ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 486
                                               

บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการบริหาร หรือ บรรณาธิการใหญ่ เป็นบรรณาธิการหลักของสิ่งตีพิมพ์หนึ่ง ๆ โดยเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านการดำเนินการและนโยบาย นอกเหนือจากนั้น บรรณาธิการบริหารยังต้องมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับรักษาเวลาที่จะทำให้งานออกมาเสร็จทั ...

                                               

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์ คือ บุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการข้อมูลในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ โดยส่วนใหญ่แล้วบรรณารักษ์มักจะทำงานในห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งห้องสมุดในบริษัทต่างๆ รวมไปถึงโรงพยาบาล บรรณา ...

                                               

โปรดิวเซอร์เพลง

ในอุตสาหกรรมดนตรี โปรดิวเซอร์เพลง มีหลายบทบาทการทำงาน ทั้งทำหน้าที่ควบคุมการบันทึกเสียง ให้คำแนะนำและแนวทางกับนักดนตรี จัดการและวางแผนงานการผลิตทั้งค่าใช้จ่ายและทรัพยากร ดูแลจัดการการบันทึกเสียง การผสมเสียงและขั้นตอนการการทำต้นฉบับ สิ่งเหล่านี้คื ...

                                               

ผู้กำกับภาพยนตร์

ผู้กำกับภาพยนตร์ คือผู้ที่มีหน้าที่กำกับในขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์ โดยผู้กำกับภาพยนตร์มีหน้าที่สร้างจินตนาการจากบทหนัง แล้วถ่ายทอดความคิดทางด้านศิลปะออกมาตามแบบที่ตนเองต้องการ และเป็นคนสั่งฝ่ายอื่น ๆ ในกองถ่าย อย่างเช่น ฝ่ายผู้กำกับภาพ ผู้กำกับการ ...

                                               

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ตรวจสอบ คือ บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นสอบบัญชี การจะเป็นผู้สอบบัญชีได้ บุคคลควรได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมการบัญชีและการสอบบัญชี ทั้งต้องมีคุณสมบัติบางประการตามที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว การจะเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของ ...

                                               

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ถ้าเป็นภาษาปาก ผู้ชายอาจเรียกว่า สจ๊วต หรือ แอร์โฮสต์ ส่วนผู้หญิงอาจเรียกว่า สจ๊วตเดส, แอร์โฮสเตส หรือ นางฟ้า คือ ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน โดยมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น คอยดูแลช่วยเหลื ...

                                               

พยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อน ...

                                               

พ่อค้า

พ่อค้า เป็นนักธุรกิจผู้ซึ่งทำการค้าขายในสิ่งที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง เพื่อที่จะได้กำไร พ่อค้าสามารถจำแนกออกได้เป็นสองประเภท: พ่อค้าขายปลีก ทำหน้าที่ขายสินค้าให้แก่บริโภค ตลอดจนกิจการ โดยตรง พ่อค้าขายปลีกได้แก่เจ้าของกิจการ พ่อค้าขายส่ง ทำหน้าที่เป็นต ...

                                               

ฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์ หรือ ฟรีแลนซ์เซอร์ คือ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ ที่ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงาน หรือองค์กร หรือบริษัทใด ๆ พนักงานฟรีแลนซ์จะต้องจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง การรับเงินจากนายจ้าง ก็จะเป็นลักษณะใดก็แล้วแต่ตกลงกัน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของทั ...

                                               

ภูมิสถาปนิก

ภูมิสถาปนิก ถือว่าเป็นนักวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาชีพควบคุมลักษณะเดียวกันกับแพทย์และนักกฎหมายเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ จะต้องได้รับการศึกษาเป็นการพิเศษเฉพาะ และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชี ...

                                               

เภสัชกร

เภสัชกร คือผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยามากที่สุดในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ เนื่องจากสาขาวิชาชีพเภสัชกรรมนั้นมีความหลากหลาย จึงทำให้หน้าที่ของเภสัชกรจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ ...

                                               

มาม่าซัง

มาม่าซัง คือ ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี คำนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในเอเชียตะวันออก ในบางครั้งคำว่า "มาม่าซัง" ก็ใช้กับผู้หญิงที่ควบคุมดูแลงานในร้านเหล้าหรือบาร์ด้วย ส่วนผู้ชายที่ทำงานลักษณะนี้จะเรียกว่า ป๊ะป๋าซัง โดยป๊ะ ...

                                               

มิโกะ

มิโกะ คือหญิงสาวที่ทำงานอยู่ในศาลเจ้าชินโต ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเป็นช่วงที่การนับถือเทพเจ้าและธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นยังแรงกล้า ชาวบ้านชาวเมืองนับถือเทพเจ้าและเข้าใจว่าเทพเจ้าบันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น บางสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ...

                                               

ระบบซี

ระบบซี เป็นระบบเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน โดยที่พิจารณาจากการทำงานแล้วเลื่อนขั้น ตามความสามารถ มีทั้งหมด 11 ขั้น หรือที่เรียกว่า ซี. ตามตำแหน่ง

                                               

รุกขกร

รุกขกร หรือ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ คือนักวิชาชีพที่มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงงานปลูก งานตัดแต่ง งานค้ำจุน งานป้องกันและรักษาโรคและแมลง หรือโรคพืชอื่น งานป้องกันการถูกฟ้าผ่า และงานโค่นต้นไม้ นอกจากนี้ยังรวมงานวางแผน งานให้คำปรึกษา ...

                                               

วณิพก

วณิพก หมายถึง คนที่ขับกล่อมผู้คนที่สัญจรด้วยเสียงเพลง บางคนก็ตีกลอง เป่าแคน ตามแต่ความสามารถ ในอดีตมีการแต่งเพลงขอทานเพื่อร้องแลกเงินอีกด้วย

                                               

วาทยกร

วาทยกร หรือผู้อำนวยเพลง คือคนที่ตีความหมายของบทเพลง โดยเห็นภาพรวมทั้งหมดของวงดนตรี มีหน้าที่ดึงความสัมพันธ์ของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นออกมาเพื่อสอดผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน อาจกล่าวอีกนัยได้ว่า วาทยกรเป็นผู้ที่สื่อสารกับนักดนตรีด้วยภาษามือ เป็นเหมือน ...

                                               

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ หรือ anesthesiologist) คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบ โดยมักทำงานร่วมกับแพทย์ผ่าตัดเพื่อระงับความรู้สึกเจ็บปวดของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัดเพียงชั่วคราว ผู้ที่จะเป็นวิสัญญีแพทย์ได้ต้องจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตก่อน แล้วจึงจะมาต่อเฉ ...

                                               

สตริปเปอร์

นักระบำเปลื้องผ้า หรือ สตริปเปอร์ คือนักเต้นยั่วยวนมืออาชีพที่เต้นอยู่บนเวทีหรือบริเวณพื้นที่ที่จัดให้ในสถานเริงรมย์ ลานกิจกรรม หรือในสถานที่ส่วนตัว โดยผู้เต้นจะทำหน้าที่เย้าแหย่ผู้ชมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และได้รับเงินทิปเป็นค่าตอบแทน โดยในระหว่าง ...

                                               

สัตวแพทย์

สัตวแพทย์ คือ แพทย์ที่รักษาสัตว์ หรือกล่าวแบบภาษาชาวบ้านว่า "หมอรักษาสัตว์" โดยคำว่า veterinarian นิยมใช้ในอเมริกาเหนือ ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดยโทมัส บราวน์ หรือ veterinary surgeon นิยมใช้ในยุโรป ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือ veterinae โดยมีหมายค ...

                                               

หมอตำแย

หมอตำแย หมายถึง หญิงผู้ทำคลอดตามแผนโบราณ ในภาษาไทย คำว่า "ตำแย" มาจากชื่อของภิกษุรูปหนึ่ง คือ "มหาเถรตำแย" ซึ่งเป็นผู้แต่งตำราว่าด้วยวิชาคลอดอันเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ปฐมจินดา

                                               

โอแพร์

โอแพร์ คือตำแหน่งผู้ช่วยงานที่เป็นชาวต่างชาติและพักอาศัยร่วมภายในบ้าน โดยทั่วไปโอแพร์จะมีหน้าที่ในการเลี้ยงเด็กและทำงานบ้าน โดยได้รับเงินค่าแรง โอแพร์เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า "โอแปร์" แปลตรงตัวว่า "เท่าเทียมกัน" ซึ่งหมายความว่าผู้ช่วยงานจ ...

                                               

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หน่ว ...

                                               

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ เป็นเครือข่ายของนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาชีพสื่อ และภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันติดตามและผลักดันการปฏิรูปสื่อ โดยเริ่มแรกใช้ชื่อ คณะทำงานติดตามมาตรา 40 ตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ว่าด้วยทรัพยาก ...

                                               

บรรษัท

บรรษัท หรือ บริษัท หมายถึงองคภาวะตามกฎหมาย ที่มีสิทธิและความรับผิดแตกต่างกันระหว่างสมาชิก ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของรัฐ บรรษัทมีหลายรูปแบบต่างกันออกไป ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการธุรกิจ บรรษัทในยุคก่อนก่อตั้งขึ้นโดยกฎบัตร ปัจจุบันนี้บรรษั ...

                                               

รายชื่อประเทศตามระบอบการปกครอง

รายชื่อประเทศตามระบอบการปกครอง รวบรวมและแบ่งแยกประเทศตามระบอบการดำเนินงานของรัฐบาล โดยประเทศนั้นหมายถึงรัฐปกครองตนเองที่มีเอกราชเป็นของตนเอง และมีรัฐบาลปกครองประชากรจำนวนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศ

                                               

พรรคกรีน

พรรคกรีน หรือ พรรคเขียว เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีฐานอยู่บนหลักการการเมืองเขียว หลักการเหล่านี้รวมถึง สิ่งแวดล้อมนิยม การพึ่งพิงประชาธิปไตยรากหญ้า สันติวิธี และการสนับสนุนมูลเหตุแห่งความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยว ...

                                               

พรรคกิจประชาชน

พรรคกิจประชาชน เป็นพรรครัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้ประกาศตั้งคณะกรรมการบริหารกลางของพรรคชุดใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ หลังคณะกรรมการฯ ชุดเก่า ที่ประกอบด้วยนักการเมืองคนสำคัญอย่าง ลี กวน ยู, โก๊ะ จก ตง อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนที่ส ...

                                               

พรรคกิจประชาธิปไตย (ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)

พรรคกิจประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และ เป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศยูโกสลาเวียที่จดทะเบียนหลังการสิ้นสุดของระบอบคอมมิวนิสต์ พรรคก่อตั้งโดยประธานาธิบดีอาลียา อีเซตเบกอวิช ในวันที่26 พฤษภาคม 1990 มีที่ทำการใหญ ...

                                               

พรรคของเรา (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)

พรรคของเรา เป็นพรรคการเมืองขนาดกลางในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ก่อตั้ง5 เมษายน 2008 โดย เดนิส ทาโนวิชและดีโน มุสตาฟิช พรรคนี้ตั้งเป้าที่จะทำลายการปกครองของพรรคสายชาตินิยมในการเมืองบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เช่น พรรคกิจประชาธิปไตย หรือ SDA ซึ่งเ ...

                                               

พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์

พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์ เป็นพรรคการเมืองของอิตาลี ที่ถูกก่อตั้งโดยเบนิโต มุสโสลินีที่เป็นการแสดงความคิดทางการเมืองของลัทธิฟาสซิสต์ พรรคนี้ได้มีบทบาทขึ้นปกครองอิตาลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เมื่อกลุ่มฟาสซิสได้เข้ายึดอำนาจด้วยการเดินขบวนสู่โรม จนถึงปี ค.ศ. ...

                                               

พรรคเดโมแครต

พรรคเดโมแครต เป็นชื่อในภาษาอังกฤษของพรรคการเมืองหลายพรรค ในหลายประเทศ เช่น พรรคเดโมแครต ของสหรัฐอเมริกา, พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น ของญี่ปุ่น ในส่วนของประเทศไทย คือ พรรคประชาธิปัตย์

                                               

พรรคบรัน-ลีย์

พรรคบรัน-ลีย์ เป็นพรรคการเมืองในประเทศมาดากัสการ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2007 ซึ่งในการเลือกตั้งสภาแห่งชาติ ได้รับการเลือกตั้งไป 1 ที่นั่ง จาก 127 ที่นั่ง

                                               

พรรคประชาชน

พรรคประชาชน เป็นชื่อของพรรคการเมืองที่พบในหลายประเทศ ส่วนใหญ่มีแนวนโยบายแบบฝ่ายซ้าย แต่ก็มีพรรคประชาชนที่มีนโยบายแบบฝ่ายขวาหรือนิยมศาสนาด้วยในยุโรป ต่อไปนี้เป็นรายชื่อพรรคประชาชนของประเทศต่างๆ

                                               

พรรครวมใจไทย

พรรครวมใจไทย กลุ่มการเมืองที่ได้ยื่นจดแจ้งชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มี ดร.นพดล อมรเวช เป็นผู้ยื่นจดแจ้ง มีการเปิดตัวพรรคพร้อมกับรับรองข้อบังคับพรรค อุดมการณ์พรรค นโยบายพรรค ชื่อพรรค ชื่อย่อพรรค และตราส ...

                                               

พรรครีพับลิกันฟาสซิสต์

พรรครีพับลิกันฟาสซิสต์ เป็นพรรคการเมืองในอิตาลีภายใต้การนำโดยเบนิโต มุสโสลินีในช่วงเยอรมันได้เข้ายึดครองภาคกลางและเหนือของอิตาลีและเป็นพรรคที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงฝ่ายเดียวและได้มีบทบาทในปกครองสาธารณรัฐสังคมอิตาลี มันได้ถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะพรรคที ...

                                               

พรรคเสรีนิยม (ประเทศกัมพูชา)

พรรคเสรีนิยม, หรือรู้จักกันในชื่อ พรรครัฐธรรมนูญนิยม เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1946 โดยผู้ก่อตั้งพรรคคือ นโรดม นรินทเดช ยุบพรรคเมื่อปี ค.ศ. 1955

                                               

พรรคอาปริสตาเปรู

พรรคอาปริสตาเปรู หรือ พันธมิตรประชาชนปฏิวัติอเมริกา เป็นพรรคการเมืองในประเทศเปรู พันธมิตรประชาชนปฏิวัติอเมริกา ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2467 โดยบิกตอร์ ราอูล อายา เด ลา ตอร์เร ในปีพ.ศ. 2528 อาลัน การ์ซีอาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เป็นครั้งแรกของพรรค ...

                                               

พรรคเอกราชปวยร์โตรีโก

พรรคเอกราชปวยร์โตรีโก เป็นพรรคการเมืองในปวยร์โตรีโก มีนโยบายหลักคือการประกาศอิสรภาพปวยร์โตรีโกจากสหรัฐอเมริกา พรรคเอกราชปวยร์โตรีโกเป็นหนึ่งในสามพรรคการเมืองหลักและเป็นพรรคที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของดินแดน

                                               

พันธมิตรสากลอัสซีเรีย

พันธมิตรสากลอัสซีเรีย เป็นพรรคการเมืองของชนกลุ่มน้อยอัสซีเรียในอิรัก เป็นพันธมิตรที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัสซีเรียทั่วโลก เลขาธิการทั่วไปคือ Emanuel Kamber จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 เพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับชาวอัส ...

                                               

พรรคสังคมนิยมบาสก์

พรรคสังคมนิยมบาสก์ ชื่อย่อ PSE-EE เป็นพรรคการเมืองท้องถอ่นในแคว้นบาสก์ ซึ่งเป็นพรรคลูกของพรรคแรงงานสังคมนิยมสเปน ก่อต้งในปี ค.ศ. 1993 หลังจากการรวมตัวกันของพรรรคสังคมนิยมบาสก์กับพรรคชาตินินม Euskadiko Ezkerra ปัจจุบันเป็นพรรคที่ปกครองแคว้นบาสก์ด้ ...

                                               

อ็องมาร์ช!

อ็องมาร์ช! หรือในชื่อทางการว่า สมาคมเพื่อการฟื้นฟูชีวิตการเมือง เป็นพรรคการเมืองในฝรั่งเศสฝ่ายเสรีนิยมเชิงสังคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยแอมานุแอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง หลังจากนายมาครง ...

                                               

รัฐล้มเหลว

รัฐล้มเหลว หมายถึง รัฐที่ไม่สามารถบริหารการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายใน มีความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรง มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย รัฐบาลและกลไกรัฐขาดความมั่นคงและประสิทธิภาพ จนไม่สามารถบร ...

                                               

อาณาจักร

อาณาจักร หมายถึง เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่ง อาจจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ อาณาจักร ชีววิทยา kingdom - อาณาจักรเป็นหมวดหมู่ที่กว้างที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต รัฐ - เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศ ประ ...

                                               

เอมิเรต

เอมิเรต หรือ อามิเรต คือดินแดนที่มีเอมีร์ ปกครอง อาจอยู่ในระดับรัฐชาติ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นรัฐชาติประเภทสหพันธรัฐซึ่งประกอบด้วยเอมิเรตเจ็ดเอมิเรต แต่ละเอมิเรตมีเอมีร์ปกครองโดยสืบตำแหน่งทางตระกูล หรืออาจเป็นดินแดนในรัฐชาติ เช่น จังหวัด ก็ได้

                                               

Cirrus SR22

Cirrus SR22 เป็นเครื่องบิน 1 เครื่องยนต์ 4-5 ที่นั่งสร้างในปี 2544 โดย Cirrus Aircraft of Duluth, Minnesota มันรุ่นพัฒนาของ Cirrus SR20 มีปีกขนาดใหญ่ขึ้นความจุเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและมีพลังมากขึ้น 310 แรงม้า 231 กิโลวัตต์ เครื่องบินรุ่น SR22 เป็นเ ...

                                               

คองคอร์ด

เครื่องบินคองคอร์ด เป็นเครื่องบินขนส่งชนิดมีความเร็วเหนือเสียง เป็นหนึ่งในสองแบบของเครื่องบินเร็วเหนือเสียงที่ใช้เป็นเครื่องบินโดยสาร และนำมาให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยใช้เวลาศึกษาวิจัยเป็นเวลา 7 ปี เครื่องคองคอร์ดต้นแบบเครื่องแรกบินครั้งแรกเมื่อว ...

                                               

เครื่องบินบังคับ

เครื่องบินบังคับ คือ ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้เล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด ซึ่งเครื่องบินบังคับนี้มีลักษณะลำตัวเหมือนเครื่องบินทั่วๆไป แต่ย่อขนาดลงมา มีหลากหลายชนิด หลายรูปแบบ บางรุ่นใช้ แบตเตอรี่เป็นพลังงาน และใช้น้ำมันเป็นพลังงาน

                                               

เครื่องบินพาณิชย์

เครื่องบินพาณิชย์ เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่สำหรับบรรทุกผู้โดยสารได้ครั้งละหลายคนในเชิงพาณิชย์ เครื่องบินพาณิชย์มีความเร็วน้อย แต่สามารถบินได้เป็นระยะทางไกล เพราะตัวลำมีขนาดใหญ่ ถังเชื้อเพลิงใหญ่ จึงสามารถบินระยะไกลได้โดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำมันเชื ...

                                               

ซุคฮอย ซู-35

ซุคฮอย ซู-35 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนามากจาก ซู-27 แฟลงเกอร์เป็นเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดี่ยว, สองเครื่องยนต์, ความคล่องตัวสูง และ หลากหลายบทบาท. มันถูกออกแบบโดนบริษัทซุคฮอยและสร้างโดย บริษัท KnAAPO เครื่องบินลำแรกถูกออกแบบช่วงปี ค.ศ.1980s, เม ...