ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 382                                               

โรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นสถาบันวิชาชีพเฉพาะในความควบคุมของฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านงานไปรษณีย์โดยเฉพาะซึ่งบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยในอดี ...

                                               

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติเพื่อติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและ ...

                                               

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานระดับกรมในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่จัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

                                               

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตามพระราชบัญญัติก ...

                                               

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                               

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่ วังจันทร์ วัลเลย์, จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ...

                                               

การคลอด

การคลอด เป็นการให้กำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมหลังจากการตั้งครรภ์ ซึ่งเปลี่ยนภาวะจากตัวอ่อนในครรภ์ออกมาเผชิญสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการคลอดโดยธรรมชาติทารกหรือตัวอ่อนจะออกทางช่องคลอด หรือกรณีที่คลอดธรรมชาติไม่ได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดหน้าท้อง ...

                                               

การตั้งครรภ์แทน

การตั้งครรภ์แทน, การอุ้มท้องแทน หรือ "การอุ้มบุญ" เป็นข้อตกลงอย่างหนึ่งซึ่งมักทำเป็นข้อตกลงทางกฎหมาย เพื่อให้สตรีคนหนึ่ง ตั้งครรภ์แทนคนอื่น ซึ่งจะได้เป็นผู้ปกครองเด็กในครรภ์เมื่อคลอดแล้ว ผู้ที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทนอาจมีสาเหตุมาจากการที่ต้ ...

                                               

การอาเจียนร้ายแรงเหตุตั้งครรภ์

การอาเจียนร้ายแรงเหตุตั้งครรภ์ เป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ มีลักษณะ คือ คลื่นไส้อาเจียนและขาดน้ำแบบหายยาก มีประมาณว่ากระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ 0.5–2.0% อาจให้เกิดทุพโภชนาการและภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่น เช่น การเสียดุลของไหลและอิเล็กโทรไลต์ ตามมาได้ ...

                                               

เกรตสตอร์กดาร์บี

เกรทสตอร์คดาร์บี้ คือการแข่งขันที่จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1926 ถึง ค.ศ. 1936 โดยเป็นการแข่งขันของผู้หญิงในโตรอนโต ประเทศแคนาดา ว่าผู้ใดจะให้กำเนิดลูกได้มากทีสุด เพื่อที่จะได้เป็นผู้มีสิทธิ์ในพินัยกรรม การแข่งขันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพินัยกรรมของ ชารลส์ แว ...

                                               

เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นภาวะที่ซึ่งสตรีที่ไม่เป็นเบาหวานมาก่อนเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขณะตั้งครรภ์ หากไม่ได้รับการรักษาที่สมควร ทารกที่คลอดอาจมีขนาดตัวใหญ่, น้ำตาลในเลือดต่ำ และดีซ่าน หากไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลให้ทารกเสียชีวิตระหส่างคลอด ในระยะ ...

                                               

รกเกาะต่ำ

รกเกาะต่ำ หรือ รกขวางปากมดลูก เป็นอาการที่รกฝังตัวภายในมดลูกแต่ในตำแหน่งที่ผิดปกติคือใกล้หรือเหนือข่องเปิดปากมดลูก อาการประกอบด้วยเลือดไหลในมดลูกเมื่อตั้งครรภ์ไปได้ครึ่งทาง เลือดที่ไหลนั้นมีสีแดงสดและมีกไม่มีอาการปวดร่วมด้วย อาการแทรกซ้อนอาจประกอ ...

                                               

รกลอกตัวก่อนกำหนด

รกลอกตัวก่อนกำหนด เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ของการตั้งครรภ์ซึ่งรกได้แยกตัวออกจากผนังมดลูกของมารดาก่อนที่ทารกจะคลอดตามปกติ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยสาเหตุหนึ่งของการมีเลือดออกในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ ในมนุษย์ถือว่าการลอกตัวของรกหลังสัปดาห์ที่ 20 ของ ...

                                               

อาการแพ้ท้อง

อาการแพ้ท้อง, nausea gravidarum, emesis gravidarum, หรือ pregnancy sickness) เป็นความไม่สบายของการตั้งครรภ์ที่เกิดในหญิงตั้งครรภ์เกินครึ่ง อาจมีอาการในช่วงเช้าและลดลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่จะเกิดขึ้นในช่วงใดของวันก็ได้ สำหรับหญิงส่วนใหญ่ ภาวะนี้สิ้นส ...

                                               

Gamete intrafallopian transfer

Gamete intrafallopian transfer เป็นวิธีเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะการมีบุตรยาก คิดค้นโดยนักต่อมไร้ท่อ Ricardo Asch โดยนำไข่และสเปิร์มออกมาใส่ในท่อนำไข่ ทำให้เกิดการปฏิสนธิในมดลูกของสตรี IVF มักจะให้ผลเทียบเคึยงหรือดีกว่า GIFT และไม่จำเป็นต้องใช้ ...

                                               

กลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำจำนวนมาก

กลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำจำนวนมาก เป็นกลุ่มอาการอย่างหนึ่งที่เกิดจากการมีฮอร์โมนเพศชายสูงผิดปกติในผู้หญิง อาการและอาการแสดงได้แก่ ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือขาดประจำเดือน ประจำเดือนมามาก มีขนมาก มีสิว ปวดท้องน้อย มีบุตรยาก ผิวหนังหนาและมีสีดำ ภาวะอื่น ...

                                               

ทารกออกแบบ

ทารกออกแบบ หมายถึงตัวอ่อนมนุษย์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ ทางทฤษฎีอาจทำได้หลายวิธี เช่น ยีนบำบัดแบบคริสเปอร์ หรืออื่นๆ เทคโนโลยีนี้ยังเป็นที่ถกเถียงในประเด็นด้านจริยธรรม ว่าด้วยสุพันธุศาสตร์ และการสร้างมนุษย์ที่เหนื ...

                                               

ชีววิทยาการเจริญ

ชีววิทยาการเจริญ เป็นการศึกษากระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเจริญและเติบโต ชีววิทยาการเจริญในสมัยใหม่จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมทางพันธุกรรมต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และการเกิดสัณฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่อ, อว ...

                                               

Dictyostelium discoideum

เมื่อมีอาหารอุดมสมบูรณ์ Dictyostelium discoideum จะมีชีวิตอยู่อย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ขนาดเล็กในระดับไมครอน ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในขณะที่เมื่ออาหารหมดลง จะเกิดการรวมกลุ่มกันคล้ายกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ multicellular organism โดยมีการ ...

                                               

Pangenesis

Pangenesis เป็นทฤษฎีที่ Charles Darwin เสนอว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทฤษฎี pangenesis เชื่อว่า อวัยวะต่างๆ ทั้งหมด ของสิ่งมีชีวิต จะไปมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดพันธุกรรม ผ่านทางอนุภาคของการถ่ายทอดที่เรียกว่า ...

                                               

การเกิดเซลล์สืบพันธุ์

การเกิดเซลล์สืบพันธุ์ คือกระบวนการอย่างหนึ่งในสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์และทำให้เกิดความแตกต่างกันของเซลล์แม่ ที่มีโครโมโซมสองชุด หรือชุดเดียว ให้กลายเป็นเซลล์สืบพันธุ์ ที่มีโครโมโซมเพียงชุดเดียว การเกิดเซลล์สืบพันธุ์เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไ ...

                                               

การเกิดสัณฐาน

การเกิดสัณฐาน หรือ การเกิดรูปร่าง เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดเป็นรูปร่างดังที่เป็นอยู่ได้ ถือเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งในพื้นฐานสำคัญที่สุดทั้ง 3 ของชีววิทยาพัฒนาการ กระบวนการนี้ทำให้เซลล์ที่แบ่งแล้วสามารถจัดระเบียบในพื้นที่ทางกายภ ...

                                               

การเกิดเอ็มบริโอ

การเกิดเอ็มบริโอ เริ่มหลังจากปฏิสนธิได้ไซโกตแล้ว ไซโกตจะแบ่งตัวแบบไมโทซิสจาก 1 เป็น 2 และจาก 2 เป็น 4 ไปเรื่อยๆจนได้เป็นเอ็มบริโอที่เป็นกลุ่มของเซลล์ที่เป็นก้อน จากนั้นเอ็มบริโอจะมีการเจริญไปเป็นระยะต่างๆ

                                               

การเกิดเอ็มบริโอพืช

การเกิดเอ็มบริโอพืช คือการเจริญของไซโกตและเอนโดสเปิร์มในพืชมีดอกหลังการปฏิสนธิซ้อนโดยไซโกต เอนโดสเปิร์มและ รังไข่แล้วจะมีการเจริญเติบโตเป็นลำดับดังนี้

                                               

การเกิดเอ็มบริโอมนุษย์

การเกิดเอ็มบริโอมนุษย์ เป็นการศึกษาการเจริญของมนุษย์ระหว่างแปดสัปดาห์แรกตั้งแต่การเกิดเซลล์สืบพันธุ์ ผ่านการปฏิสนธิ ไปจนถึง 8 สัปดาห์หลังการฝังตัวของไซโกต ในมดลูก หลังสัปดาห์ที่ 8 ของการฝังตัว เอ็มบริโอที่กำลังเจริญกลายเป็นทารกในครรภ์ โดยปกติ บุค ...

                                               

การเจริญของประสาทในมนุษย์

การศึกษา การเจริญของประสาท ใช้ทั้งประสาทวิทยาศาสตร์และชีววิทยาการเจริญเพื่ออธิบายกลไกของเซลล์และโมเลกุลที่ทำให้ระบบประสาทซับซ้อนกำเนิดขึ้นระหว่างการเจริญของเอ็มบริโอและตลอดชีวิต จุดกำหนดการเจริญของประสาทเอ็มบริโอบางจุดมีการเกิดและการเปลี่ยนสภาพขอ ...

                                               

การเปลี่ยนสัณฐาน

การเปลี่ยนสัณฐาน หรือ เมตามอร์โฟซิส เป็นกระบวนการในการเจริญเติบโตของสัตว์รูปแบบหนึ่ง ที่เกิดหลังจากการคลอดหรือฟักออกจากไข่ โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือรูปแบบร่างกายที่ก้าวกระโดดและเด่นชัด ซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตของเซลล์และการเปลี่ยนแปลงจำเพาะข ...

                                               

การสร้างไข่

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียในสัตว์ เป็นการสร้างเซลล์ไข่ เกิดในรังไข่ ซึ่งมีเซลล์เริ่มต้นเรียกprimary oocyte ซึ่งจะเพิ่มจำนวนตัวเองด้วยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เมื่อเซลล์นี้เริ่มแบ่งตัวแบบไมโอซิส จะค้างอยู่ที่ระยะโพรเฟส I จนกระทั่งได้รับฮอร์โมน FS ...

                                               

การสร้างสเปิร์ม

การสร้างสเปิร์ม เริ่มจากเซลล์เริ่มต้นที่เรียกว่า primary spermatocyte; 2n ที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญในอัณฑะ เซลล์นี้เพิ่มจำนวนตัวเองโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เมื่อเซลล์นี้มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส จะได้เซลล์ที่เป็นแฮพลอยด์ เรียกว่า secondary spermatoc ...

                                               

กำเนิดประสาท

กำเนิดประสาท เป็นกระบวนการที่เซลล์ประสาท เกิดจากเซลล์ประสาทต้นกำเนิด และ progenitor cell กลไกทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงจะเป็นตัวกำหนดชะตาของเซลล์ โดยทั้งนิวรอนแบบเร้าและแบบยับยั้งมากมายหลายประเภท ก็จะเกิดจากเซลล์ประสาทต้นกำเนิดที่ต่าง ๆ กัน กำเนิ ...

                                               

ความผิดปกติแต่กำเนิด

ความผิดปกติแต่กำเนิด เป็นภาวะทางการแพทย์ที่เกิดจากความบกพร่องระหว่างการเจริญของทารกในครรภ์ อาจมีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรม สภาวะไม่เหมาะสมในมดลูก ความผิดปกติของการสร้างอวัยวะ หรือความผิดปกติของโครโมโซม ผลที่เกิดจากความผิดปกติดังกล่าวขึ้นกับ ...

                                               

เซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิด หรือ เซลล์ต้นตอ เป็นเซลล์ไม่จำเพาะซึ่งสามารถเจริญ ไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะและสามารถแบ่งตัวแบบไมโทซิสเพื่อสร้างเซลล์ต้นกำเนิดเพิ่มได้ เซลล์ต้นกำเนิดพบในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบ่งเซลล์ต้นกำเนิดออกกว้าง ๆ ได้ ...

                                               

ไซโกต

ไซโกต หรือ ไซโกไซต์ เป็นเซลล์เริ่มต้นที่ก่อตัวขึ้นเมื่อเซลล์สืบพันธุ์สองเพศผสมกันด้วยวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ไซโกตเป็นขั้นการเจริญแรกสุดของเอ็มบริโอ ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ไซโกตแบ่งตัวให้ลูกหลาน ซึ่งโดยปกติเป็นการแบ่งต ...

                                               

ดักแด้

ดักแด้ เป็นช่วงชีวิตการเจริญเติบโตช่วงหนึ่งของแมลงหลายชนิด พัฒนามาจากหนอน หนอนที่เติบโตเต็มที่จะสร้างเส้นใยขึ้นเพื่อห่อหุ้มตนเอง แล้วอยู่นิ่งในถุงเส้นใยเพื่อพัฒนาร่างกายระยะหนึ่ง หลังจากที่ดักแด้พัฒนาแล้วก็จะออกจากถุงกลายเป็นตัวเต็มวัย ส่วนมากถุง ...

                                               

เนื้อเยื่อคัพภะ

ชั้นเนื้อเยื่อคัพภะ เป็นเนื้อเยื่อ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเกิดเอ็มบริโอ ของสัตว์ แม้ว่ามักกล่าวถึงในแง่การเจริญในสัตว์มีกระดูกสันหลัง แต่ความจริงแล้วสัตว์ทุกชนิดที่มีวิวัฒนาการซับซ้อนกว่าฟองน้ำ มีการสร้างชั้นเนื้อเยื่อปฐมภูมิ primary tissue layers, ...

                                               

ภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย

ในวิชาแพทยศาสตร์ ภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย คือ วัยเริ่มเจริญพันธุ์ที่เกิดในวัยเร็วผิดปกติ ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ กระบวนการนั้นปกติในทุกด้านยกเว้นเริ่มในวัยเร็วผิดปกติ และแสดงพัฒนาการปกติ ในเด็กส่วนน้อย พัฒนาการช่วงแรกถูกโรคกระตุ้น เช่น เนื้องอกหรือก ...

                                               

รก

รก คืออวัยวะพิเศษที่สร้างขึ้นมาในช่วงตั้งครรภ์ ทำหน้าที่ส่งอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทารกและกำจัดของเสีย ด้านหนึ่งของรกต่อกับเส้นเลือดที่สายสะดือของทารก อีกด้านของรกจะเกาะกับผนังมดลูก เลือดลูกกับแม่จะไม่ผสมกัน แต่มีการแลกเปลี่ยนสารต่าง ๆ ระหว่างกัน

                                               

การลอกคราบ

ลอกคราบ หรือ สลัดขน เป็นศัพท์ทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นกับสัตว์บางสปีชีส์ - ecdysis ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ลอกส่วนของร่างกายที่มักจะเป็นเปลือกนอก ออกไป หรือเปลี่ยนส่วนที่ปกคลุมภายนอกเช่นขนใหม่ การลอกคราบหรือสลัดขนอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของป ...

                                               

ลูกอ๊อด

ลูกอ๊อด หรือ ลูกฮวก หรือ อีฮวก ในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือ เป็นชื่อเรียกของตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในอันดับกบ เมื่อโตเต็มวัย ลูกอ๊อดจะมีรูปร่างเช่นเดียวกบปกติทั่วไป แต่กระนั้นก็ยังมีกบบางชนิดที่ไม่มีช่วงวัยลูกอ๊อด ลูกอ๊อด มีรูปร่างโดยทั่วไปคล้ ...

                                               

สมองส่วนหน้า

ในกายวิภาคศาสตร์ของสมองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง สมองส่วนหน้า หรือ โปรเซนเซฟาลอน เป็นส่วนของสมองที่อยู่ด้านบนที่สุด เป็นหนึ่งในส่วนหลักของสมองในขณะที่มีการเจริญของระบบประสาทกลาง อันได้แก่ สมองส่วนหน้า, สมองส่วนกลาง และสมองส่วนท้าย ในระยะที่สมองเจริ ...

                                               

สายสะดือ

สายสะดือ เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดที่มีรก ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมระหว่างตัวอ่อนในครรภ์กับรก ทางสรีรวิทยาและพันธุกรรมแล้วสายสะดือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวอ่อน/ทารก ในสายสะดือของมนุษย์จะมีหลอดเลือดแดงสองเส้นและหลอดเลือดดำหน ...

                                               

สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์ ต่างจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ในการจะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นั้น เซลล์เหล่านี้จำต้องระบุเอกลักษณ์และยึดเข้ากับเซลล์อื่น สัตว์เกือบทั้งหมด 1.5 ล้านสปีชีส์ ตลอดจนพืชและฟังไจจำนวนมา ...

                                               

หนอน

หนอน เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อตัวอ่อนของแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการเจริญเติบโตแบบ Holometabola โดยมี 4 ระยะการเจริญเติบโต คือ ไข่ หนอน ดักแด้ และ ตัวเต็มวัย ตามลำดับ ลักษณะของตัวหนอนจะไม่มีตารวม มีปีกที่เจริญอยู่ภายใน ตัวหนอนมีการเจริญเติบโต ...

                                               

หลอดประสาทไม่ปิด

ภาวะ หลอดประสาทไม่ปิด เป็นกลุ่มของโรคหลายๆ โรค ที่มีลักษณะร่วมกันคือมีช่องเปิดที่ไขสันหลังหรือสมองซึ่งหลงเหลือมาจากตอนเป็นตัวอ่อน ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการตั้งครรภ์ ตัวอ่อนในระยะแกสตรูลาจะมีกลุ่มเซลล์ที่ด้านดอร์ซัล ที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนรูปร่างกลา ...

                                               

เอ็กโทเดิร์ม

เอ็กโทเดิร์ม เป็นเนื้อเยื่อแรกที่ปกคลุมพื้นผิวของร่างกาย เกิดขึ้นมาเป็นชั้นแรกและอยู่ชั้นนอกสุดของ germ layer กล่าวโดยทั่วไป เอ็กโทเดิร์มเจริญไปเป็นระบบประสาท, หนังกำพร้า, และส่วนนอกของระบบปกคลุมร่างกาย ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง เอ็กโทเดิร์มแบ่งออกเ ...

                                               

เอนโดเดิร์ม

เอนโดเดิร์ม เป็นหนึ่งใน germ layer ที่สร้างขึ้นระหว่างการเกิดเอ็มบริโอของสัตว์ เกิดจากเซลล์เดินทางเข้าด้านในผ่านอาร์เคนเทอรอน เกิดเป็นชั้นด้านในของแกสตรูลา ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นเอนโดเดิร์ม ในระยะแรกเอนโดเดิร์มประกอบด้วยชั้นเซลล์แบนๆ ซึ่งต่อมาจะมีรูปท ...

                                               

เอ็มบริโอ

เอ็มบริโอ คือระยะแรกในพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์จำพวกยูคาริโอต ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีการแบ่งเซลล์จนกระทั่งเกิด, ฟักออกจากไข่, หรืองอกในกรณีของพืช สำหรับในมนุษย์ระยะเอ็มบริโอเริ่มหลังจากการปฏิสนธิจนกระทั่งสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งหลังจากนั้นจะเ ...

                                               

การงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์

การงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ เป็น การปฏิบัติโดยการละเว้นกิจกรรมทางเพศ ด้วยเหตุผลทางการแพทย์, จิตวิทยา, กฎหมาย, สังคม, การเงิน, ปรัชญา, ศีลธรรม, หรือ ศาสนา ความไม่ฝักใจทางเพศ แตกต่างกับการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ และ การอยู่เป็นโสด นับเป็นการงดเว้นการม ...

                                               

กิจกรรมทางเพศของมนุษย์

กิจกรรมทางเพศของมนุษย์ หรือ พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ มีความหมายถึงการปฏิบัติที่มนุษย์ได้พบและปลดปล่อยเรื่องทางเพศ มีหลากหลายกิจกรรมแตกต่างกันไป อย่างเช่นแผนการในการหาคู่ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางร่างกายหรืออารมณ์ รวมถึงการ ...

                                               

ทารกตายคลอด

ทารกตายคลอด นั้นเสียชีวิตตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอยู่ในมดลูก โดยหากเสียชีวิตก่อนจะถึงอายุครรภ์ที่ถือว่าสามารถเลี้ยงให้รอดได้จะเรียกว่าการแท้ง ในไทยถือเอาอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ หรือน้ำหนัก 600 กรัม เป็นเกณฑ์ตัดสิน แต่เกณฑ์นี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบา ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →