ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 406
                                               

สะพานทั้งเจ็ดแห่งเมืองเคอนิชส์แบร์ค

สะพานทั้งเจ็ดแห่งเมืองเคอนิชส์แบร์ค เป็นปัญหาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ คือ เมืองเคอนิชส์แบร์ค ในปรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเพรเกิลและมีเกาะอยู่ 2 เกาะเชื่อมต่อถึงกันด้วยสะพานทั้ง 7 สะพาน คำถามคือ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเดินให้ครบทุกสะพาน โ ...

                                               

สัจพจน์ของเบอร์แทรนด์

สัจพจน์ของเบอร์แทรนด์ กล่าวว่า ถ้า n > 3 เป็นจำนวนเต็ม แล้วจะมีจำนวนเฉพาะ p ที่ n < p < 2n-2 สัจพจน์ของเบอร์แทรนด์มีการคาดเดาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย โจเซฟ เบอร์แทรนด์ ในปี พ.ศ. 2388 ต่อมา เชบีเชฟ เป็นผู้พิสูจน์ข้อคาดการณ์นี้ได้เป็นคนแรกในปี ...

                                               

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ คือรูปแบบของการเขียนตัวเลขอย่างหนึ่ง มักใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ หรือวิศวกร เพื่อให้สามารถเขียนหรือนำเสนอจำนวนที่มีขนาดใหญ่มากหรือเล็กมาก ให้ง่ายและสะดวกขึ้น แนวความคิดพื้นฐานของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยทั่วไปจะเขียนตัวเ ...

                                               

สัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน

สัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน เป็นค่าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัดทางสถิติระหว่างผู้ให้ความเห็นสองฝ่าย ว่ามีความเห็นตรงกันมากหรือน้อยอย่างไร โดยค่าสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 1.0 หมายถึงทุกฝ่ายเห็นตรงกันหมด ส่วน 0.0 หมายถึง ไม่มีฝ่ายใดเห็นตรงกันเลย

                                               

เกมสี่สี่ตัว

0 = 4 ÷ 4 × 4 − 4 = 44 − 44 1 = 4 ÷ 4 + 4 − 4 = 44 ÷ 44 2 = −4 + 4÷ 4 = 44 + 4 ÷ 4! 3 = 4 × 4 − 4÷ 4 = 4 + 4 + 4 ÷ 4 = 4 + ×4 − 4 = −44 + 4! + 4! 5 = 4 × 4 + 4÷ 4 = 44 − 4! ÷ 4 6 = 4 + 4÷ 4 + 4 = 4.4 + 4 ×.4 7 = 4 + 4 − 4 ÷ 4 = 44 ÷ 4 − 4 8 = 4 ÷ ...

                                               

สูตรของออยเลอร์

สูตรของออยเลอร์ ตั้งชื่อตามเลออนฮาร์ด ออยเลอร์ เป็นสูตรคณิตศาสตร์ในสาขาการวิเคราะห์เชิงซ้อน ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันตรีโกณมิติกับฟังก์ชันเลขชี้กำลังเชิงซ้อน สูตรของออยเลอร์กล่าวว่า สำหรับทุกจำนวนจริง x e i x = cos ⁡ x + i sin ⁡ x {\disp ...

                                               

เส้นโค้งมังกร

เส้นโค้งมังกร เป็นชื่อเรียกเส้นโค้งกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติของความคล้ายตนเอง ซึ่งสร้างขึ้นโดยวิธีการเรียกตนเอง เช่น สามารถนิยามโดยระบบ L เส้นโค้งมังกรจัดเป็นแฟร็กทัลประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเส้นโค้งมังกร เช่น มังกรไฮเวย์ มังกรคู่ เป็นต้น

                                               

หน่วยจินตภาพ

ในทางคณิตศาสตร์ หน่วยจินตภาพ คือหน่วยที่ใช้ขยายระบบจำนวนจริงออกไปเป็นระบบจำนวนเชิงซ้อน เขียนแทนด้วย i หรือบางครั้งใช้ j หรืออักษรกรีก ไอโอตา นิยามของหน่วยจินตภาพขึ้นอยู่กับวิธีการขยายผลลัพธ์จากจำนวนจริง โดยทั่วไปแล้วอาจกำหนดหน่วยจินตภาพให้มีค่าเท ...

                                               

หลักเกณฑ์โลปีตาล

ในแคลคูลัส หลักเกณฑ์โลปีตาล ใช้อนุพันธ์เพื่อช่วยในการคำนวณลิมิตที่อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนด หลักเกณฑ์นี้มักนำมาใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบยังไม่กำหนด เป็นรูปแบบกำหนด เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณลิมิต

                                               

ห่วงบอร์โรมีน

ในทางคณิตศาสตร์ ห่วงบอร์โรมีน เป็นวงกลมสามวงที่คล้องกันในลักษณะที่เมื่อนำห่วงวงใดวงหนึ่งออกไป ห่วงอีกสองวงที่เหลือจะไม่คล้องกัน

                                               

เหตุการณ์ (ความน่าจะเป็น)

ในทฤษฎีความน่าจะเป็น เหตุการณ์ คือเซตของผลลัพธ์ ที่ถูกกำหนดสำหรับความน่าจะเป็นนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ถ้าแซมเปิลสเปสเป็นเซตจำกัด สับเซตใด ๆ ของแซมเปิลสเปสจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามข้อความดังที่กล่าวมาก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

                                               

อนันต์

อนันต์ เป็นแนวคิดในทางคณิตศาสตร์และปรัชญาที่อ้างถึงจำนวนที่ไม่มีขอบเขตหรือไม่มีที่สิ้นสุด ในประวัติศาสตร์ ผู้คนต่างพัฒนาแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติของอนันต์ ในทางคณิตศาสตร์ มีการจำกัดความของคำว่าอนันต์ในทฤษฎีเซต ภาษาอังกฤษของอนันต์ที่ว่า Infin ...

                                               

อนุกรมแกรนดี

อนุกรมแกรนดี เป็นอนุกรมอนันต์ 1 − 1 + 1 − 1 + … หรือเขียนได้ในรูป ∑ n = 0 ∞ − 1 n {\displaystyle \sum _{n=0}^{\infty }-1^{n}} อนุกรมนี้ตั้งชื่อตามชื่อของ กุอิโด แกรนดี นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี อนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่ออก จึงไม่สามารถหาผลบวกได้ อย่างไ ...

                                               

อนุกรมฟูรีเย

อนุกรมฟูรีเย ตั้งชื่อตามโฌแซ็ฟ ฟูรีเย อนุกรมฟูรีเยเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์ เช่นใช้ในการแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่ง่ายกว่าปัญหาดั้งเดิม โดยอนุกรมฟูรีเย นั้นเป็นการกระจายฟังก์ชันคาบ ที่มีคาบ 2π ให้อยู่ในรูปผลบวกของ ฟังก์ชันคาบในรูป x ...

                                               

อนุกรมเรขาคณิต

ในทางคณิตศาสตร์ อนุกรมเรขาคณิต เป็นอนุกรมที่พจน์ต่างๆ ถูกสร้างขึ้นโดยการคูณพจน์ก่อนหน้าด้วยค่าคงตัวค่าหนึ่ง นั่นคือมาจากลำดับเรขาคณิต ตัวอย่างเช่น 1 + 1 2 + 1 4 + 1 8 + 1 16 + ⋯ = ∑ n = 0 ∞ 1 2 n {\displaystyle 1+{1 \over 2}+{1 \over 4}+{1 \over ...

                                               

อนุกรมลู่ออก

ในทางคณิตศาสตร์ อนุกรมลู่ออก เป็นอนุกรมที่ไม่ลู่เข้า นั่นคือลำดับอนันต์ของผลบวกจำกัดพจน์ไม่สามารถหาลิมิตที่เป็นจำนวนจำกัดได้ หากอนุกรมหนึ่งลู่เข้า แต่ละพจน์ของอนุกรมจะต้องลู่เข้าสู่ศูนย์ ดังนั้นอนุกรมที่แต่ละพจน์ไม่ลู่เข้าสู่ศูนย์จะลู่ออกเสมอ อย่ ...

                                               

อนุกรมสลับ

ในทางคณิตศาสตร์ อนุกรมสลับ คืออนุกรมอนันต์ที่อยู่ในรูป ∑ n = 0 ∞ − 1 n a n {\displaystyle \sum _{n=0}^{\infty }-1^{n}\,a_{n}} หรือ ∑ n = 1 ∞ − 1 n − 1 a n {\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }-1^{n-1}\,a_{n}} โดยที่ a n > 0 สำหรับทุก n แต่ละพจน ...

                                               

อนุพันธ์

ในวิชาคณิตศาสตร์ อนุพันธ์ ของฟังก์ชันของตัวแปรจริง เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของค่าของฟังก์ชันเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอาร์กิวเมนต์ อนุพันธ์เป็นเครื่องมือพื้นฐานของแคลคูลัส ตัวอย่างเช่น อนุพันธ์ของตำแหน่งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับเวลา ...

                                               

อภิธานศัพท์ทฤษฎีกราฟ

กราฟแบบบริบูรณ์ K n คือ กราฟเชิงเดียวที่มีจุดยอด n จุด และจุดยอดทุกจุดจะประชิดกับจุดยอดอื่นๆทุกจุด กราฟแบบบริบูรณ์ที่มีจุดยอด n จุด เขียนแทนด้วย K n ซึ่งจะมีเส้นเชื่อม n -1/2 เส้น กลุ่มพรรคพวก ในกราฟ คือ กลุ่มของจุดยอดที่จุดยอดทุกจุดในกลุ่มประชิด ...

                                               

อสมการ

ในทางคณิตศาสตร์ อสมการ เป็นประพจน์ที่เปรียบเทียบค่าระหว่างจำนวนจริงสองจำนวน ประพจน์ a ≤ b {\displaystyle a\leq b\!\ } มีความหมายว่า a มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b หรือไม่เกิน ประพจน์ a < b {\displaystyle a > b {\displaystyle a> b\!\ } มีคว ...

                                               

อสมการของเชบิเชฟ

ในทฤษฎีความน่าจะเป็น อสมการของเชบิเชฟ เป็นข้อความทางคณิตศาสตร์ที่ให้ขอบเขตบนของความน่าจะเป็นที่ค่าของตัวแปรสุ่มตัวหนึ่งจะเบี่ยงเบนไปจากค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มนั้น อสมการของเชบิเชฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นนี้กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตั ...

                                               

อสมการของอาดามาร์

ในคณิตศาสตร์ อสมการของอาดามาร์ ให้ขอบเขตบนของปริมาตรของรูปทรงด้านขนานที่มีด้านเป็นเวกเตอร์ v 1, v 2, …, v n {\displaystyle v_{1},v_{2},\ldots,v_{n}} ในปริภูมิยูคลิเดียน n {\displaystyle n} มิติ อสมการของอาดามาร์สามารถตีความได้ในทางเรขาคณิตว่า ปริ ...

                                               

อัตราร้อยละ

อัตราร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ คือแนวทางในการนำเสนอจำนวน จำนวนโดยใช้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 มักใช้สัญลักษณ์เป็น เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ "%" เช่น ร้อยละ 00 หรือ 00% มีค่าเทียบเท่ากับ 100 อัตราร้อยละมักใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าปริมาณหนึ่ง ๆ มีขนา ...

                                               

อัตราส่วน

อัตราส่วน คือปริมาณอย่างหนึ่งที่แสดงถึงจำนวนหรือขนาดตามสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับอีกปริมาณหนึ่งที่เกี่ยวข้องกัน อัตราส่วนจะเป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วย หากอัตราส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับปริมาณที่อยู่ในมิติเดียวกัน และเมื่อปริมาณสองอย่างที่เปรียบเทียบกันเป็ ...

                                               

อัตราส่วนเงิน

อัตราส่วนเงิน หรือเขียนแทนด้วย δ S {\displaystyle \delta _{S}} เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ δ S = 1 + 2 ≈ 2.414 213 562 373 095 048 801 688 724 210 {\displaystyle \delta _{S}=1+{\sqrt {2}}\approx 2.414\,213\,562\,373\,095\,048\,801\,688 ...

                                               

อัตราส่วนทอง

อัตราส่วนทอง ในทางคณิตศาสตร์และศิลปะนั้น เลขสองจำนวน จะเป็น "อัตราส่วนทอง" ถ้าอัตราส่วนระหว่างจำนวนมาก ต่อผลรวม มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างจำนวนน้อย ต่อจำนวนมาก "อัตราส่วนทอง" เป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีเหตุผลชัดเจน มีค่าประมาณ 1.618033988 ...

                                               

อาร์กิวเมนต์ของค่าสูงสุด

อาร์กิวเมนต์ของค่าสูงสุด หมายถึงค่าของอาร์กิวเมนต์ ที่ให้กับนิพจน์แล้วทำให้เกิดค่าสูงสุดบนโดเมนที่พิจารณา นั่นคือ arg ⁡ max x f x ∈ { x | ∀ y: y ≠ x ⟹ f y ≤ f x) } {\displaystyle \arg \max _{x}fx\in \{x\ |\ \forall y:y\neq x\Longrightarrow fy\leq ...

                                               

อาวัตนาการ

ในทางคณิตศาสตร์ อาวัตนาการ หรือ ฟังก์ชันอาวัตนาการ คือฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันผกผันของตัวเอง นั่นคือ f x) = x {\displaystyle ffx)=x\,} สำหรับทุกค่าของ x ในโดเมนของ f

                                               

เอกนาม

ในทางคณิตศาสตร์ เอกนาม คือ นิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก เช่น 8 y {\displaystyle 8y} ในส่วนของพหุนามโลร็อง และ อนุกรมโลร็อง เลขชี้กำลังข ...

                                               

เอกลักษณ์ของออยเลอร์

เอกลักษณ์ของออยเลอร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สมการของออยเลอร์ คือสมการต่อไปนี้: e i π + 1 = 0 {\displaystyle e^{i\pi }+1=0} สมการประกอบด้วย: e {\displaystyle e\,\!} คือ เลขของออยเลอร์ ซึ่งเป็นเลขฐานของลอการิทึมธรรมชาติ i {\displaystyle i\,\!} คื ...

                                               

โอเอกซ์

ทิก-แทก-โท หรือ เอ็กซ์โอ เป็นเกมกระดานชนิดหนึ่ง เนื่องจากวิธีการเล่นผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะผลัดกันเขียนรูปวงกลม และกากบาท บนกระดาษ ชาวไทยจึงนิยมเรียกว่าโอเอกซ์

                                               

เฮกซ์

เฮกซ์ เป็นเกมคณิตศาสตร์ที่แข่งขันระหว่างผู้เล่น 2 คน เล่นบนตารางหกเหลี่ยม โดยทั่วไปนิยมใช้กระดานขนาด 11x11, 13x13 หรือ 19x19 แต่ละคนจะมีสีของตัวเอง และจะผลัดกันวางหินที่มีสีของตัวเองลงบนตาราง ฝ่ายใดที่สามารถเชื่อมฝั่งตรงข้ามของตารางได้ก่อนจะเป็นผ ...

                                               

โฮโมเธตี

ในทางเรขาคณิต โฮโมเธตี เป็นการแปลงทางเรขาคณิต โดยแปลงจุดทุกจุดบนระนาบ ให้มีระยะทางจากจุดตรึงจุดหนึ่งเป็นสัดส่วนกับระยะทางเดิม ขั้นตอนการโฮโมเธตีคือ เลือกจุด A บนระนาบและจำนวนจริง c สามารถเป็นลบได้ เป็นอัตราส่วนของระยะทาง การโฮโมเธตี h A, c {\disp ...

                                               

รายชื่อการแข่งขันคณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics Competition: IMC การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา Primary Mathematics World Contest: PMWC คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับมหาวิทยาลัย International Mathematics Competition for University S ...

                                               

การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระหว่างประเทศ

การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศในทวีปเอเชีย จัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองเกาซุง ประเทศไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการงดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลั ...

                                               

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

คณิตศาสตร์โอลิมปิก เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี ซึ่งมีคำถามอยู่หกข้อ คะแนนเต็ม 42 คะแนน สำหรับนักเรียนระดับก่อนมหาวิทยาลัย และเป็นโอลิมปิกวิชาการที่เก่าแก่ที่สุด คณิตศาสตร์โอลิมปิกจัดขึ้นครั้งแรกในโรมาเนีย ใน พ.ศ. 2502 และจัดขึ้นทุกปีนับแต่นั้ ...

                                               

การพิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์

ในคณิตศาสตร์ การพิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์ คือการแสดงให้เห็นว่า ถ้าหากประพจน์ บางอย่างเป็นจริงแล้ว ประพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นผลจากสมมุติฐานดังกล่าวที่จะต้องเป็นจริงด้วย เราจะเห็นได้ว่าการพิสูจน์เป็นการให้เหตุผลเชิงนิรนัย มากกว่าที่จะเป็นการให้เหตุผลเชิง ...

                                               

การพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยคอมพิวเตอร์

การพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นบทพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่มีบางส่วนถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ บทพิสูจน์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักใช้วิธีการพิสูจน์โดยการลองทุกความเป็นไปได้ของทฤษฎีที่พยายามพิสูจน์อยู่ ทฤษฎีบทสี่สีเป็นทฤษฎ ...

                                               

มัชฌิม

มัชฌิม ในทางสถิติศาสตร์มีความหมายได้สองทางคือ ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม บางครั้งก็เรียกว่า ค่าเฉลี่ยประชากร สำหรับตัวแปรสุ่ม X ที่มีค่าอยู่จริง มัชฌิมคือการคาดหมายค่าของ X แต่การแจกแจงความน่าจะเป็นบางอย่างไม่มีการนิยามมัชฌิม หรือความแปรปรวน ดูกรณีต ...

                                               

สูตรคูณ

สูตรคูณเป็นตารางกริดที่หัวแถวและคอลัมน์เป็นเลขที่จะนำมาคูณ และตัวเลขในแต่ละช่องคือผลคูณดังกล่าว จากตาราง ค่าของ 3 × 6 หาได้จากช่องที่ 3 กับ 6 ตัดกัน ได้คำตอบเป็น 18

                                               

อาการกลัวคณิตศาสตร์

อาการกลัวคณิตศาสตร์ หรือ อาการวิตกกังวลเรื่องคณิตศาสตร์ เป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ทำโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือบวกลบเลข นับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ใช้อธิบายปัญหาของเด็ก ๆ ที่ไม่สาม ...

                                               

กระดูกนาเปียร์

กระดูกนาเปียร์ เป็นเครื่องมือช่วยคำนวณ ประดิษฐ์โดย จอห์น นาเปียร์ นักคณิตศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์ ใช้ช่วยคูณและหารตัวเลข ลักษณะเป็นท่อนไม้สลักตัวเลข

                                               

เดอะจีโอเมเตอส์สเกตช์แพด

เดอะจีโอเมเตอส์สเกตช์แพด หรือเรียกสั้น ๆ ว่า สเกตช์แพด หรือ จีเอสพี เป็นซอฟต์แวร์เรขาคณิตที่เป็นที่นิยมในเชิงพาณิชย์ ใช้สำหรับการสำรวจ เรขาคณิตแบบยูคลิด พีชคณิต แคลคูลัส และคณิตศาสตร์สาขาอื่น ๆ โปรแกรมนี้สร้างขึ้นโดย นิโคลัส แจ็กกิว ออกแบบมาเพื่อ ...

                                               

บล็อกเชน

บล็อกเชน หรือว่า โซ่บล็อก ซึ่งคำอังกฤษดั้งเดิมเป็นคำสองคำคือ block chain เป็นรายการระเบียน/บันทึก ที่เพิ่มขึ้น/ยาวขึ้นเรื่อย ๆ โดยแต่ละรายการเรียกว่า บล็อก ซึ่งนำมาเชื่อมต่อเป็นลูกโซ่ โดยตรวจสอบความถูกต้องและรับประกันความปลอดภัยโดยวิทยาการเข้ารหั ...

                                               

ซูโดกุ

ซูโดกุ เป็นเกมทางคณิตศาสตร์ที่ให้ผู้เล่นเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางขนาด 9×9 โดยที่ตัวเลขในแต่ละแถว แต่ละคอลัมน์ และแต่ละตารางย่อยขนาด 3×3 ต้องไม่ซ้ำกัน

                                               

แทนแกรม

แทนแกรม เป็นแผ่นตัวต่อปริศนามี 7 แผ่น ซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ โดยเมื่อขณะไม่ได้เล่นจะถูกเก็บไว้ในลักษณะสี่เหลี่ยม เชื่อว่าแทนแกรมมีต้นกำเนิดจากราชวงศ์ซ่ง ของประเทศจีน โดยแทนแกรมนั้นมีชื่อเรียกภาษาจีนอีกชื่อหนึ่งว่า "ฉีเฉียวตู" แทนแกร ...

                                               

นิม

นิม คือ เกมวางแผนทางคณิตศาสตร์เกมหนึ่ง ซึ่งมีผู้เล่น 2 คน และมีกติกาในการเล่นดังนี้ ผู้เล่นจะผลัดกันหยิบก้อนหิน ในการหยิบแต่ละครั้ง ผู้เล่นจะต้องหยิบก้อนหินออกจากกองหินกองใดกองหนึ่ง และต้องหยิบอย่างน้อย 1 ก้อน ผู้เล่นที่หยิบก้อนหิน ก้อนหินก้อนสุด ...

                                               

ปัญหาการแบ่งจัตุรัสเป็นจัตุรัส

ปัญหาการแบ่งจัตุรัสเป็นจัตุรัส เป็นปัญหาทางเรขาคณิต โดยให้แบ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนเต็ม ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อยที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนเต็ม ถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อยเหล่านั้นมีความยาวด้านแตกต่างกันทั้งหมด จะเรียกว่าเป็น ...

                                               

ย่านความถี่

ย่านความถี่ คือแถบหรือย่านความถี่ของคลื่น ย่านความถี่มักจะหมายถึงย่านความถี่ของเสียง หรือย่านความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รวมทั้งแสง และ คลื่นวิทยุ อุปกรณ์วิทยุมักจะทำงานในย่านความถี่ใดย่านความถี่หนึ่งที่เฉพาะเจาะจง

                                               

การดำเนินการพีชคณิต

การดำเนินการพีชคณิต หมายถึงการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของการบวก การลบ การคูณ การหาร การยกกำลังด้วยตวยเมสานุนปังจำนวนเต็ม และการถอดราก การดำเนินการพีชคณิตกระทำบนตัวแปรเชิงพีชคณิต พจน์เชิงพีชคณิต หรือนิพจน์เชิงพีชคณิต และทำงานได้เหมือนกับการดำเนิ ...