ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 374                                               

วัดศรีสัจจาวาส

วัดศรีสัจจาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 292/1 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตรางวา โฉนที่ดินหมายเลข 31263 น.ส 3 ก. เลขที่ 31264,

                                               

วัดสบเลิม

วัดสบเลิม หรือ วัดชัยเกษม" มีพ่อก่อง เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัด ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2475 และได้รกร้างไป โดยได้มีเริ่มการบูรณะและสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่โดยนายสมพงษ์ กิตติภิญโญกุล ระหว่างปี พ.ศ.2522-2542 โดยตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านสบเล ...

                                               

วัดสมุททาราม

วัดสมุททาราม มีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 120 ตารางวา ได้สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2512 ต่อมาได้ ขออนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2518 และต่อมาได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531

                                               

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เดิมชื่อ" วัดสะหลีเวียงแก้ว” สันนิฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2280 และได้รกร้างไป โดยได้มีเริ่มการบูรณะและสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่โดยปรากฏในทะเบียนรายชื่อวัดของจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อว ...

                                               

วัดเสาหิน

วัดเสาหิน ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดฝายหิน ชื่อเดิม ฝายหิน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 183 ถนนศรีพนมมาศ บ้านตลาดลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีฐานะเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีอุโบสถ สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 6

                                               

วัดหนองคันธมาศ

วัดหนองคันธมาศ หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดหนองคัน ชื่อเดิม วัดหนองคัน ตั้งอยู่บ้านหนองคัน ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 5

                                               

วัดหนองปล้อง

วัดหนองปล้อง ตั้งอยู่เลขที่ 258 บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อม มีชื่อเดิมว่า วัดพุทธสุวรรณหงษ์บรรพต ตัววัดมีความร่มรื่นและเงียบสงบ ห่างไกลจากหมู่บ้าน ตัววัดตั้งอยู่บนเนิน ...

                                               

วัดหน้าพระธาตุ (จังหวัดอุตรดิตถ์)

วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ในตัวเมืองพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวัดโบราณที่เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอพิชัย ปัจจุบันวัดหน้าพระธาตุได้สร้างวิหารปราสาทจตุรมุขห้ายอดคลุมพระพุทธรูป ...

                                               

วัดหมอนไม้

                                               

วัดหาดเสือเต้น

วัดหาดเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ บ้านหาดเสือเต้น หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดเขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา ตัววัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านหาดเสือเต้น ริมถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1 ...

                                               

วัดแหลมคูณ

ทิศตะวันออก ยาว 38 วา 1 ศอก ติดต่อกับที่นาของนายเสงี่ยม คมขำ ทิศตะวันตก ยาว 38 วา 1 ศอกติดต่อกับที่นาของนายวน ตักเตือนโดยมี น.ส. 3 ก. เลขที่ 318 เป็นหลักฐาน ทิศเหนือ ยาว 80 วา ติดต่อกับที่นาของนายไซร แจ่มแจ้ง ทิศใต้ ยาว 80 วา ติดต่อกับทาง รพช

                                               

วัดใหญ่ท่าเสา

วัดใหญ่ท่าเสา ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีโบราณสถานและปูชนียวัตถุมากมาย ปัจจุบันวัดใหญ่ท่าเสาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษ ...

                                               

วัดใหม่เจริญธรรม (จังหวัดอุตรดิตถ์)

วัดใหม่เจริญธรรม หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดป่าขนุน ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่บ้านป่าขนุน หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ใกล้กับจุดตัดสี่แยกป่าขนุน บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1047 มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิก ...

                                               

วัดอุบลวรรณาราม

วัดอุบลวรรณาราม ชื่อเดิม วัดอุบลวรรณาราม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70130 โทรศัพท์ 032-241035 สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

                                               

วัดวารีบรรพต

วัดวารีบรรพต เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางนอน บ้านบางนอน ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

                                               

วัดวิหารแดง

วัดวิหารแดง เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ - ตลาดวิหารแดง หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ - งาน 2 ตารงวา

                                               

วัดศรีนคราราม

วัดศรีนคราราม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 75 ไร่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2472 เดิมเป็นวัดร้าง เป็นวัดโบราณสร้างสมัยขอม มีซากของพระพุทธรูปเก่าชำรุด ชาวบ้านได้มาพบเข้าจึงได้พร้อมกันบูรณะขึ้น พร้อมสร้างวัดขึ้นใหม่และตั้งชื่อว่า วัดศร ...

                                               

วัดศรัทธาธรรม

วัดศรัทธาธรรม สังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตั้งอยู่บ้านรามัญตะวันตก เลขที่ ๒๔๗ หมู่ ๑ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ ๗๕๐๐๐ ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ มี ...

                                               

วัดศาลาปูนวรวิหาร

วัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดศาลาปูนมีโบราณวัดถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปโบราณชื่อว่า "หลวงพ่อแขนลาย" เป็นพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว ศิล ...

                                               

วัดสิริมหากัจจายน์

พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ำ เดิมชื่อ พระธาตุหล้าหนอง เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ หรือตำนานพระธาตุพนม จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีภาค 7 พบว่าองค์พระธาตุมีฐานกว้า ...

                                               

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา เนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จ ...

                                               

วัดสวนแก้วอุทยาน

วัดสวนแก้วอุทยาน เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อ" วัดแก้ว” ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างไว้ ต่อมาพระวินัย บัว ในสมัย ร.๔ ได้มาปฏิสังขรณ์ วัตถุโบราณที่พอจะเป็นหลักฐานได้ไม่มีเลย ทราบแต่ว่ามีเจ้าอาวาสองค์แรกชื่อหลวงพ่อเขมรอาคมขลัง ที่เรียกว่า "วัดสวนแก้วอุทยาน" ...

                                               

วัดสวนดอก (จังหวัดเชียงใหม่)

วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีพระราชรัชมุนี เป็นเจ้าอาวาส

                                               

วัดสวนหลวง (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดสวนหลวง วัดในพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนป­ลาย ตั้งอยู่ที่ บ้านแหลมสวนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                                               

วัดสังฆราชา

วัดสังฆราชา หรือ วัดสอง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 5 ซอยลาดกระบัง 3 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

                                               

วัดสัตหีบ

วัดสัตหีบ หรือ วัดหลวงปู่อี๋ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้านหลังวัดติดทะเล พระครูวรเวทมุนี สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ 2442 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายขำและนางเอียง ทองขำ โยมบิดาแ ...

                                               

วัดสามพระยา

วัดสามพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมเป็นวัดราษฎร์ สถานที่ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างก็เรียกชื่อวัดว่า วัดสัก หรือ วัดบางขุนพรหม สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ไ ...

                                               

วัดสุทธิวราราม

วัดสุทธิวราราม ตั้งอยู่บน ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 13 วา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2424 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี นับเป็นวัดประจำสกุล ...

                                               

วัดสูงยาง

วัดสูงยาง ตั้งอยู่เลขที่ 39 บ้านสูงยาง ถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 60 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 7837 ส.ค.1 เลขที่ 79, 3056, 3191.

                                               

วัดหนองเกตุใหญ่

วัดหนองเกตุใหญ่ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2314 นายแสงทอง กับนางทองคำ บุตรสาวนายแสงทองเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวย มีบ่าวไพร่ และไร่นา อยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลมาก มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า วันหนึ่งตาแสงกำลังทำไร่อยู่ ก็มีพระเถระ องค์หนึ่งเป็นหลวงตาชื่อว่า หลว ...

                                               

วัดหนองตาบุญ

ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน มีเนื้อที่วัด ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ฉ.๑๒๑๓๕, ฉ.๑๑๙๔๒

                                               

ที่พักสงฆ์บ้านหนองบัว

ที่พักสงฆ์บ้านหนองบัว ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา มีฐานะเป็นที่พักสงฆ์ สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 5

                                               

วัดหนองผักหนอก

ทิศตะวันตก จรดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออก จรดถนนสาธารณะประจำหมู่บ้าน ทิศใต้ จรดถนนหลวง ทิศเหนือ จรดที่ดินของเอกชน ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 35 ไร่ เป็นที่ ส.ป.ก.

                                               

วัดหนองโพธิ์ (จังหวัดสระบุรี)

วัดหนองโพธิ์ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 65 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 72 ตารงวา

                                               

วัดหนองหมูใต้

วัดหนองหมูใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ บ้านหนองหมูใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๙ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๒๙, ๖๕๐๙, ๙๗๐๗

                                               

วัดหนังราชวรวิหาร

วัดหนัง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด ราชวรวิหาร สร้างขึ้นประมาณปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏผู้สร้าง วัดนี้เป็นวัดโบราณ เป็นวัดร้างมากว่า 200 ปีแล้ว ตั้งอยู่ ณ ฝั่งขวาหรือนัยหนึ่ง ฝั่งเหนือคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เลขประจำวัด ...

                                               

วัดหน้าต่างนอก

๑.๑ อุโบสถ กว้าง ๒๔.๘๘ เมตร ยาว ๓๙.๑๖ เมตร ๑.๒ กุฏิสงฆ์ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๒๒ หลัง ๑.๓ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๗.๘๐ เมตร ยาว ๓๑.๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ๑.๔ วิหารคู่ กว้าง - เมตร ยาว - เมตร จำนวน ๑ หลัง ๑.๕ มณฑปเรือนแก้ว กว้าง - เมตร ยา ...

                                               

วัดอุดมธานี

วัดอุดมธานี เป็นพระอารามหลวงในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระบรมธาตุ อัญเชิญจากประเทศอินเดีย รอยพระพุ ...

                                               

วัดอ่างทอง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

วัดอ่างทอง เป็นวัดพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 78 ม.1 ถ.เพชรเกษม ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77130 เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในชุมชนตำบลอ่างทอง และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 12 ของจังหวั ...

                                               

วัดอินทราวาส (จังหวัดอ่างทอง)

วัดอินทราวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๗ บ้านไผ่เกาะ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๘๖

                                               

วัดอินทาราม

วัดอินทาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม

                                               

วัดอินทาราม (จังหวัดนครสวรรค์)

วัดอินทาราม เป็นวัดประจำตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่บริเวณวัดติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นอดีตที่ตั้งของโรงเรียนอินทาราม

                                               

วัดหนองป่าพง

วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยพระโพธิญาณเถร ต่อมาได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517 ตั้งอยู่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีวัดสาขาท ...

                                               

วัดกุศลสมาคร

วัดกุศลสมาคร เป็นวัดฝ่ายมหายานสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 97 ราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2384 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2400 ได้รับพระราชทานนามเป็นภาษาอนัมว่า "ซัก ...

                                               

วัดถ้ำเขาน้อย

วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่อยู่ติดกับวัดถ้ำเสือ โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราว 130 ปีที่แล้ว และเป็นหนึ่งในสองวัดญวนในจังหวัดกาญจนบุรี วัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมจีน รูปแบบศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่ชาวญวนนับถือ วัดแห ...

                                               

วัดสมณานัมบริหาร

วัดสมณานัมบริหาร เป็นวัดมหายานในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นที่บรรจุอัฐิธาตุขององสรภาณมธุรส ซึ่งที่เคารพบูชาของบุคคลทั่วไป เดิมชื่อ วัดเกี๋ยงเพื้อกตื่อ ชาวญวนที่อพยพม ...

                                               

รายชื่อวัดในกรุงเทพมหานคร

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร

                                               

สวนจตุจักร

สวนจตุจักร เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกจรดถนนพหลโยธิน ทิศเหนือจรดถนนวิภาวดีรังสิต ทิศตะวันตกและทิศใต้จรดถนนกำแพงเพชร 3 สวนจตุจักรถูกสร้างขึ้นโดย พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ชมะนันท ...

                                               

สวนชูวิทย์

สวนชูวิทย์ เป็นสวนสาธารณะเอกชน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 ไร่ บริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 10 ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่ดินบริเวณนี้เดิมให้เช่าเป็นบาร์เบียร์และร้านค้าชื่อ "สุขุมวิทสแควร์" นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ซื้อมาจากเจ้าของเดิมเมื่อ พ.ศ. 2545 และมีโครงกา ...

                                               

สุสานแต้จิ๋ว

สุสานแต้จิ๋ว หรือที่รู้จักกันในชื่อ สุสานวัดดอน หรือ ป่าช้าวัดดอน เป็นสุสานจีนขนาดใหญ่ในเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 105 ไร่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2442 หรือประมาณปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่บนถนนจันทร์บริเวณซอยวัดปรก 1 ถนนจันทร์ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →