ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 388                                               

แอนทิซิเพชัน

แอนทิซิเพชัน ในทางพันธุศาสตร์ คือปรากฏการณ์ที่ลักษณะของสิ่งมีชีวิต เช่นอาการของโรคทางพันธุกรรม จะเพิ่มมากขึ้น ในรุ่นถัดไป เช่นอาจปรากฏอาการที่อายุน้อยลง ดำเนินโรคเร็วมากขึ้น เป็นต้น ปรากฏการณ์ anticipation เช่นนี้พบมากในโรคกลุ่ม trinucleotide rep ...

                                               

ไอโซโครโมโซม

ไอโซโครโมโซม คือโครโมโซมที่เสียแขนไปข้างหนึ่ง และถูกแทนที่ด้วยองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกับแขนข้างที่เหลือทุกประการ บางครั้งพบในผู้ป่วยกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ หรือในเซลล์มะเร็ง

                                               

ฮิวแมนซัยโตเมกาโลไวรัส

ฮิวแมนซัยโตเมกาโลไวรัส เป็นไวรัสสปีชีส์หนึ่งในจีนัส Cytomegalovirus ซึ่งอยู่ในแฟมิลี Herpesviridae เป็นไวรัสเฮอร์ปีส์ชนิดหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า HCMV หรือส่วนใหญ่เรียกสั้นๆ ว่า CMV มีอีกชื่อว่า ฮิวแมนเฮอร์ปีส์ไวรัส-5

                                               

การหมักเชิงอุตสาหกรรม

การหมักเชิงอุตสาหกรรม เป็นการหมักจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและเห็ดรา ที่ทำโดยตั้งใจเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ ที่สามารถใช้เป็นอาหารหรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ในอุตสาหกรรม สารเคมีที่มีขายทั่วไปบางอย่าง เช่น กรดน้ำส้ม กรดซิตริก และเอทานอล ล้วนผ ...

                                               

ไฮดรอกซิล

คำว่า หมู่ไฮดรอกซิล ใช้ในการกล่าวถึงหมู่ฟังก์ชัน -OH ในสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิลเราจะเรียกว่าสารประเภทแอลกอฮอล์

                                               

กายวิภาคศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์ เป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต คำนี้หมายรวมถึงกายวิภาคศาสตร์มนุษย์, กายวิภาคศาสตร์สัตว์ และกายวิภาคศาสตร์พืช ในบางแง่มุมกายวิภาคศาสตร์ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับวิชาคัพภวิทยา, กายวิภาคศ ...

                                               

กายวิภาคศาสตร์พื้นผิว

กายวิภาคศาสตร์พื้นผิว คือการศึกษาลักษณะภายนอกของร่างกาย เป็นการศึกษาโครงสร้างทางกายวิภาคจากตาเปล่าโดยไม่ผ่านการชำแหละ การวิภาคศาสตร์พื้นผิวเป็นสาขาหนึ่งของวิชามหกายวิภาคศาสตร์ เช่นเดียวกับการส่องกล้อง และกายวิภาคศาสตร์เชิงภาพรังสี วิชากายวิภาคศาส ...

                                               

กายวิภาคศาสตร์มนุษย์

กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เน้นทางด้านการศึกษาโครงสร้างต่างๆที่ประกอบกันเป็นร่างกายของมนุษย์ และเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็นสี่สาขาหลัก ได้แก ...

                                               

แกนประสาทนำออก

แกนประสาท หรือ แอกซอน หรือ ใยประสาท เป็นเส้นใยเรียวยาวที่ยื่นออกจากเซลล์ประสาทหรือนิวรอน และปกติจะส่งกระแสประสาทหรือคำสั่งออกจากตัวเซลล์เพื่อสื่อสารกับเซลล์อื่น ๆ หน้าที่ของมันก็เพื่อส่งข้อมูลไปยังนิวรอน กล้ามเนื้อ และต่อมต่าง ๆ ในเซลล์ประสาทรับค ...

                                               

คิวทิคูโลโซม

คิวทิคูโลโซม เป็นโครงสร้างทรงกลมมีเหล็กมาก อยู่ที่ cuticular plate/reticular membrane ของเซลล์ขนในระบบการได้ยินและระบบการทรงตัวของนก มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 300-600 นาโนเมตร ประกอบด้วยเม็ดคล้ายเฟอร์ริตินเล็ก ๆ ซึ่งในบางกรณีประกอบเป็นโครงสร้างแล ...

                                               

จุดเกาะต้น

จุดเกาะต้น ของกล้ามเนื้อเป็นจุดที่กล้ามเนื้อยึดเกาะกับกระดูกหรือกล้ามเนื้อมัดอื่นๆ โครงสร้างที่จุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อจะไม่เคลื่อนที่เมื่อเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ ปลายอีกด้านหนึ่งของกล้ามเนื้อเราจะเรียกว่า จุดเกาะปลาย โดยทั่วไป จุดเกาะต้นมักจะอย ...

                                               

จุดเกาะปลาย

จุดเกาะปลาย เป็นจุดที่กล้ามเนื้อเกาะกับผิวหนัง, กระดูก หรือกล้ามเนื้อมัดอื่น ๆ ตำแหน่งจุดเกาะปลายเป็นโครงสร้างที่จะเคลื่อนที่เมื่อเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อมัดนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อจะเป็นจุดที่เอ็นกล้ามเนื้อ มาเกาะกับกระดูก ป ...

                                               

ชีววิทยาของความซึมเศร้า

งานศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า บริเวณสมองเป็นจำนวนมากทำงานเปลี่ยนไปในคนไข้โรคซึมเศร้า ซึ่งให้กำลังใจแก่ผู้สนับสนุนทฤษฎีหลายอย่างที่พยายามกำหนดเหตุทางชีวภาพ-เคมีของโรค เปรียบเทียบกับทฤษฎีที่เน้นเหตุทางจิตหรือทางสถานการณ์ มีทฤษฎีหลายอย่างในเรื่องเหตุท ...

                                               

ถุงยื่น

ถุงยื่น เป็นศัพท์ทางการแพทย์หรือกายวิภาคหมายถึงการมีส่วนโป่งยื่นออกมาจากโครงสร้างปกติของร่างกาย อาจแบ่งออกเป็นถุงยื่นแท้หรือถุงยื่นเทียม ขึ้นอยู่กับว่าชั้นของโครงสร้างที่ยื่นออกมานั้นประกอบด้วยชั้นโครงสร้างใดบ้าง

                                               

เนื้อเยื่อ

เนื้อเยื่อ ในทางชีววิทยาคือกลุ่มของเซลล์ที่ทำหน้าที่ร่วมกันในสิ่งมีชีวิต วิชาการศึกษาเนื้อเยื่อ เรียกว่า มิญชวิทยา Histology หรือ จุลกายวิภาคศาสตร์ Microanatomy หรือหากเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโรคเรียกว่า จุลพยาธิวิทยา histopathology เครื่องมื ...

                                               

ประวัติวิชากายวิภาคศาสตร์

ประวัติการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาตั้งแต่การผ่าร่างกายของเหยื่อจากการสังเวยในสมัยโบราณ ไปจนถึงการวิเคราะห์อย่างละเอียดซับซ้อนถึงการทำงานของร่างกายโดยนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ การศึกษาวิชานี้มีลักษณะเฉพาะมาเป็นเวลานาน และมีการพ ...

                                               

มหกายวิภาคศาสตร์

มหกายวิภาคศาสตร์ เป็นการศึกษากายวิภาคศาสตร์ในระดับมหภาค ซึ่งแตกต่างจากการศึกษากายวิภาคศาสตร์ในสาขาอื่นๆ เช่น จุลกายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นการศึกษากายวิภาคศาสตร์โดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์

                                               

เยื่อพรหมจารี

เยื่อพรหมจารี หมายถึง แผ่นเยื่อเมือก อันกำบังทางเข้าช่องคลอดของสตรีอยู่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโยนี เยื่อพรหมจารีอาจฉีกขาดเป็นครั้งแรกในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจทำให้เลือดออกชั่วคราวหรือรู้สึกไม่สบายเล็กน้อย แต่การฉีกขาดและมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ ...

                                               

เยื่อเมือก

เยื่อเมือก เป็นชั้นที่บุผิวที่มักเจริญมาจากเอนโดเดิร์ม ปกคลุมด้วยเนื้อเยื่อบุผิว มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูดซึมและหลั่งสาร เยื่อเมือกจะดาดอยู่ที่หลายช่องว่างของอวัยวะซึ่งติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและอวัยวะภายใน เยื่อเมือกในหลายที่ที่ติดต่อมาจากผิวหน ...

                                               

ระบบน้ำเหลือง

ระบบน้ำเหลือง เป็นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนและระบบภูมิคุ้มกัน ประกอบด้วยโครงข่ายขนาดใหญ่ของหลอดน้ำเหลือง อวัยวะน้ำเหลือง และเนื้อเยื่อน้ำเหลือง ภายในหลอดน้ำเหลืองบรรจุและขนส่งของเหลวใส เรียกว่า น้ำเหลือง ไปยังหัวใจ ระบบน้ำเหลืองต่างจากระบบไหลเวียน ...

                                               

ระบบประสาทสั่งการ

ระบบสั่งการ หรือ ระบบมอเตอร์ เป็นคำกว้าง ๆ ที่หมายถึงทั้งระบบประสาทกลางและโครงสร้างนอกระบบประสาทกลางซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว โดยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดและคลายตัวซึ่งทำให้ร่างกายเคลื่อนไหว โครงสร้างนอกประสาทกลางอาจรวมกล้ามเนื้อโครงร่างแล ...

                                               

ลักยิ้ม

ลักยิ้ม คือ รอยเล็ก ๆ ที่บุ๋มลงไปที่แก้ม อันมองเห็นได้ และเกิดจากเนื้อที่ทับซ้อนกัน โดยเฉพาะเมื่อเวลายิ้ม ปรกติมีอยู่ทั้งสองแก้ม และอาจมีอยู่ตลอดไปหรือชั่วคราวก็ได้ บางทีลักยิ้มก็มีบทบาทในการเลือกคู่ ในบางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงทางเอเชีย เห็นว่า ลักย ...

                                               

ศีรษะ

ในทางกายวิภาคศาสตร์ ศีรษะ หรือ หัว ของสัตว์ ถือว่าเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากแกนกลางของร่างกาย ในมนุษย์มีส่วนประกอบที่ทำให้เป็นศีรษะเช่น กะโหลกศีรษะ ใบหน้า สมอง เส้นประสาทสมอง เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง ฟัน อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ และโครงสร้างอื่นๆ เ ...

                                               

หลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ เป็นหลอดเลือด ชนิดหลอดเลือดแดงใน การไหลเวียนของเลือดรอบหัวใจ ซึ่งขนส่งเลือดที่เติมออกซิเจนแล้วไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ หัวใจจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนต่อเนื่องตลอดเวลาในการทำงานและดำรงอยู่ได้ เช่นเดียวกันกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่น ๆ ในร่าง ...

                                               

กีฏวิทยาการแพทย์

กีฏวิทยาการแพทย์ หรือ กีฏวิทยาสาธารณสุข เป็นสาขาที่ศึกษาสัตว์ขาข้อ และแมลงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เป็นการศึกษาที่รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมของแมลง นิเวศ โรคระบาดที่เกิดจากแมลงและสัตว์ขาข้อที่อาจนำมาใช้ประโยช ...

                                               

ขี้ผึ้ง

ขี้ผึ้ง คือ ไขมันในสถานะของแข็ง เกิดขึ้นจากการผสมของสารประกอบหลายชนิดได้แก่ไฮโดรคาร์บอน 14%, โมโนเอสเตอร์ 35%, ไดเอสเตอร์ 14%, ไตรเอสเตอร์ 3%, ไฮดรอกซีโพลีเอสเตอร์ 8%, เอสเตอร์ของกรด 1%, กรดอิสระ 12%, แอลกอฮอล์อิสระ 1% รวมถึงสารที่ไม่สามารถระบุได ...

                                               

แมลง

แมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จำแนกออกเป็นไฟลัมต่าง ๆ ได้ 18 กลุ่ม มีลักษณะสำคัญคือมีลำตัวเป็นปล้อง ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 หรือ 3 ส่วน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ลำตัวทั้งสองด้านซ้ายขวามีความเหมือนและมีขนาดเท่ากัน มีเปลือกห่อหุ้มลำตัวด้วยสารไคติน ...

                                               

แมลงอุตสาหกรรม

แมลงอุตสาหกรรม หมายถึง แมลงที่ในช่วงของการดำเนินชีวิต มีการสร้างผลผลิตซึ่งมนุษย์สามมารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แมลงในกลุ่มนี้ประกอบด้วยแมลงหลายชนิดด้วยกัน เช่น ไหม ผึ้ง แมลงครั่ง รวมทั้งแมลงที่ถูกนำมาเป็นอาหารด้วย

                                               

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส เชื้อรา และ สาหร่าย

                                               

ไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1 ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีก ค้นพบครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศอิตาลี โรคนี้ระบาดอย่างหนักทั่วโลก โดยเริ่มระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2460-2461 เรียกว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน" เริ่มแพร่ระบาดจากฝั่ง ...

                                               

จีเอฟเอเจ-1

จีเอฟเอเจ-1 เป็นสายพันธุ์ของแบคทีเรียทรงแท่งในวงศ์ Halomonadaceae แบคทีเรียเอ็กซ์ทรีมโมไฟล์ชนิดนี้อาศัยแยกตัวออกจากทะเลสาบมอนอ อันเป็นทะเลสาบน้ำเค็มจัดและมีสภาพด่าง ทางตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนีย นักวิทยาศาสตร์โดยทีมวิจัย นำโดยนักชีววิทยาดาราศาสตร ...

                                               

ผู้สลายสารอินทรีย์

ผู้สลายสารอินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตที่ตายหรือเน่าเปื่อยแล้ว จัดอยู่ในประเภทเฮเทโรทรอพเช่นเดียวกับสัตว์กินพืชและสัตว์ที่เป็นผู้ล่าเหยื่อ ซึ่งใช้สารอินทรีย์ในการดูดซึมพลังงาน คาร์บอน และสารอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ผู ...

                                               

เพนิซิลลิน

เพนิซิลิน หรือ ฟีนอกซิลเมตทิลเพนิซิลลิน คือกลุ่มของยาที่อยู่ในกลุ่มหลักๆที่เรียกกันว่า บีตา-แลคแทม คุณสมบัติของยานี้คือเป็นยาที่ใช้รักษาในการติดเชื้อจากแบคทีเรีย

                                               

เห็ดร่างแห

เห็ดร่างแห หรือ เห็ดเยื่อไผ่ มีเขตกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มักขึ้นเป็นดอกเดี่ยวบนพื้นดินที่มีใบไม้เน่าเปื่อยผุพัง พบมากในช่วงฤดูฝน ลักษณะเด่นอันเป็นที่มาของขื่อคือ ที่ใต้หมวกดอกเห็ดมีเยื่อบางๆ คล้ายร่างแหกางห้อยลงมาคลุมก้านดอก ดูคล้ายสุ ...

                                               

โรคชิคุนกุนย่า

โรคชิคุนกุนย่า เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจาก ไวรัสชิคุนกุนย่า ผู้ป่วยจะมีอาการไข้และปวดข้อ โดยมักเริ่มมีอาการ 2-12 วันหลังได้รับเชื้อ อาการอื่นที่อาจพบร่วมด้วยได้แก่ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ข้อบวม และมีผื่น เป็นต้น อาการเหล่านี้มักดีขึ้นเองภายในหนึ่งสัป ...

                                               

โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อ เป็นโรคซึ่งเป็นผลจากการมีเชื้อจุลชีพก่อโรค อาทิไวรัส แบคทีเรีย รา โพรโทซัว ปรสิต หรือแม้กระทั่งโปรตีนที่ผิดปกติเช่นพรีออน เชื้อดังกล่าวอาจก่อให้เกิดโรคในสัตว์หรือพืชได้ โรคติดเชื้อจัดเป็น โรคติดต่อ เนื่องจากสามารถติดต่อไปยังบุคคลอื่นห ...

                                               

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ หรือ โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ คือโรคที่เกิดจากสาเหตุการติดเชื้อโรคหรือโรคที่ติดต่อกันได้ ที่มีการอุบัติเกิดเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นภัยคุกคามมากขึ้นแก่มนุษยชาติในอนาคตต่อไป เชื้อโรคที่เป ...

                                               

วัคซีน

วัคซีน เป็นชีววัตถุที่เตรียมขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์หรือส่วนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งจะมีกลไกชักนำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อจุลินทรีย์ชนิดนั้น ๆ กล่าวคือมีฤทธิ์ชักนำการสร้างภูมิคุ้มกันอันจำเพาะกับโรค วัคซีนโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนประกอบขอ ...

                                               

Nuclease protection assay

Nuclease protection assay เป็นเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีและพันธุศาสตร์สำหรับบ่งชี้อาร์เอ็นเอที่จำเพาะในอาร์เอ็นเอที่สกัดออกมาจากเซลล์ เทคนิคนี้สามารถบ่งชี้อาร์เอ็นเอที่รู้ลำดับเบสถึงแม้จะมีระดับความเข้มข้นที่ต่ำ โดยอาร์เอ็นเอจะถูกรวมกับ an ...

                                               

การแพร่สารแบบฟาซิลิเทต

การแพร่สารแบบฟาซิลิเทต คือการลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปจนถึงบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำ แต่ต้องอาศัยตัวพาเป็นตัวกลาง ในการแพร่ ซึ่งมักเป็นสารจำพวกโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นกรดอะมิโนซึ่งพบได้ในเยื่อหุ้มเซลล์ รวมถึงน้ำตา ...

                                               

การสร้างกลูโคส

การสร้างกลูโคส เป็นวิถีเมแทบอลิซึมที่เป็นการสร้างกลูโคสจากสารคาร์บอนที่มิใช่คาร์โบไฮเดรต เช่น แลกเตต กลีเซอรอล และกรดอะมิโนกลูโคจีนิก การสร้างกลูโคสเป็นหนึ่งในสองกลไกหลักที่มนุษย์และสัตว์อื่นหลายชนิดใช้ควบคุมระดับกลูโคสในเลือดมิให้ต่ำเกินไป อีกวิ ...

                                               

การหมัก (ชีวเคมี)

สำหรับความหมายอื่นดูที่ การหมักดอง การหมัก Fermentation; มาจากภาษาละติน Fervere หมายถึง "เดือด" เป็นกระบวนทางชีวเคมีภายในเซลล์ เพื่อสร้างพลังงานจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ด้วยเอนไซม์ โดยมีสารอินทรีย์เป็ ...

                                               

ไกลโคไลซิส

ไกลโคไลซิส เป็นวิถีเมทาบอลิกที่เปลี่ยนกลูโคส ไปเป็นไพรูเวต และไฮโดรเจนไอออน โดยพลังงานอิสระเทอร์มอไดนามิกที่ถูกปล่อยออกในกระบวนการนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างโมเลกุลพลังงานสูง ATP กะบ NADH ไกลโคไลซิสเป็นชุดของกระบวนการทางเคมีที่มีเอนไซม์เร่งสิบกระบ ...

                                               

คาร์นิทีน

คาร์นิทีน เป็นสารประกอบจตุรภูมิของแอมโมเนียมที่สังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโนสองชนิดคือ ไลซีนและเมธไทโอนีน ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตคาร์นิทีนจะลำเลียงกรดไขมันจากไซโตซอลเข้าสู่ไมโทคอนเดรียระหว่างการสลายของลิพิด เพื่อใช้ในการเผาผลาญพลังงาน คาร์นิทีนถูกใช้เป ...

                                               

เคมีสิ่งแวดล้อม

เคมีสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาของวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางเคมีและชีวเคมีที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งจะรวมถึงเคมีของน้ำ และเคมีของดิน แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานหลักของเคมีสิ่งแวดล้อมคือ วิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณ ...

                                               

จุดไอโซอิเล็กทริก

จุดไอโซอิเล็กทริค คือค่าความเป็นกรดซึ่งจำนวนของประจุบวกและลบของโมเลกุลแอมฟอร์ไทเมอร์เท่ากับค่าเฉลี่ยทางสถิติ สำหรับกรดอะมิโนที่มีเพียงหมู่เอมีนหนึ่งหมู่และหมู่คาร์บ็อกซิลหนึ่งหมู่ สามารถคำนวณ pI ได้จากค่าเฉลี่ยของ pKas ของโมเลกุลนี้ p I = p K a 1 ...

                                               

จุลธาตุ

ในเคมีวิเคราะห์ จุลธาตุ หมายถึง ธาตุที่มีความเข้มข้นเฉลี่ยน้อยกว่า 100 อะตอมต่อล้านอะตอมของส่วนผสมทั้งหมด ของสารตัวอย่าง หรือธาตุที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 100 ไมโครกรัมต่อสารตัวอย่างที่หนัก 1 กรัม ในชีวเคมี จุลธาตุ หมายถึง ธาตุทางเคมีที่ต้องการในปริมา ...

                                               

ชีวเคมี

ชีวเคมี หรือเรียกว่า เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เป็นวิชาที่ศึกษากระบวนการเคมีในสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการควบคุมในระดับต่าง ๆ อย่างเช่นที่เกี่ยวกับการแปรรูปสารอาหารไปเป็นพลังงาน, การสร้างและเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ที่เรียกว่า กระบวนการ เมแ ...

                                               

ไนโตรจีนัสเบส

ไนโตรจีนัสเบส ที่เป็นส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิกเป็นเบสอินทรีย์ที่เป็น Heterocyclic aromatic ring สร้างขึ้นจากอะตอมของคาร์บอนและไนโตรเจน ไนโตรจีนัสเบสมี 2 ประเภท คือ พิวรีน ได้แก่ อะดีนีน, กวานีน และไพริมีดีน ได้แก่ ไซโตซีน, ไทมีน ซึ่งพบเฉพาะในดีเอ ...

                                               

โปรตีน

โปรตีน เป็นสารประกอบชีวเคมี ซึ่งประกอบด้วยพอลิเพปไทด์หนึ่งสายหรือมากกว่า ที่พับกันเป็นรูปทรงกลมหรือเส้นใย โดยทำหน้าที่อำนวยกระบวนการทางชีววิทยา พอลิเพปไทด์เป็นพอลิเมอร์สายเดี่ยวที่เป็นเส้นตรงของกรดอะมิโนที่เชื่อมเข้ากันด้วยพันธะเพปไทด์ระหว่างหมู่ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →