ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401                                               

ทุพโภชนาการ

ทุพโภชนาการ เป็นภาวะซึ่งเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารไม่สมดุลกัน โดยอาจมีสารอาหารบางอย่างได้รับไม่เพียงพอ เกิน หรือผิดสัดส่วน ผลอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางโภชนาการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับว่าสารอาหารที่ได้รับนั้นขาดหรือเกิน องค์การอนามัยโลกกล่าวถึงทุพโภชน ...

                                               

แทนนิน

แทนนิน เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาด เป็นสารให้ความฝาดในพืช พบได้ในพืชหลายชนิด แทนนิน มี 2 ชนิด คือ คอนเดนส์แทนนิน หรือเรียกอีกอย่างว่า โปรแอนโทรไซยานิน พบได้ในส่วนเปลือกต้น และแก่นไม้เป็นส่วนใหญ่ และ สารไฮโดร ...

                                               

นักโภชนาการ

นักโภชนาการ เป็นบุคคลผู้ให้คำแนะนำว่าด้วยสาระของผลกระทบอาหารและสารอาหารต่อสุขภาพ มีคำเรียกอาชีพดังกล่าวแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สภาพการจ้างงานและบริบท ตัวอย่างมีทั้ง นักวิทยาศาสตร์สารอาหาร นักโภชนาการสาธารณสุข นักกำหนดอาหาร-นักโภชนาการ นักโภชนาก ...

                                               

น้ำตาล

น้ำตาล เป็นชื่อเรียกทั่วไปของคาร์โบไฮเดรตชนิดละลายน้ำ โซ่สั้น และมีรสหวาน ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาหาร น้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน มีน้ำตาลหลายชนิดเกิดมาจากที่มาหลายแหล่ง น้ำตาลอย่างง่ายเรียกว่าโมโนแซ็กคาไรด์และห ...

                                               

เบาหวาน

โรคเบาหวาน หรือทั่วไปว่า Diabetes) เป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน น้ำตาลในเลือดสูงก่อให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำและความหิวเพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการรักษา เบาหวานอาจก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนจำนวนมาก ภ ...

                                               

ไบเออร์

ไบเออร์ เอจี เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีและยา บริษัทก่อตั้งในปี ค.ศ. 1863 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเลเวอร์คูเซิน ประเทศเยอรมนี บริษัทเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นเจ้าของชื่อทางค้าว่า แอสไพริน

                                               

แป้ง (สารอาหาร)

แป้ง เป็นพอลิแซคคาไรด์ที่เกิดจากกลูโคสจำนวนหลายพันโมเลกุลมาต่อกัน มีโครงสร้างเป็นทั้งแบบสายยาวและกิ่งก้านสาขา แป้งมีมากในพืชประเภทเมล็ดและหัว เมื่อแป้งถูกความร้อนจะกลายเป็นเด็กซ์ตริน ซึ่งเป็นสารที่มีรสหวานเล็กน้อยและมีสมบัติเหนียวแบบกาว ถ้ากินมาก ...

                                               

ฟรักโทส

ฟรักโทส, ฟรุกโทส, ฟรุกโตส, ฟรุคโตส, ฟรุคโทส หรือชื่ออื่นเช่น น้ำตาลผลไม้, เลวูโลส, D-fructofuranose, D-fructose, D-arabino-hexulose เป็นน้ำตาลพื้นฐานจำพวกโมโนแซ็กคาไรด์ พบในอาหารมากมายและเป็นหนึ่งในสามของน้ำตาลในเลือดที่มีความสำคัญมากที่สุด อีกสอ ...

                                               

ฟลาโวนอยด์

ฟลาโวนอยด์ หรือ ไบโอฟลาโวนอยด์ เป็นเมทาบอไลต์ที่สองของพืชกลุ่มหนึ่ง ฟลาโวนอยด์เคยถูกเรียกว่า วิตามินพี อาจเนื่องจากผลต่อสภาพให้ซึมผ่านได้ของหลอดเลือดฝอย) ระหว่างกลางคริสต์ทศวรรษ 1930 ถึง 1950 แต่หลังจากนั้นไม่ใช้แล้ว ในทางเคมี,มีโครงสร้างที่มี 15 ...

                                               

ไฟเตต

ไฟเตต หรือ Phytic acid พบมากในพืชตระกูลถั่วโดยเฉพาะถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว และงา มีฤทธิ์ในการยั้บยั้งการดูดซึมของแร่ธาตุบางชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ธาตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซึ่งมีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป หากร ...

                                               

โรคอ้วน

โรคอ้วน เป็นสภาวะทางการแพทย์ที่มีการสะสมไขมันในร่างกายมากถึงขนาดที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้มีอายุสั้นลง และมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง การพิจารณาว่าบุคคลใดอ้วนนั้นพิจารณาจากดัชนีมวลกาย ซึ่งเป็นการวัด มีค่าเท่ากับน้ำหนัก หารด้วย ...

                                               

วีกัน

วีกัน คือการให้ชีวิตหลีกเลี่ยงจากอาหารที่ทำมาจากส่วนประกอบทั้งทางตรงและทางอ้อมของสัตว์ การงดอาหาร รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในปรัชญา ที่ว่าด้วยการปฏิเสธ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้มาจากการทรมานสัตว์ ถึงแม้วีกันจะไม่ได้เป็นศาสนาแต่ปรัชญาหลายอย่างสอดคล้อ ...

                                               

สารพฤกษเคมี

สารพฤกษเคมี หรือ ไฟโตนิวเทรียนท์ หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืช สารกลุ่มนี้อาจเป็นสารที่ทำให้พืชผักชนิดนั้นๆ มีสี กลิ่นหรือรสชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว สารพฤกษเคมีเหล่านี้หลายชนิดมีฤทธิ์ต่อต้านหรือป้องกันโรคบางชนิดและโรคสำคัญที่ ...

                                               

อาหารกับโรคมะเร็ง

อาหารมีผลสำคัญต่อความเสี่ยงโรคมะเร็ง โดยอาหารบางอย่างอาจเพิ่มและบางอย่างอาจลดความเสี่ยง และโดยรวม ๆ แล้ว ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งอาหาร การไม่ออกกำลังกาย และโรคอ้วนอาจจะสัมพันธ์กับความตายจากมะเร็งในอัตราถึง 30-35% แต่ก็มีงานทบทวนวรรณกรรมปี 2554 ที่เสน ...

                                               

อาหารฟังก์ชัน

อาหารฟังก์ชัน, อาหารเชิงหน้าที่ หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เป็นอาหารที่มีการเติมส่วนผสมใหม่ หรือเพิ่มส่วนผสมที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มความสามารถของกลไกในร่างกายในการดูแลสุขภาพหรือป้องกันโรค อาหารฟังก์ชันเป็นอาหารต่อเนื่องชนิดหนึ่งซึ่งผู้บริโภคอาจเลื ...

                                               

โอลิโกแซ็กคาไรด์

โอลิโกแซ็กคาไรด์ เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยมอโนแซ็กคาไรด์ตั้งแต่ 2-10 โมเลกุล จับกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก โอลิโกแซ็กคาไรด์ที่ประกอบด้วยมอโนแซ็กไรด์ 2 โมเลกุล เรียกว่า ไดแซ็กคาไรด์ disaccharide การรวมกันของมอโนแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุล ทำให้เกิดไดแซ็กคาไ ...

                                               

GMP

GMP คือ มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต ตลอดจนกระบวนการควบคุมให้ปฏิบัติตามของกองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์แห่งรัฐหรือชุมชนนั้นๆ เพื่อการวิจัย การผลิต การบริโภค และการประกอบการค้าที่ดีขึ้น รายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบและปฏ ...

                                               

กราโนลา

กราโนลา คืออาหารตะวันตกอย่างหนึ่งที่อาจจัดให้เป็นได้ทั้งอาหารเช้าจำพวกธัญพืชหรือเป็นขนมกินเล่นก็ได้ ประกอบไปด้วยข้าวโอ๊ต ถั่ว น้ำผึ้ง ผสมเข้าด้วยกันและอบจนกรอบ บางครั้งก็มีการเพิ่มผลไม้แห้ง ลูกเกด หรืออินทผลัมลงไปด้วย ถ้ามีการคนระหว่างอบ กราโนลาจ ...

                                               

ช็อกโกแลต

ช็อกโกแลต ช็อกเล็ต) คือผลิตผลที่ได้มาจากเมล็ดของต้นโกโก้เขตร้อน ช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมของของหวานหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไอศกรีม ลูกอม คุกกี้ เค้ก หรือว่าพาย ช็อกโกแลตถือได้ว่าเป็นของหวานอย่างหนึ่งที่ถูกใจคนทั่วโลก ช็อกโกแลตทำจากการหมัก คั่ว และบดอย่างไ ...

                                               

แซนด์วิช

แซนด์วิช เป็นขนมปังหั่นแบบคู่หนึ่งประกบกัน ตรงกลางมักมีหมูแฮม ชีส ไข่ดาว แตงกวาดอง ทามายองเนส มัสตาร์ด หรือแยม ถ้าเป็นแบบอเมริกันมักใช้ขนมปังทั้งแผ่น บางครั้งปิ้งด้วย ถ้าเป็นแบบอังกฤษมักเป็นชิ้นเล็กๆ แซนด์วิช มีหลากหลายชนิด ที่กินกันโดยทั่วไป จะม ...

                                               

ปิ่นโต

ปิ่นโต เป็นภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับบรรจุอาหาร ประกอบด้วยภาชนะรูปทรงกระบอกซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีโครงเป็นโลหะเรียกว่าขาร้อยตรงส่วนหูสองข้าง หิ้วได้ มักจะมีตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ลักษณนามเรียก "เถา"

                                               

มัฟฟินอังกฤษ

มัฟฟินอังกฤษ เป็นขนมปังหมักยีสต์ รูปร่างกลม ผสมเนยและนม มักรับประทานเป็นอาหารเช้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แม้จะมีชื่อว่ามัฟฟินอังกฤษ แต่ในอังกฤษกลับไม่นิยมรับประทานเท่าในอเมริกาเหนือ และคำว่า "มัฟฟิน" ในอังกฤษก็หมายถึง ขนมปังอบที่มักใส่ช็อคโกแลตหร ...

                                               

โรงครัวพระศาสดา

ลังเกอร์ หรือ ลังกัร หรือในภาษาไทยบางครั้งเรียกว่า โรงครัวพระศาสดา เป็นศัพท์ของศาสนาซิกข์หมายถึงครัวชุมชนของโบสถ์ซิกข์ที่ประกอบอาหารและจัดเลี้ยงอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบุคคลนอกศาสนาที่เข้ามาเยี่ยมชมคุรุทวารา อ ...

                                               

ล็อกซ์

ล็อกซ์ คือเนื้อปลาแซลมอนรมควันที่แล่และหมักในน้ำเกลือจนมีรสเค็ม นิยมเสิร์ฟคู่กับเบเกิลกับครีมชีส โดยความหมายจริง ๆ แล้ว ล็อกซ์จะเฉพาะเจาะตงไปยังส่วนท้องของแซลม่อนซึ่งมีไขมันเยอะ แต่ในปัจจุบันล็อกซ์ที่มีวางขายทั่วไปทำมาจากส่วนใด ๆ ของปลาแซลมอน

                                               

อาหารที่บริการบนเครื่องบิน

อาหารที่บริการบนเครื่องบิน ได้แก่ อาหารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารของสายการบินพาณิชย์ เป็นอาหารที่จัดเตรียมเพื่อให้บริการบนเครื่องบินโดยเฉพาะ มีฝ่ายจัดการด้านอาหารของแต่ละสายการบินเป็นผู้รับผิดชอบ

                                               

อาหารแบบแดช

อาหารแบบแดช หรือ การคุมอาหารแบบแดช เป็นชื่อย่อจากคำภาษาอังกฤษว่า "Dietary Approaches to Stop Hypertension" ซึ่งแปลว่า วิธีการคุมอาหารเพื่อระงับความดันโลหิตสูง เป็นรูปแบบอาหารที่สถาบันหัวใจ ปอด และโลหิตแห่งชาติ) ส่งเสริมเพื่อป้องกันและควบคุมภาวะคว ...

                                               

อาหารมื้อเย็น

                                               

อาหารเมดิเตอร์เรเนียน

อาหารเมดิเตอร์เรเนียน เป็นการคุมอาหารที่ได้แรงดลใจจากประเพณีการทานอาหารของชาวกรีก ชาวอิตาลีภาคใต้ และชาวสเปนที่พบในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1940 และ 1950 หลักสำคัญได้แก่การรับประทานน้ำมันมะกอก พืชวงศ์ถั่ว ข้าวกล้อง ผลไม้และผักเป็นจำนวนมาก รับประทานปลาพอป ...

                                               

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นส่วนราชการระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถ ...

                                               

อาหารสัตว์

อาหารสัตว์ มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ อาหารของสัตว์อาจได้มาทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและหรือเกิดขึ้นจากการแปรรูปที่ได้จากพืช หรือสัตว์ เป็นสิ่งที่มีสารอาหารและเป็นประโยชน์ในการบำรุงร่างกายแก่สัตว์ ซึ่งอาหารสั ...

                                               

การแปรรูปอาหาร

ประโยชน์ที่ได้จากการแปรรูปอาหารมีทั้งการได้ทำลายสารที่เป็นพิษในอาหาร ช่วยถนอมอาหาร ทำให้มีกลิ่นและรสชาติดีขึ้น สามารถจำหน่ายได้สะดวกขึ้น และเพิ่มความเข้มข้นของอาหาร การแปรรูปอาหารในสมัยใหม่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน ...

                                               

อาหารดัดแปรพันธุกรรม

อาหารดัดแปรพันธุกรรม เป็นอาหารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่ดีเอ็นเอของมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยใช้วิธีการทางพันธุวิศวกรรม เทคนิคเหล่านี้ทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมใหม่ซึ่งทำให้ต้องมีการควบคุมมากยิ่งขึ้นกว่าการสร้างทางพันธุกรรมในอาหารแบบเก่าก่อนหน ...

                                               

1 E10 m

สำหรับการเปรียบเทียบอันดับของขนาด หน้านี้เป็นเป็นรายชื่อความยาวตั้งแต่ 10 ม. ความยาวน้อยกว่า 10 เมตร 40 ล้าน กม. - เส้นผ่าศูนย์กลางของ ริเจล ดาวฤกษ์สีฟ้ามหึมา 10 ล้าน กม. - ความสูงของคนทั้งหมดบนโลก 57.5 ล้าน กม. - ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวพุธ 18 ...

                                               

1000

                                               

10000

                                               

100000

                                               

1000000

                                               

10000000

                                               

100000000

                                               

1000000000

                                               

103

                                               

104

                                               

105

                                               

106

106 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 105 และอยู่ก่อนหน้า 107 {{กล่องข้อมูล ตัวเลข | ตัวประกอบ = 2 ⋅ 53 {\displaystyle 2\cdot 53} | เลขจีน = 一百〇六

                                               

107

107 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 106 และอยู่ก่อนหน้า 108 {{กล่องข้อมูล ตัวเลข | ตัวประกอบ = จำนวนเฉพาะ | เลขจีน = 一百〇七

                                               

110

                                               

111

                                               

112

                                               

113

                                               

114

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →