ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 482
                                               

ยูเอฟโอ

วัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ หรือมักเรียกว่า ยูเอฟโอ หรือ ยูโฟ ในความหมายกว้างที่สุด คือ สิ่งผิดปกติประจักษ์ชัดใด ๆ ในท้องฟ้า ซึ่งไม่สามารถระบุได้ในทันทีว่าเป็นวัตถุหรือปรากฏการณ์ใด ๆ ที่ทราบจากการสังเกตด้วยตา และ/หรือ การใช้เครื่องมือช่วย เช่น เร ...

                                               

การอนุมาน

การอนุมาน เป็นการคาดคะเนตามหลักเหตุผล ที่แบ่งออกเป็นแบบหลัก ๆ 3 อย่างคือ การอนุมานแบบอุปนัย inductive inference เป็นการสรุปนัยทั่วไปจากข้อมูลที่สังเกตได้ หรือจากสัจพจน์ การอนุมานแบบนิรนัย deductive inference เป็นการสรุปผลจากข้อตั้งหรือข้ออ้างที่เ ...

                                               

Xmas

บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากเป็นการนำเสนอคำศัพท์ Xmas เป็นคำย่อซึ่งใช้กันโดยทั่วไปของคำว่า "คริสต์มาส" คำว่า "-มาส" มาจากคำในภาษาอังกฤษเก่า ซึ่งนำมาจากภาษาละตินอีกทีหนึ่ง หมายถึง "มิสซา" ส่วนตัวอักษร "X" ใน Xmas มา ...

                                               

เลขย่อ

เลขย่อ คือคำที่มีตัวเลขซึ่งถูกใช้ในการย่อ การออกเสียงตัวอักษรและตัวเลขอาจอ่านคล้ายกับคำเต็ม ตัวอย่างเช่น K9 ใช้แทน canine หรือเช่นในภาษาฝรั่งเศส K7 ใช้แทน cassette เป็นต้น อีกรูปแบบหนึ่งคือ ตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางระหว่างอักษรขึ้นต้นและลงท้าย ถูกแท ...

                                               

อักษรย่อ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่งๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยมากจะเป็นพยัญชนะ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่หลังอักษรนั้นๆ นิยมนำอักษรต้นพยางค์ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ ...

                                               

Buffalo buffalo buffalo

บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม buffalo เป็นประโยคในภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วยคำพ้องความหมายคือคำว่า buffalo ซึ่งมีความหมายได้ 3 แบบ ได้แก่ a. ควาย v. ขู่, ทำให้กลัว c ...

                                               

คำคล้องจอง

สัมผัสบังคับ เรียกอีกอย่างว่า สัมผัสนอก หมายถึงสัมผัสที่กำหนดเป็นแบบแผนในคำประพันธ์ เป็นสัมผัสสระ คือมีเสียงสระและตัวสะกดมาตราเดียวกัน เช่นในโคลงสี่สุภาพ บาทแรก คำสุดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคแรก ในบาทที่ 2 และ 3 และบาทที่ 2 คำสุ ...

                                               

คำผวนในภาษาไทย

คำผวน เป็นวิธีการสลับคำ โดยใช้สระและ ตัวสะกดของพยางค์หน้าและพยางค์สุดท้าย มาสลับกัน ทำให้เกิดคำใหม่ที่อาจไม่มีความหมาย แต่การออกเสียงจะคล้องจองกับรูปเดิม ทำให้สื่อความหมายกันได้ คำผวนนั้นนิยมใช้กับคำสองหรือสามพยางค์เป็นส่วนใหญ่ เพราะสามารถสลับตำแ ...

                                               

คำย่อแบบกล่าวซ้ำ

คำย่อแบบกล่าวซ้ำ เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษที่กล่าวซ้ำชื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่ง คำย่อเหล่านี้ส่วนมาก จะแสดงถึงความหมายอื่นที่เน้นออกมา นอกจากความหมายเดิมของคำย่อเดิม มักนิยมใช้ในชื่อของคำที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในทาง คอมพิวเตอร์ เพื่อล้อเลียนชื่อ หรื ...

                                               

คำสลับอักษร

คำสลับอักษร หรือ อะนาแกรม หรือ แอนาแกรม คือข้อความเกิดจากการนำตัวอักษรในอีกข้อความหนึ่งมาเรียงสลับที่กัน เช่น Eleven plus two เป็นอะนาแกรมของ Twelve plus one หรือ A Decimal Point เป็นอะนาแกรมของ Im a Dot in Place

                                               

นามแฝง

นามแฝง หรือ ฉายา หมายถึง ชื่อที่ปรุงแต่งหรือตั้งขึ้น เพื่อใช้เรียกแทนชื่อจริงของบุคคลเป็นการส่วนตัว บางครั้งนามแฝงสามารถใช้อ้างถึงบุคคลในทางกฎหมายได้ บุคคลที่มีชื่อเสียงบางคนอาจใช้นามแฝงในการแสดงหรือการเขียนหนังสือมากกว่าใช้ชื่อจริงของตน

                                               

บทบิดลิ้น

บทบิดลิ้น คือข้อความที่ออกแบบให้ผู้พูดข้อความนั้นเกิดอาการลิ้นพันหรือออกเสียงอย่างถูกต้องได้ลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกเสียงเร็ว ๆ กลวิธีที่นิยมใช้ในการสร้างบทบิดลิ้นได้แก่ การสัมผัสอักษร การสลับหน่วยเสียง คำพ้องเสียง และการซ้ำคำ บทบิดลิ้นนิย ...

                                               

แพนแกรม

แพนแกรม คือ ข้อความซึ่งใช้ตัวอักษรทุกตัวในภาษานั้น ๆ แพนแกรมที่น่าสนใจที่สุดมักจะเป็นแพนแกรมที่สั้นที่สุด เพราะการสร้างข้อความให้มีตัวอักษรครบทุกตัวโดยใช้ตัวอักษรซ้ำกันน้อยที่สุดเป็นสิ่งท้าทาย แพนแกรมทั่ว ๆ ไปมักจะมีจำนวนตัวอักษรมากกว่าจำนวนตัวอั ...

                                               

เลขอักษร

เลขอักษร คือประโยคหรือคำจารึกที่ตัวอักษรบางตัวเมื่อมารวมเข้าด้วยกันแล้วกลายเป็นเลขของปีใดปีหนึ่งโดยเฉพาะ คำว่า" Chronogram” แปลว่า" การเขียนเวลา” ที่มาจากภาษากรีกสองคำรวมกัน คำแรก" Chrono” แปลว่า" เวลา” และ" gramma” ที่แปลว่า" อักษร” การเขียน" เล ...

                                               

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis) เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมีความหมายว่า "โรคฝุ่นจับปอดที่เกิดจากฝุ่นขี้เถ้าภูเขาไฟที่มีส่วนประกอบเป็นซิลิกาและมีขนาดเล็กมาก" เป็นคำที่ยาวที่สุดในภาษาอังกฤษ ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด คำนี้คิดค้น ...

                                               

Pussy

คำว่า pussy เป็นคำนาม คำคุณศัพท์ และในบางครั้งใช้เป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษ คำว่า pussy มีหลายความหมาย มีใช้เป็นสแลง การเกลื่อนคำ และเป็นคำหยาบ นี้มักใช้เป็นคำสองแง่สองง่าม เนื่องจากมีความหมายหลากหลายทั้งความหมายโดยนัยเชิงบริสุทธิ์และหยาบคาย ที่มาขอ ...

                                               

Shall และ will

shall และ will เป็นกริยานุเคราะห์ในภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า "จะ" แสดงถึงอนาคตการณ์ กริยาในภาษาอังกฤษนั้นอาจใช้นอกแบบได้หลายกรณี การใช้นอกแบบอย่างหนึ่งได้แก่การกล่าวถึงการณ์ในอนาคตโดยใช้ shall และ will ภาษาอังกฤษเองนั้นไม่มีกริยาหลักในการกล่าวถึงอ ...

                                               

Yes และ no

ในภาษาอังกฤษยุคใหม่ Yes และ No เป็นคำที่ใช้แสดงการยืนยัน และปฏิเสธ ตามลำดับ เดิมที ภาษาอังกฤษใช้ระบบคำสี่คำหรือมากกว่ารวมถึงภาษาอังกฤษกลางตอนต้นด้วย แต่ในยุคใหม่ได้ลดลงเหลือระบบสองคำประกอบด้วยเพียงคำว่า "yes" และ "no" บางภาษา การตอบคำถามใช่-ไม่ใช ...

                                               

เทิร์ฟ

เทิร์ฟ เป็นศัพท์ที่ได้รับการบัญญัติใน พ.ศ. 2551 เดิมใช้เรียกผู้นิยมสิทธิสตรีที่สนับสนุนแนวคิดหรือความรู้สึกที่ผู้นิยมสิทธิสตรีคนอื่น ๆ มองว่าเป็นการเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศ เช่น การปฏิเสธคำกล่าวยืนยันที่ว่าสตรีข้ามเพศเป็นสตรี การกีดกันสตรีข้ามเพศออ ...

                                               

รายชื่อคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่อักษร Q ไม่ตามมาด้วยอักษร U

ในภาษาอังกฤษ อักษร Q มักจะตามมาด้วยตัว U แต่มีข้อยกเว้น ตรงที่คำศัพท์ส่วนใหญ่เป็นคำที่ถูกแผลงเป็นอังกฤษจากภาษาอาหรับ, จีน, ฮีบรู, อินุกติตุต หรือภาษาอื่นที่ไม่ใช้อักษรอังกฤษ โดยที่อักษร Q แสดงถึงเสียงที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น ในอักษรพินอิ ...

                                               

เลดี

เลดี เป็นบรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร ใช้นำหน้าชื่อสกุลของหญิงที่มีบรรดาศักดิ์ขุนนาง หรือเป็นเกียรติในสิทธิของหญิงนั้นเอง หรือภรรยาของลอร์ด บารอเน็ต เลิร์ด หรืออัศวิน และนำหน้าชื่อตัวของธิดาของดุ๊ก มาร์ควิส หรือเอิร์ล

                                               

เดอะไรต์ออนะระเบิล

เดอะไรต์ออนะระเบิล แปลว่า ผู้ทรงเกียรติมาก เป็นคำเรียกตามประเพณีสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางจำพวก เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรี ในสหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และราชอาณาจักรบางแห่งในเครือจักรภพ ตลอดจนประเทศแถบแคริบเบียนที่ใช ...

                                               

คำยืม

คำยืม หมายถึงคำที่ยืมมาจากภาษาของผู้ให้ และผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาษาของผู้รับ การยืมนี้ไม่เหมือนความหมายทั่วไปเนื่องจากไม่มีการคืนกลับสู่ภาษาของผู้ให้ แต่เปรียบได้กับ "การยืมความคิด" มาใช้ คำยืมอาจไม่ได้เป็นคำเดียวเสมอไป อาจเป็นกลุ่มคำก็ได้อย่ ...

                                               

ศัพทมูลวิทยา

ศัพทมูลวิทยา เป็นศัพท์บัญญัติจากภาษาอังกฤษ etymology หมายถึง การศึกษาที่มาของคำศัพท์ โดยอาศัยเอกสารโบราณ และการเปรียบเทียบกับภาษาอื่น ๆ นักศัพทมูลวิทยาจะสืบสร้างประวัติของคำนั้น ๆ ว่าคำนั้นมีการใช้ในภาษานั้นเมื่อใด มาจากแหล่งใด และมีการพัฒนา และเ ...

                                               

Aint

Aint เป็นคำภาษาอังกฤษย่อจากคำว่า am not, is not, are not, has not และ have not ในภาษาอังกฤษท้องถิ่น ในบางภาษาถิ่น aint ยังย่อมาจาก do not, does not, และ did not ก็ได้ พัฒนาการของคำว่า aint สำหรับวลีว่า to be not, to have not และ to do not เกิดขึ้ ...

                                               

เพื่อนของโดโรธี

เฟรนออฟโดโรธี หรือ เพื่อนของโดโรธี บางครั้งย่อว่า FOD เป็นคำสแลงของชาวเกย์ที่สื่อถึงชายรักร่วมเพศ วลีนี้ใช้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ในช่วงที่การเป็นเกย์ผิดกฎหมายในสหรัฐ เมื่อถามใครว่าเป็น "เพื่อนของโดโรธี" หรือเปล่า จะเป็นการถามถึงรสนิยมทา ...

                                               

OK

OK เป็นคำที่แสดงถึงการอนุมัติ การยอมรับ ความเห็นชอบ การตกลง และการเรียนรู้ "OK" ที่เป็นคำคุณศัพท์ สามารถใช้แสดงการยอมรับโดยไม่ต้องอนุมัติได้คำว่า "OK" ได้กลายเป็นคำยืมในภาษาต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ในฐานะคำคุณศัพท์ "okay" หมายถึง "เพียงพอ", "ยอมรับได ...

                                               

Owned

Owned เป็นศัพท์สแลง เริ่มใช้กันโดยในยุค 90 โดยนักเลงคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงการได้รับสิทธิระกับรูท พูดอีกอย่างคือการควบคุมคอมพิวเตอร์ผู้อื่นได้ รากศัพท์ของมันมาจากคำว่าเป็นเจ้าของ own เช่น ฉันเป็นเจ้าของเครือข่ายของ ICT I owned the network at ICT ...

                                               

เกย์ดาร์

เกย์ดาร์ เป็นคำประสม ของคำว่า เกย์ ประสมกับ เรดาร์ และมีความหมายถึงความสามารถในการหยั่งรู้ ประเมินเรื่องรสนิยมทางเพศ แยกแยะ เกย์, ไบเซ็กชวล หรือรักต่างเพศ การทำงานของเกย์ดาร์ขึ้นอยู่กับข้อมูลความรู้สึกทางท่าทาง และการหยั่งรู้โดยอัชฌัตติกญาณ รวมถึ ...

                                               

เกรียน

เกรียน เป็นศัพท์สแลงแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผล หรือคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของสังคมอินเทอร์เน็ต บุคคลกลุ่มนี้จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือการวิเคราะห์ไตร่ตรอง นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงบุคคลที่ชอบแสดงตัวว่ามีความรู้ ...

                                               

เด็กแว้น

เด็กแว้น หรือ เด็กแซ้บ หมายถึงผู้ที่ออกขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มในเวลากลางคืน มีลักษณะการแต่งกาย และทรงผม รวมถึงรสนิยมการฟังเพลง ที่คล้ายกัน ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำไว้ว่า "วัยรุ่นผู้ชายที่ชอบเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียงดังแว้น ๆ

                                               

ตุ๋ย

แต่เดิมนั้น ตุ๋ย มักใช้เป็นชื่อของชาวไทยภาคอีสาน หมายถึง ลักษณะท่าทางของเด็กทารกที่มีอายุไม่กี่เดือน แต่ปัจจุบัน คำว่า ตุ๋ย ตามพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า ร่วมเพศทางทวารหนัก โดยมีที่มาจากชื่อของข้าราชการทหารคนหนึ่งที่ข่มข ...

                                               

เนิร์ด

เนิร์ด หรือ เหนิด หมายถึง" ​คนที่ทำ​อะ​ไร​ด้วย​ความ​ชอบ​เป็น​หลัก​” หรืออาจกล่าวได้ว่า ​คือ คนที่​ใช้​เหตุผล​และ​ตัดสินใจบนพื้นฐานของ​ความ​ชอบ​หรือ​ความ​หมกมุ่น ไม่​ใช่​เป้าหมาย​อื่น ๆ ​เช่น​ เรื่องของ​เงินทอง​​หรือ​การได้การยอมรับ​จาก​สังคม ​แนว ...

                                               

อิงริช

อิงริช เป็นชื่อเรียกของการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่บริบูรณ์ ในแถบเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน โดยรวมถึงการใช้คำ การสะกด การออกเสียง และไวยากรณ์ คำว่า "อิงลิช" มีที่มาจากการที่ภาษาญี่ปุ่นใช้เสียง R และเสียง L แทนด้วยตัวอักษรเส ...

                                               

เออร์เบินดิกชันแนรี

เออร์เบินดิกชันแนรี เป็นเว็บไซต์พจนานุกรมที่รวบรวมคำ วลี หรือชื่อต่างๆ ที่เป็นศัพท์สแลงซึ่งเพิ่มเติมเนื้อหาโดยผู้ใช้ เนื้อหาที่ส่งเข้ามาจะมีการปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกันโดยผู้แก้ไขอาสาสมัครก่อนนำเสนอ และมีการจัดอันดับความนิยมโดยผู้เยี่ยมชม

                                               

แอ๊บแบ๊ว

แอ๊บแบ๊ว เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง ทำท่าทางให้ดูน่ารักเหมือนเด็กใสซื่อ คำว่า "แอ๊บ" อาจมาจากคำว่า "แอบนอร์มอล" abnormal ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า ไม่ปรกติ ส่วนคำว่า "แบ๊ว" อาจมาจากคำว่า "บ้องแบ๊ว" นอกจากนี้ ภาษาที่คนบางกลุ่มในอินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในทำนองชว ...

                                               

การคิดเชิงออกแบบ

การคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นมุมมองของผู้ใช้ และมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์ กระบ ...

                                               

การทำให้เกิดผล

การทำให้เกิดผล คือขั้นตอนต่อจากกระบวนการคิด,​ การวางแผน,​ การสร้างแบบจำลอง หรือการคิดขั้นตอนวิธี โดยประยุกต์สิ่งเหลานี้เพื่อการใช้งานจริง

                                               

การระบุข้อกำหนดซอฟต์แวร์

การระบุข้อกำหนดซอฟต์แวร์ หรือ เอสอาร์เอส เป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นในกระบวนการพัฒนาระบบ โดยก่อนจะลงมือพัฒนาจะมีการวิเคราะห์ความต้องการ หลังจากเราวิเคราะห์เสร็จก็จะมากำหนดความต้องการว่ามีอะไรบ้าง โดยความต้องการที่เรากำหนดขึ้นมานั้นนำมาใช้ประโยชน์ได้ ...

                                               

การออกแบบเพื่อทุกคน

การออกแบบเพื่อทุกคน หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อม ที่ปราศจากการออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษ เป็นการออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้าง ขวางเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุและสภาพร่างกาย ทั้งนี้แนวคิดดังกล่า ...

                                               

การออกแบบสิ่งทอ

การออกแบบสิ่งทอ คือ การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ประเภทผ้าผ่านแนวคิด และจินนาการของผู้ออกแบบ ด้วยการนำองค์ประกอบทางศิลปะมาช่วยในการออกแบบให้สวยงาม เช่น สัดส่วน รูปร่าง รูปทรง และลวดลาย เป็นต้น และต้องให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่หรือผู้ใช้งาน เช่ ...

                                               

บิลิโบ

บิลิโบ เป็นของเล่นที่นักออกแบบชาวสวิตเซอร์แลนด์ชื่อ อเล็กซ์ ฮอคสตราสเซอร์ และนักวิจัยของโรงพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยซูริก ลักษณะเป็นเหมือนถ้วยพลาสติกที่สามารถนำมาทำเป็น เก้าอี้ หมวก อุโมงค์ และถังน้ำ ได้รางวัลของเล่นยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2549

                                               

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ เป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยมีจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับเรื่องราวนั้น ๆ และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือ พระคัมภีร์หรือภาพเขียนบนฝาผนังอาคาร ส ...

                                               

สกีวโอมอร์ฟ

สกีวโอมอร์ฟ หมายถึงวัตถุอนุพันธ์ ที่คงการออกแบบเพื่อตกแต่งโดยไม่มีหน้าที่อื่นนอกเหนือไปจากการบอกเป็นนัยถึงโครงสร้างที่มีอยู่เดิมในสิ่งต้นฉบับ from structures that were inherent to the original) ตัวอย่างนี้พบใน เครื่องปั้นดินเผา ที่ประดับด้วยหมุดโ ...

                                               

สื่อประสม

สื่อประสม หรือ สื่อหลายแบบ เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ข้อมูลความรู้หรือให้ความสำราญต่อผู้ชม ปัจจุบันความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เอื้อให้นักออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย สามารถประยุกต์ส ...

                                               

แฟร็กทัล

แฟร็กทัล ในปัจจุบันเป็นคำที่ใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมายถึง วัตถุทางเรขาคณิต ที่มีคุณสมบัติคล้ายตนเอง คือ ดูเหมือนกันไปหมด ไม่ว่าจะดูที่ระดับความละเอียด หรือ สเกลใดก็ตาม คำว่า แฟร็กทัล นี้ เบอนัว ม็องแดลโบรต เป็นคนบัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. 1 ...

                                               

Causal layered analysis

Causal Layered Analysis - เป็นวิธีการมองอนาคตที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนด้วยภาพอนาคต วิธีการนี้อาศัยหลักการที่ว่า การพิจารณาประเด็นในเรื่องต่าง ๆ มักจะได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากวิถีทางที่เราเข้าใจเรื่องนั้นๆ อิทธ ...

                                               

พุทธทำนาย

ชาตกัฏฐกถา อธิบายว่าเป็นคำกราบทูลของพระเจ้าปเสนทิโกศลต่อพระพุทธเจ้า ถึงพระสุบิน 16 เรื่อง แต่ละเรื่องพระพุทธได้ประทานคำทำนายว่าหมายถึงยุคเสื่อมซึ่งจะเกิดในอนาคต ดังนี้ 1. โคผู้สีดอกอัญชัน 4 ตัววิ่งมาจากทิศทั้งสี่ ทำทีเหมือนจะชนกัน แต่สุดท้ายไม่ชน ...

                                               

ลาง

ลาง คือ "สิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้าย" ลางอาจถูกมองว่าดีหรือร้ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตีความ สัญญาณเดียวกันอาจถูกตีความต่างกันในต่างวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น ความเชื่อโชคลางในสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปอื่นชี้ว่า แมวดำเป็นลางบ ...

                                               

กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน

กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน เป็นกลุ่มในประเทศไทยได้รับแนวคิดการเคลื่อนไหวมาจากลีออน ตรอทสกี นักสังคมนิยมมาร์กซิสต์คนสำคัญคนหนึ่งในโลก ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541 โดยทางกลุ่มเชื่อในทฤษฎี "ปฏิวัติถาวร Permanent Revolution" และ เชื่อว่าสังคมนิยมเป็นทางออกสำหรั ...