ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 373                                               

วัดรางวาลย์

อุโบสถวัดรางวาลย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2419 หน้าบันพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่เดิมได้สร้างครอบอุโบสถหลังเก่าไว้ ปัจจบันบูรณะใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2557 หน้าบันเป็นการจำหลักลายบนแผ่นไม้สักเป็นลายกนกก้านขด ลงรักปิดทอง ประดับกร ...

                                               

วัดราชคาม

วัดราชคาม นับว่าเป็นวัดเก่าแก่ วัดหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๒๘ หมู่ ๔ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ ตามข้อมูลอ้างอิง ได้กล่าวว่าพื้นที่ตั้งวัดราชคามในปัจจุบันนั้น เดิมเป็นจวนที่อยู่และที ...

                                               

วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร

วัดราชสิทธาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เดิมเรียกว่า วัดพลับ ตั้งอยู่ริมคลองวัดราชสิทธารามและคลองวัดสังข์กระจาย ซอยอิสรภาพ 23 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

                                               

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดร่ำเปิง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อีกทั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดอุโมงค์ วัดป่าแดง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวัดมีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา วัดร่ำเปิ ...

                                               

วัดลำบัว

วัดลำบัว สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2526 โดยมี นางน้อม ตามสกุล เป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด และมี นายสำรวย วิงเจริญ กำนันตำบลหันตะเภา เป็นผู้ติดต่อขออนุญาตตั้งวัดจากทางราชการ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ 7 เ ...

                                               

วัดกลางธรรมสาคร

วัดกลางธรรมสาคร หรือ วัดกลาง อยู่ที่ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอำเภอ 3 กิโลเมตร วัดกลางเป็น วัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง มีพระอุโบสถที่มีลวดลายรูปปั้นสวยงาม ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูน ...

                                               

วัดกลางสุรินทร์

วัดกลาง หรือ วัดกลางสุรินทร์ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 11 ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508 กำหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 27 เมตร

                                               

วัดกูบังตีกา

วัดกูบังตีกา เป็นวัดในรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ห่างจากด่านปาดังเบซ่าร์ 14 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทย บ้านกูบังตีกา ต.จูปิง เมืองกางะ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ชื่อของวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้านคือหมู่บ้านกูบังตีกา คำนี้เป็นภาษามลายูแปลว่าแอ่งน้ำ 3 ...

                                               

วัดเกษมจิตตาราม

วัดเกษมจิตตาราม หรือชื่อเดิม วัดม่อนศัลยพงษ์ ตั้งอยู่บนเนินเขาในที่ตั้งตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ บนเนินเขาเดียวกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. 2470 เคยมีผู้พบกลองมะโหรทึกสำริดสมัยวัฒนธรรมดองซอน อายุกว่า 2.000 ปี และโบราณวัตถุสมัยก่อน ...

                                               

วัดเกาะแก้ว (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดเกาะแก้ว เป็นวัดพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ม. 8 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 ที่เป็นวัดศูนย์กลางชุมชนในบริเวณตำบลบางคนที และบริเวณใกล้เคียง ทั้งยังเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ตลาดน้ำบางน้อย ที่มี ...

                                               

วัดเขาแก้ว (จังหวัดนครสวรรค์)

สันนิษฐานว่า วัดเขาแก้วนั้น ตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 1900 สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ได้ชื่อวัดเขาแก้วเพราะ บริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้ ด้านหลังติดเขา ซึ้งสภาพหินจะมีลักษณะเหลี่ยมใส คล้ายแก้ว จึงเรียกนามว่า เขาแก้ว และเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดเขาแก้ว อ ...

                                               

วัดคลองโพธิ์

วัดคลองโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดคลองโพธิ์ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันวัดคลองโพธิ์เป็นวัดจำพรรษาของเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีสำนักเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งถือได้ว่า เป็นสำ ...

                                               

วัดคุ้งตะเภา

วัดคุ้งตะเภา เป็นวัดโบราณในเขตการปกครองของคณะสงฆ์มหานิกาย และเป็น 1 ใน 9 วัดศักดิ์สิทธิ์สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ใกล้กับจุดตัดสี่แยกคุ้งตะเภา บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท ...

                                               

วัดเจดีย์คีรีวิหาร

วัดเจดีย์คีรีวิหาร เป็นวัดของคณะสงฆ์ไทยสังกัดคณะมหานิกาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวจังหวัด 10 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1043 ตำนานของวัดระบุว่า วัดนี้เดิมมีชื่อว่า "วัดป่าแก้ว" สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ...

                                               

วัดเจดีย์แดง

วัดเจดีย์แดง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดแดง ตั้งอยู่ที่บ้านแดง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 ตารางวา พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหรืออาคาร ...

                                               

วัดชายเขาเหนือ

วัดชายเขาเหนือ ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดชายเขาเหนือ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 116 ถนนน้ำริด-หัวดง บ้านชายเขา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีฐานะเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 4

                                               

วัดชำสอง

วัดชำสอง ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดชำสอง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 34/2 บ้านชำสอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีฐานะเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีอุโบสถ สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 4

                                               

วัดไชโยวรวิหาร

วัดไชโยวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14140 เป็นสถานที่ที่ประดิษฐาน พระมหาพุทธพิมพ์ พระพุทธรูปปางสมาธิ ที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์

                                               

วัดดงสระแก้ว

วัดดงสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันเป็นวัดที่จำพรรษาของเจ้าคณะตำบลไผ่ล้อม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดดงสระแก้ว ปัจจุบันเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และใกล้เคียง ที่นิยมไปทำพิธีลอดอุโบสถไม้สักทองของวัด และ ...

                                               

วัดดอนทราย (จังหวัดราชบุรี)

วัดดอนทราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2404 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2534 วิสุงคามสีมา กว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 23 ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน

                                               

วัดดอยท่าเสา

วัดดอยท่าเสา ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าเสา มีฐานะเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 4 ปัจจุบันวัดดอยท่าเสานับว่าเป็นศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ ...

                                               

วัดเด่นกระต่าย (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์)

วัดเด่นกระต่าย ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา มีฐานะเป็นวัด สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 5

                                               

วัดทรงศิลา

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ ถนนราชทัณฑ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๒ ๑๘๔๔, ๐ ๔๔๘๑ ๒๙๙๙, ๐๘ ๑๖๖๐ ๔๗๙๒ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา

                                               

วัดท่าไชยศิริ

วัดท่าไชยศิริ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา บ้านสมอพลือ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐๘ - ๒๒๔๔-๐๐๐๕

                                               

วัดท่าถนน (จังหวัดอุตรดิตถ์)

วัดท่าถนน เดิมชื่อ วัดวังเตาหม้อ อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ประดิษฐานหลวงพ่อเพ็ชร พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ 1 หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ในบริเวณวัดมีอาคารศิลปะแบบตะวันตก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมและภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณรใ ...

                                               

วัดท้ายตลาด (จังหวัดอุตรดิตถ์)

วัดท้ายตลาด หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดท้ายตลาด ถนนสำราญรื่น บ้านท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดเขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าเสา ตัววัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ปัจจุบันวัดท้ายตลาด เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาดีเด่น ...

                                               

วัดทุ่งเศรษฐี (จังหวัดอุตรดิตถ์)

วัดทุ่งเศรษฐี หรือ วัดห้วยบง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอำเภอ 12 กิโลเมตร มีชื่อเดิมว่า "วัดห้วยบง" วัดทุ่งเศรษฐี มีฐานะเป็นวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สังกัดสังกัดการปกครองคณะสงฆ์ม ...

                                               

วัดไทยสิริราชคฤห์

วัดไทยสิริราชคฤห์ เป็นวัดไทยแห่งแรก ในเมืองราชคฤห์ เมืองในสมัยพุทธกาลที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุดแห่งหนึ่ง วัดแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มีเนื้อที่ราว 10 ไร่ อยู่ห่างจากวัดเวฬุวันมหาวิหาร สถานที่พระสัมมาสัมพู ...

                                               

วัดธรรมาธิปไตย

วัดธรรมาธิปไตย เดิมชื่อ วัดต้นมะขาม ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกจุดตัดถนนอินใจมี กับถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่ตั้งอาคารธรรมสภาซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาบานประตูวิหารวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นประตูไม้ ...

                                               

วัดน้ำริดใต้

วัดน้ำริดใต้ ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำริดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดเขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลน้ำริด ตัววัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ตั้งอยู่ทางใต้ของหมู่บ้าน ติดถนนสายหมู่บ้านน้ำริดและถนนสายนานกกกสู่ถนนสายหัวดงลับแ ...

                                               

วัดเนกขัมมาราม

วัดเนกขัมมาราม เลขที่ 82 หมู่ 4 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 70 ไร่เศษ ถนนลาดยางสายโคกวัดและตลาดเสรีผ่านหน้าวัด คลองขุดลัดราชบุรีผ่านหลังวัด ประมาณปี พ.ศ. 2486 พระเดชพระคุณ พระธรรมวิรัตน์สุนทร เจ้าอาวาสวัดโชต ...

                                               

วัดบ่อพระ

วัดบ่อพระ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านบ่อพระ หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา มีฐานะเป็นที่พักสงฆ์ สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 5

                                               

วัดบางแก้ว (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดบางแก้ว เป็นวัดพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านโรงฟืน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่มีโบราณวัตถุสำคัญในวัด เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวพุทธทั่วไป

                                               

วัดบางเตย

วัดบางเตย เป็นวัดพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ในซอยนวมินทร์ 60 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนย่านบึงกุ่ม โพธิ์แก้ว และนวมินทร์ เป็นวัดที่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายด้าน เช่ ...

                                               

วัดบางเบิด

วัดบางเบิด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2531 ผู้ดำเนินการสร้างคือนายชิต จันทร์เจียม ได้ชักชวนราษฏรบ้านบางเบิดร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และบำเพ็ญกุศล เดิมวัดบางเบิดอยู่ใกล้กับถ้ำบางเบิด แต่เนื่องจากไม่สามารถออกเอกสารสิทธ ...

                                               

วัดปรกสุธรรมาราม

วัดปรกสุธรรมาราม เป็นวัดในพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านวัดปรก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่มีศาสนสถานสำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

                                               

วัดปลักแรด

แต่เดิมมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่เศษ ต่อมาถูกน้ำในแม่น้ำแม่กลองกัดเซาะพังลงบ้าง และด้วยสาเหตุอื่นๆบ้าง ในปัจจุบันจึงมีเนื้อที่เหลือเพียงประมาณ 24 ไร่ 30 วา

                                               

วัดป่ากล้วย

วัดป่ากล้วย ตั้งหมู่ที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา มีฐานะเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 5 วัดป่ากล้วยเป็นวัดโบราณแห่งแรกใน ...

                                               

วัดป่าศิริสมบูรณ์

วัดป่าศริสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านไร่สมบูรณ์ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 พระปลัดวิศวาธาร ปภสฺสโร เป็นประธานสงฆ์ และพระใบฎีกาวิรัตน์สิทธิ์ทัศน์ อนาลโย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

                                               

วัดป่าสักเรไร

วัดป่าสักเรไร ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดหัวหาด ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่บ้านหัวหาด หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 5

                                               

วัดพระธาตุโป่งนก

วัดพระธาตุโป่งนก เป็นพระอารามราช ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความสวยงาม บริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งธรรมโบราณ ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเป็นของเก่า ...

                                               

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่บนถนนสายแพร่-ลำปาง ช่วงอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรมบน ...

                                               

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง หรือ วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ที่กลางเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวัดโบราณประดิษฐานพระมหาธาตุประจำเมืองทุ่งยั้ง เมืองโบราณตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย ตามตำนานการสร้างพระบรมธาตุกล่าวว่า สมเด็จพระมหา ...

                                               

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

วัดพระฝาง หรือชื่อเต็มว่า วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตั้งอยู่ที่บ้านฝาง หมู่ที่ 3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตามทะเบียนวัดระบุว่า ประมาณปี พ.ศ. 1700 วัดพระฝางนับว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานของศูนย์กลางเมืองฝางส ...

                                               

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า มีพระภิกษุไทยคณะหนึ่ง เดินทางไปยังลังกาทวีป เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท พระสงฆ์ลังกากล่าวว่า ประเทศไทยก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่แล้วที่เขาสุวรรณ ...

                                               

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล หรือ วัดพระยืน ตั้งอยู่ที่บนเนินเขา บ้านพระแท่น หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก บนเนินเขาลูกเดียวกันแต่คนละยอด วัดพระยืนพุทธบาทยุคลเป็นวัดโบราณร่วมสมั ...

                                               

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ วัดบ้านแหลมในอดีตชื่อ วัดศรีจำปา ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอารามหลวง ชั้นวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

                                               

วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม

วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นอารามวัดราษฎร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ต่อมาได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ ว ...

                                               

วัดไพรสะเดา

ประวัติการก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ และขอตั้งเป็นวัด เมื่อ 29 เมษายน 2511 ต่อมาคณะกรรมการวัด เจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดจนมีเสนาสนะ ครบเพียงพอ รวมทั้งสร้างอุโบสถ พร้อมได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2524 เขตวิสุงคามสีมา มีขนาด กว้าง 40 เมตร ...

                                               

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองฝั่งเหนือของปากคลองประชาชมชื่น ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่มีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →