ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 372                                               

วัดกลาง (จังหวัดชลบุรี)

วัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณ สร้างในสมัย รัชกาลที่ 1 ในปี พ.ศ. 2345 ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ตามประวัติที่สืบค้นได้จากคุณธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ยืนยันว่าภาพเขียนฝาผนังอุโบสถหลังแรก ของวัดกลาง เป็นฝีมือช่างเขียนภาพของวังหลัง น่าเสียดาย ...

                                               

วัดกะพังสุรินทร์

วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมีพระพรหมจริยาจารย์ เป็นเจ้าอาวาส

                                               

วัดกระบังมังคลาราม

วัดกระบังมังคลาราม ลักษณะที่วัดเป็นราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย เส้นทางหลวงสายพิษณุโลก-วัดโบสถ์ ที่ดินของวัดเป็นโฉนดเลขที่๔๐๗๒ เป็นหลักฐาน เนื้อที่ดิน 40 ไร่ 79 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติดแม่น้ำแควน้อย ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินเลขที่4 ทิศตะวันออกติดต่อ ...

                                               

วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 686 ริมคลองบางพรมฝั่งเหนือ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

                                               

วัดแก่งขนุน

ประวัติเดิมของชาวบ้านแก่งขนุน ตามตำนานได้กล่าวว่า เมื่อครั้งในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้โปรดให้จัดทัพเพื่อนำไปตีเมืองเชียงแสน คืนจากพม่า เมื่อสามารถตีเมืองเชียงแสนคืนจากพม่าแล้ว ก็โปรดเกล้าฯให้กวาดต้อนผู้คนมาตั้งถิ ...

                                               

วัดเขาคูบา

ทิศเหนือ จรดชุมชนเขาคูบา ทิศใต้ จรดที่ดินของ นายอุบล ศรีเปรม ทิศตะวันออก จรดชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง ทิศตะวันตก จรด ซอย 1/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม มีเนื้อที่วัด 4 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๗๑๙

                                               

วัดขุนคง

วัดขุนคง เดิมเป็นวัดร้างชื่อว่าวัดบ้านหง และต่อมาในยุคพระเจ้ากาวิละ ช่วงยุคเก็บผ้าใส่ซ้าเก็บผ้าใส่เมือง พระองค์ได้นำพวกละว้า จากอำเภอสันป่าตอง มาอยู่ที่หมู่บ้านร้างหมู่บ้านหง โดยมีผู้นำหมู่บ้านคือ ปู่ขุนคง ได้นำชาวบ้านมาพัฒนาสร้างหมู่บ้านขึ้น พร้ ...

                                               

วัดเขาพัง

ชุมชนสภาพแวดล้อมและแหล่งวิทยากรสนับสนุน "วัดเขาพัง" ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ซึ่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นภูเขาเป็นที่ตั้งของเขื่อนรัชชประภา โดยห่างจากวัด 6 กิโลเมตร

                                               

วัดจันทวงศาราม

วัดจันทวงศาราม หรือที่ชาวบ้านย่านนี้รู้จักกันดีในชื่อว่า "วัดกลาง" ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนาพุทธในชุมชน และบริเวณใกล้เคียง

                                               

วัดจันทาราม (ท่าซุง)

วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 510 ไร่ โดยแยกเป็นเนื้อที่วัด 280 ไร่ เนื้อที่ป่า 230 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 3 เส้น จดถนนสาธารณะ ...

                                               

วัดเจ้าเจ็ดใน

วัดเจ้าเจ็ดใน เป็นวัดราษฏร์ ตั้งอยู่บนริมฝั่งลำคลองเจ้าเจ็ด เลขที่ ๓๔ ถนนเทศบาลเจ้าเจ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

                                               

วัดจุฬามณี (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดจุฬามณีเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดแม่เจ้าทิพย์ สร้างมาแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2172–2190 ตามประวัติว่าท่านท้าวแก้วผลึก น้อย ธิดาคนหนึ่งของท่านพลายซึ่งเป็นนายตลาดบางช้าง มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขนอนตลาด ต้นวง ...

                                               

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านปากด่าน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ตั้งอยู่หลัก ก.ม. 14 เลข ...

                                               

วัดชัยมงคล (จังหวัดชลบุรี)

วัดชัยมงคล เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดพระอารามหลวงมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ปัจจุบันมีท่านเจ้าคุณพระปัญญารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลองค์ปัจจุบัน

                                               

วัดชินวรารามวรวิหาร

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในหมู่ที่ 2 บ้านบางขะแยง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วัดชินวรารามวรวิหารเดิมมีชื่อว่า วัดมะขามใต้ สร้างขึ้นเมื่อประ ...

                                               

วัดดงหมี

วัดดงหมี ตั้งอยู่เลขที่ 120 บ้านดงหมี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ 26556, 26557, 26558, 26559, 26560, 28828, 28460.

                                               

วัดดุสิดารามวรวิหาร

วัดดุสิดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 176 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 1 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เหนือปากคลองบางกอกน้อย ปัจจุบันมีพระเทพสิทธิมุนี เป ...

                                               

วัดตันตยาภิรม

วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง หรือ วัดต้นตอ ตามภาษาท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดนิกายมหานิกาย ชนิดสามัญ

                                               

วัดตโปทาราม (บ่อน้ำร้อน)

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับภูเขา ทิศตวันออก ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทิศตะวันตก ติดต่อกับสวนสาธารณะ รักษะวาริน ทิศใต้ ติดต่อกับถนนชลระอุ สภาพแวดล้อม พื้นที่ตั้งเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพแวดล้อมเป็นภูเขามีป่าเบญจพรรณและบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ 3 บ่อ วัดตโ ...

                                               

วัดใหญ่ทักขิณาราม

วัดใหญ่ทักขิณาราม หรือ วัดใหญ่ลาว เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครนายก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2323 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก บนถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 2 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วัดเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวลาวบางส่วนที ...

                                               

วัดไทยพุทธคยา

วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 มีเนื้อที่ราว 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณพุทธคยา อยู่ห่างจากองค์เจดีย์พุทธคยาประมาณ 500 เมตร เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลและอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย ปัจจุบันมีพระธรรมโพธิวงศ์ เป็ ...

                                               

วัดทองนพคุณ (กรุงเทพมหานคร)

วัดทองนพคุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในแขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร เดิมชื่อวัดทองล่าง ไม่ทราบชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่คาดว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาพระยาโชฎึก ...

                                               

วัดท่าเรือ

วัดท่าเรือ เป็นวัดเก่าแก่ ที่สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่ ร.ศ. 124 ตามหลักฐานเป็นอักษรจารึกไว้ที่หลังคาโบสถ์ วัดท่าเรือเริ่มแรกเป็นเพียงสำนักสงฆ์ มีหลวงพ่อแก้วปกครองคณะสงฆ์ เมื่อชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างโบสถ์พร้อมพร ...

                                               

วัดท่าหลวง

วัดท่าหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีแม่น้ำน่านไหลผ่านด้านหน้าวัด ตั้งอยู่บนถนนบุษบา ตำบลในเมือง เดิมชื่อ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

                                               

วัดธรรมาวุธาราม

อาณาเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนเพชรเกษม ทิศตวันออก ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศใต้ ติดต่อกับทางสาธารณะ สภาพแวดล้อม พื้นที่ตั้งเป็นที่เนินเขา สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นป่าละเมาะ ทุ่งนาและเนินเขา วัดธรรมาวุธาราม หรือที่ชาวบ้านเร ...

                                               

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม ชาวบ้านนิยมเรียก วัดโป่ง จากการบอกเล่า วัดโป่งนี้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2359 มี นายสนั่น คงเมือง เป็นคนบ้านโป่ง เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน 17 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา วัดโป่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโป่ง ซึ่งในสมัยนั้นหมู่บ้านโ ...

                                               

วัดนวมินทรราชูทิศ

วัดนวมินทรราชูทิศ ตั้งอยู่ที่เมืองเรย์แฮม รัฐแมสซาชูเซตส์ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 วัดนวมินทรราชูทิศ ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ ณ อพาร์ตเมนท์ เลขที่ 1765 Commonwealth Ave รัฐแมสซาชูเซตส์ ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้า ...

                                               

วัดบัวขวัญ (จังหวัดนนทบุรี)

วัดบัวขวัญ ตั้งอยู่ในตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นสำนักสงฆ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

                                               

วัดบางแคใหญ่

วัดบางแคใหญ่ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ สมุหพระกลาโหม ภูมิประเทศ มีน้ำโอบ มีคลองบางแค ผ่านทางทิศตะวันออก คลองเมรุ ทางทิศเหนือ และคลองบางลี่ ทางทิศใต้ สภาพแวดล้อมร่ม ...

                                               

วัดบางใหญ่

ไม่ปรากฏหลักฐานถึงผู้สร้าง มีอายุประมาณ 200 ปี จากหลักฐานทางกรมศาสนาว่าได้ขออนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นวัดเล็กๆ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 5 หลัง หลังละ 3 ห้อง หอระฆัง สิ่งก่อสร้างเดิมล้วนทำด้วยไม้สักทั้งสิ้น แม้แต่ช่อฟ้าใบระกาก็แกะสลัก ...

                                               

วัดบ้านกอก

วัดบ้านกอก ตั้งอยู่เลขที่ 51 บ้านบ้านกอก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบริมแม่น้ำป่าสัก.

                                               

วัดบ้านโป่ง

วัดบ้านโป่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง สังกัดมหานิกาย เป็นวัดราษฏร์ อยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕ มีอาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับโรงเรียนรัตนราษฏร์ ...

                                               

วัดบ้านระกาศ

วัดบ้านระกาศ เป็นวัดราษฎร์ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2524 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งคลองบ้านระกาศในหม ...

                                               

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่ ตั้งอยู่ใน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเสียงเนื่องจากพระเทพวิทยาคม พระเกจิชื่อดัง เป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งประเทศ ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ปัจจุบัน พระภาวนาประชานาถ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส จึงทำให้วัดแห่งน ...

                                               

วัดบ้านใหม่

ทิศตะวันตก จดที่ดินของนางทองปีน ทองมี ทิศเหนือ จดที่ดินของนายบัวเงิน ศิริสนธิ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 1966 ทิศตะวันออก จดที่ดินของนายสงวน นางกิมเฮียง ทิศใต้ จดแม่น้ำนครนายก

                                               

วัดบึง (จังหวัดนครราชสีมา)

วัดบึง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2220 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นวัดที่สร้างพร้อมๆ กับการสร้างเมืองนครราชสีมา โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดฯ ให้โดยพระยายมราช หรือ สังข์ เป็นผู้สร้างโดยมีช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ช่วยออกแบบผังเมือง เมื่อสร้างผังเมืองเสร็ ...

                                               

วัดบึงทองหลาง

วัดบึงทองหลาง เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่มีอดีตเกจิคณาจารย์อย่างพระครูธรรมสมาจารย์ ศิษย์สำนักวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยสมเด็จพระวันรัต ในฐานะพระอุปัชฌาย์ และพระศรีสมโพธิ ได้วางร ...

                                               

วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ถนนทรงวาดติดต่อกับถนนสำเพ็ง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดสำเพ็ง ตามชื่อถนนหน้าวัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนาม ...

                                               

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี โดยมีเลขทะเบียนวัดที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร การบูรณะวัดส่งผลให้วัดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ให้โครงก ...

                                               

วัดปากง่าม (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดปากง่าม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ 8/1 หมู่11 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 มีความสำคัญในฐานะเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางชุมชนกระดังงา ในการทำกิจกรรมทางศาสนา

                                               

วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย ก่อตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกายเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง แต่สื่อมวลชนจำนวนหนึ่ง ...

                                               

วัดพระธาตุจอมแจ้ง (อำเภอพาน)

วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่บนยอดดอยป่าซาง หมู่ 12 บ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่กว่า 500 ไร่ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่ครูบาศรีวิชัย เคยมาบูรณะไว้ และยังเป็น วัดที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในอำเภอพาน มีความสูงถึง 1.350 ฟุต จากระดับ ...

                                               

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.046 เมตร เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชีย ...

                                               

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 28 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา วัดพระธาตุหริภุญชัย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2478

                                               

วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

วัดพระนารายณ์มหาราช หรือ วัดกลางนคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกายภาค 11ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

                                               

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

วัดพระบาทมิ่งเมือง ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แต่เดิมเป็นวัดราษฎร์ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกฐานะวัดพระบาทมิ่งเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร วัดพระบาทมิ่งเมืองมาจากสองวัดรวมกัน ได้แก่ วัดพ ...

                                               

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีจุดเด่นที่สำคัญคือ พระปฐมเจดีย์ หรือ พระธมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย องค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบั ...

                                               

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ...

                                               

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

วัดพิชัยญาติการาม หรือ วัดพิชัยญาติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ บริเวณที่เดิมเรียกว่าวงเวียนเล็ก ในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เดิมเป็นวัดร้าง แต ...

                                               

วัดโพธิ์งาม

วัดโพธิ์งาม เป็นโบราณที่สร้างมานานแล้ววัดหนึ่ง สร้างเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง ไม่มีหลักฐานปรากฏชัด เพียงแค่ทราบว่า วัดโพธิ์งามได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2450

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →