้ได้มาจากระบบการถอดอักษรที่เสนอโดยเซอร์ชาลส์ เทรเวลเยน, วิลเลียม โจนส์, มอเนียร์ มอเนียร์-วิลเลียมส์ และนักวิชาก ...

                                               

โบลว์ฟิช

โบลว์ฟิช ในวิทยาการเข้ารหัสลับนั้น เป็นการเข้ารหัสวิธีหนึ่งซึ่งใช้วิธีการเข้ารหัสแบบบล็อก และคีย์แบบสมมาตร ซึ่งได้รับการออกแบบในปี ค.ศ. 1993 โดยนายบรูค ชไนย์เออร์ ซึ่งเป็นเจ้าพ่อแห่งวิทยาการเข้ารหัสลับ และการเข้ารหัสแบบ Blowfish นี้ได้รับความนิยม ...

                                               

รหัส

ในการสื่อสาร รหัส คือ กฎในการแปลงสารสนเทศหนึ่งๆ ให้อยู่ในรูปแบบหรือลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิม ในการสื่อสารและการประมวลผลสารสนเทศ การเข้ารหัส คือกระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ เช่น ระบบประมว ...

                                               

รหัสคิว

รหัสคิว หมายถึง กลุ่มของตัวหนังสือ 3 ตัวที่ขึ้นต้นด้วยอักษร Q ซึ่งได้คิดค้นขึ้นสำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยรหัสมอร์ส เพื่อลดระยะเวลาในการรับ-ส่ง ให้สั้นลง ซึ่งต่อมาได้นำมาปรับใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และยังคงใช้มาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการสื่อสารจ ...

                                               

รหัสคิวอาร์

รหัสคิวอาร์ หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นเครื่องหมายการค้าของบาร์โค้ดเมทริกซ์ เดิมออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในญี่ปุ่น บาร์โค้ดเป็นป้ายสำหรับให้เครื่องอ่านด้วยแสงที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ตัวรหัสติดอยู่ รหัสคิวอาร์มีมาตรฐานของหลักการเข้ารหัส 4 แ ...

                                               

อีนิกมาแวริเอชันส์

Variations on an Original Theme for orchestra, Op. 36 "Enigma" หรือที่รู้จักกันในชื่อ อีนิกมาแวริเอชันส์ เป็นผลงานประพันธ์โดยเอ็ดเวิร์ด เอลการ์ในช่วงปี ค.ศ. 1898-1899 ประกอบด้วยธีม และแวริเอชันอีก 14 ชิ้น ผลงานชิ้นนี้ได้รับความนิยม ทั้งจากท่วงทำน ...

                                               

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เป็นการศึกษาการวางแผนและออกแบบลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ กับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชานี้ ได้เกี่ยวข้องกับ ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์พฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบ และ สาขาอื่น ...

                                               

กล่องเสียง

กล่องเสียง หรือ ลาริงซ์ เป็นอวัยวะในคอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ทำหน้าที่ในการป้องกันท่อลม และการทำให้เกิดเสียง ในกล่องเสียงมีสายเสียงแท้หรือเส้นเสียงแท้ ซึ่งอยู่ใต้บริเวณที่คอหอย แยกออกเป็นท่อลมและหลอดอาหาร

                                               

ภาษาดอกไม้

ภาษาดอกไม้ เป็นการสื่อสารในสมัยวิกตอเรียโดยใช้ดอกไม้หรือการจัดดอกไม้เพื่อให้เกิดความหมายโดยนัย แสดงถึงความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่อาจบอกออกมาเป็นคำพูดได้ พระเจ้าชาลส์ที่ 2 นำภาษาดอกไม้เข้าสู่สวีเดนจากทางเปอร์เซียในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในปัจจุบันความหมาย ...

                                               

อวัจนภาษา

อวัจนภาษา หมายถึงการสื่อสารโดยไม่ใช้การฟัง การพูด การอ่านตามตัวหนังสือ และการเขียนเป็นตัวหนังสือ หรือหมายถึงการสื่อสารโดยไม่ใช้ระบบคำและประโยค ตัวอย่างเช่น ป้ายจราจร ภาษามือ สัญรูปอารมณ์ เป็นต้น

                                               

ตราสินค้า

ตราสินค้า หรือ ยี่ห้อ เป็นรูปแบบของภาพพจน์และแนวความคิด ในรูปอัตลักษณ์ คำขวัญ และผลงานออกแบบ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงมโนธรรม ที่แสดงออกทางรูปธรรมด้วยสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงบริษัท สินค้า บริการ หรือกลุ่มผู้ขาย ที่แตกต่างจากคู่แข่งข ...

                                               

6 จี (เครือข่าย)

6 จี เป็นเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมาตรฐานรุ่นที่หก ที่รองรับเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ เป็นระบบที่สืบต่อตามแผนของ 5G และมีแนวโน้มที่จะเร็วขึ้นอย่างมากที่ความเร็ว ~95 Gb/s เช่นเดียวกับรุ่นก่อน ๆ เครือข่าย 6G จะเป็นเครือข่ายเซลลูลาร์บรอดแบนด ...