ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 387
                                               

สาธารณรัฐจีนในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

สาธารณรัฐจีน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสาธารณรัฐจีนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 54 คน ใน 7 ชนิดกีฬา ...

                                               

ประเทศออสเตรียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศออสเตรีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติออสเตรียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 234 คน ใน 19 ชนิดกีฬา ...

                                               

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศอัฟกานิสถาน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอัฟกานิสถานเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 คน ใน 2 ชนิด ...

                                               

ประเทศอาร์เจนตินาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศอาร์เจนตินา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอาร์เจนตินาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 51 คน ใน 8 ชนิด ...

                                               

ประเทศอิตาลีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศอิตาลี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอิตาลีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 244 คน ใน 17 ชนิดกีฬา ผลก ...

                                               

ประเทศอินเดียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศอินเดีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอินเดียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 27 คน ใน 4 ชนิดกีฬา ผลก ...

                                               

ประเทศอียิปต์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศอียิปต์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอียิปต์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 53 คน ใน 10 ชนิดกีฬา ผล ...

                                               

ประเทศอุรุกวัยในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศอุรุกวัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอุรุกวัยเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 37 คน ใน 6 ชนิดกีฬา ผ ...

                                               

สาธารณรัฐเอสโตเนียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศเอสโตเนีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเอสโตเนียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 37 คน ใน 8 ชนิดกีฬา ...

                                               

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศแอฟริกาใต้ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแอฟริกาใต้เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 32 คน ใน 6 ชนิดกี ...

                                               

ประเทศไอซ์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศไอซ์แลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติไอซ์แลนด์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน ใน 2 ชนิดกีฬา ...

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

ประเทศฮังการี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 11 ค.ศ. 1936 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม พ.ศ. 2479 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฮังการีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 216 คน ใน 21 ชนิดกีฬา ผ ...

                                               

ประเทศโรมาเนียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1952

ประเทศโรมาเนีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 15 ค.ศ. 1952 ณ เมืองลอนดอน สหราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2495.

                                               

ประเทศฟินแลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964

ประเทศฟินแลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 18 ค.ศ. 1964 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2507 มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 89 คน มีชาย 84 คน หญิง 5 คน จาก 13 ชนิดกีฬา ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันท ...

                                               

ประเทศอาร์เจนตินาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964

ประเทศอาร์เจนตินา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 18 ค.ศ. 1964 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2507 มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 102 คน ชาย 96 คน หญิง 6 คน จาก 14 ชนิดกีฬา ได้เหรียญรางวัล 1 เหรียญ

                                               

สหราชอาณาจักรในโอลิมปิกฤดูร้อน 1980

สหราชอาณาจักร ในนามของ British Olympic Association เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 1980 ที่กรุงมอสโก สหภาพโซเวียต นักกีฬาอังกฤษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครบทุกครั้ง ในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม 219 คนแบ่งเป็น ชาย 149 คนและหญิง 70 คน แ ...

                                               

ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984

ประเทศตรินิแดดและโตเบโก เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 10 ค.ศ. 1984 ณ ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 16 คน แข่งขัน 14 รายการใน 5 ชนิดกีฬา

                                               

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 24 ค.ศ. 1988 ณ กรุงโซลโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2531 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติมัลดีฟส์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 7 คน ใน 1 ช ...

                                               

ประเทศฝรั่งเศสในโอลิมปิกฤดูร้อน 1992

ประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 25 ณ เมืองบาร์เซโลนา, ประเทศสเปนระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2535. มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 339 คน ใน 25 ชนิดกีฬา

                                               

ผู้เข้าร่วมโอลิมปิกโดยอิสระในโอลิมปิกฤดูร้อน 1992

ผู้เข้าร่วมโอลิมปิกโดยอิสระ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 25 ค.ศ. 1992 ที่นครบาร์เซโลนาของสเปน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2535

                                               

นักกีฬาโอลิมปิกเฉพาะบุคคลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000

นักกีฬาโอลิมปิกเฉพาะบุคคล เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 27 ค.ศ. 2000 ที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004

ประเทศฮังการี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 28 ค.ศ. 2004 ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฮังการีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 209 คน ใน ...

                                               

ประเทศกรีซในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศกรีซ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกรีซเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 156 คน เข้าร่วมแข่งขันใน 22 ชนิด ...

                                               

ประเทศกาบองในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศกาบอง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกาบองเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 4 คน เข้าร่วมแข่งขันใน 3 ชนิดกี ...

                                               

ประเทศกินีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศกินี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศกินี ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกินีเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 5 คน เข้าร่วมแข่งขันใน 3 ชนิดกีฬ ...

                                               

ประเทศกินีบิสเซาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศกินีบิสเซา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศกินีบิสเซา ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกินีบิสเซาเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 3 คน เข้าร่วมแ ...

                                               

ประเทศเกาหลีใต้ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศเกาหลีใต้ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเกาหลีใต้เป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 267 คน เข้าร่วมแข ...

                                               

ประเทศเกาหลีเหนือในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศเกาหลีเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศเกาหลีเหนือ ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเกาหลีเหนือเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 63 คน เข้าร ...

                                               

ประเทศแกมเบียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศแกมเบีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศแกมเบีย ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแกมเบียเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 3 คน เข้าร่วมแข่งขันใน ...

                                               

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

                                               

ประเทศจีนในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศจีน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจีนเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 639 คน เข้าร่วม ...

                                               

สาธารณรัฐซูดานในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศซูดาน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศซูดาน ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติซูดานเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมแข่งขันใน 2 ชนิด ...

                                               

สาธารณรัฐเซเชลส์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศเซเชลส์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศเซเชลส์ ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเซเชลส์เป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมแข่งขันใน ...

                                               

สาธารณรัฐเซเนกัลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศเซเนกัล เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศเซเนกัล ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเซเนกัลเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 15 คน เข้าร่วมแข่งขันใน ...

                                               

สาธารณรัฐเซอร์เบียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศเซอร์เบีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศเซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเซอร์เบียเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 92 คน เข้าร่วมแข่ ...

                                               

ประเทศจีนไทเปในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศจีนไทเป เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8- 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551ทั้งนี้ ไต้หวันเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะจีนไทเป ไม่ใช่ สาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสาธารณรัฐประชาชนจ ...

                                               

ประเทศญี่ปุ่นในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 พ.ศ. 2551 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

                                               

ประเทศมองโกเลียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

สาธารณรัฐมองโกเลีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551โดยเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา 7 ชนิด กีฬาโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่มองโกเลียประสบความสำเร็จ ...

                                               

ประเทศโรมาเนียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศโรมาเนีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ในครั้งแรกโรมาเนียส่งนักกีฬา 104 คนไปยังปักกิ่ง แต่ต่อมาลดลงเหลือ 102 คนเมื่อนักกรีฑาชาวโรมาเน ...

                                               

ประเทศภูฏานในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศภูฏาน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติภูฏานเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 2 คน เข้าร่วมแข่งขันใน 1 ชนิด ...

                                               

ประเทศรัสเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศรัสเซีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติรัสเซียเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 455 คน เข้าร่วมแข่งขันใ ...

                                               

ประเทศเวเนซุเอลาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศเวเนซุเอลา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศเวเนซุเอลา ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเวเนซุเอลาเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 108 คน เข้าร่ว ...

                                               

ประเทศศรีลังกาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

ประเทศศรีลังกา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติศรีลังกาเป็นตัวแทนประเทศได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมแข่งขัน ...

                                               

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543

                                               

สหรัฐในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้เข้าแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อนสมัยใหม่ทุกครั้ง ยกเว้นโอลิมปิกฤดูร้อน 1980 ที่กร ...

                                               

สาธารณรัฐเบลารุสในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

สาธารณรัฐเบลารุสใน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา 28 ชนิด

                                               

สาธารณรัฐสโลวักในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

สาธารณรัฐสโลวัก เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551.

                                               

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 29 ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยนักีฬาชาย 3 คน หญิง 1 คน ในตอนแรก เมห์โบบา อัห์นยาร เตรียมตัวเข้าแข่งวิ่ ...

                                               

ประเทศปารากวัยในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศปารากวัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 พ.ศ. 2555 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

                                               

ดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม ค.ศ. 2012