ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 419
                                               

สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ เป็นนักวิชาการด้านโทรคมนาคมและการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล คนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นราชบัณฑิต ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

                                               

สุทัศน์ ยกส้าน

ศาสตราจารย์ สุทัศน์ ยกส้าน นักวิทยาศาสตร์สาขา ฟิสิกส์ชาวไทย มีผลงานด้านฟิสิกส์ทฤษฎีอธิบายสมบัติพื้นฐานบางประการของสภาพนำยิ่งยวด ท่านได้รับรางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2530 ในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสว ...

                                               

สุภา หารหนองบัว

ศาสตราจารย์ สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย, ประธานสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                               

สุวบุญ จิรชาญชัย

ศาสตราจารย์ สุวบุญ จิรชาญชัย เป็นคณบดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ศ.สุวบุญ จิรชาญชัย หรือ ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาเคมี โดยเฉพาะเรื่อง พอลิเมอร์ชีวภ ...

                                               

หลวงพรตพิทยพยัต (พรต เดชา)

ศาสตราจารย์พรต เดชา หรือ อำมาตย์โท ศาสตราจารย์ หลวงพรตพิทยพยัต เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438 เป็นอาจารย์ชาวไทย เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พรตเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการศึกษาเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

                                               

อทิตยา ศิริภิญญานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อทิตยา ศิริภิญญานนท์ เกิดวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2516 ที่กรุงเทพมหานคร เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจำปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยทา ...

                                               

อมเรศ ภูมิรัตน

ศาสตราจารย์ อมเรศ ภูมิรัตน เกิดที่อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยไทยที่มีผลงานดีเด่นในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เชี่ยวชาญด้านการสอน การ ...

                                               

ฟริตจ็อฟ นันเซิน

ฟริตจ็อฟ เวเดิล-ยาลส์บาร์ก นันเซิน เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1861 ที่หมู่บ้านโฟรน ใกล้เมืองคริสเตียเนีย ประเทศนอร์เวย์ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1930 นอกกรุงออสโล) เป็นชาวนอร์เวย์ซึ่งเป็นทั้งนักสำรวจ นักวิทยาศาสตร์ และนักการทูต ...

                                               

จอห์น ซี. บัวโล กรานท์

จอห์น ขาลส์ บัวโล กรานท์ เป็นนักกายวิภาคศาสตร์ชาวบริเตน-แคนาดา ประธานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทรอนโต ตั้งแต่ปี 1930 ถึง 1956 กรานท์เป็นที่รู้จักดีจากหนังสือเรียนของเขา Grants Atlas of Anatomy และ Grants Dissector ที่ซึ่งปัจ ...

                                               

แอนเดอร์ เซลเซียส

แอนเดอร์ เซลเซียส นักดาราศาสตร์ เกิดที่เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอุปซอลาเมื่อ พ.ศ. 2273 เมื่ออายุเพียง 29 ปี เซลเซียสเป็นผู้คิดแบ่งช่องหรือขีดเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิเมื่อปี พ.ศ. 2286 โดยนับอุณห ...

                                               

เทออดอร์ สเวดแบร์ย

เทออดอร์ "เท" สเวดแบร์ย เป็นนักเคมีชาวสวีเดน เกิดที่เมืองวัลโบ เป็นบุตรของเอเลียส สเวดแบร์ย และเอากุสตา อัลสเตอร์มาร์ก เรียนและทำงานที่มหาวิทยาลัยอุปซอลา สเวดแบร์ยมีผลงานที่สำคัญคือการศึกษาสารคอลลอยด์เพื่อใช้ศึกษาการเคลื่อนที่แบบบราวน์และการพัฒนา ...

                                               

แพร์ วิกทอร์ เอดมัน

แพร์ วิกทอร์ เอดมัน เป็นนักชีวเคมีชาวสวีเดน เกิดที่กรุงสต็อกโฮล์ม เป็นบุตรของวิกทอร์และอัลบา เอดมัน เรียนวิชาแพทย์ที่สถาบันแคโรลินสกา ต่อมาเอดมันถูกเกณฑ์เข้ากองทัพสวีเดนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หลังสงคราม เอดมันกลับไปเรียนปริญญาเอกที่สถาบันแคโร ...

                                               

แดน เชชท์มัน

แดน เชชท์มัน เป็นศาสตราจารย์แห่งภาควิชาวัสดุศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีเทคเนียน-อิสราเอล, รองศาสตราจารย์แห่งห้องปฏิบัติการอาเมส กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา และศาสตราจารย์แห่งภาควิชาวัสดุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2535 ขณ ...

                                               

วิลเลิม ไอนต์โฮเฟิน

วิลเลิม ไอนต์โฮเฟิน เป็นแพทย์และนักสรีรวิทยาชาวดัตช์ เกิดที่เมืองเซอมารัง หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุตรของยาโกบ ไอนต์โฮเฟิน และลูวีเซอ มารียา มาติลเดอ กาโรลีเนอ เดอ โฟเคิล ต่อมาบิดาเสียชีวิต มารดาจึงพาบุตรทั้ง 6 คนย้ายกลับมาอาศั ...

                                               

อันโตนี ฟัน เลเวินฮุก

อันโตนี ฟีลิปส์ ฟัน เลเวินฮุก เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์ ได้ชื่อว่าเป็น "บิดาแห่งวิชาจุลชีววิทยา" และถือว่าเป็นนักจุลชีววิทยาคนแรก เขามีชื่อเสียงจากการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ และมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งสาขาวิชาจุลชีววิทยา เขาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นและส ...

                                               

ฌ็อง-ปอล มารา

ฌ็อง-ปอล มารา เป็นนักทฤษฎีการเมือง แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเขียนบทความทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดลงในหนังสือพิมพ์ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส เขาเป็นหนึ่งในสื่อมวลชนหัวซ้ายจัดที่สุดในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส เขาเป็นกระบอกเส ...

                                               

อีแรน ฌอลีโย-กูว์รี

อีแรน ฌอลีโย-กูว์รี เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เธอเป็นลูกสาวของมารี กูว์รี และปีแยร์ กูว์รี และเป็นภรรยาของเฟรเดริก ฌอลีโย-กูว์รี เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีร่วมกับสามีของเธอจากการค้นพบกัมมันตรังสีเหนี่ยวนำ ทำให้ครอบครัวกูว์รีเป็นครอบครัวที่ม ...

                                               

เอเตียน-ฌูล มาแร

เอเตียน-ฌูล มาแร เป็นศิลปินช่างภาพชาวฝรั่งเศส และช่างถ่ายภาพต่อเนื่อง เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผลงานของเขามีความสำคัญในการพัฒนาศาสตร์ด้านหทัยวิทยา เครื่องมือเกี่ยวกับสรีรวิทยา ภาพยนตร์ และวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ เขาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว ...

                                               

แกร์ฮาร์ท โดมัค

แกร์ฮาร์ท โยฮันเนิส เพาล์ โดมัค เป็นพยาธิแพทย์และนักวิทยาแบคทีเรียชาวเยอรมัน เกิดที่เมืองลาโก จังหวัดบรันเดินบวร์ค เรียนที่โรงเรียนในเมืองซ็อมเมอร์เฟ็ลท์ และเรียนต่อด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยคีล โดมัคเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและได้รับบาดเจ ...

                                               

ควร์ท ทังค์

ควร์ท วัลเดอมาร์ ทังค์ เป็นวิศวกรการบินและนักบินทดสอบชาวเยอรมัน เขาเป็นหัวหน้าแผนกออกแบบที่บริษัทฟ็อคเคอ-วุล์ฟระหว่าง ค.ศ. 1931–1945 เขามีส่วนในการออกแบบเครื่องบินรบที่สำคัญของลุฟท์วัฟเฟอในสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น เครื่องบินขับไล่ เอ็ฟเว 190 และ ...

                                               

เพาล์ แอร์ลิช

เพาล์ แอร์ลิช เป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน มีผลงานในด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน โลหิตวิทยา และเคมีบำบัด เขาค้นพบวิธีก่อนหน้าการย้อมสีกรัมเพื่อจำแนกเซลล์เม็ดเลือดต่าง ๆ มีส่วนในการพัฒนาเซรุ่มและยังเป็นผู้ตั้งทฤษฎีสายโซ่ด้านข้าง ที่ว่าด้วยระบบภูมิ ...

                                               

ฟริทซ์ อัลแบร์ท ลิพมัน

ฟริทซ์ อัลแบร์ท ลิพมัน เป็นนักชีวเคมีชาวเยอรมัน/อเมริกัน เกิดที่เมืองเคอนิชส์แบร์ค ในครอบครัวชาวยิว เป็นบุตรของเลโอพ็อลท์และแกร์ทรูท ลิพมัน ลิพมันเรียนวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเคอนิชส์แบร์ค มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน และมหาวิทยาลัยมิวนิก แล้วเรียนต่อด้านเ ...

                                               

โยฮัน ก็อทโลพ ไลเดินฟร็อสท์

โยฮัน ก็อทโลพ ไลเดินฟร็อสท์ เป็นแพทย์และนักเทววิทยาชาวเยอรมัน เกิดที่เมืองร็อสเพอร์เว็นดาในเคาน์ตีชต็อลแบร์ค-ชต็อลแบร์ค เป็นบุตรของโยฮัน ไฮน์ริช ไลเดินฟร็อสท์ ครั้งแรกไลเดินฟร็อสท์เรียนเทววิทยาที่มหาวิทยาลัยกีเซิน แต่ต่อมาเปลี่ยนไปเรียนวิชาแพทย์ท ...

                                               

โยฮัน ว็อล์ฟกัง ฟ็อน เกอเทอ

โยฮัน ว็อล์ฟกัง ฟ็อน เกอเทอ เป็นผู้รู้รอบด้านชาวเยอรมัน เขาเป็นทั้งนักเขียนนิยาย นักเขียนบทละคร นักสิทธิมนุษยชน นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา รวมถึงดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะบริหารของไวมาร์ในประเทศเยอรมนีอยู่ 10 ปี เกอเทอเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของวรรณคดีเยอรมัน ...

                                               

วลาดีเมียร์ เคิพเพิน

วลาดีเมียร์ เพเทอร์ เคิพเพิน หรือ วลาดีมีร์ เปโตรวิช คอปเปน เป็นนักภูมิศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา นักกาลวิทยา และนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันและรัสเซีย หลักจากศึกษาในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตทำงานในประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรีย ผลงา ...

                                               

อัลเฟรท เวเกอเนอร์

อัลเฟรท โลทาร์ เวเกอเนอร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักธรณีฟิสิกส์ และนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน เวเกอเนอร์มีชื่อเสียงมากที่สุดจากทฤษฎีทวีปเลื่อนของเขา ซึ่งเสนอใน ค.ศ. 1912 โดยตั้งสมมุติฐานว่า แผ่นทวีปเลื่อนไปรอบโลกอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ดี สมมุติฐานของเขา ...

                                               

เกนนาดี ซาโมกฮิน

เกนนาดี วิกโตโรวิช ซาโมกฮิน เกิดวันที่ 14 กรกฏาคม ค.ศ. 1971 ในซิมเฟอโรโพล เป็นนักถ้ำวิทยาชาวไครเมีย ผู้ครองสถิติโลกของการดำน้ำในถ้ำด้วยความลึกที่ −2.196 เมตร ซึ่งบรรลุเป้าหมายขณะสำรวจถ้ำครูเบราในปี ค.ศ. 2012 เขาได้รับการศึกษาและทำงานในมหาวิทยาลัย ...

                                               

ดมีตรี เมนเดเลเยฟ

ดมีตรี อีวาโนวิช เมนเดเลเยฟ เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1834 ถึงแก่กรรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1907 ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมนเดเลเยฟเป็นนักเคมีชาวรัสเซีย เขาได้รับการยกย่องมีฐานะบุคคลแรกที่สร้างตารางธาตุฉบับแรกขึ้นมา แต่เมนเดเลเยฟนั้น ...

                                               

วลาดีมีร์ ฟิลาตอฟ

วลาดีมีร์ เปโตรวิช ฟิลาตอฟ เป็นทั้งจักษุแพทย์และศัลยแพทย์ชาวรัสเซียและยูเครนที่รู้จักกันดีสำหรับการพัฒนาของเขาในการบำบัดด้วยเนื้อเยื่อ เขาแนะนำวิธีการปลูกถ่ายแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก, การปลูกถ่ายกระจกตา และการรักษาด้วยการปลูกถ่ายจากดวงตาของซากศพ เขาไ ...

                                               

อีลี เมตช์นิคอฟ

อิลียา อิลยิช เมชนิคอฟ หรือ อีลี เมตช์นิคอฟ ค.ศ. 1845 – 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1916) เป็นนักสัตววิทยาชาวรัสเซีย เป็นผู้ค้นพบกระบวนการฟาโกไซโทซิสจากการทดลองกับตัวอ่อนของดาวทะเล ผลงานดังกล่าวทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ร่วมกับเพาล์ เ ...

                                               

เกอร์ตี คอรี

เกอร์ตี เทเรซา คอรี ; 15 สิงหาคม ค.ศ. 1896 – 26 ตุลาคม ค.ศ. 1957) เป็นนักชีวเคมีชาวเช็ก/อเมริกัน เกิดที่เมืองปราก จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เป็นบุตรสาวของออตโตและมาร์ธา แรดนิตซ์ เรียนที่โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยชาลส์ ปราก ขณะเรียนอยู่ที่นั่น เก ...

                                               

คาร์ล เฟอร์ดินานด์ คอรี

คาร์ล เฟอร์ดินานด์ คอรี เป็นนักชีวเคมีชาวเช็ก/อเมริกัน เกิดที่เมืองปราก จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เป็นบุตรของคาร์ล อิซิดอร์ คอรีและมาเรีย คอรี คาร์ลเติบโตที่เมืองตรีเยสเต ก่อนจะย้ายกลับมาอาศัยที่ปรากและเรียนที่โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยชาลส์ ปรา ...

                                               

คาร์ล ลันท์ชไตเนอร์

คาร์ล ลันท์ชไตเนอร์ เป็นแพทย์ชาวออสเตรีย/อเมริกัน เกิดที่เมืองบาเดินไบวีน จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เป็นบุตรของเลโอพ็อลท์และฟันนี ลันท์ชไตเนอร์ เรียนจบด้านการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเวียนนา ระหว่างปี ค.ศ. 1891–1893 ลันท์ชไตเนอร์เรียนวิชาเคมีที่เมืองเว ...

                                               

คีตาญชลี ราว (นักวิทยาศาสตร์)

คีตาญชลี ราว เป็นนักประดิษฐ์, นักเขียน, นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนับสนุนการศึกษาระบบสะเต็มชาวอเมริกัน เธอชนะการแข่งขันนักวิทยาศาสตร์เยาวชนดิสคัฟเวอรีเอดูเคชั่น 3 เอ็มเมื่อปี 2017 เธอมีรายชื่อปราฏในฟอบส์ 30 ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี จากผลงานประดิษฐ์ของเธอ ...

                                               

เจมส์ ดี. วัตสัน

เจมส์ ดิวอี วัตสัน นักอณูชีววิทยาชาวอเมริกัน ได้รับการยอบรับว่าเป็นผู้ค้นพบโครงสร้างโมเลกุลของดีเอ็นเอร่วมกับฟรานซิส คริกและมอริส วิลคินส์ โดยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ มีผลงานการตีพิมพ์คือบทความ โครงสร้างโมเลกุลของกรดนิวคลีอิก

                                               

จอร์จ ไมนอต

จอร์จ ริชาดส์ ไมนอต เป็นแพทย์และนักวิจัยชาวอเมริกัน เกิดที่เมืองบอสตัน เป็นบุตรของเจมส์ แจ็กสัน ไมนอตและเอลิซาเบธ ไมนอต ไมนอตเรียนที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด ก่อนจะทำงานที่ห้องปฏิบัติการที่โรงเรียนแพทย์จอห์นส ฮ็อปกินส์ ต่อมาไมนอตทำงานที่โรงพยาบาลแม ...

                                               

จอห์น โฮเวิร์ด นอร์ทรอป

จอห์น โฮเวิร์ด นอร์ทรอป เป็นนักชีวเคมีชาวอเมริกัน เกิดที่เมืองยองเกอส์ เป็นบุตรของนักสัตววิทยา จอห์น ไอเซอาห์ นอร์ทรอปและนักพฤกษศาสตร์ อลิซ ริช นอร์ทรอป บิดาของนอร์ทรอปเสียชีวิตจากเหตุห้องปฏิบัติการระเบิดก่อนนอร์ทรอปเกิดได้สองสัปดาห์ นอร์ทรอปเรีย ...

                                               

เซลมัน แวกส์มัน

เซลมัน อับราฮัม แวกส์มัน เป็นนักชีวเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวอเมริกันเชื้อสายยิว เกิดที่เขตเคียฟ จักรวรรดิรัสเซีย เป็นบุตรของยาคอบ แวกส์มันและเฟรเดีย ลอนดอน แวกส์มันย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1910 และได้รับสัญชาติอเมริกันในอีก 6 ปีต่อมา เขา ...

                                               

ไดแอน ฟอสซีย์

ไดแอน ฟอสซีย์ นักสัตววิทยาชาวอเมริกัน ผู้ทำการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะกับกอริลลา เธอมีชื่อเสียงจากการผลงานวิจัยกลุ่มลิงกอริลลาภูเขา ในป่าทึบของประเทศรวันดา มีผลงานเขียนหนังสือ ชื่อ Gorilla in the Mist ซึ่งถูกนำมาสร้างเป็นภาพย ...

                                               

มาร์แชลล์ วอร์เรน ไนเรนเบิร์ก

มาร์แชลล์ วอร์เรน ไนเรนเบิร์ก เป็นนักชีวเคมีและนักพันธุศาสตร์ชาวอเมริกัน เกิดที่นครนิวยอร์ก เป็นบุตรของแฮร์รี เอ็ดเวิร์ด ไนเรนเบิร์กและมิเนอร์วา บายคอฟสกี ในวัยเด็กไนเรนเบิร์กป่วยเป็นโรคไข้รูมาติก ครอบครัวจึงย้ายไปอยู่ที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ...

                                               

แมกซ์ ไทเลอร์

แมกซ์ ไทเลอร์ เป็นนักวิทยาไวรัสชาวแอฟริกาใต้/อเมริกัน เกิดที่กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นบุตรของเอมม่า เจกก์และเซอร์อาร์โนลด์ ไทเลอร์ นักวิทยาแบคทีเรียและสัตวแพทย์ เรียนจบจากโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ในปี ค.ศ. 1918 ก่อนจะเดินทางไ ...

                                               

รอเบิร์ต ดับเบิลยู. ฮอลลีย์

รอเบิร์ต วิลเลียม ฮอลลีย์ เป็นนักชีวเคมีชาวอเมริกัน เกิดที่เมืองเออร์แบนา รัฐอิลลินอยส์ เป็นบุตรของชาลส์ ฮอลลีย์และวิโอลา ฮอลลีย์ เรียนที่โรงเรียนไฮสกูลเออร์แบนา ก่อนจะเรียนต่อปริญญาตรีด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์และเรียนป ...

                                               

ริชาร์ด โทลแมน

ริชาร์ด เชซ โทลแมน เป็นนักฟิสิกส์คณิตศาสตร์ และนักเคมีฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ผู้เขียนตำรากลศาสตร์สถิติ เขาเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนสำคัญในการศึกษาทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา ในช่วงปีหลังจากที่ไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านเคมีฟิสิกส์ ...

                                               

โรเบิร์ต ก็อดเดิร์ด

โรเบิร์ต ฮัทชิงส์ ก็อดเดิร์ด เป็นอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ริเริ่มการค้นคว้าจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวในการควบคุม เขายิงจรวดลำแรกของโลกที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1926 จากนั้นระหว่างปี ค.ศ. 1930-1935 เขาทดสอบยิงจรวดหล ...

                                               

ลูเทอร์ เบอร์แบงก์

ลูเทอร์ เบอร์แบงก์ เป็นนักพฤกษศาสตร์และพืชกรชาวอเมริกัน เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวิชาเกษตรศาสตร์ ตลอดเวลา 55 ปีของการทำงาน เบอร์แบงก์พัฒนาสายพันธุ์พืชกว่า 800 สายพันธุ์ รวมถึงดอกเดซีแชสตา กระบองเพชรไร้หนาม และผลไม้ในสกุลพรุน เบอร์แบงก์เกิดในครอบครัวช ...

                                               

เลโอ บาเกอลันด์

เลโอ บาเกอลันด์ เกิดในปี ค.ศ. 1863 ที่เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม บิดาของเขาเป็นช่างทำรองเท้า ส่วนมารดาเป็นแม่บ้าน บาเกอลันด์เรียนจบจากโรงเรียนช่างเทศบาลเกนต์ Ghent Municipal Technical School และได้รับทุนไปเรียนต่อด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยเกนต์ เขาสำเ ...

                                               

เวนเดล เมเรดิธ สแตนลีย์

เวนเดล เมเรดิธ สแตนลีย์ เป็นนักชีวเคมีและนักวิทยาไวรัสชาวอเมริกัน เกิดที่เมืองริดจ์วิลล์ เรียนจบปริญญาตรีสาขาเคมีจากวิทยาลัยเอิร์ลแฮม เรียนจบปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ หลังจากนั้นสแตนลีย์เดินทางไปศึกษาดูงานกับไฮน์ ...

                                               

อัลเฟรด เฮอร์ชีย์

อัลเฟรด เดย์ เฮอร์ชีย์ เป็นนักวิทยาแบคทีเรียและนักพันธุศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นผู้พิสูจน์ว่าดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ร่วมกับซัลวาดอร์ ลูเรียและมักซ์ เดลบรึคในปี ค.ศ. 1969

                                               

อีแอน สตีเวนสัน

อีแอน พรีทีแมน สตีเวนสัน เป็นจิตแพทย์ชาวอเมริกันผู้เกิดในแคนาดา เขาทำงานให้กับมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสาขาแพทยศาสตร์เป็นเวลา 50 ปี เป็นหัวหน้าแผนกจิตเวชระหว่าง ปี 1957-1967 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ จิตเวช คาร์ลสัน ระหว่าง ปี 1967-2001 และเป็นศาสตรา ...

                                               

เอลเมอร์ แมคคอลลัม

เอลเมอร์ เวอร์เนอร์ แมคคอลลัม เป็นนักชีวเคมีชาวอเมริกัน เกิดที่เมืองเรดฟิลด์ เป็นบุตรของคอร์นีเลียส อาร์มสตรอง แมคคอลลัมและมาร์ธา แคเทอรีน คิดเวลล์ แมคคอลลัม เรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคนซัส และเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยล ก่อ ...