ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 385
                                               

สหพันธรัฐรัสเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

สหพันธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 2 ค.ศ. 1990 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติรัสเซียได้ส่งทีมนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 4 คน เข้าร่วมแข่งขันใน 2 ...

                                               

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 2 ค.ศ. 1990 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเยอรมนีได้ส่งทีมนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 76 คน เข้าร่วมแข่ง ...

                                               

สหรัฐในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

ประเทศสหรัฐ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสหรัฐเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 75 คน ใน 10 ชนิดกีฬา ...

                                               

สหราชอาณาจักรในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

ประเทศสหราชอาณาจักร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสหราชอาณาจักรเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 102 ...

                                               

ประเทศออสเตรียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

ประเทศออสเตรีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติออสเตรียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 13 คน ใน 3 ชนิ ...

                                               

ประเทศอาร์เจนตินาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

ประเทศอาร์เจนตินา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอาร์เจนตินาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 คน ใน ...

                                               

ประเทศอิตาลีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

ประเทศอิตาลี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอิตาลีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 คน ใน 7 ชนิดกีฬ ...

                                               

ประเทศอินเดียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

ประเทศอินเดีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอินเดียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 คน ใน 1 ชนิดกี ...

                                               

ประเทศอิหร่านในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

ประเทศอิหร่าน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอิหร่านเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 คน ใน 1 ชนิดกี ...

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

ประเทศฮังการี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฮังการีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 คน ใน 4 ชนิดก ...

                                               

สาธารณรัฐเฮติในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900

ประเทศเฮติ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2443 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเฮติเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน ใน 1 ชนิดกีฬา ผลก ...

                                               

ประเทศกรีซในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ประเทศกรีซ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกรีซเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 14 คน ใน 3 ชนิดกีฬา ผล ...

                                               

ประเทศคิวบาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ประเทศคิวบา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติคิวบาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5 คน ใน 2 ชนิดกีฬา ผ ...

                                               

ประเทศแคนาดาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ประเทศแคนาดา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแคนาดาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 52 คน ใน ชนิดกีฬา ...

                                               

ทีมผสมในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ทีมผสม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน คน ใน ชนิดกีฬา ผลการแข่งขันครั้งนี้ทีมผสมได้รับเหรียญรางวัลแบ่งเป็น 1 เหรียญทอง ...

                                               

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ประเทศเยอรมนี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเยอรมนีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 18 คน ใน 6 ชนิดก ...

                                               

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 ...

                                               

สหรัฐในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ประเทศสหรัฐ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสหรัฐเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 530 คน ใน 16 ชนิดกีฬ ...

                                               

สหราชอาณาจักรในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

สหราชอาณาจักร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ณ เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447

                                               

ประเทศออสเตรียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ประเทศออสเตรีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติออสเตรียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 คน ใน 2 ชนิด ...

                                               

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ประเทศแอฟริกาใต้ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแอฟริกาใต้เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 คน ใน 2 ...

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1904

ประเทศฮังการี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1904 ที่เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 พฤสจิกายน พ.ศ. 2447 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฮังการีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 คน ใน 2 ชนิดกี ...

                                               

ประเทศกรีซในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศกรีซ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกรีซเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 คน ใน ชนิดกีฬา ผลการ ...

                                               

ประเทศแคนาดาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศแคนาดา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแคนาดาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 87 คน ใน 11 ชนิดกีฬ ...

                                               

จักรวรรดิรัสเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศจักรวรรดิรัสเซีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจักรวรรดิรัสเซียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ...

                                               

ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศตุรกี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติตุรกีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 คน ใน 1 ชนิดกีฬา ผล ...

                                               

ประเทศนอร์เวย์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศนอร์เวย์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาตินอร์เวย์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 69 คน ใน 7 ชนิด ...

                                               

ประเทศเนเธอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน คน ใน ช ...

                                               

ประเทศเบลเยียมในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศเบลเยียม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเบลเยียมเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 88 คน ใน ชนิดกี ...

                                               

ออสตราเลเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ออสตราเลเซีย ในที่นี้เป็นการรวมกันระหว่างทีมชาติออสเตรเลียและทีมชาตินิวซีแลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการ ...

                                               

ประเทศโบฮีเมียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศโบฮีเมีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติโบฮีเมียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 19 คน ใน ชนิดกี ...

                                               

ประเทศเยอรมนีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศเยอรมนี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเยอรมนีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 81 คน ใน ชนิดกีฬา ...

                                               

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศเยอรมนี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเยอรมนีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 81 คน ใน ชนิดกีฬา ...

                                               

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 ค ...

                                               

ประเทศสวีเดนในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศสวีเดน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสวีเดนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 168 คน ใน 14 ชนิดกี ...

                                               

สหรัฐในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศสหรัฐ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสหรัฐเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 112 คน ใน ชนิดกีฬา ผล ...

                                               

สหราชอาณาจักรในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศสหราชอาณาจักร เข้าร่วมแข่งขันในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสหราชอาณาจักรเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬา ...

                                               

ประเทศออสเตรียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศออสเตรีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติออสเตรียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 7 คน ใน ชนิดกีฬ ...

                                               

ประเทศอาร์เจนตินาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศอาร์เจนตินา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอาร์เจนตินาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1 คน ใน 1 ...

                                               

ประเทศอิตาลีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศอิตาลี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอิตาลีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 68 คน ใน ชนิดกีฬา ผ ...

                                               

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศแอฟริกาใต้ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแอฟริกาใต้เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน คน ใน ชนิดก ...

                                               

ประเทศฮังการีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908

ประเทศฮังการี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 4 ค.ศ. 1908 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2451 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฮังการีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 63 คน ใน 8 ชนิดกี ...

                                               

ประเทศกรีซในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912

ประเทศกรีซ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 1912 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกรีซเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 22 คน ใน 5 ชนิดกีฬา ผลการแข่ง ...

                                               

ประเทศแคนาดาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912

ประเทศแคนาดา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 1912 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแคนาดาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 37 คน ใน 7 ชนิดกีฬา ผลการ ...

                                               

ประเทศชิลีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912

ประเทศชิลี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 1912 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติชิลีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 14 คน ใน 4 ชนิดกีฬา ผลการแข่ง ...

                                               

สาธารณรัฐเซอร์เบียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912

ประเทศเซอร์เบีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 1912 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเซอร์เบียเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน คน ใน ชนิดกีฬา ผลกา ...

                                               

ประเทศญี่ปุ่นในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912

ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 1912 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติญี่ปุ่นเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 คน ใน 1 ชนิดกีฬา ผลกา ...

                                               

ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912

ประเทศตุรกี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 1912 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติตุรกีเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2 คน ใน 1 ชนิดกีฬา ผลการแข่ ...

                                               

ประเทศนอร์เวย์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912

ประเทศนอร์เวย์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 1912 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาตินอร์เวย์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 190 คน ใน 14 ชนิดกีฬา ...

                                               

ประเทศเนเธอร์แลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ค.ศ. 1912 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 33 คน ใน 7 ชน ...