ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 386                                               

ซิลิเอต

ซิลิเอต เป็นโพรทิสต์ที่ใช้ซิเลียในการเคลื่อนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือมีความชื้นสูง โพรทิสต์กลุ่มนี้มีความหลากหลายทางสปีชีส์มากที่สุด ตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้เช่น พารามีเซียม, วอร์ติเซลลา เป็นต้น

                                               

ซิเลีย

ซิเลีย หรือรูปเอกพจน์ ซิเลียม เป็นออร์แกเนลล์ชนิดหนึ่งที่พบในเซลล์ยูคารีโอต มีรูปทรงเป็นส่วนที่ปูดออก ทรงเพรียวที่ออกมาจากตัวเซลล์ ซิเลียสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิด: เคลื่อนไหวได้ motile กับ เคลื่อนไหวไม่ได้ non-motile ซิเลียที่เคลื่อนไหวไม่ได้นั้นเ ...

                                               

ไซโกซิตี

ไซโกซิตี คือความเหมือนหรือไม่เหมือนของยีนทั้งสองของลักษณะหนึ่งๆ ของสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ หากยีนทั้งสองเหมือนกัน สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะมีลักษณะนั้นๆ แบบเป็น ฮอโมไซกัส หรือเป็น พันธุ์แท้ หากไม่เหมือนกัน สิ่งมีชีวิตนั้นจะมีลักษณะนั้นๆ แบบเป็น เฮเทอโรไซกัส ...

                                               

ไซโทสเกเลตัน

สารโครงร่างของเซลล์ หรือนิยมทับศัพท์เป็น ไซโทสเกเลตอน, ไซโทสเกเลตัน เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนและมีพลวัต ของฟิลาเมนต์โปรตีนที่เชื่อมต่อกัน อยู่ภายในไซโทพลาซึมของทุกเซลล์ รวมถึงพวกแบคทีเรียและอาร์เคีย ไซโทสเกเลตันนั้นครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ของเซลล์จากนิว ...

                                               

ด้วงไฟ

Blister Beetle Intoxication: Cantharidin Poisoning Beetle mania as extinct insect found on Scots isle striped blister beetle, Epicauta vittata UF / IFAS Featured Creatures blister beetles UF / IFAS Featured Creatures meloidae.com

                                               

ดอก

ดอก เป็นโครงสร้างสืบพันธุ์ของพืชดอก Flowering plants หรือ Angiosperms หน้าที่ทางชีววิทยาของดอก คือ เพื่อออกผลการสืบพันธุ์ ปกติโดยให้กลไกสำหรับการผสมระหว่างสเปิร์มกับไข่ ดอกอาจอำนวยให้การผสมข้ามดอก หรือให้เกิดการผสมในดอกเดียวกัน ก็ได้ บางดอกผลิตส่ ...

                                               

โดพามีนทรานสปอตเตอร์

โดพามีนทรานสปอตเตอร์ เป็นโปรตีนสำคัญที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทโดพามีน ทำหน้าที่ดูดกลับโดพามีนที่หลั่งออกมาในไซแนปส์เข้าสู่เซลล์ประสาทก่อนไซแนปส์ โดพามีนทรานสปอตเตอร์เป็นโปรตีนลำเลียงสารสื่อประสาทโดพามีนที่ต้องอาศัยไอออนโซเดียมและไอ ...

                                               

ไดโนเซฟาโลซอรัส

ไดโนเซฟาโลซอรัส เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีชีวิตอยู่ในยุคไทรแอสซิก เป็นไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งที่มีส่วนคอเรียวยาว มีเท้าที่มีครีบหรือพังผืดระหว่างนิ้วเท้า มีส่วนหัวที่เล็ก โดยตัวอย่างต้นแบบถูกค้นพบที่มณฑลกุ้ยโจว ...

                                               

ต้นแบบ (ชีววิทยา)

ต้นแบบ คือสิ่งที่เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกอ้างอิงถึงในการอธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ เป็นตัวแทนในการบ่งบอกถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในรูปร่างลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ทั้งเรื่องความ ...

                                               

ตะกร้าเกสร

ตะกร้าเกสร เป็นโพรงที่ปกคลุมด้วยขนเล็ก ๆ อยู่ที่ขาคู่หลังท่อนล่าง ซึ่งผึ้งในวงศ์ย่อย Apinae ใช้เป็นที่เก็บเกสรดอกไม้กลับไปที่รัง ส่วนผึ้งชนิดอื่นจะมีส่วนที่เรียกว่า scopa ซึ่งใช้เก็บเกสรเช่นกัน แต่จะมีลักษณะเป็นกลุ่มขนแทน คำว่า "ตะกร้าเกสร" เริ่ม ...

                                               

ตะขาบ

ตะขาบ เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในชั้น Chilopoda จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โธรพอด เป็นสัตว์ขาข้อที่พบได้ในเขตร้อนชื้น อาศัยอยู่บนบก มีหลายขนาด ส่วนใหญ่ความยาวของลำตัวตั้งแต่ 3-8 เซนติเมตร ลำตัวแบนราบ มีปล้อง 15-100 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1 คู่ ส่วน ...

                                               

ตะไคร่น้ำ

ตะไคร่น้ำ คือ สาหร่ายเซลล์เดียวซึ่งเกาะยึดในพื้นที่ที่มีน้ำไหล เพราะน้ำที่ไหลมีทั้งออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหารไหลเวียนดี แสงดี สาหร่ายพวกนี้จะมายึดเกาะ กลายเป็นผืนเขียว ๆ ตะไคร่น้ำยังประกอบไปด้วยสาหร่ายชนิดต่าง ๆ รวมทั้งพวกไซยาโนแบคทีเร ...

                                               

ตัวทำการ

อะโกนิสต์ เป็นสารที่เมื่อเชื่อมต่อกับ รีเซพเตอร์ ทางชีวเคมี แล้วทำให้เกิดการกระตุ้นกลไกตอบสนองของ เซลล์ อะโกนิสต์ จะทำงานตรงข้ามกับแอนตาโกนิสต์ ที่เมื่อเชื่อมต่อกับ รีเซพเตอร์ แล้วจะไม่เกิดกลไกการกระตุ้น ดังนั้นเมื่อ แอนตาโกนิสต์ เชื่อมต่อกับรีเซ ...

                                               

ตัวรับการยืด

ตัวรับการยืด เป็นตัวรับแรงกล ที่ตอบสนองต่อการยืดอวัยวะและกล้ามเนื้อต่าง ๆ แล้วส่งข้อมูลโดยเป็นกระแสประสาทไปยังก้านสมองส่วนท้าย ผ่านเส้นใยประสาทนำเข้า ตัวอย่างรวมทั้งตัวรับการยืดที่กล้ามเนื้อแขนขา เอ็นแขนขา ที่หัวใจ ผนังลำไส้ใหญ่ และที่ปอด ตัวรับก ...

                                               

ตัวรับโดปามีน

ตัวรับโดปามีน สารสื่อประสาทโดปามีนออกฤทธิ์ผ่าน ตัวรับโดปามีน ซึ่งเป็นตัวรับที่จับอยู่กับโปรตีนจี ในยุคแรกๆ ได้แบ่งตัวรับโดปามีนออกเป็น 2 กลุ่มหลักโดยใช้ความสามารถในการกระตุ้นหรือยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อดีนิลิล ไซเคลส เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มซึ่งส ...

                                               

ตัวรับแอมพา

ตัวรับแอมพา เป็นตัวรับหรือรีเซพเตอร์ สำหรับสารสื่อประสาทกลูตาเมทชื่อตัวรับแอมพานี้เกิดจากที่สารแอมพาสามารถจับตัวรับนี้ได้ด้วย ตัวรับนี้เป็นตัวรับชนิดที่ไม่ใช่ตัวรับเอ็นเอ็มดีเอที่จับอยู่กับช่องไอออน ตัวรับแอมพามีหน้าที่หลัก คือ ถ่ายทอดสัญญาณไซแนป ...

                                               

ตารางพันเนตต์

ตารางพันเนตต์ เป็นแผนภาพที่ใช้ช่วยทำนายผลที่ได้จากการทดลองการผสมพันธุ์ ตั้งชื่อตาม Reginald C. Punnett ผู้คิดวิธีนี้ นักชีววิทยาใช้ตารางนี้ในการหาโอกาส ที่รุ่นลูกจะมีลักษณะจีโนไทป์หนึ่งๆ

                                               

แตน

แตน จัดเป็นแมลงจำพวกผึ้ง เพราะว่ามีเหล็กในและการดำรงชีวิตที่คล้ายคลึงกัน แตนเป็นแมลงเอวคอด ปีกบางสองคู่ แตนมีหลายชนิดสร้างรังรูปแบบแปลกๆ สวยงาม แตนบัว หรือแตนฝักบัวสร้างรังคล้ายกับฝักบัวคว่ำ รังนี้ยึดติดแน่นกับกิ่งไม้ ด้านล่างของรังที่หันลงดินแบ่ ...

                                               

ทฤษฎีเอ็นโดซิมไบโอติก

ทฤษฎีเอนโดซิมไบโอติก หรือ ซิมไบโอเจเนซิส เป็นทฤษฎีทางวิวัฒนาการทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายที่มาของเซลล์ยูคาริโอตว่ามาจากเซลล์โปรคาริโอต ทฤษฎีนี้เสนอว่า ออร์กาเนลล์สำคัญๆ ในเซลล์ยูคาริโอต มาจากซิมไบโอซิสของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เคยแยกกันอยู่มาก่อน ตามทฤ ...

                                               

ทากทะเลสีน้ำเงิน

ทากทะเลสีน้ำเงิน หรือที่รู้จักกันในชื่อของ sea swallow, blue glaucus และ blue ocean slug เป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้น้ำทะเลลึกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกหอย แต่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาดออกไป

                                               

ทางเดินหายใจส่วนล่าง

ทางเดินหายใจส่วนล่าง เป็นทางเดินของอากาศที่อยู่ถัดจากทางเดินหายใจส่วนบน มีความสำคัญคือลำเลียงอากาศเข้าสู่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส ประกอบด้วย กล่องเสียง, หลอดคอ, หลอดลมใหญ่หรือหลอดลมปอด และปอด

                                               

ทายกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล หรือ ทายกรรม ที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล เป็นคำทั่วไปใช้กล่าวถึงแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใดๆ ที่ไม่กระจุกตัวอยู่ในประชากรตามกฎของเมนเดล กฎของเมนเดลที่กล่าวถึงนี้อธิบายการถ่ายทอดลักษณะ ...

                                               

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใช้ระบบและสิ่งที่มีชีวิตเพื่อพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์, หรือ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใดๆ ที่ใช้ระบบชีวภาพ, สิ่งที่มีชีวิตหรืออนุพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตนั้น, เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการสำหรับการ ...

                                               

เท้าเทียม (ชีววิทยา)

เท้าเทียม คือส่วนที่ใช้เคลื่อนที่ชั่วคราวของเซลล์จำพวกยูคาริโอต ซึ่งมีลักษณะเป็นเซลล์แบบง่ายที่ไม่มีนิวเคลียสเด่นชัด เซลล์ที่มีเท้าเทียมจะถูกจัดให้อยู่ในจำพวกอะมีบอยด์ โดยอะมีบอยด์นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะอะมีบา แต่ยังรวมไปถึงเซลล์เม็ดเลือดขาวและโปรติ ...

                                               

ไทต์จังก์ชัน

ไทต์จังก์ชัน หรือชื่ออื่น ๆ จังก์ชันอุดตัน, โซนูเล ออคคลูเดนเตส เป็นเซลล์จังก์ชันหลากโปรตีนที่ซึ่งการทำงานทั่วไปคือมีหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหล ของตัวถูกละลายและน้ำที่กำลังถูกขนส่ง และปิดเส้นทางของเซลล์เคียงกัน ไทต์จังก์ชันอาจเป็นเส้นทางรั่วซึ ...

                                               

นิวคลีโอพลาสซึม

นิวคลีโอพลาสซึม คือ ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในเยื่อหุ้มนิวเคลียส ซึ่งประกอบด้วยสารโปรตีนดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ ซึ่งมีการแยกเป็นอิสระและรวมกันตามกิจกรรมของเซลล์ ในสภาวะปกติที่เซลล์ยังไม่ทำการแบ่งตัว สารประกอบเหล่านี้จะจัดเรียงตัวให้เห็นเป็น 2 ส่วน คือ น ...

                                               

นิวคลีโอลัส

นิวคลีโอลัส เป็นโครงสร้างใหญ่สุดภายในนิวเคลียสของเซลล์ยูคารีโอต ในนิวคลีโอลัสมีความสำคัญคือเป็นบริเวณที่เกิดการชีวกำเนิดของไรโบโซม นอกจากนี้นิวคลีโอไลยังมีส่วนในการสร้างอนุภาคการรับรู้ทางสัญญาณ และมีส่วนในการรับมือกับความเครียด ของเซลล์ นิวคลีโอไ ...

                                               

นิวเคลียสของเซลล์

ในทางชีววิทยาของเซลล์ นิวเคลียส คือออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มพบในเซลล์ยูแคริโอต ภายในบรรจุสารพันธุกรรม ซึ่งจัดเรียงตัวเป็นดีเอ็นเอ สายยาวรวมตัวกับโปรตีนหลายชนิด เช่น ฮิสโตน เป็นโครโมโซม ยีน ต่างๆ ภายในโครโมโซมเหล่านี้ รวมเรียกว่า นิวเคลียส จีโนม ห ...

                                               

เนื้อเยื่อประสาท

เนื้อเยื่อประสาท เป็นหนึ่งในเนื้อเยื่อของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เนื้อเยื่อประสาททำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆ ของร่างกาย เนื้อเยื่อนี้ประกอบด้วยเซลล์ประสาทหรือนิวรอน ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาท และเซลล์เกลีย ทำหน้าที่ช่วยในการส่งสัญญาณประ ...

                                               

บทนำพันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ คือวิชาที่ว่าด้วยพันธุกรรม และการทำงานของพันธุกรรม ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่นได้ เช่น เด็กมักมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่ เนื่องจากได้รับพันธุกรรมมาจากพ่อแม่ วิชาพันธุศาสตร์จะพยายามค้นหาว่าลักษณะใดบ้างที่มีการ ...

                                               

แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้

แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้ เป็นแบคทีเรียหรืออาร์เคียที่ใช้ก๊าซไนโตรเจนเป็นแหล่งไนโตรเจนได้ โดยเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนให้กลายเป็นแอมโมเนีย

                                               

ปฏิกรณ์ชีวภาพ

ปฏิกรณ์ชีวภาพ หมายถึงอุปกรณ์หรือระบบที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการตื่นตัวทางชีวภาพ ในบางกรณีก็อาจหมายความถึงถังที่มีการทำปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งมีชีวิตหรือชีวเคมีที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนั้น โดยอาศัยการให้อาหารและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจร ...

                                               

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสอีกแบบหนึ่ง เป็นเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมักจะใช้ในอณูชีววิทยา เพื่อใช้ในการสร้างสำเนาลำดับดีเอ็นเอขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า "amplification" อย่างไรก็ตาม ใน ...

                                               

ประสาทชีววิทยา

ประสาทชีววิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ชนิดต่างๆ ในระบบประสาท และการจัดระเบียบของเซลล์เหล่านี้ให้สามารถทำงานเชื่อมต่อกันเป็นวงจรเพื่อใช้ประมวลผลข้อมูลและการแสดงออกทางพฤติกรรม ประสาทชีววิทยาเป็นแขนงวิชาย่อยของชีววิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ ประสาทช ...

                                               

ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที

ปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที ใช้สัญลักษณ์เป็น Q {\displaystyle Q} หรือ Q ˙ c {\displaystyle {\dot {Q}}_{c}} คือปริมาตรของเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายหรือห้องล่างขวาในระยะเวลาหนึ่งนาที อาจวัดผลได้หลายหน่วย เช่น ลูกบาศก์เดซิเมตรต่อ ...

                                               

ปลาเขี้ยวก้าง

ปลาเขี้ยวก้าง หรือปลาสตอปไลต์ลูสจอว์ เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก มีรูปร่างคล้ายปลาฉลาม โดยชื่อ สตอปไลต์ มาจาก Stoplight ซึ่งหมายถึงสัญญาณไฟจราจรนั่นเอง จะสามารถพบพวกมันได้มากที่ความลึก500เมตรลงไป พวกมันอยู่ในสกุล Aristostomias ...

                                               

ปลาซิวใบไผ่

ปลาซิวใบไผ่ หรือ ปลาจุกกี เป็นสกุลของปลาน้ำจืดขนาดเล็กในวงศ์ปลาตะเพียน สกุลหนึ่ง และยังจัดเป็นปลาซิว ปลาในสกุลนี้ มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นปลาขนาดเล็กที่มักอาศัยอยู่ตามน้ำตกและลำธารที่มีกระแสน้ำไหลแรง มีลำตัวที่สั้นและแบนข้าง เส้นข้างลำตัวสมบูรณ์ ช่ ...

                                               

ปัสสาวะวัว

ปัสสาวะวัว หรือ โคมูตร คือของเหลวที่เป็นผลผลิตพลอยได้จากเมแทบอลิซึมในวัว มีปรากฏใช้ในการแพทย์ท้องถิ่นของอินเดีย, พม่า, เนปาล และไนจีเรีย ในขณะที่ปัสสาวะวัวและอุจจาระวัวมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นปุ๋ย แต่การอ้างว่าทั้งสองอย่างสามารถใช้รักษาโรคได้นั้ ...

                                               

เปลือกชั้นใน

เปลือกชั้นใน หรือ phloem เป็นกลุ่มที่ลำเลียงสารอาหารที่สังเคราะห์ขึ้นที่ใบไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชจนถึงราก เซลล์ที่สำคัญมี 2 ชนิด คือ เซลล์หลอดตะแกรง เป็นเซลล์ที่เป็นแท่งยาว ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่มีนิวเคลียส หัวและท้ายเป็นรูพรุน เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที ...

                                               

โปรตีโนพลาสต์

โปรตีโนพลาสต์ เป็นออร์แกเนลล์พิเศษที่พบเฉพาะในเซลล์พืช โปรติโนพลาสต์จัดอยู่ในประเภทของออร์แกเนลล์ที่เรียกว่าพลาสติด เนื่องจากโปรตีโนพลาสต์ขาดรงควัตถุ จึงถูกจัดไว้เป็นลิวโคพลาสต์ มีโปรตีนที่อยู่ในรูปผลึก และสามารถเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ...

                                               

แผ่นเอ็มบริโอ

แผ่นเอ็มบริโอ ก่อตัวขึ้นมาเป็นพื้นของช่องในถุงน้ำคร่ำ ประกอบขึ้นจากการเรียงตัวเป็นชั้น ๆ ของเนื้อเยื่อเอ็กโทเดิร์ม เจริญมาจากมวลเซลล์ชั้นใน ทอดตัวไปตามแนวของเนื้อเยื่อเอนโดเดิร์ม ในมนุษย์ ขั้นตอนนี้เกิดขั้นหลังจากการฝังตัวของบลาสโทซิสต์ และเกิดก่ ...

                                               

พยาธิใบไม้ในตับ

พยาธิใบไม้ในตับ เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเชิง polyphyletic ซึ่งเป็นหนอนตัวแบนชั้น trematode ในไฟลัม Platyhelminthes พยาธิใบไม้ในตับตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ในตับของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด รวมถึงมนุษย์ด้วย โดยอาจอาศัยอยู่ในท่อน้ำดี ถุงน้ำดี หรือเนื้ ...

                                               

พยาธิใบไม้ในตับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พยาธิใบไม้ตับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปรสิตพยาธิใบไม้จากสกุล Opisthorchiidae ที่มีผลต่อบริเวณท่อน้ำดี การติดเชื้อมักเกิดจากการทานปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับ การติดเชื้อ Opisthorchis viverrini และเป็นปัจจัยเสี่ยง ...

                                               

พลาสมิด

พลาสมิด เป็นโครโมโซมดีเอ็นเอนอกโครโมโซมที่มีขนาดเล็ก อยู่ภายในเซลล์ที่แยกออกจากดีเอ็นเอในโครโมโซมในเชิงกายภาพ และสามารถเกิดการคัดลอกได้เองอย่างเสรี พบได้ทั่วไปในรูปของดีเอ็นเอสายคู่วงกลมใน แบคทีเรีย แต่บางครั้งก็ปรากฏในอาร์เคีย กับ ยูคารีโยตบ้างเ ...

                                               

พลาสโมเดียม

พลาสโมเดียม เป็นสกุลของเชื้อปรสิตโปรโตซัวชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดโรคมาลาเรีย ในวงชีวิตของเชื้อชนิดนี้ต้องการโฮสต์สองตัวได้แก่พาหะที่เป็นยุงและโฮสต์ที่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีเชื้อพลาสโมเดียมไม่ต่ำกว่าสิบชนิดที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ไ ...

                                               

พันธุ์ป่า

พันธุ์ป่า หรือ ไวลด์ไทป์ เป็นฟีโนไทป์หนึ่งของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์หนึ่งๆ ที่เป็นรูปแบบพื้นฐานเกิดขึ้นเองและพบได้ในธรรมชาติ ตามความเข้าใจเดิมนั้นลักษณะที่เป็นพันธุ์ป่าหมายถึงลักษณะที่เกิดจากอัลลีล "ปกติ" ของโลคัสนั้นๆ ซึ่งไม่เหมือนกับอัลลีล "กลายพันธ ...

                                               

พันธุศาสตร์ของเมนเดล

พันธุศาสตร์เมนเดเลียน หรือ พันธุศาสตร์ของเมนเดล เป็นชุดของทฤษฎีว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาพันธุศาสตร์ในปัจจุบัน มีที่มาจากการศึกษาของเกรเกอร์ เมนเดล ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1865 และ 1866 ซึ่งได ...

                                               

พันธุศาสตร์คลาสสิก

พันธุศาสตร์คลาสสิก คือชุดของความรู้ทางพันธุศาสตร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นก่อนจะมีการพัฒนาพันธุศาสตร์ยุคใหม่อย่างอณูพันธุศาสตร์ การค้นพบที่สำคัญของพันธุศาสตร์คลาสสิกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นยูคาริโอตคือความเชื่อมโยงของพันธุกรรม ซึ่งเป็นผลที่ได้จา ...

                                               

พันธุศาสตร์เชิงแสง

พันธุศาสตร์เชิงแสง เป็นเทคนิคทางชีววิทยาซึ่งใช้แสงเพื่อควบคุมเซลล์ในเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะนิวรอน โดยจะเป็นเซลล์ที่ได้ดัดแปลงพันธุกรรมให้แสดงออกช่องไอออนที่ไวแสง เป็นวิธีปรับเปลี่ยนระบบประสาทในประสาทวิทยาศาสตร์ ที่ผสมเทคนิคต่าง ๆ จากท ...

                                               

พารามีเซียม

พารามีเซียม ลักษณะภายนอก ลำตัวแบนรูปไข่ ด้านหน้า anterior end ค่อนข้างกลม ส่วนด้านท้าย posterior end จะเรียวแหลมกว่า รูปร่างของลำตัวจะคล้ายรองเท้าแตะ slipper-shaped หรือคล้ายเท้า foot-shaped ทำให้มีชื่อเรียกว่า Slipper Animalcule ผนังเซลล์เป็นแบบ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →