ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 387                                               

เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย

ในไมโทคอนเดรียน เมทริกซ์ หรือ แมทริกซ์ เป็นพื้นที่ว่างภายในเยื่อหุ้มชั้นใน คำว่า "matrix" นั้นมีรากมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นที่ว่างนี้มีความหนืด เมื่อเทียบกับไซโทพลาซึมที่ค่อนข้างจะเหลวแบบสารละลาย เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียนั้นประกอบด้วย DNAของไมโท ...

                                               

แมลงวันดอกไม้

Nearctica Australasian/Oceanian West Palaearctic including Russia

                                               

แมลงวันตอมดอกไม้ บิล เกตส์

แมลงวันตอมดอกไม้ บิล เกตส์ เป็นแมลงวันตอมดอกไม้ ซึ่งพบในเขตป่าเมฆ เขาป่าดิบสูง ในประเทศคอสตาริกาเท่านั้น โดยได้รับการตั้งชื่อตามชื่อของบิล เกตส์ ส่วนแมลงวันตอมดอกไม้อีกสปีชี่ส์ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเดียวกันก็ได้รับการตั้งชื่อตามพอล อัลเลน ซึ่งเป็น ...

                                               

แมลงวันตอมดอกไม้ พอล อัลเลน

แมลงวันตอมดอกไม้ พอล อัลเลน เป็นแมลงวันตอมดอกไม้ ซึ่งพบในเขตป่าคอสตาริกาบนที่ราบสูงภาคกลางเท่านั้น โดยได้รับการตั้งชื่อตามชื่อของพอล อัลเลน ส่วนแมลงวันตอมดอกไม้อีกสปีชี่ส์ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเดียวกันก็ได้รับการตั้งชื่อตามบิล เกตส์ ซึ่งเป็นเพื่อน ...

                                               

โมเซอิก (พันธุศาสตร์)

ในเวชพันธุศาสตร์ ภาวะ โมเซอิก หมายถึงภาวะที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ มีเซลล์ซึ่งมีจีโนไทป์แตกต่างกันสองแบบที่เจริญมาจากไข่ที่ผสมแล้วใบเดียว mosaicism อาจเป็นผลจากการกลายพันธุ์ระหว่างการเจริญของตัวอ่อนซึ่งเจริญต่อมาเป็นเซลล์เพียงส่วนหนึ่งของเซลล์ที่เจริญ ...

                                               

ไมโครทิวบูล

ไมโครทิวบูล เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยทิวบูลินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของไซโทสเกเลตันและช่วยให้เซลล์ยูคารีโอตสามารถคงรูปร่างและโครงสร้างได้ ไมโครทิวบูลสามารถเจริญเติบโตได้ยาวถึง 50 ไมโครเมตร และมีพลวัติ สูงมาก เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกของไมโครทิวบูลอย ...

                                               

ไมโครฟิลาเมนท์

ไมโครฟิลาเมนท์ หรือ แอกทินฟิลาเมนท์ เป็นโปรตีนฟิลาเมนท์ภายในไซโทพลาซึมของเซลล์ยูคารีโอตซึ่งประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของไซโทสเกเลตัน ไมโครฟิลาเมนต์ประกอบด้วยไบโอพอลีเมอร์แอคติน เป็นหลัก แต่ก็ถูกปรับแต่งผ่านและมีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนอื่น ๆ จำนวนมากภาย ...

                                               

ไมโครอาร์เอ็นเอ

ไมโครอาร์เอ็นเอ เป็นอาร์เอ็นเอโมเลกุลขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 – 22 นิวคลีโอไทด์ สร้างมาจากอาร์เอ็นเอขนาดใหญ่ประมาณ 90 – 100 นิวคลีโอไทด์ ที่ถูกตัดให้มีขนาดเล็กลง ทำหน้าที่ในการควบคุมการแสดงออกของยีนโดยเข้าไปจับกับ mRNA ที่ตำแหน่งที่เป็นคู่สมกัน ซึ่งทำ ...

                                               

ไมโทคอนเดรีย

ไมโทคอนเดรียน เป็นออร์แกเนลล์ประเภทกึ่งอิสระ ที่มีเยื่อหุ้มสองชั้น พบในสิ่งมีชีวิตยูแคริโอตโอตส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามบางเซลล์ในบางสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อาจไม่มีไมโทคอนเดรียก็ได้ ส่วนในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจำนวนหนึ่ง เช่น microsporidia, parabasalids แ ...

                                               

ไมโอซิส

การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์ที่พบในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในยูคาริโอต การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแบ่งเป็นระยะได้ 2 ระยะ ดังนี้ ไซโกทีน Zygotene ส่วนฮอมอโลกัสโครโมโซมมาจับคู่เรียงกันตามความยาวของโครโมโซม ทำให้เซนโทรเมียร์ตรงกันทุกจุด เรียกว่า ...

                                               

ยีน

ยีน, จีน หรือ สิ่งสืบต่อพันธุกรรม คือลำดับดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอที่สามารถถอดรหัสออกมาเป็นโมเลกุลหนึ่งๆ ที่สามารถทำหน้าที่ได้ โดยปกติแล้วดีเอ็นเอจะถูกถอดรหัสออกมาเป็นอาร์เอ็นเอ แล้วอาร์เอ็นเอนั้นอาจทำหน้าที่ได้เองโดยตรง หรือเป็นแบบให้กับขั้นตอนการ ...

                                               

ยีนเทียม

ยีนเทียม เป็นลำดับดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับยีนปกติที่ทำงานได้ แต่เทียบกับยีนปกติ ได้สูญสมรรถภาพในการแสดงออกหรือในการเข้ารหัสโปรตีน ยีนเทียมบ่อยครั้งเป็นผลจากการสะสมการกลายพันธุ์หลายอย่างภายในยีนเดียวกันที่ไม่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต แต่ก็อาจเ ...

                                               

ยูกลีนา

ยูกลีนา เป็นสัตว์เซลล์เดียวขยายพันธุ์ได้โดยวิธีแบ่งเซลล์ มีลักษณะเป็นรูปกระสวย หน้าป้าน ท้ายเรียว มีเยื่อหุ้มหนาเรียก เพลลิเคิล มีช่องเปิดขนาดเล็ก เรียก ไซโตสโตม เชื่อมต่อเซลล์เป็นช่องเรียก canal และ ตอนปลายจะพองออกมีลักษณะเป็นถุงเรียกว่า รีเซอวั ...

                                               

ยูนิพาเรนทัลไดโซมี

Uniparental disomy เกิดจากการได้รับโครโมโซมคู่หนึ่งทั้งสองอัน หรือส่วนหนึ่งของโครโมโซมทั้งสองอัน จากบิดาหรือมารดาเท่านั้น

                                               

ใยเชื่อมปลาย

ใยเชื่อมปลาย เป็นใย ที่เชื่อมปลายขนของเซลล์ขนในหูชั้นในที่เรียกว่า stereocilia หรือ kinocilium เข้าด้วยกันการถ่ายโอนแรงกลเป็นไฟฟ้า เชื่อว่าเกิดใกล้ ๆ กับใยเชื่อมปลายที่ยึดกับช่องไอออนเปิดปิดโดยสปริง ซึ่งเป็นช่องที่เปิดต่อแคตไอออนโดยเฉพาะ คือ ไอออ ...

                                               

รยางค์บน

ในกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ รยางค์บน คือส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เรียกโดยทั่วไปว่า แขน คือโครงสร้างตั้งแต่แขนจนถึงปลายนิ้ว รวมทั้งส่วนของต้นแขน ด้วย

                                               

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นระบบส่งสารเคมีที่ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ สร้างและหลั่งฮอร์โมน แล้วส่งออกนอกเซลล์โดยผ่านระบบไหลเวียน ทั้งทางกระแสเลือดและน้ำเหลือง เพื่อควบคุมอวัยวะเป้าหมายในร่างกาย ต่อมไร้ท่อที่สำคัญในมนุษย์ ได้แก่ ต่อมไทรอยด์ และต่อมหมวกไต ในสัต ...

                                               

ระยะ QT

ระยะ QT คือความยาวระหว่างจุดเริ่มต้นของคลื่น Q ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของคลื่น T ในช่วงจังหวะไฟฟ้าของหัวใจซึ่งเห็นได้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยทั่วไปแล้วระยะ QT แสดงถึงช่วงการคลายความเป็นขั้ว และการคืนความเป็นขั้ว ของหัวใจห้องล่างทั้งสองห้อง การมีระ ...

                                               

ร่างแหเอนโดพลาซึม

ร่างแหเอนโดพลาซึม หรือ เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม เป็นออร์แกเนลล์ชนิดหนึ่งของเซลล์สิ่งมีชีวิตยูแคริโอตซึ่งก่อเครือข่ายถุงหรือท่อแบนมีเยื่อหุ้มติดต่อระหว่างกัน เรียก ซิสเทอร์นี เยื่อของ ER ต่อเนื่องกับเยื่อชั้นนอกของเยื่อหุ้มนิวเคลียส ร่างแหเอนโดพลาซ ...

                                               

ราเมือก

ราเมือก คือชื่ออย่างไม่เป็นทางการของสิ่งมีชีวิตยูแคริโอตหลายประเภทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันที่สามารถอาศัยในรูปเซลล์เดียวได้อย่างอิสระ และสามารถรวมกันเพื่อสร้างเป็นโครงสร้างคล้ายสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ได้ เดิมราเมือกได้รับการจัดประเภทให้เป็นพวกเห็ดรา แต ...

                                               

ราเมือกเซลล์เดียว

ราเมือกเซลล์เดียว อยู่ในดินในรูปเซลล์แฮพลอยด์อิสระ ลักษณะคล้ายอะมีบา อยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ แต่จะส่งสัญญาณเพื่อมาอยู่รวมกับเป็นแผ่นคล้ายพลาสโมเดียมเรียกพลาสโมเดียมเทียม ในสภาพที่แห้งหรือขาดอาหาร เซลล์จะเปลี่ยนรูปไปเป็นฟรุตติ้งบอดีเพื่อสร้างสปอร์ สป ...

                                               

รีเวิร์สแทรนสคริปเทส

ในชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีนั้น รีเวิร์สแทรนสคริปเทส เป็นเอนไซม์ DNA polymerase ที่ถอดรหัส single-stranded RNA ให้เป็น double-stranded DNA นอกจากนั้นยังช่วยสร้าง double helix DNA หลังจากที่ RNA ถูก reverse transcribed ให้เป็น single stranded cDNA ...

                                               

รูปแบบพันธุกรรม

ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึงลักษณะองค์ประกอบของยีน ของสิ่งมีชีวิตที่มีการแสดงออกเป็นลักษณะปรากฏที่แตกต่างกัน และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นอื่นๆ ต่อไปได้ โดยการถ่ายทอดยีน ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะมีหน่วยควบคุมลักษณะ genetic unit ควบคุ ...

                                               

แรงต้านของหลอดเลือด

Vascular resistance หรือความต้านทานของหลอดเลือด เป็นแรงที่ต้านการไหลของเลือดผ่านระบบไหลเวียน แรงต้านที่เกิดจากระบบไหลเวียนส่วนปลายทั้งหมดเรียกรวมว่า systemic vascular resistance หรือความต้านทานของหลอดเลือดทั่วร่าง ในขณะที่แรงต้านนี้เกิดจากหลอดเลื ...

                                               

ละอองเรณู

ละอองเรณู เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก อยู่ในอับเรณู เมื่อแก่เต็มที่อับเรณูจะแตกออก ทำให้ละอองเรณูที่อยู่ภายในถูกพาไปผสมพันธุ์กับไข่ได้ ทั้งนี้อาจอาศัยกระแสลม กระแสน้ำ แมลง มนุษย์ และ สัตว์อื่นๆ หากพิจารณาลักษณะของละอองเรณู อาจจำแนกได้เป็น 4 ...

                                               

ลานรับความรู้สึก

ลานรับความรู้สึก ของเซลล์ประสาทรับความรู้สึกก็คือ เขตในปริภูมิที่ถ้ามีตัวกระตุ้น จะสามารถเปลี่ยนการยิงกระแสประสาทของเซลล์นั้น ๆ ปริภูมิที่กล่าวถึงอาจจะ เป็นตำแหน่งที่อยู่เป็นที่โดยไม่เกี่ยวกับตำแหน่งของตัวสัตว์ เช่นมุมหนึ่งของห้อง เป็นลานรับความร ...

                                               

ลิมโฟไซต์

ลิมโฟไซต์ เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์มีกระดูกสันหลัง รวมถึงมนุษย์ อาจแบ่งออกเป็นเซลล์เอ็นเค เซลล์ที และเซลล์บี เป็นเซลล์ที่พบเป็นส่วนใหญ่ในระบบน้ำเหลือง จึงได้ชื่อว่าลิมโฟไซต์

                                               

โลคัส (พันธุศาสตร์)

ในทางพันธุศาสตร์และการประมวลผลทางวิวัฒนาการ โลคัส หมายถึงตำแหน่งหนึ่งๆ บนยีนหรือลำดับดีเอ็นเอซึ่งอยู่บนโครโมโซม ลำดับดีเอ็นเอบนโลคัสหนึ่งๆ อาจมีได้หลายแบบแต่ละแบบเรียกว่าอัลลีล รายการลำดับทั้งหมดของโลคัสบนจีโนมหนึ่งๆ ซึ่งเป็นที่รู้ เรียกว่าแผนที่ ...

                                               

โลคัสลักษณะถ่ายทอดเชิงปริมาณ

ลักษณะถ่ายทอดเชิงปริมาณ หมายถึงฟีโนไทป์บางชนิดที่มีระดับแสดงออกแตกต่างกันไปหลายระดับ เช่น ส่วนสูง สีผิว ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยผลของการมียีนควบคุมลักษณะหลายยีนและสิ่งแวดล้อม และ โลคัสลักษณะถ่ายทอดเชิงปริมาณ เป็นชุดของดีเอ็นเอที่ประกอบด้วยลำดับของ ...

                                               

วักกวิทยา

วักกวิทยา เป็นสาขาย่อยของแพทยศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาไต ซึ่งรวมถึงการศึกษาการทำหน้าที่ของไตปกติและปัญหาของไต การสงวนสุขภาพไต และการรักษาปัญหาของไต ตั้งแต่อาหารและยาจนถึงการบำบัดทดแทนไต ภาวะทั่วกายที่มีผลต่อไต และปัญหาทั่วกายที่เกิดเ ...

                                               

วัฏจักรกรดซิตริก

วัฏจักรกรดซิตริก หรือ วัฏจักรเครบส์ หรือ วัฏจักรกรดไตรคาร์บอกซิลิก เป็นวัฏจักรกลางในการผลิต ATP รวมทั้ง NADH + H+ และ FADH2 ที่จะเข้าสู่ปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชั่นเพื่อสร้าง ATP ต่อไป เกิดขึ้นบริเวณเมทริกซ์ซึ่งเป็นของเหลวในไมโทคอนเดรีย โดยมีการสลายแอซ ...

                                               

วิทยาต่อมไร้ท่อ

วิทยาต่อมไร้ท่อ เป็นสาขาหนึ่งของชีววิทยาและแพทยศาสตร์ว่าด้วยระบบต่อมไร้ท่อ โรคของระบบต่อมไร้ท่อ และการหลั่งสิ่งที่เรียก ฮอร์โมน นอกจากนี้ยังศึกษาบูรณาการและการเจริญ การเพิ่มจำนวน การเติบโตและการเปลี่ยนไปทำหน้าที่เฉพาะ และกัมมันตภาพทางจิตวิทยาหรือ ...

                                               

วิวัฒนาการชาติพันธุ์

ในชีววิทยา วิวัฒนาการชาติพันธุ์ เป็นการศึกษาประวัติและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างหน่วยหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ความสัมพันธ์จะค้นพบผ่านการอนุมาน/การวิเคราะห์ทางวิวัฒนาการชาติพันธุ์ ซึ่งตรวจสอบลักษณะที่สืบทอดได้ เช่น ลำดับดีเอ็นเอหรือสัณฐาน ...

                                               

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A H3N8

                                               

ไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบี เป็นสปีชีส์ของไวรัสดีเอ็นเอสายคู่ชนิดหนึ่ง อยู่ในจีนัส Orthohepadnavirus แฟมิลี Hepadnaviridae ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ บี

                                               

ไวรัสเอ็ปสไตน์-บาร์

ไวรัสเอ็ปสไตน์-บาร์ หรือ อีบีวี หรือ ไวรัสเฮอร์ปีสในมนุษย์ 4 หรือ เอชเอชวี-4 เป็นไวรัสเฮอร์ปีสในมนุษย์ชนิดหนึ่งจากทั้งหมดแปดชนิด ในแฟมิลีของไวรัสเฮอร์ปีส และเป็นไวรัสที่พบบ่อยที่สุดชนิดหนึ่งในมนุษย์อีกด้วย อีบีวีทำให้เกิดโรคต่างๆ ที่สำคัญและเป็นท ...

                                               

สเคลอเรนไคมา

สเคลอเรนไคมา เป็นเซลล์พืชที่มีผนังเซลล์ชั้นที่สอง พบตามบริเวณที่เป็นเนื้อแข็งๆของพืช เช่น เปลือกหรือเนื้อไม้ที่สาก เสี้ยนในเนื้อผลไม้ แบ่งได้เป็นสองชนิดคือ แบบที่รูปร่างยาว ปลายแหลม เรียก ไฟเบอร์ พบในส่วนที่เป็นเส้นใยของพืช กับสเคลอรีด มีรูปร่างก ...

                                               

สถาปัตยกรรมทางเซลล์

สถาปัตยกรรมทางเซลล์ หรือ ไซโทอาร์คิเทกเชอร์ หมายถึงการจัดระเบียบของเซลล์อย่างเฉพาะเจาะจงในเนื้อเยื่อโดยเฉพาะในเปลือกสมอง หรือเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางเซลล์ของเนื้อเยื่อในร่างกายด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งใช้โดยเฉพาะกับการศึกษาระบบประสาทกลาง นี่เป็นวิ ...

                                               

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านกลศาสตร์ ด้านกายภาพ และด้านชีวเคมี สรีรวิทยาแบ่งออกเป็นสรีรวิทยาของพืชและสรีรวิทยาของสัตว์ แต่สรีรวิทยาทุกสาขามีหลักการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิ ...

                                               

สรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ

สรีรวิทยากล้ามเนื้อ เป็นสาขาหนึ่งของวิชาสรีรวิทยาที่ว่าด้วยเรื่องของลักษณะ คุณสมบัติ การทำงานของกล้ามเนื้อ ในร่างกายของมนุษย์ จะมีกล้ามเนื้ออยู่ราว 600 มัด ซึ่งใช้ทำหน้าที่สำคัญในสิ่งมีชีวิต อย่างเช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การหายใจ การทรงตัว การย่ ...

                                               

ชีวสังเคราะห์โปรตีน

การสังเคราะห์) เป็นกระบวนการสร้างโปรตีนที่เกิดขึ้นใน เซลล์ กระบวนการสร้างโปรตีนมีหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ ทรานสคริปชั่นและจบที่ ทรานสเลชั่น การสังเคราะห์โปรตีนโดยทั่วไปถึงแม้จะเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในระหว่าง โปรแคริโอต และ ยูแคริโอต

                                               

สัตว์เลื้อยคลานทะเล

สัตว์เลื้อยคลานทะเล เป็นสัตว์เลื้อยคลานซึ่งได้ปรับตัวเป็นลำดับที่สองเข้ากับการดำเนินชีวิตแบบอยู่ในน้ำหรือกึ่งใต้น้ำในสิ่งแวดล้อมทางทะเล สัตว์เลื้อยคลานทะเลยุคแรกเริ่มพบตั้งแต่ยุคเพอร์เมียนระหว่างมหายุคพาลีโอโซอิก ระหว่างมหายุคมีโซโซอิก สัตว์เลื้อ ...

                                               

สายใยอาหาร

สายใยอาหาร หรือ วัฏจักรอาหาร บรรยายความสัมพันธ์แบบการกินกันในชุมชนนิเวศวิทยา นักนิเวศวิทยาสามารถรวบรวมรูปแบบชีวิตทุกชนิดอย่างกว้างขวางเป็นหนึ่งในสองหมวดหมู่ที่เรียกว่า ระดับหรือลำดับขั้นการกินอาหาร ได้แก่ 1) ออโตทรอพ และ 2) เฮเทโรทรอพ ในการบำรุงเ ...

                                               

สาหร่าย

สาหร่าย เป็นชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในอาณาจักรโครมาลวีโอลาตา เอกซ์คาวาตา ไรซาเรีย มีลักษณะคล้ายพืช แต่ไม่มีส่วนที่เป็นราก ลำต้น และใบที่แท้จริง มีขนาดตั้งแต่เล็กมากมีเซลล์เดียว ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก อาจเป็นเส้นสายหรือมีลัก ...

                                               

สาหร่ายสีทอง

                                               

สิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการออกซิเจน

สิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการออกซิเจน คือสิ่งมีชีวิตชนิดใด ก็ตาม ที่มีชีวิตอยู่และเติบโตได้โดยไม่ต้องการออกซิเจน บางชนิดอาจได้รับผลเสียหรือถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อได้รับออกซิเจน

                                               

เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส

เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส เป็นเส้นประสาทที่มีต้นกำเนิดมาจาก lateral cord ของร่างแหประสาทแขน อยู่ตรงกล้ามกับขอบล่างของ กล้ามเนื้อเพคเทอรัลลิส ไมเนอร์ มีใยประสาทที่มีต้นกำเนิดมาจาก เส้นประสาทคอ เส้นที่ห้า หก และเจ็ด

                                               

หน่วยรับความรู้สึก

หน่วยรับความรู้สึก, ตัวรับ หรือ ที่รับ ในชีวเคมี เป็นโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ หรือในไซโทพลาสซึมหรือนิวเคลียสที่จะเชื่อมต่อกับโมเลกุลเฉพาะซึ่งเรียกว่า ลิแกนด์ เช่น สารสื่อประสาท, ฮอร์โมน หรือสารประกอบอื่นๆ และทำให้เกิดการเริ่มต้นตอบสนองของเซล ...

                                               

หลอดเลือด

หลอดเลือด เป็นส่วนประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตที่ขนส่งเลือดไปทั่วร่างกายมนุษย์ หลอดเลือดเหล่านี้ขนส่งเซลล์เม็ดเลือด สารอาหาร และออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อของร่างกาย อีกทั้งยังนำของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากเนื้อเยื่อ หลอดเลือดเป็นสิ่งจำเป็นในการด ...

                                               

หลอดเลือดดำ

ในระบบไหลเวียนโลหิต หลอดเลือดดำ เป็นหลอดเลือดที่นำพาเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ หน้าที่หลักของหลอดเลือดดำคือการขนส่งเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากเนื้อเยื่อกลับเข้าสู่หัวใจ ยกเว้นหลอดเลือดดำจากปอด และหลอดเลือดดำอัมบิลิคัล ที่ขนส่งเลือดที่มีออกซิเจนสูง

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →